Schimbarea spațiilor dintre text

Se poate schimba spațierea dintre caractere pentru textul selectat sau pentru anumite caractere. În plus, se poate întinde sau comprima un întreg paragraf pentru a se potrivi și a arăta așa cum doriți.

Pentru informații despre schimbarea spațierii dintre liniile sau paragrafele unui document, vedeți Ajustarea spațiilor dintre linii sau paragrafe.

Ce intenționați să faceți?


Schimbarea spațierii dintre caractere

Selectând Extins sau Condensat se modifică în mod egal spațierea dintre toate literele selectate. Echilibrare spațiere modifică spațierea dintre anumite perechi de litere.

Extinderea sau condensarea egală a spațiului dintre caracterele selectate

  1. Selectați textul pe care doriți să-l modificați.
  2. În fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Spațiere caractere.

Lansator casetă de dialog Font

  1. În caseta Spațiere, faceți clic pe Extins sau Condensat, apoi specificați spațiul în caseta Cu.

Echilibrarea spațierii caracterelor mai mari de o anumită dimensiune în puncte

  1. Selectați textul pe care doriți să-l modificați.
  2. În fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Spațiere caractere.

Lansator casetă de dialog Font

  1. Bifați caseta de selectare Uniformizare fonturi, apoi introduceți dimensiunea, în puncte, în caseta Puncte și peste.

Începutul paginii Începutul paginii

Întinderea sau scalarea orizontală a textului

La scalarea unui text, se modifică procentual formele caracterelor. Se poate scala textul prin întinderea sau comprimarea lui.

  1. Selectați textul pe care doriți să-l întindeți sau comprimați.
  2. În fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Spațiere caractere.

Lansator casetă de dialog Font

  1. În caseta Scalare, introduceți procentul pe care îl doriți.

Procentele de peste 100 întind textul. Procentele de sub 100 comprimă textul.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Word 2007