Modificarea scrierii cu majuscule a textului

În Microsoft Office Word 2007 și Microsoft Office PowerPoint 2007, se poate modifica scrierea cu majuscule a cuvintelor, propozițiilor sau paragrafelor, procedând astfel:

 1. Selectați textul pentru care doriți să modificați scrierea cu majuscule/minuscule.
 2. În fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Modificare majuscule/minusculeModificare majuscule/minuscule, apoi faceți clic pe opțiunea de scriere cu majuscule dorită.

Modificare majuscule/minuscule

  • Pentru a scrie cu majuscule prima literă a unei propoziții și a lăsa toate celelalte litere mici, faceți clic pe Caz propoziție.
  • Pentru ca toate literele să fie mici, faceți clic pe minuscule.
  • Pentru ca toate literele să fie mari, faceți clic pe MAJUSCULE.
  • Pentru ca prima literă a fiecărui cuvânt să fie majusculă, iar celelalte să fie mici, faceți clic peFiecare cuvânt cu majusculă.
  • Pentru a comuta între două vizualizări de litere mari și mici (de exemplu, pentru a comuta între Fiecare cuvânt cu majusculă și inversul său, fIECARE cUVÂNT sCRIS cU mAJUSCULE), faceți clic pe cAZ cOMUTARE.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
PowerPoint 2007, Word 2007