Inserarea sau ștergerea unei note de subsol sau a unei note de final

Notele de subsol și notele de final sunt utilizate în documentele imprimate pentru a explica, pentru a comenta sau pentru a furniza referințe pentru textul din document. Aveți posibilitatea să utilizați notele de subsol pentru comentarii detaliate și notele de final pentru citarea surselor.

 Notă   Dacă doriți să creați o bibliografie, aveți posibilitatea să găsiți comenzi pentru crearea și gestionarea surselor și a citatelor pe fila Referințe în grupul Referințe și bibliografie.

În acest articol


Despre notele de subsol și notele de final

O notă de subsol sau o notă de final constă în două părți aflate în legătură — marcajul notei de referință (marcaj de referință notă: Un număr, un caracter sau o combinație de caractere care indică prezența unei informații suplimentare într-o notă de subsol sau de final.) și textul notei corespunzătoare.


Exemple de note de subsol și de note de final într-un document

Explicație 1 Marcaje de referință pentru note de subsol și note de final
Explicație 2 Linie separatoare
Explicație 3 Text notă de subsol
Explicație 4 Text notă de final

Începutul paginii Începutul paginii

Inserarea unei note de subsol sau a unei note de final

Microsoft Office Word numerotează automat notele de subsol și de final, după ce specificați o schemă de numerotare. Aveți posibilitatea să utilizați o singură schemă de numerotare pe parcursul întregului document sau să utilizați scheme diferite de numerotare în cadrul fiecărei secțiuni (secțiune: O porțiune a documentului pentru care stabiliți anumite opțiuni de formatare a paginii. Creați o secțiune atunci când doriți să modificați proprietăți precum numerotarea liniilor, numărul de coloane sau anteturile și subsolurile.) a documentului.

Atunci când adăugați, eliminați sau mutați notele numerotate automat, Word renumerotează marcajele de referință pentru notele de subsol și de final.

 Notă   Dacă notele de subsol din document sunt numerotate incorect, este posibil ca documentul să conțină modificări urmărite. Acceptați modificările urmărite pentru ca Word să numeroteze corect notele de subsol și de final.

 1. În Vizualizare cu aspect pagină imprimată (Vizualizare cu aspect pagină imprimată: O vizualizare a unui document sau a altor obiecte așa cum vor apărea când vor fi imprimate. De exemplu, elemente cum ar fi anteturile, subsolurile, coloanele și casetele text apar în poziția lor reală.), faceți clic în locul unde doriți să inserați marcajul de referință la notă.
 2. În fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe Inserare notă de subsol sau Inserare notă de final.

Imagine Panglică Word

Comandă rapidă de la tastatură  Pentru inserarea unei note de subsol ulterioare, apăsați CTRL+ALT+F. Pentru inserarea unei note de final ulterioare, apăsați CTRL+ALT+D.

În mod implicit, Word plasează notele de subsol la sfârșitul fiecărei pagini și notele de final, la sfârșitul documentului.

 1. Pentru a efectua modificări la formatul notelor de subsol sau de final, faceți clic pe Lansatorul de casete de dialog Note de subsol și efectuați una din următoarele:
  • În caseta Format număr, faceți clic pe formatul dorit.
  • Pentru a utiliza un marcaj particularizat în locul unui format de număr tradițional, faceți clic pe Simbol de lângă Marcaj particularizat, apoi alegeți un marcaj din simbolurile disponibile.
 2. Faceți clic pe Inserare.

 Notă   Acest lucru nu va modifica simbolurile existente. Doar va adăuga unele noi.

Word inserează numărul de notă și poziționează punctul de inserare imediat după numărul de notă.

 1. Tastați textul notei.
 2. Faceți dublu clic pe numărul notei de subsol sau de final pentru a reveni la marcajul de referință din document.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea formatului de număr al notelor de subsol sau al notelor de final

 1. Plasați punctul de inserție în secțiunea (secțiune: O porțiune a documentului pentru care stabiliți anumite opțiuni de formatare a paginii. Creați o secțiune atunci când doriți să modificați proprietăți precum numerotarea liniilor, numărul de coloane sau anteturile și subsolurile.) în care doriți să modificați formatul notei de subsol sau al notei de final. Dacă documentul nu este împărțit în secțiuni, plasați punctul de inserție oriunde în document.
 2. În fila Referințe, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Notă de subsol și notă de final.
 1. Faceți clic pe Note de subsol sau pe Note de final.
 2. În caseta Format număr, faceți clic pe opțiunea dorită.
 3. Faceți clic pe Se aplică.

Începutul paginii Începutul paginii

Creare unei notificări de continuare a notei de subsol sau a notei de final

Dacă o notă de subsol sau o notă de final este prea lungă pentru a încăpea pe o pagină, aveți posibilitatea de a crea o notificare de continuare pentru a informa cititorii că o notă de subsol sau o notă de final se continuă pe pagina următoare.

 1. Asigurați-vă că vă aflați în vizualizare Ciornă făcând clic pe Ciornă de lângă Vizualizare pe bara de stare.
 2. În fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe Afișare note.

Imagine Panglică Word

 1. Dacă documentul conține atât note de subsol cât și note de final, apare un mesaj. Faceți clic pe Vizualizare zona notei de subsol sau pe Vizualizare zona notei de subsol, apoi faceți clic pe OK.
 2. În panoul de note, faceți clic pe Notificare de continuare notă de subsol sau Notificare de continuare notă de final.
 3. În panoul de note, tastați textul pe care doriți să îl utilizați pentru notificarea de continuare. De exemplu, tastați Notele de final se continuă pe pagina următoare.

Începutul paginii Începutul paginii

Ștergerea unei note de subsol sau a unei note de final

Când doriți să ștergeți o notă, lucrați cu marcajul de referință la note în fereastra documentului, nu cu textul din notă.


Un marcaj de referință la note într-un document

Explicație 1 Marcaj de referință la note

Dacă ștergeți un marcaj de referință la note numerotat automat, Word numerotează notele în ordinea nouă.

Ștergerea unei note

 • Selectați în document marcajul de referință la notă al notei de subsol sau de final pe care doriți să o ștergeți și apoi apăsați tasta DELETE.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Word 2007