Găsirea și înlocuirea textului și a altor elemente

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

Utilizați Microsoft Word pentru a găsi și înlocui un text, o formatare, marcaje de sfârșit de paragraf, sfârșituri de pagină (sfârșit de pagină: Punctul în care o pagină se sfârșește și începe o alta. Microsoft Word inserează în locul dvs. un sfârșit de pagină "automat" (sau soft), sau forțați un sfârșit de pagină într-un anumit loc inserând un sfârșit de pagină "manual" (sau hard).) și alte elemente. Extindeți căutarea prin utilizarea metacaracterelor și a codurilor.

AfișareGăsirea unui text

Aveți posibilitatea să căutați rapid fiecare ocurență pentru un anumit cuvânt sau expresie.

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire.
 2. În caseta De găsit, introduceți textul pe care doriți să îl căutați.
 3. Selectați orice alte opțiuni dorite.

Pentru a selecta imediat toate instanțele unui anumit cuvânt sau expresii, selectați caseta de selectare Se evidențiază toate elementele găsite în, apoi selectați în care porțiune din document doriți să căutați, făcând clic în lista Se evidențiază toate elementele găsite în.

 1. Faceți clic pe Următorul găsit sau Găsirea tuturor.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

AfișareÎnlocuirea unui text

Aveți posibilitatea să înlocuiți automat un text — de exemplu, înlocuiți „Arme” cu „Arte”.

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Înlocuire.
 2. În caseta De găsit, introduceți textul pe care doriți să îl căutați.
 3. În caseta Înlocuire cu, introduceți noul text.
 4. Selectați orice alte opțiuni dorite.
 5. Faceți clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

AfișareGăsirea și înlocuirea unei formatări specifice

Aveți posibilitatea să căutați și să înlocuiți sau să eliminați formatarea caracterelor. De exemplu, găsiți un anumit cuvânt sau o anumită frază și modificați culoarea fontului sau găsiți o formatare specifică, cum ar fi aldin și eliminați-o sau modificați-o.

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire.
 2. Dacă nu vedeți butonul Format, faceți clic pe Mai mult.
 3. În caseta De găsit, procedați astfel:
  • Pentru a căuta text fără formatare specifică, introduceți textul.
  • Pentru a căuta text cu un anume format stabilit, introduceți textul, faceți clic pe Format și apoi selectați formatele dorite.
  • Pentru a căuta numai un format precizat, ștergeți toate textele, faceți clic pe Format și apoi selectați formatele dorite.
 4. Selectați caseta de selectare Se evidențiază toate elementele găsite în, pentru a găsi toate instanțele cuvântului sau expresiei, apoi selectați în care porțiune din document doriți să căutați, făcând clic în lista Se evidențiază toate elementele găsite în.
 5. Faceți clic pe Găsirea tuturor.

Se evidențiază toate instanțele cuvântului sau expresiei.

 1. Faceți clic pe Închidere.
 2. Pe bara de instrumente (bară de instrumente: O bară cu butoane și opțiuni care se utilizează pentru a efectua comenzi. Pentru a afișa o bară de instrumente, apăsați ALT, apoi SHIFT+F10) Formatare, faceți clic pe butoane pentru a efectua modificările. De exemplu, selectați o culoare diferită pentru font, faceți clic pe Aldin imagine buton, apoi clic pe Cursiv imagine buton.

Modificările pe care le efectuați se aplică întregului text evidențiat.

 1. Faceți clic oriunde în document pentru a elimina evidențierea textului.

AfișareGăsirea și înlocuirea marcajelor de sfârșit de paragraf, a sfârșiturilor de pagină și a altor elemente

Aveți posibilitatea să căutați și să înlocuiți ușor caractere speciale și elemente din documente, cum ar fi sfârșiturile de pagină și tabulatorii.

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire sau pe Înlocuire.
 2. Dacă nu vedeți butonul Special, faceți clic pe Mai mult.
 3. În caseta De găsit, procedați astfel:
  • Pentru a alege un element din listă, faceți clic pe Special și apoi selectați elementul dorit.
  • Tastați codul elementului direct în caseta De găsit.
 4. Dacă doriți să înlocuiți elementul, tastați în caseta Înlocuire cu, ceea ce doriți să utilizați în locul elementului.
 5. Faceți clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

AfișareSfat

Pentru o modalitate rapidă de găsire a unor elemente precum grafică sau comentarii (comentariu: O notă sau o adnotare pe care autorul sau un recenzent o adaugă unui document. Microsoft Word afișează comentariul într-un balon pe marginea documentului sau în Panoul de revizuire.), faceți clic pe Selectare obiect după care se face răsfoirea Imagine buton de pe bara de defilare verticală și apoi faceți clic pe elementul dorit. Faceți clic pe Următorul Imagine buton sau pe Anteriorul Imagine buton, pentru a găsi elementul următor sau anterior de același tip.

AfișareCăutarea și înlocuirea de forme substantivale sau adjectivale sau a timpului verbelor

Căutați:

AfișareForme substantivale la singular și plural

De exemplu, înlocuiți „măr” cu „portocală” în același timp în care înlocuiți „mere” cu „portocale”.

AfișareToate formele adjectivale

De exemplu, înlocuiți „mai rău” cu „mai bun” în același timp în care înlocuiți „cel mai rău” cu „cel mai bun”.

AfișareToate timpurile unui verb

De exemplu, înlocuiți „așeza” cu „ridica” în același timp în care înlocuiți „așezat” cu „ridicat”.

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire sau pe Înlocuire.
 2. Dacă nu vedeți caseta de selectare Găsirea tuturor formelor cuvântului, faceți clic pe Mai mult.
 3. Selectați caseta de selectare Găsirea tuturor formelor cuvântului.
 4. În caseta De găsit, introduceți textul pe care doriți să-l găsiți.
 5. Dacă doriți să înlocuiți textul, introduceți textul de înlocuit în caseta Înlocuire cu.
 6. Faceți clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot.
 7. În cazul în care textul de înlocuit este ambiguu, faceți clic pe cuvântul care se potrivește cel mai bine.

De exemplu, „saw” (trecutul de la verbul „a vedea” sau substantivul „zicală”) poate fi și substantiv și verb; faceți clic pe „saws” („zicale”) pentru a înlocui substantive sau pe „sawing” (participiul de la „a vedea”) pentru a înlocui verbele.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

 Note 

 • Dacă înlocuiți un text, este mai bine să faceți clic pe Înlocuire, în loc de Înlocuire peste tot; astfel puteți confirma că este corectă fiecare înlocuire pe care o faceți.
 • Utilizați pentru textul căutat și pentru textul înlocuitor aceleași părți de vorbire și aceleași timpuri ale verbelor. De exemplu, căutați „văd” și înlocuiți cu „observ” (ambele sunt verbe la timpul prezent).

Căutarea utilizând metacaractere

AfișareUtilizarea metacaracterelor pentru găsire și înlocuire

De exemplu, utilizați metacaracterul asterisc (*) pentru a căuta un șir de caractere („s*d” găsește „sud” și „sărind”).

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire sau pe Înlocuire.
 2. Dacă nu vedeți caseta de selectare Utilizare metacaractere, faceți clic pe Mai mult.
 3. Marcați caseta de selectare Utilizare metacaractere.
 4. Introduceți un metacaracter în caseta De găsit. Variante disponibile:
  • Pentru a alege un metacaracter dintr-o listă, faceți clic pe Special, faceți clic pe un metacaracter și apoi tastați orice alt text adițional în caseta De găsit.
  • Introducerea metacaracterelor direct în caseta De găsit.
 5. Dacă doriți să înlocuiți elementul, tastați în caseta Înlocuire cu, ceea ce doriți să utilizați în locul elementului.
 6. Faceți clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

 Note 

 • Când este marcată caseta de selectare Utilizare metacaractere, Word găsește numai textul exact precizat. (Remarcați că sunt indisponibile (estompate) casetele Potrivire litere mari și mici și Cuvinte complete pentru a arăta că aceste opțiuni sunt automat activate; dezactivarea acestor opțiuni nu este posibilă.)
 • Pentru a căuta un caracter definit ca metacaracter, introduceți un backslash (\) înaintea caracterului. De exemplu, introduceți \? pentru a găsi semnul întrebării.

AfișareMetacaractere pentru elementele de căutat și înlocuit

Pentru a găsi:

Orice caracter unic

Tastați ?

De exemplu, s?t găsește „sat” și „set”.

Orice șir de caractere

Tastați *

De exemplu, s*d găsește „sold” și „solid”.

Începutul unui cuvânt

Tastați <

De exemplu, <(inter) găsește „interesant” și „interceptare”, dar nu și „reinternare”.

Sfârșitul unui cuvânt

Tastați >

De exemplu, (in)> găsește „mălin” și „baldachin”, dar nu și „interesant”.

Unul dintre caracterele precizate

Tastați [ ]

De exemplu, b[ou]n găsește „bon” și „bun”.

Orice caracter dintr-o gamă

Tastați [-]

De exemplu, [l-r]egal găsește „legal” și „regal”. Limitele trebuie să fie în ordine crescătoare.

Orice caracter unic cu excepția celor situate între limitele din paranteze

Tastați [!x-z]

De exemplu, s[!a-m]c găsește „soc” și „suc”, dar nu și „sac” sau „sec”.

Exact n apariții ale caracterului anterior

Tastați {n}

De exemplu, ace{2}a găsește „aceea”, dar nu și „acea”.

Cel puțin n apariții ale caracterului sau expresiei anterioare

Tastați {n,}

De exemplu, ace{1,}a găsește „acea” și „aceea”.

Între n și m apariții ale caracterului sau expresiei anterioare

Tastați {n,m}

De exemplu, 10{1,3} găsește „10”, „100” și „1000”.

Una sau mai multe apariții ale caracterului sau expresiei anterioare

Tastați @

De exemplu, fi@i găsește „fii” și „fiii”.

 Note 

 • Utilizați paranteze pentru a grupa metacaracterele și textul și a indica ordinea de evaluare. De exemplu, tastați <(pre)*(at)> pentru a găsi „prescurtat” și „premiat”.
 • Utilizați metacaracterul \n pentru a găsi o expresie și a o înlocui apoi cu expresia rearanjată. De exemplu, introduceți (Newton) (Christie) în caseta De găsit și \2 \1 în caseta Înlocuire cu. Word va găsi „Newton Christie” și o va înlocui cu „Christie Newton”.

Căutarea utilizând coduri

AfișareUtilizarea codurilor pentru găsire și înlocuire

 1. În meniul Editare, faceți clic pe Găsire sau pe Înlocuire.
 2. Dacă nu vedeți butonul Special, faceți clic pe Mai mult.
 3. Introduceți un cod în caseta De găsit. Variante disponibile:
  • Pentru a alege un cod dintr-o listă, faceți clic pe Special, faceți clic pe un caracter și apoi tastați orice text adițional în caseta De găsit.
  • Introducerea codului direct în caseta De găsit.

De exemplu, introduceți ^p pentru a găsi un marcaj de sfârșit de paragraf.

 1. Dacă doriți să înlocuiți elementul, tastați în caseta Înlocuire cu, ceea ce doriți să utilizați în locul elementului.
 2. Faceți clic pe Următorul găsit, Înlocuire sau Înlocuire peste tot.

Pentru a anula o căutare în curs de desfășurare, apăsați tasta ESC.

AfișareCodurile pentru elementele de căutat și înlocuit

Așa cum s-a precizat, anumite coduri operează numai dacă a fost activată sau dezactivată opțiunea Utilizare metacaractere.

Coduri care operează în casetele De căutat sau Înlocuire cu

Element:

Marcaj de sfârșit de paragraf (Marcaj paragraf

Tastați ^p (nu operează în caseta De găsit dacă metacaracterele sunt activate) sau tastați ^13

Tabulatori (Caracter tab )

Tastați ^t sau tastați ^9

Caracter ASCII

Tastați ^nnn, unde nnn este codul caracterului

caracter ANSI

Tastați ^0nnn, unde 0 este zero și nnn este codul caracterului

Linii de dialog ( — )

Tastați ^+

Cratime ( – )

Tastați ^=

Caracter semn de omisiune

Tastați ^^

Sfârșit de linie manual (Sfârșit manual de linie )

Tastați ^l sau tastați ^11

Sfârșit de coloană

Tastați ^n sau tastați ^14

Sfârșit de pagină sau de secțiune

Tastați ^12 (la înlocuire, inserează un sfărșit de pagină)

Sfârșit manual de pagină 

Tastați ^m (caută și înlocuiește, de asemenea, sfârșituri de secțiune dacă metacaracterele sunt activate)

Spații neseparatoare (Spații neseparatoare )

Tastați ^s 

Cratime neseparatoare (Cratime neseparatoare )

Tastați ^~

Cratime opționale (Cratimă opțională )

Tastați ^-

Cod care operează numai în caseta De găsit (când metacaracterele sunt activate)

Imagine sau reprezentare grafică (numai în linie)

Tastați ^g

Coduri care operează numai în caseta De căutat (când metacaracterele sunt dezactivate)

Orice caracter

Tastați ^?

Orice cifră

Tastați ^#

Orice literă 

Tastați ^$

Caracter Unicode

Tastați ^Unnnn unde nnnn este codul caracterului

Imagine sau reprezentare grafică (numai în linie)

Tastați ^1

Marcaj notă de subsol

Tastați ^f sau tastați ^2

Marcaj notă de final 

Tastați ^e

Câmp 

Tastați ^d

Acoladă de deschidere câmp (când codurile de câmp sunt vizibile)

Tastați ^19

Acoladă de închidere câmp (când codurile de câmp sunt vizibile)

Tastați ^21

Comentariu

Tastați ^a sau tastați ^5

Sfârșit de secțiune

Tastați ^b

spațiu Em (Unicod)

Type ^u8195

spațiu En (Unicod)

Type ^u8194

Spațiu alb 

Tastați ^w (orice combinație de spații obișnuite și neseparatoare și tabulatori)

Coduri care operează numai în caseta Înlocuire cu

Conținutul Clipboard din Windows

Tastați ^c

Conținutul casetei De găsit

Tastați ^&

 Note 

 
 
Se aplică la:
Word 2003