Efecte de formatare text (panoul Formatare 3D)

Utilizați aceste opțiuni pentru a particulariza WordArt și textul din documentul 2007 Microsoft Office system.

 Note 

  • Când modificați opțiunile din această casetă de dialog, modificările se aplică automat la formă, simplificând vizualizarea efectelor modificărilor în WordArt sau text, fără a închide caseta de dialog. Cu toate acestea, din moment ce modificările se aplică instantaneu, nu este posibil să faceți clic pe Revocare în această casetă de dialog. Pentru a elimina modificările, trebuie să faceți clic pe AnulareImagine buton în bara de Acces Rapid pentru fiecare modificare pe care doriți să o eliminați.
  • Aveți posibilitatea să anulați simultan mai multe modificări efectuate unei opțiuni din caseta de dialog, dacă nu ați efectuat modificări la altă opțiune din caseta de text între timp.
  • Este posibil să doriți să mutați caseta de dialog astfel încât să vizualizați WordArt sau textul și caseta de dialog în același timp.

Teșitură

O teșitură este un efect de muchie tridimensional care se aplică în partea de sus sau de jos a bordurii unui WordArt sau a unui text. Acesta conferă impresia că muchia este ridicată și se evidențiază muchiile WordArt.

Sus     Pentru a aplica o muchie ridicată în partea de sus a unui WordArt, faceți clic pe SusImagine buton, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Când alegeți un tip de muchie Sus sau Jos, numerele corespunzătoare lățimii și înălțimii se vor modifica automat, dacă nu le particularizați.

Lățime    Pentru a specifica lățimea muchiei de sus, introduceți un număr în casetă.

Înălțime    Pentru a specifica înălțimea muchiei de sus, introduceți un număr în casetă.

Jos     Pentru a aplica o muchie ridicată în partea de jos a unui WordArt, faceți clic pe JosButonul Muchie jos, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Când alegeți un tip de muchie Jos sau Sus, numerele corespunzătoare lățimii și înălțimii se vor modifica automat, dacă nu le particularizați.

Lățime    Pentru a specifica lățimea muchiei de jos, introduceți un număr în casetă.

Înălțime    Pentru a specifica înălțimea muchiei de sus, introduceți un număr în casetă.

Adâncime

Distanța unui text sau WordArt de la suprafața sa.

Culoare    Pentru a alege o culoare pentru adâncime, faceți clic pe CuloareSelector culoare, apoi faceți clic pe culoarea dorită. Pentru a modifica la o culoare care nu se află între culorile temă (culori tematice: Un set de culori utilizate într-un fișier. Culorile tematice, împreună cu fonturile tematice și cu efectele tematice alcătuiesc o temă.), faceți clic pe Mai multe culori, apoi faceți clic pe culoarea dorită pe fila Standard sau amestecați culoare pe fila Particularizare. Culorile particularizate și culorile de pe fila Standard nu se actualizează dacă modificați ulterior tema (temă: Un set de elemente unificate de proiectare care conferă un anumit aspect documentului prin utilizarea de culori, fonturi și reprezentări grafice.) documentului.

Adâncime    Pentru a specifica adâncime, introduceți un număr în casetă.

Contururi

Un contur este o bordură ridicată aplicată la un WordArt sau la un text.

Culoare    Pentru a alege o culoare pentru contur, faceți clic pe CuloareImagine buton, apoi alegeți culoarea dorită. Pentru a modifica la o culoare care nu se află între culorile temă (culori tematice: Un set de culori utilizate într-un fișier. Culorile tematice, împreună cu fonturile tematice și cu efectele tematice alcătuiesc o temă.), faceți clic pe Mai multe culori de umplere, apoi faceți clic pe culoarea dorită pe fila Standard sau amestecați culoarea pe fila Particularizare. Culorile particularizate și culorile de pe fila Standard nu se actualizează dacă modificați ulterior tema (temă: Un set de elemente unificate de proiectare care conferă un anumit aspect documentului prin utilizarea de culori, fonturi și reprezentări grafice.) documentului.

Dimensiune    Pentru a specifica o lățime pentru contur, introduceți un număr în casetă.

Suprafață

Utilizați opțiunile Material pentru a modifica aspectul unui WordArt, dacă modificați evidențierile reflectorizante. Evidențierile reflectorizante transformă obiectele (obiect: Tabel, diagramă, grafică, ecuație sau altă formă de informație. Obiectele create într-o aplicație, de exemplu foile de calcul, care sunt legate sau încorporate în altă aplicație, sunt obiecte OLE.) astfel încât să pară mai strălucitoare sau mai puțin strălucitoare.

Material    Materialul se utilizează pentru a face formele să arate mate, metalice sau translucide. Pentru a descrie modul în care lumina interacționează cu suprafața unei forme, faceți clic pe acest buton și selectați opțiunea dorită.

Mai jos este o descriere scurtă a opțiunilor Material:

Standard

Mat    Nicio evidențiere reflectorizantă, ceea ce determină un aspect destul de „plat”.

Mat cald    Anumite evidențieri reflectorizante, care conferă suprafeței WordArt un aspect mai fin decât plasticul.

Plastic    Evidențieri reflectorizante albe, proaspete, care conferă un aspect strălucitor, ca de plastic, suprafeței unui WordArt.

Metal    Evidențierile reflectorizante se potrivesc cu câteva din culorile de bază ale materialului astfel încât aspectul WordArt este strălucitor și reflectă puternic.

Efect special

Muchie întunecată    Similară cu plasticul deoarece evidențierile reflectorizante albe conferă un aspect strălucitor aspectului suprafeței WordArt, dar cu muchii întunecate care definesc mai clar WordArt pe un fundal luminos.

Muchie atenuată     Evidențierile reflectorizante albe care devin ușor transparente, integrând WordArt într-o scenă sau într-un grup de forme. Când acest aspect este aplicat pe suprafața unui WordArt, muchiile acestuia se afișează pentru a reflecta o parte din culoarea de fundal.

Plat    Acest aspect se compune din culoarea plină cu evidențieri reflectorizante albe. Umbrirea bazată pe direcția luminii sau intensitatea nu se efectuează, astfel încât evidențierile reflectorizante definesc WordArt. Această opțiune este proiectată în mod specific pentru a funcționa bine cu opțiunea Luminozitate plată.

Structură fire    Nicio evidențiere sau efecte de umplere. Numai cadrul de fire sau conturul WordArt se afișează.

Translucid

Pudră    Evidențieri reflectorizante mari care conferă un aspect pastelat foarte fin suprafeței unui WordArt.

Pulbere translucidă    Similară Pudrei, dar acest aspect de suprafață estre transparent cu muchi graduale în ceață.

Golire    Transparent cu evidențieri reflectorizante albe, clare și muchii întunecate, dând un aspect dur și strălucitor, asemănător cu sticla.

Iluminare    Fiecare tip de Iluminare definește un mecanism de una sau mai multe lumini care se utilizează pentru a ilumina o scenă 3D. Aceasta se mai numește și 3D coerent în scenă (3-D coerent la scenă: Setări de lumini și unghiuri ale camerei ce pot fi utilizate pentru a controla orientarea. umbra și perspectiva formelor grupate.). Fiecare lumină din mecanism are o poziție, o intensitate și o culoare. Majoritatea tipurilor de Iluminare au și lumină ambientală, adică iluminare fără direcție aplicată egal tuturor suprafețelor WordArt. Toate formele dintr-o scenă 3D partajează același mecanism de iluminare, astfel încât atunci când modificați tipul de Iluminare, modificați iluminarea pentru toată scena 3D (nu numai pentru WordArt selectat).

Pentru a alege un tip de Iluminare, faceți clic pe Iluminare, apoi selectați opțiunea dorită.

Mai jos este o descriere scurtă a opțiunilor Iluminare:

Neutru

Trei puncte    Cheia clasică, umplerea și trio-ul de lumini din spate. Aceasta este o alegere bună în scop general, dacă nu aveți nevoie de ceva diferit. Luminile de punct au o culoare și o poziție în interiorul scenei, dar nu au o sigură direcție. Transmit lumina egal în toate direcțiile.

Balanță    O versiune a mecanismului de lumini Trei puncte, dar cu mai puțin contrast.

Moale     Un mecanism simplu de lumini cu o singură lumină.

Aspru    Un mecanism de lumini care creează evidențieri puternice și regiuni de lumină și întunecime.

Flux de lumină    Un mecanism de lumini din trei lumini care luminează puternic muchiile formelor.

Contrast    Un mecanism de lumini care elimină toată umbrirea de pe suprafață și furnizează două evidențieri reflectorizante. Face ca orice material să pară Plat.

Caldă

Dimineață, Răsărit, Apus    Un trio de mecanisme de iluminare în culori calde care iluminează într-o nuanță caldă portocalie toate obiectele. Intensitatea coloraturii se mărește pe măsură ce vă mutați de la opțiunea Dimineață la opțiunea Apus.

Rece

Răcoros, Glacial    Două opțiuni de mecanism de iluminare care furnizează o lumină rece, albăstruie și se află de partea cealaltă a spectrului față de opțiunile Dimineață, Răsărit sau Apus.

Special

Plat    Proiectat special pentru a funcționa cu opțiunea Plat pentru Material, acesta este un mecanism de iluminare în trei puncte care creează evidențieri reflectorizante pentru a defini WordArt.

Două puncte     Acesta este un mecanism în scop general cu două lumini. În mod obișnuit, luminile sunt poziționate astfel încât WordArt este luminat din două direcții diferite, subliniind bordurile sau conturul acestuia.

Strălucire    Un mecanism de iluminare care luminează complet partea din față a WordArt și supraexpune în mod deliberat marginile acestuia pentru a oferi iluzia că forma strălucește.

Spațiu strălucitor    Un mecanism de iluminare care furnizează o versiune și mai puternică a mecanismului de iluminare Strălucire.

Unghi    Rotește toate luminile din tipurile curente de Iluminare în jurul feței unui WordArt. Dacă tipurile de Iluminare au o lumină principală puternică sau o lumină cheie, aceasta vă permite să controlați care parte a scenei 3D primește cea mai puternică lumină.

Pentru a specifica un unghi pentru iluminare, introduceți un număr în listă.

Reinițializare    Pentru a elimina formatarea 3D și a restaura setările implicite, faceți clic pe această opțiune.

 
 
Se aplică la:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007