Despre documentele XML din Word

 Notă   Caracteristicile XML, cu excepția salvării documentelor în format XML cu schema Word XML, sunt disponibile numai în Microsoft Office Professional Edition 2003 și în Microsoft Office Word 2003.

De ce XML?

Extensible Markup Language (XML) (Limbajul extensibil de marcare (XML): O formă condensată a Standard Generalized Markup Language (SGML) care permite dezvoltatorilor să creeze etichete particularizate, care oferă flexibilitate în organizarea și prezentarea informațiilor.) vă permite să organizați documentele și datele și să lucrați cu acestea în moduri care înainte erau imposibile sau foarte dificile. Prin utilizarea schemelor XML particularizate, acum aveți posibilitatea să identificați și să extrageți anumite porțiuni din datele din documentele obișnuite de afaceri.

De exemplu, o factură care conține numele și adresa unui client sau un raport care conține rezultatele financiare ale ultimului trimestru nu mai sunt documente statice. Informațiile care pe care le conțin aceste documente se pot transfera unei baze de date sau se pot reutiliza în altă parte, în afara documentelor.

Capacitatea de a salva un document Microsoft Word în format XML standard ajută la separarea conținutului de limitele documentului. Conținutul devine disponibil pentru procesele automate de explorare și reorientare a datelor. Conținutul poate fi cu ușurință căutat și modificat prin alte procese decât cele din Word, precum prelucrarea bazată pe server a datelor.

Deoarece Word poate să reprezinte documentele ca XML, prelucrările automate pe server pot acum să genereze rapid documente Word colectând date din diferite surse. Un asemenea document poate să fie actualizat cu ușurință în mod regulat, eliminând căutarea manuală a datelor importante și tastarea repetată care nu este necesară.

Word și XML

Microsoft Word vă permite să lucrați în două moduri cu documentele XML:

Când salvați documentul, în mod implicit atât schema Word cât și schema particularizată sunt atașate la document, păstrând datele așa cum au fost definite de schema particularizată iar formatarea îmbogățită cum a fost definită de schema XML din Word. Mai aveți opțiunea de a salva documentul ca numai date, în conformitate cu schema particularizată.

Dacă utilizați o schemă XML Word predefinită pentru structura unui document Word sau dacă vă atașați propria schemă, pentru a obține o structură mai potrivită pentru afacerea dvs., orice produs software care poate să analizeze XML poate să citească și să prelucreze datele dintr-un document pe care îl salvați ca XML (fișier .xml).

De exemplu, dacă schema particularizată este pentru date dintr-un curriculum vitae, etichetele XML din document vor defini structura documentului pe categoriile nume, adresă, experiență profesională, educație etc. Când salvați documentul, aveți atât un document cu formatare îmbogățită care are aspect profesional când este imprimat, cât și un fișier de date care poate fi procesat de orice program care poate să citească XML.

De asemenea, aveți posibilitatea să stocați date XML într-un document pe care îl salvați ca document (.doc) sau ca șablon (.dot) Word. Cu toate acestea, numai Word va avea posibilitatea să citească sau să proceseze XML.

Etichetarea XML

Când o schemă XML particularizată este atașată la un document, panoul de activitate Structură XML prezintă o listă a elementelor care sunt definite în schemă. Aplicați etichete XML la document selectând un element de conțin din document, apoi selectând un element din listă. Dacă schema definește atribute pentru un element, aveți posibilitatea să le specificați și pe acestea în panoul de activitate Structură XML.

 Notă   Aveți posibilitatea să atașați mai multe scheme la un document. Elementele din toate schemele atașate sunt disponibile în lista de elemente din panoul de activitate Structură XML.

O casetă de selectare de pe panou vă permite să vedeți etichetele XML aliniate, în contextul documentului.

Dacă structura documentului violează regulile schemei, o linie violet ondulată marchează punctul din document, iar panoul de activitate Structură XML raportează violarea.

Transformări XSL

La deschiderea și la salvarea documentelor XML, aveți posibilitatea să aplicați fișierele Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) (XSL Transformation (XSLT): Fișier utilizat pentru transformarea documentelor XML în alte tipuri de documente cum ar fi HTML sau XML. Este proiectat pentru a fi utilizat ca parte a XSL.) care extrag datele XML într-un anumit format. De exemplu, este posibil să aveți un XSLT care să prezinte datele ca specificații și un alt XSLT care să prezinte aceleași date ca listă de componente, în care sunt calculate cantitățile și prețurile.

AfișareXSLT aplicate la deschiderea unui document

Un document XML poate avea mai multe XSLT asociate la el. În acest caz, trebuie să selectați acel XSLT pe care doriți să-l utilizați pentru a afișa documentul. Acest lucru se obține din panoul Document XML, unde este prezentată lista cu XSLT (vizualizări de date) disponibile.

Dacă nici un XSLT nu este asociat cu un document XML, atunci Word îl deschide utilizând propriul XSLT implicit, sau „vizualizarea Numai date”.

Dacă schema XML din Word este atașată la document, Word deschide documentul fără să aplice un XSLT, chiar dacă există unul asociat documentului.

 Notă   În loc să aplicați manual un XSLT, aveți posibilitatea să definiți soluții care să asocieze XSLT cu anumite documente XML. Această asociere se face din Bibliotecă scheme, pe care o accesați din fila Schemă XML din caseta de dialog Șabloane și programe de completare (meniul Instrumente).

AfișareXSLT aplicate la salvarea unui document

Aveți posibilitatea să aplicați un XSLT la salvarea unui document XML selectând caseta de selectare Se aplică transformarea și selectând fișierul XSLT.

Dacă aplicați o transformare XSLT la salvarea fișierului, Word renunță la datele pe care transformarea XSLT nu le utilizează.

 
 
Se aplică la:
Word 2003