Crearea unei pagini Web

Variante disponibile:

AfișareCrearea unei pagini Web pe baza unui șablon

AfișareCrearea unei pagini Web necompletate

AfișareCrearea unei pagini Web dintr-un document Microsoft Word existent

  1. Din meniul Fișier, faceți clic pe Nou.
  2. În panoul de activitate (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) Document nou, faceți clic pe Din document existent.
  3. Selectați documentul pe care doriți să bazați pagina de Web, apoi faceți clic pe Creare.

 Notă   Nu este necesar ca documentul existent să fie o pagină Web. Pentru a crea noua pagină Web, faceți clic pe Salvare ca pagină Web din meniul Fișier.

AfișareCrearea mai multor pagini Web din mai multe documente Word existente

  1. Plasați documentele pe care doriți să convertiți într-un singur folder.
  2. Din meniul Fișier, faceți clic pe Nou.
  3. În panoul de activitate (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) Document nou, în Șabloane faceți clic pe Pe computerul meu.
  4. Faceți clic pe fila Alte documente.
  5. Faceți dublu-clic pe Expertul de conversie automată.

 Notă   Dacă nu observați Expertul de conversie automată în caseta de dialog Șabloane, va fi necesară instalarea acestuia.

  1. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 
 
Se aplică la:
Word 2003