Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii U.S.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

 Note 

 • Acest articol nu tratează particularizarea comenzilor rapide de la tastatură și crearea comenzilor rapide de la tastatură pentru macrocomenzi sau AutoText. Pentru mai multe informații, faceți clic pe linkul din secțiunea Consultați și.
 • Dacă utilizați Microsoft Word Starter, țineți cont că nu toate caracteristicile listate pentru Word sunt acceptate în Word Starter. Pentru mai multe informații despre caracteristicile disponibile în Word Starter, consultați Suportul pentru caracteristici Word Starter.
În acest articol


Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apăsă două sau mai multe taste simultan, în Ajutorul Microsoft Word 2010, tastele sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile

 • Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsați pe TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați pe ENTER. Apăsați pe ENTER din nou pentru a restrânge toate secțiunile.
 • Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsați pe TAB până când se selectează antetul respectivei secțiuni și semnul plus (+), apoi apăsați pe ENTER. Apăsați pe ENTER din nou pentru a restrânge secțiunea.

Căutare în acest articol

 Important   Înainte să începeți căutarea, apăsați pe TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați pe ENTER.

 1. Apăsați CTRL+F.

Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începeți să tastați.

 1. Tastați șirul de căutare în casetă.
 2. Apăsați pe ENTER.

Imprimați acest articol

Pentru a imprima acest subiect, apăsați pe TAB până când se selectează Afișare totală, apăsați pe ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

Începutul paginii Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la fereastra următoare. ALT+TAB
Comutarea la fereastra anterioară. ALT+SHIFT+TAB
Închiderea ferestrei active. CTRL+W or CTRL+F4
Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare. ALT+F5
Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori. F6
Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția contrară acelor de ceasornic). SHIFT+F6
Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare. CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate. CTRL+F10
Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor. TAB
Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comutarea la fila următoare din caseta de dialog. CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog. CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Tastele săgeți
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare. BARA DE SPAȚIU
Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschiderea unei liste verticale selectate. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea unei opțiuni dintr-o listă verticală. Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog. ESC
Rularea comenzii selectate. ENTER

AfișareUtilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la începutul intrării. HOME
Comutarea la sfârșitul intrării. END
Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau deselectarea unui caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau deselectarea unui caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării. SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării. SHIFT+END

AfișareUtilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea casetei de dialog Deschidere. CTRL+F12 sau CTRL+O
Afișarea casetei de dialog Salvare ca. F12
Deschiderea folderului sau a fișierului selectat. ENTER
Deschiderea folderului cu un nivel mai sus de folderul deschis. BACKSPACE
Ștergerea folderului sau a fișierului selectat. DELETE
Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier. SHIFT+F10
Deplasarea înainte printre opțiuni. TAB
Deplasarea înapoi printre opțiuni. SHIFT+TAB
Deschiderea listei Privire în. F4 sau ALT+I

AfișareAnularea și refacerea acțiunilor

Pentru aceasta Apăsați
Anularea unei o acțiuni. ESC
Anularea unei acțiuni. CTRL+Z
Refacerea sau repetarea unei acțiuni. CTRL+Y

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de instrumente și a galeriilor

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori). F6
Atunci când un meniu este activ, deplasarea la panoul de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.) CTRL+TAB
Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou. TAB sau SHIFT+TAB
Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie. SHIFT+F10
Selectarea primului sau ultimului element dintr-o galerie. HOME sau END
Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată. PAGE UP sau PAGE DOWN

Închiderea unui panou de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.

Deplasarea unui panou de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Mutare, apoi apăsați pe ENTER.
 4. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la panoul de activități, apoi apăsați pe ENTER.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. Dacă este necesar, apăsați F6 pentru a vă deplasa la panoul de activități.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați pe ENTER.
 4. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități, apoi apăsați pe ENTER.

AfișareAccesarea și utilizarea acțiunilor disponibile

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat. SHIFT+F10
Afișarea meniului sau a mesajului pentru o acțiune disponibilă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecțieImagine buton sau butonul Opțiune lipireImagine buton. Dacă există mai multe acțiuni, se comută la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său. ALT+SHIFT+F10
Deplasarea între opțiunile dintr-un meniu de acțiuni disponibile. Tastele săgeți
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de acțiuni disponibile. ENTER
Închiderea meniului sau mesajului acțiunilor disponibile. ESC

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să solicitați o notificare sonoră atunci când este disponibilă o acțiune (indisponibil în Word Starter). Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este nevoie să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.
 • Dacă aveți acces la Internet, aveți posibil să descărcați Microsoft Office Sounds de la Office.com. După ce instalați fișierele de sunet, procedați astfel:
  1. Apăsați ALT+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.
  2. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați TAB pentru a comuta la Opțiuni avansate pentru lucrul în Word. .
  3. Apăsați ALT+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați BARA DE SPAȚIU.
  4. Apăsați TAB în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați pe ENTER.

 Notă   Atunci când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Începutul paginii Începutul paginii

Navigarea în Panglică

AfișareAccesarea oricărei comenzi prin apăsarea a numai câtorva taste

Tastele de acces vă permite să utilizați rapid o comandă, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă aflați. Fiecare comandă din Word 2010 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a 2 până la 5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:

 1. Apăsați pe ALT.

Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 1. Apăsați pe litera afișată în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să apară nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.
 3. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

 Notă   Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați pe ALT.

AfișareDeplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica Office este să mutați focalizarea printre file și a comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea filei active a Panglicii și activarea tastelor de acces. ALT sau F10. Apăsați oricare dintre aceste taste din nou pentru a vă deplasa înapoi în document și a anula tastele de acces.
Deplasare la altă filă din Panglică. F10 pentru a selecta fila activă, apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinderea sau restrângerea Panglicii. CTRL+F1
Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat. SHIFT+F10

Mutarea focalizării pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii
 • Orice panou de activități deschis
 • Bara de stare din partea de jos a ferestrei
 • Documentul dvs.
F6
Mutarea focalizării către fiecare comandă din Panglică, înainte sau înapoi. TAB sau SHIFT+TAB
Deplasarea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică. SĂGEATA ÎN JOS, SĂGEATA ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATA LA DREAPTA
Activarea comenzii selectată sau controlului selectat pe Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Activarea comenzii sau controlului de pe Panglică pentru a modifica o valoare. ENTER
Terminarea modificării unei valori dintr-un control din Panglică și mutarea focalizării către document. ENTER
Obțineți ajutor despre o comandă selectată sau un control selectat de pe Panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.) F1

Începutul paginii Începutul paginii

Referințe rapide pentru Microsoft Word

AfișareActivități comune în Microsoft Word

Pentru aceasta Apăsați
Crearea unui spațiu neseparator. CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU
Crearea unei cratime neseparatoare. CTRL+SHIFT+CRATIMĂ
Transformarea literelor în litere aldine. CTRL+B
Transformarea literelor în litere cursive. CTRL+I
Sublinierea literelor. CTRL+U
Micșorarea dimensiunii fontului cu o valoare. CTRL+SHIFT+<
Mărirea dimensiunii fontului cu o valoare. CTRL+SHIFT+>
Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct. CTRL+[
Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct. CTRL+]
Eliminarea formatării paragrafului sau a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Copierea textului sau a obiectului selectat. CTRL+C
Decuparea textului sau a obiectului selectat. CTRL+X
Lipirea textului sau a unui obiect. CTRL+V
Lipire specială CTRL+ALT+V
Lipirea numai a formatării CTRL+SHIFT+V
Anularea ultimei acțiuni. CTRL+Z
Refacerea ultimei acțiuni. CTRL+Y
Deschiderea casetei de dialog Contor de cuvinte. CTRL+SHIFT+G

Lucrul cu documente și cu paginile Web

AfișareCrearea, vizualizarea și salvarea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Crearea unui document nou. CTRL+N
Deschiderea unui document. CTRL+O
Închiderea unui document. CTRL+W
Scindarea ferestrei documentului. ALT+CTRL+S
Eliminarea scindării ferestrei documentului. ALT+SHIFT+C sau ALT+CTRL+S
Salvarea unui document. CTRL+S

AfișareGăsirea, înlocuirea și răsfoirea prin text

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea panoului de activități Navigare (pentru a căuta documente). CTRL+F
Repetare căutării (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire). ALT+CTRL+Y
Înlocuirea textului, a formatării specifice și a elementelor speciale. CTRL+H
Salt la o pagină, la un marcaj în document, la o notă de subsol, la un tabel, la un comentariu, la o reprezentare grafică sau la o altă locație. CTRL+G
Comutare între ultimele patru locații editate. ALT+CTRL+Z
Deschiderea unei liste de opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați pe ENTER pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea selectată. ALT+CTRL+HOME
Comutarea la obiectul anterior răsfoit (setat în opțiunile de răsfoire). CTRL+PAGE UP
Comutarea la obiectul următor răsfoit (setat în opțiunile de răsfoire). CTRL+PAGE DOWN

AfișareComutarea la altă vizualizare

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la vizualizarea Aspect pagină imprimată. ALT+CTRL+P
Comutare la Vizualizare schiță. ALT+CTRL+O
Comută la Vizualizarea ciornă. ALT+CTRL+N

AfișareVizualizarea schiță

Pentru aceasta Apăsați
Promovarea unui paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Retrogradarea unui paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Retrogradarea la corp text. CTRL+SHIFT+N
Deplasarea în sus a paragrafelor selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea în jos a paragrafelor selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinderea textului de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrângerea textului de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS
Extinderea sau restrângerea tuturor textelor sau titlurilor. ALT+SHIFT+A
Ascunderea sau afișarea formatării caracterelor. Tasta bară oblică (/) de pe minitastatura numerică
Afișarea primei linii din corpul textului sau a întregului corp de text. ALT+SHIFT+L
Afișarea tuturor titlurilor cu stilul Titlu 1. ALT+SHIFT+1
Afișarea tuturor titlurilor până la Titlu n. ALT+SHIFT+n
Inserarea unui caracter tabulator. CTRL+TAB

AfișareImprimarea și examinarea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Imprimarea unui document. CTRL+P
Comutarea la examinarea înaintea imprimării. ALT+CTRL+I
Deplasarea prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită. Tastele săgeți
Deplasarea cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Deplasarea la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+HOME
Deplasarea la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+END

AfișareRevizuirea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea unui comentariu. ALT+CTRL+M
Activarea sau dezactivarea urmăririi modificărilor. CTRL+SHIFT+E
Închiderea Panoului recenzie, dacă este deschis. ALT+SHIFT+C

AfișareVizualizarea Citire în ecran complet

 Notă   Este posibil ca unii cititori de ecran să nu fie compatibili cu vizualizarea Citire în ecran complet.

Pentru aceasta Apăsați
Deplasare la începutul documentului. HOME
Deplasare la sfârșitul documentului. END
Salt la pagina n. n, ENTER
Ieșire din vizualizarea cu aspect citire. ESC

AfișareReferințele, notele de subsol și notele de final

Pentru aceasta Apăsați
Marcarea unei intrări din cuprins. ALT+SHIFT+O
Marcarea unui tabel de referințe citate. ALT+SHIFT+I
Marcarea unei intrări de index. ALT+SHIFT+X
Inserarea unei note de subsol. ALT+CTRL+F
Inserarea unei note de final. ALT+CTRL+D

AfișareLucrul cu paginile Web

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea unui hyperlink. CTRL+K
Salt cu o pagină înapoi. ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Salt cu o pagină înainte. ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Reîmprospătare. F9

Editarea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

AfișareȘtergerea textului și a reprezentărilor grafice

Pentru aceasta Apăsați
Ștergerea unui caracter la stânga. BACKSPACE
Ștergerea unui cuvânt la stânga. CTRL+BACKSPACE
Ștergerea unui caracter la dreapta. DELETE
Ștergerea unui cuvânt la dreapta. CTRL+DELETE
Decuparea textului selectat în clipboardul Office. CTRL+X
Anularea ultimei acțiuni. CTRL+Z
Decuparea și depunerea în clipboardul extins. CTRL+F3

AfișareCopierea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea Clipboard Office Apăsați ALT+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F,O.
Copierea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+C
Decuparea textului selectat sau a reprezentărilor grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+X
Lipirea celei mai recente adăugări sau a celui mai recent element lipit din Clipboard Office. CTRL+V
Deplasarea textului sau a reprezentărilor grafice o dată. F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe ENTER)
Copierea textului sau a reprezentărilor grafice o dată. SHIFT+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați pe ENTER)
Dacă este selectat un text sau un obiect, se deschide caseta de dialog Creare bloc component nou. ALT+F3
Dacă este selectat blocul component, de exemplu, o ilustrație SmartArt, se afișează meniul de comenzi rapide asociat lui. SHIFT+F10
Decuparea și depunerea în clipboardul extins. CTRL+F3
Lipirea conținutului din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Copierea antetului sau a subsolului utilizat în secțiunea anterioară din document. ALT+SHIFT+R

AfișareInserarea caracterelor speciale

Pentru a insera Apăsați
Un câmp CTRL+F9
Un sfârșit de linie SHIFT+ENTER
Un sfârșit de pagină CTRL+ENTER
Un sfârșit de coloană CTRL+SHIFT+ENTER
O linie de dialog ALT+CTRL+ SEMNUL MINUS
O cratimă CTRL+ SEMNUL MINUS
O cratimă opțională CTRL+CRATIMĂ
O cratimă neseparatoare CTRL+SHIFT+CRATIMĂ
Un spațiu neseparator CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU
Simbolul Drept de autor ALT+CTRL+C
Simbolul Marcă comercială înregistrată ALT+CTRL+R
Simbolul Marcă comercială ALT+CTRL+T
Puncte de suspensie ALT+CTRL+PUNCT
O ghilimea de deschidere simplă CTRL+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere simplă CTRL+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)
O ghilimea de deschidere dublă CTRL+` (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere dublă CTRL+' (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O intrare AutoText ENTER (după ce tastați primele caractere ale numelui intrării AutoText și când apare respectivul SfatEcran)

AfișareInserarea caracterelor cu ajutorul codurilor de caracter

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro (Simbolul monetar Euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsat pe ALT și apăsați X. Codul de caracter, ALT+X
Găsirea codului de caracter Unicode pentru caracterul selectat ALT+X
Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro, țineți apăsată tasta ALT și apăsați 0128 pe minitastatura numerică. ALT+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

AfișareSelectarea textului și a reprezentărilor grafice

Un text se selectează ținând apăsată tasta SHIFT și utilizând tastele săgeată pentru a muta cursorul.

AfișareExtinderea unei selecții

Pentru aceasta Apăsați
Activarea modului extins. F8
Selectarea celui mai apropiat caracter. F8, apoi apăsați pe SĂGEATĂ LA STÂNGA sau pe SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mărește dimensiunea unei selecții. F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)
Reducerea dimensiunii unei selecții. SHIFT+F8
Dezactivarea modului extins. ESC
Extinderea unei selecții cu un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinderea unei selecții cu un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinderea unei selecții până la începutul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei linii. SHIFT+END
Extinderea unei selecții până la începutul unei linii. SHIFT+HOME
Extinderea unei selecții mai jos cu o linie. SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Extinderea unei selecții mai sus cu o linie. SHIFT+UP ARROW
Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui paragraf. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Extinderea unei selecții până la începutul unui paragraf. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Extinderea unei selecții în jos cu un ecran SHIFT+PAGE DOWN
Extinderea unei selecții în sus cu un ecran SHIFT+PAGE UP
Extinderea unei selecții până la începutul unui document. CTRL+SHIFT+HOME
Extinderea unei selecții până la sfârșitul unui document. CTRL+SHIFT+END
Extinderea unei selecții până la sfârșitul unei ferestre. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Extinderea unei selecții pentru a cuprinde întregul document. CTRL+A
Selectarea unui bloc vertical de text. CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați pe ESC pentru a anula acest mod de selecție
Extinderea unei selecții la o anumită locație din document. F8+tastele săgeată; apăsați pe ESC pentru a anula acest mod de selecție

AfișareSelectarea textului și a reprezentărilor grafice dintr-un tabel

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea conținutului celulei următoare. TAB
Selectarea conținutului celulei anterioare. SHIFT+TAB
Extinderea unei selecții la o celulă adiacentă. Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați repetat tastele săgeată
Selectarea unei coloane.

Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.
 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.
Extinderea unei selecții (sau a unui bloc). CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați pe ESC pentru a anula acest mod de selecție
Selectarea întregului tabel. ALT+5 pe minitastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat)

AfișareDeplasarea prin document

Pentru a vă deplasa Apăsați
Un caracter la stânga SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un caracter la dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un paragraf în sus CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Un paragraf în jos CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
O celulă la stânga (într-un tabel) SHIFT+TAB
O celulă la dreapta (într-un tabel) TAB
O linie în sus SĂGEATĂ ÎN SUS
O linie în jos SĂGEATĂ ÎN JOS
La sfârșitul unei linii END
La începutul unei linii HOME
În partea de sus a ferestrei ALT+CTRL+PAGE UP
Până la sfârșitul ferestrei ALT+CTRL+PAGE DOWN
Cu un ecran în sus (defilare) PAGE UP
Cu un ecran în jos (defilare) PAGE DOWN
Până la începutul paginii următoare CTRL+PAGE DOWN
Până la începutul paginii anterioare CTRL+PAGE UP
La sfârșitul documentului CTRL+END
La începutul documentului CTRL+HOME
La o revizuire anterioară SHIFT+F5
După deschiderea unui document, în punctul unde lucrați când documentul a fost închis ultima dată SHIFT+F5

AfișareNavigarea într-un tabel

Pentru a vă deplasa Apăsați
La următoarea celulă dintr-un rând TAB
La celula anterioară dintr-un rând SHIFT+TAB
La prima celulă dintr-un rând ALT+HOME
La ultima celulă dintr-un rând ALT+END
La prima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE UP
La ultima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE DOWN
La rândul anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
La rândul următor SĂGEATĂ ÎN JOS
Un rând în sus ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Un rând în jos ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

AfișareInserarea într-un tabel a paragrafelor și a caracterelor tabulator

Pentru a insera Apăsați
Paragrafe noi într-o celulă ENTER
Caractere tabulator într-o celulă CTRL+TAB

AfișareUtilizarea modului suprascriere

Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să aveți posibilitatea să accesați modul suprascriere dacă apăsați INSERT, procedați astfel:

 1. Apăsați ALT+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.
 2. Apăsați A pentru a selecta COMPLEX, apoi apăsați pe TAB.
 3. Apăsați ALT+O pentru a vă deplasa la caseta de selectare Se utilizează tasta Ins pentru a controla modul de suprascriere.
 4. Apăsați BARA DE SPAȚIU pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați pe ENTER.

Pentru a activa sau a dezactiva modul Suprascriere, apăsați pe INSERT.

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

AfișareCopierea formatării

Pentru aceasta Apăsați
Copierea formatării unui text. CTRL+SHIFT+C
Aplicarea formatării copiate la text. CTRL+SHIFT+V

AfișareModificarea sau redimensionarea fonturilor

 Notă   Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea casetei de dialog Font pentru a modifica fontul. CTRL+SHIFT+F
Mărirea dimensiunii fontului. CTRL+SHIFT+>
Micșorarea dimensiunii fontului. CTRL+SHIFT+<
Mărirea dimensiunii fontului cu 1 punct. CTRL+]
Micșorarea dimensiunii fontului cu 1 punct. CTRL+[

AfișareAplicarea formatelor de caracter

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea casetei de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor. CTRL+D
Modificarea între litere mari și mici. SHIFT+F3
Formatarea tuturor literelor ca majuscule. CTRL+SHIFT+A
Aplicarea formatării aldine. CTRL+B
Aplicarea sublinierii. CTRL+U
Sublinierea cuvintelor, dar nu și a spațiilor. CTRL+SHIFT+W
Sublinierea textului cu linie dublă. CTRL+SHIFT+D
Aplicarea formatării de text ascuns. CTRL+SHIFT+H
Aplicarea formatării cursive. CTRL+I
Formatarea literelor ca majuscule mici. CTRL+SHIFT+K
Aplicarea formatării de indice (spațiere automată). CTRL+SEMNUL EGAL
Aplicarea formatării de exponent (spațiere automată). CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS
Eliminarea formatării manuale a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Modificarea selecției în font Symbol. CTRL+SHIFT+Q

AfișareVizualizarea și copierea formatelor de text

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea caracterelor neimprimabile. CTRL+SHIFT+* (asteriscul nu funcționează pe minitastaturile numerice)
Revizuirea formatării textului. SHIFT+F1 (apoi faceți clic pe textul cu formatarea pe care doriți să o revizuiți)
Copierea formatelor. CTRL+SHIFT+C
Lipirea formatelor. CTRL+SHIFT+V

AfișareSetarea interliniei

Pentru aceasta Apăsați
Linii spațiate la un rând. CTRL+1
Linii spațiate la două rânduri. CTRL+2
Setarea inteliniei la 1,5 rânduri. CTRL+5
Adăugarea sau eliminarea unui spațiu de o linie înaintea unui paragraf. CTRL+0 (zero)

AfișareAlinierea paragrafelor

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea unui paragraf între centrat și aliniat la stânga. CTRL+E
Comutarea unui paragraf între aliniat stânga-dreapta și aliniat la stânga. CTRL+J
Comutarea unui paragraf între aliniat la dreapta și aliniat la stânga. CTRL+R
Alinierea unui paragraf la stânga. CTRL+L
Indentarea la stânga a unui paragraf. CTRL+M
Eliminarea indentării la stânga a unui paragraf. CTRL+SHIFT+M
Crearea unui indent agățat. CTRL+T
Reducerea unui indent agățat. CTRL+SHIFT+T
Eliminarea formatării unui paragraf. CTRL+Q

AfișareAplicarea stilurilor de paragraf

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea panoului de activități Se aplică pt. stiluri. CTRL+SHIFT+S
Deschiderea panoului de activități Stiluri. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pornirea AutoFormatare. ALT+CTRL+K
Aplicarea stilului Normal. CTRL+SHIFT+N
Aplicarea stilului Titlu 1. ALT+CTRL+1
Aplicarea stilului Titlu 2. ALT+CTRL+2
Aplicarea stilului Titlu 3. ALT+CTRL+3

Închiderea panoului de activități Stiluri

 1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.

Inserarea și editarea obiectelor

AfișareInserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.
 2. Alegeți una dintre următoarele:
  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați pe ENTER pentru a crea un obiect.
  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apăsați pe TAB, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

AfișareEditarea unui obiect

 1. Având cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul, apăsând SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.
 2. Apăsați SHIFT+F10.
 3. Apăsați pe tasta TAB pentru a ajunge la Nume obiect, apăsați pe ENTER, apoi apăsați din nou pe ENTER.

AfișareInserarea ilustrațiilor SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M pentru a selecta SmartArt.
 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta tipul de reprezentare grafică dorită.
 3. Apăsați pe TAB, apoi apăsați tastele săgeată pentru a selecta reprezentarea grafică pe care doriți să o inserați.
 4. Apăsați pe ENTER.

AfișareInserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.
 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați pe ENTER.
 3. Tastați textul dorit.
 4. Apăsați pe ESC pentru a selecta obiectul WordArt, apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta obiectul.
 5. Apăsați pe ESC din nou pentru a reveni la document.

Îmbinarea corespondenței și a câmpurilor

AfișareEfectuarea unei îmbinări de corespondență

 Notă   Pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, este necesar să vă aflați în fila Corespondență.

Pentru aceasta Apăsați
Examinarea unei îmbinări de corespondență. ALT+SHIFT+K
Îmbinarea unui document. ALT+SHIFT+N
Imprimarea documentului îmbinat. ALT+SHIFT+M
Editarea sursei de date pentru îmbinare corespondență. ALT+SHIFT+E
Inserarea unui câmp de îmbinare. ALT+SHIFT+F

AfișareLucrul cu câmpurile

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea unui câmp DATE. ALT+SHIFT+D
Inserarea unui câmp LISTNUM. ALT+CTRL+L
Inserarea unui câmp PAGE. ALT+SHIFT+P
Inserarea unui câmp TIME. ALT+SHIFT+T
Inserarea unui câmp gol. CTRL+F9
Actualizarea informațiilor legate dintr-un document sursă Microsoft Word. CTRL+SHIFT+F7
Actualizarea câmpurilor selectate. F9
Anularea legăturii unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Comutarea între un cod de câmp selectat și rezultatul său. SHIFT+F9
Comutarea între toate codurile de câmp și rezultate lor. ALT+F9
Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului. ALT+SHIFT+F9
Salt la câmpul următor. F11
Salt la câmpul anterior. SHIFT+F11
Blocarea unui câmp. CTRL+F11
Deblocarea unui câmp. CTRL+SHIFT+F11

Bara lingvistică

AfișareRecunoașterea scrierii de mână

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea între limbi sau configurații ale tastaturii. ALT din stânga+SHIFT
Afișarea unei liste cu variantele de corectare. Tasta siglă Windows +C
Activarea sau dezactivarea scrierii de mână. Tasta siglă Windows +H
Activarea sau dezactivarea IME (Input Method Editor) japonez pentru tastaturi cu 101 taste. ALT+~
Activarea sau dezactivarea IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste. ALT din dreapta
Activarea sau dezactivarea IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste. CTRL+BARA DE SPAȚIU

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să alegeți combinația de taste pentru a comuta între limbi sau configurații de tastatură, în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări taste.
 • Tasta siglă Windows Tastă siglă Windows este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul de taste inferior.

Începutul paginii Începutul paginii

Referințe pentru tastele funcționale

AfișareTaste funcționale

Pentru aceasta Apăsați
Obținerea Ajutorului sau vizita la Microsoft Office.com. F1
Deplasarea textului sau a elementelor grafice. F2
Repetarea ultimei acțiuni. F4
Alegerea comenzii Salt la (fila Pornire). F5
Salt la următorul panou sau cadru. F6
Alegerea comenzii Corectare ortografică (fila Examinare). F7
Extinderea unei selecții. F8
Actualizarea câmpurilor selectate. F9
Afișarea numelor de taste. F10
Salt la câmpul următor. F11
Alegerea comenzii Salvare ca. F12

AfișareSHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Pornirea Ajutorului dependent de context sau dezvăluirea formatării. SHIFT+F1
Copierea textului. SHIFT+F2
Modificarea între litere mari și mici. SHIFT+F3
Repetarea unei acțiuni Găsire sau Salt la. SHIFT+F4
Deplasarea la ultima modificare. SHIFT+F5
Deplasarea la panoul sau cadrul anterior (după ce s-a apăsat F6). SHIFT+F6
Alegerea comenzii Lexicon (fila Revizuire, grupulVerificare). SHIFT+F7
Reducerea dimensiunii unei selecții. SHIFT+F8
Comutarea între un cod de câmp și rezultatul acestuia. SHIFT+F9
Afișarea unui meniu de comenzi rapide. SHIFT+F10
Salt la câmpul anterior. SHIFT+F11
Alegerea comenzii Salvare. SHIFT+F12

AfișareCTRL+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Extinderea sau restrângerea Panglicii. CTRL+F1
Alegerea comenzii Examinare înaintea imprimării. CTRL+F2
Decuparea și depunerea în Spike. CTRL+F3
Închiderea ferestrei. CTRL+F4
Salt la fereastra următoare. CTRL+F6
Inserarea unui câmp gol. CTRL+F9
Maximizarea ferestrei documentului. CTRL+F10
Blocarea unui câmp. CTRL+F11
Alegerea comenzii Deschidere. CTRL+F12

AfișareCTRL+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea conținutului din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Editarea unui marcaj în document. CTRL+SHIFT+F5
Salt la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Actualizarea informațiilor legate dintr-un document sursă Word 2010. CTRL+SHIFT+F7
Extinderea unei selecții sau a unui bloc. CTRL+SHIFT+F8, apoi apăsați o tastă săgeată
Anularea legăturii unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Deblocarea unui câmp. CTRL+SHIFT+F11
Alegerea comenzii Imprimare. CTRL+SHIFT+F12

AfișareALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Salt la câmpul următor. ALT+F1
Crearea unui Bloc component nou. ALT+F3
Ieșirea din Word 2010. ALT+F4
Restaurarea dimensiunii ferestrei programului. ALT+F5
Comutarea înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog care acceptă acest comportament. ALT+F6
Găsirea următoarei greșeli de ortografie sau a următoarei erori gramaticale. ALT+F7
Rularea unei macrocomenzi. ALT+F8
Comutarea între toate codurile de câmp și rezultate lor. ALT+F9
Afișarea panoului de activități Selecție și vizibilitate. ALT+F10
Afișarea codului Microsoft Visual Basic. ALT+F11

AfișareALT+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Salt la câmpul anterior. ALT+SHIFT+F1
Alegerea comenzii Salvare. ALT+SHIFT+F2
Afișarea panoului de activități Cercetare. ALT+SHIFT+F7
Rularea GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului. ALT+SHIFT+F9
Afișarea unui meniu sau a unui mesaj pentru o acțiune disponibilă. ALT+SHIFT+F10
Alegerea butonului Cuprins din containerul Cuprins atunci când containerul este activ. ALT+SHIFT+F12

AfișareCTRL+ALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea informațiilor de sistem Microsoft. CTRL+ALT+F1
Alegerea comenzii Deschidere. CTRL+ALT+F2

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Word 2010