Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Office Word

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apăsă două sau mai multe taste simultan, în Ajutorul Microsoft Office Word 2007, tastele sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

În acest articol


Elemente de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru Apăsați
Comută la fereastra următoare. ALT+TAB
Comută la fereastra anterioară. ALT+SHIFT+TAB
Închide fereastra activă. CTRL+W sau CTRL+F4
Restabilește dimensiunea ferestrei active după maximizare. ALT+F5
Comută la un panou de activitate din alt panou din fereastra programului (în direcția acelor de ceasornic). Este posibil să fie cazul să apăsați de mai multe ori F6. F6
Comută la un panou de activitate din alt panou din fereastra programului (în direcția contrară a acelor de ceasornic). SHIFT+F6
Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comută la fereastra următoare. CTRL+F6
Comută la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Maximizează sau restabilește o fereastră selectată. CTRL+F10
Copiază o imagine a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru Apăsați
Comută înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament. ALT+F6
Comută la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor. TAB
Comută la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comută la fila următoare din caseta de dialog. CTRL+TAB
Comută la fila anterioară din caseta de dialog. CTRL+SHIFT+TAB
Comută între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Taste săgeată
Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare. BARA DE SPAȚIU
Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschide o listă verticală selectată. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează o opțiune dintr-o listă verticală. Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Închide o listă verticală selectată; revocă o comandă și închide o casetă de dialog. ESC
Execută comanda selectată. ENTER

AfișareUtilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta Apăsați
Comută la începutul intrării. HOME
Comută la sfârșitul intrării. END
Se deplasează cu un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se deplasează cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează sau deselectează un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează sau deselectează un cuvânt la stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează sau deselectează un cuvânt la dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează de la punctul de inserare până la începutul intrării. SHIFT+HOME
Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării. SHIFT+END

AfișareUtilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru Apăsați
Afișează caseta de dialog Deschidere. CTRL+F12 sau CTRL+O
Afișează caseta de dialog Salvare ca. F12
Se deplasează la folderul anterior. imagine buton ALT+1
Butonul Mai sus cu un nivel imagine buton : deschide folderul cu un nivel mai sus deasupra folderului deschis. ALT+2
Butonul Ștergere Imagine buton : șterge folderul sau fișierul selectat DELETE
Butonul Creare folder imagine buton : creează un folder nou. ALT+4
Butonul Vizualizări Imagine buton : comută între vizualizările disponibile pentru folder. ALT+5
Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier. SHIFT+F10
Se deplasează între opțiunile sau zonele din caseta de dialog. TAB
Deschiderea listei Privire în. F4 sau ALT+I
Actualizează lista de fișiere. F5

AfișareAnularea și refacerea acțiunilor

Pentru aceasta Apăsați
Revocă o acțiune. ESC
Anulează o acțiune. CTRL+Z
Reface sau repetă o acțiune. CTRL+Y

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de instrumente și a galeriilor

Pentru aceasta Apăsați
Se deplasează la un panou de activitate de la alt panou din fereastra programului. (Este posibil să fie necesar să apăsați F6 de mai multe ori). F6
Când este activ un meniu, ase deplasează la un panou de activitate. (Este posibil să fie necesar să apăsați de mai multe ori CTRL+TAB.) CTRL+TAB
Când un panou de activitate este activ, selectează din acesta opțiunea următoare sau anterioară. TAB sau SHIFT+TAB
Afișează setul complet de comenzi din meniul panoului de activitate. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschide un meniu vertical pentru elementul selectat din galerie. SHIFT+F10
Selectează primul sau ultimul element dintr-o galerie. HOME sau END
Defilează în sus sau în jos în lista de galerii selectată. PAGE UP sau PAGE DOWN

Închiderea unui panou de activitate

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activitate.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Închidere, apoi apăsați ENTER.

Deplasarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Mutare, apoi apăsați ENTER.
 4. Utilizați tastele săgeți pentru a deplasa panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați ENTER.
 4. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

AfișareAccesarea și utilizarea etichetelor inteligente

Pentru aceasta Apăsați
Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat. SHIFT+F10
Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecție imagine buton sau butonul de Lipire a opțiunilorimagine buton. Dacă există mai multe etichete inteligente, comută la următoarea etichetă inteligentă și afișează meniul sau mesajul său. ALT+SHIFT+F10
Selectează următorul element dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează elementul anterior dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN SUS
Efectuează acțiunea pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente. ENTER
Închide meniul sau mesajul etichetei inteligente. ESC

Sfaturi

 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet și să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.
 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați sunete Microsoft Office de la site-ul Web Microsoft Office Online. După instalarea fișierelor de sunet, în Microsoft Office Access 2007, în Microsoft Office Excel 2007, în Microsoft Office PowerPoint 2007 sau în Microsoft Office Word 2007, efectuați următoarele:
  1. Apăsați ALT+F pentru a deschide meniul de sub butonul Microsoft Office imagine buton, apoi apăsați I pentru a deschide Opțiunile programului.
  2. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați TAB pentru a comuta la Opțiunile complexe pentru lucrul cu Program .
  3. Apăsați ALT+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați BARA DE SPAȚIU.
  4. Apăsați TAB în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați ENTER.

 Notă   Atunci când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Începutul paginii Începutul paginii

Navigarea în Panglica Office Fluent

AfișareAccesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste

 Notă   Panglica este o componentă de Interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

Tastele de acces furnizează o modalitate rapidă de utilizare a comenzilor, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă aflați. Fiecare comandă din Office Word 2007 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a 2-5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:

 1. Apăsați ALT.

Sfaturile pentru taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

Panglică și sfaturi pentru taste afișate

Imaginea de mai sus s-a extras din Instruire la Microsoft Office Online.

 1. Apăsați pe litera afișată în sfatul despre ecran, deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să se afișeze sfaturi suplimentare pentru taste. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați I, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile pentru taste pentru grupurile din filă.
 3. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să ăl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

 Notă   Pentru a revoca acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

AfișareDeplasarea focalizării fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica este să mutați focalizarea printre filelor și a comenzilor, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.

Pentru Apăsați
Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces. ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la document și a revoca tastele de acces.
Se deplasează la altă filă din Panglică. F10 pentru a selecta fila activă, apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Ascunde sau afișează Panglica. CTRL+F1
Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată. SHIFT+F10

Schimbă orientarea, pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii
 • Orice panou de activitate deschis
 • Bara de stare din partea de jos a ferestrei
 • Documentul
F6
Mută focalizarea către fiecare comandă din Panglică, înainte sau înapoi. TAB sau SHIFT+TAB
Comută în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică. SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Activează comanda selectată sau controlul selectat din Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschide meniul selectat sau galeria selectată din Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Activează o comandă sau un control din Panglică, pentru a face posibilă modificarea unei valori. ENTER
Termină modificarea unei valori dintr-un control din Panglică și îndreaptă focalizarea către document. ENTER
Obține ajutor pentru comanda selectată sau pentru meniul selectat din Panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor pentru program.) F1

Începutul paginii Începutul paginii

Referințe rapide Microsoft Office Word

AfișareActivități comune în Microsoft Office Word

Pentru aceasta Apăsați
Creează un spațiu neseparator. CTRL+SHIFT+ BARA DE SPAȚIU
Creează o cratimă neseparatoare. CTRL+CRATIMĂ
Transformă literele normale în litere aldine. CTRL+B
Transformă literele normale în litere cursive. CTRL+I
Subliniază literele. CTRL+U
Micșorează dimensiunea fontului cu o valoare. CTRL+<
Mărește dimensiunea fontului cu o valoare. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+SHIFT+[
Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+]
Elimină formatarea paragrafului sau a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Copiază textul sau obiectul selectat. CTRL+C
Decupează textul sau obiectul selectat. CTRL+X
Lipește textul sau obiectul. CTRL+V
Lipire specială CTRL+ALT+V
Lipește numai formatarea CTRL+SHIFT+V
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Reface ultima acțiune. CTRL+Y
Deschide caseta de dialog Contor de cuvinte. CTRL+SHIFT+G

Lucrul cu documente și cu paginile Web

AfișareCrearea, vizualizarea și salvarea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Creează un document de același tip cu documentul curent sau cu cel mai recent document. CTRL+N
Deschide un document. CTRL+O
Închide un document. CTRL+W
Scindează fereastra documentului. ALT+CTRL+S
Elimină scindarea ferestrei documentului. ALT+SHIFT+C
Salvează un document. CTRL+S

AfișareGăsirea, înlocuirea și răsfoirea prin text

Pentru aceasta Apăsați
Caută text, formatări și elemente speciale. CTRL+F
Repetă căutarea (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire). ALT+CTRL+Y
Înlocuiește textul, formatarea specifică și elementele speciale. CTRL+H
Face salt la o pagină, la un marcaj, la o notă de subsol, la un tabel, un comentariu, la o reprezentare grafică sau la o altă amplasare. CTRL+G
Comută între ultimele patru locații editate. ALT+CTRL+Z
Deschide o listă cu opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați ENTER pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea selectată. ALT+CTRL+HOME
Se deplasează la locația de editare anterioară. CTRL+PAGE UP
Se deplasează la următoarea locație de editare. CTRL+PAGE DOWN

AfișareComutarea la altă vizualizare

Pentru aceasta Apăsați
Comutați la Vizualizarea cu aspect pagină imprimată. ALT+CTRL+P
Comută la vizualizarea schițată. ALT+CTRL+O
Comută la vizualizarea schițată. ALT+CTRL+N

AfișareVizualizare schițată

Pentru aceasta Apăsați
Promovează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Retrogradează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Retrogradează la corp text. CTRL+SHIFT+N
Mută în sus paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mută în jos paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde textul de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrânge textul de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS
Extinde sau restrânge toate textele sau titlurile. ALT+SHIFT+A
Ascunde sau afișează formatarea caracterelor. Tasta slash (/) de pe tastatura numerică
Afișează prima linie din corpul textului sau a întregului corp de text. ALT+SHIFT+L
Afișează toate titlurile cu stilul Titlu 1. ALT+SHIFT+1
Afișează toate titlurile până la Titlu n. ALT+SHIFT+n
Inserează unui caracter tabulator. CTRL+TAB

AfișareImprimarea și examinarea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Imprimă un document. CTRL+P
Comută la sau de la examinarea înaintea imprimării. ALT+CTRL+I
Se deplasează prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită. Taste săgeți
Deplasează cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Se deplasează la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+HOME
Deplasează la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+END

AfișareRecenzarea documentelor

Pentru aceasta Apăsați
Inserează un comentariu. ALT+CTRL+M
Activează sau dezactivează urmărirea modificărilor. CTRL+SHIFT+E
Închide Panoul recenzie, dacă este deschis. ALT+SHIFT+C

AfișareVizualizarea Citire în ecran complet

 Notă   Este posibil ca unii cititori de ecran să nu fie compatibili cu vizualizarea Citire în ecran complet.

Pentru aceasta Apăsați
Se deplasează la începutul documentului. HOME
Se deplasează la sfârșitul documentului. END
Face salt la pagina n. n, ENTER
Iese din vizualizarea cu aspect citire. ESC

AfișareReferințele, notele de subsol și notele de final

Pentru aceasta Apăsați
Marchează o intrare din cuprins. ALT+SHIFT+O
Marchează un tabel de referințe citate. ALT+SHIFT+I
Marchează o intrare index. ALT+SHIFT+X
Inserează o notă de subsol. ALT+CTRL+F
Inserează o notă de final. ALT+CTRL+D

AfișareLucrul cu paginile Web

Pentru aceasta Apăsați
Inserează un hyperlink. CTRL+K
Se deplasează cu o pagină înapoi. ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează înainte cu o pagină. ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Reîmprospătează. F9

Editarea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

AfișareȘtergerea textului și reprezentărilor grafice

Pentru aceasta Apăsați
Șterge un caracter la stânga. BACKSPACE
Șterge un cuvânt la stânga. CTRL+BACKSPACE
Șterge un caracter la dreapta. DELETE
Șterge unui cuvânt la dreapta. CTRL+DELETE
Decupează textul selectat în Clipboard Office. CTRL+X
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3

AfișareCopierea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea Clipboard Office Apăsați ALT+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F,O.
Copiază textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+C
Decupează textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+X
Lipește adăugarea cea mai recentă în Clipboard Office. CTRL+V
Deplasează o dată textul sau reprezentările grafice. F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Copiază o dată textul sau reprezentările grafice. SHIFT+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Dacă este selectat un text sau un obiect, deschide caseta de dialog Creare bloc component nou. ALT+F3
Dacă este selectat blocul component - de exemplu, o reprezentare grafică SmartArt , afișează meniul de comenzi rapide asociat lui. SHIFT+F10
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3
Lipește conținutul din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Copiază antetul sau subsolul utilizat în secțiunea anterioară din document. ALT+SHIFT+R

AfișareInserarea caracterelor speciale

Pentru a insera Apăsați
Un câmp CTRL+F9
Un sfârșit de linie SHIFT+ENTER
Un sfârșit de pagină CTRL+ENTER
Un sfârșit de coloană CTRL+SHIFT+ENTER
O linie de dialog ALT+CTRL+ SEMNUL MINUS
O cratimă CTRL+ SEMNUL MINUS
O cratimă opțională CTRL+MINUS
O cratimă neseparatoare CTRL+SHIFT+CRATIMĂ
Un spațiu neseparator CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU
Simbolul Drept de autor ALT+CTRL+C
Simbolul Marcă comercială înregistrată ALT+CTRL+R
Simbolul Marcă comercială ALT+CTRL+T
Puncte de suspensie ALT+CTRL+PUNCT
O ghilimea de deschidere simplă CTRL+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere simplă CTRL+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)
O ghilimea de deschidere dublă CTRL+` (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere dublă CTRL+' (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O intrare AutoText ENTER (după ce tastați primele caractere ale numelui intrării AutoText și când apare respectivul SfatEcran)

AfișareInserarea caracterelor cu ajutorul codurilor de caracter

Pentru aceasta Apăsați
Inserează caracterul Unicode pentru codul de caracter Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro (simbolul monetar euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsat pe ALT și apăsați X. Codul de caracter, ALT+X
Găsește codul de caracter Unicode pentru caracterul selectat ALT+X
Inserează caracterul ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro, țineți apăsată tasta ALT și apăsați 0128 pe minitastatura numerică. ALT+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

AfișareSelectarea textului și reprezentărilor grafice

Un text se selectează ținând apăsată tasta SHIFT și utilizând tastele săgeți pentru a muta cursorul.

AfișareExtinderea unei selecții

Pentru aceasta Apăsați
Activează modul extins. F8
Selectează cel mai apropiat caracter. F8, apoi apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA sau tasta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mărește dimensiunea unei selecții. F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)
Reduce dimensiunea unei selecții. SHIFT+F8
Dezactivează modul extins. ESC
Extinde o selecție cu un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinde o selecție cu un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinde o selecție până la sfârșitul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinde o selecție până la începutul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinde o selecție până la sfârșitul unui rând. SHIFT+END
Extinde o selecție până la începutul unui rând. SHIFT+HOME
Extinde o selecție mai jos cu o linie. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde o selecție mai sus cu o linie. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinde o selecție până la sfârșitul unui paragraf. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde o selecție până la începutul unui paragraf. CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinde o selecție în jos cu un ecran SHIFT+PAGE DOWN
Extinde o selecție în sus cu un ecran SHIFT+PAGE UP
Extinde o selecție până la începutul unui document. CTRL+SHIFT+HOME
Extinde o selecție până la sfârșitul unui document. CTRL+SHIFT+END
Extinde o selecție până la sfârșitul unei ferestre. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Extinde o selecție pentru a cuprinde întregul document. CTRL+A
Selectează un bloc vertical de text. CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeți; apăsați tasta ESC pentru a revoca acest mod de selecție
Extinde o selecție la o anumită locație din document. F8+tastele săgeți; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest mod de selecție

AfișareSelectarea textului și a reprezentărilor grafice dintr-un tabel

Pentru aceasta Apăsați
Selectează conținutul celulei următoare. TAB
Selectează conținutul celulei anterioare. SHIFT+TAB
Extinde selecția la o celulă adiacentă. Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați repetat tastele săgeți
Selectează o coloană.

Utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.
 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.
Extinde o selecție (sau a unui bloc). CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeți; apăsați tasta ESC pentru a revoca acest mod de selecție
Selectează întregul tabel. ALT+5 pe tastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat)

AfișareDeplasarea prin document

Pentru a vă deplasa Apăsați
Un caracter la stânga SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un caracter la dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un paragraf în sus CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Un paragraf în jos CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
O celulă la stânga (într-un tabel) SHIFT+TAB
O celulă la dreapta (într-un tabel) TAB
O linie în sus SĂGEATĂ ÎN SUS
O linie în jos SĂGEATĂ ÎN JOS
La sfârșitul rândului END
La începutul rândului HOME
În partea de sus a ferestrei ALT+CTRL+PAGE UP
Până la sfârșitul ferestrei ALT+CTRL+PAGE DOWN
Cu un ecran în sus (defilare) PAGE UP
Cu un ecran în jos (defilare) PAGE DOWN
Până la începutul paginii următoare CTRL+PAGE DOWN
Până la începutul paginii anterioare CTRL+PAGE UP
La sfârșitul documentului CTRL+END
La începutul documentului CTRL+HOME
La o revizuire anterioară SHIFT+F5
După deschiderea unui document, în punctul unde lucrați când documentul a fost închis ultima dată SHIFT+F5

AfișareNavigarea într-un tabel

Pentru a vă deplasa Apăsați
La următoarea celulă dintr-un rând TAB
La celula anterioară dintr-un rând SHIFT+TAB
La prima celulă dintr-un rând ALT+HOME
La ultima celulă dintr-un rând ALT+END
La prima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE UP
La ultima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE DOWN
La rândul anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
La rândul următor SĂGEATĂ ÎN JOS
Cu un rând în sus ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Cu un rând în jos ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

AfișareInserarea într-un tabel a paragrafelor și a caracterelor tabulator

Pentru a insera Apăsați
Paragrafe noi într-o celulă ENTER
Caractere tabulator într-o celulă CTRL+TAB

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

AfișareCopierea formatării

Pentru aceasta Apăsați
Copiază formatarea unui text. CTRL+SHIFT+C
Aplică formatarea copiată la text CTRL+SHIFT+V

AfișareModificarea sau redimensionarea fonturilor

 Notă   Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.

Pentru aceasta Apăsați
Pentru a modifica fontul, deschideți caseta de dialog Font. CTRL+SHIFT+F
Se mărește dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+>
Descrește dimensiunea fontului. CTRL+<
Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+]
Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+SHIFT+[

AfișareAplicarea formatării caracterelor

Pentru aceasta Apăsați
Pentru a modifica formatarea caracterelor, deschideți caseta de dialog Font. CTRL+D
Modifică între litere mari și mici. SHIFT+F3
Formatează toate literele ca majuscule. CTRL+SHIFT+A
Aplică formatarea aldină. CTRL+B
Aplică sublinierea. CTRL+U
Subliniază cuvintele, dar nu și spațiile. CTRL+SHIFT+W
Subliniază textul cu linie dublă. CTRL+SHIFT+D
Aplică formatarea de text ascuns. CTRL+SHIFT+H
Aplică formatarea cursivă. CTRL+I
Formatează literele ca majuscule mici. CTRL+SHIFT+K
Aplică formatarea de indice (spațiere automată). CTRL+SEMNUL EGAL
Aplică formatarea de exponent (spațiere automată). CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS
Elimină formatarea manuală a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Modifică selecția în fonturi Symbol. CTRL+SHIFT+Q

AfișareVizualizarea și copierea formatelor de text

Pentru aceasta Apăsați
Afișează caracterele neimprimabile. CTRL+SHIFT+* (asteriscul nu funcționează pe tastaturile numerice)
Revizuiește formatarea textului. SHIFT+F1 (apoi faceți clic pe textul cu formatarea pe care doriți să o revizuiți)
Copiază formatele. CTRL+SHIFT+C
Lipește formatele. CTRL+SHIFT+V

AfișareSetarea spațierii liniilor

Pentru aceasta Apăsați
Linii spațiate la un rând CTRL+1
Linii spațiate la două rânduri CTRL+2
Stabilește spațierea liniilor la 1,5 rânduri. CTRL+5
Adaugă sau elimină un spațiu de o linie înaintea unui paragraf. CTRL+0 (zero)

AfișareAlinierea paragrafelor

Pentru aceasta Apăsați
Comută un paragraf între centrat și aliniat la stânga. CTRL+E
Comută un paragraf între alinierea stânga-dreapta și alinierea la stânga. CTRL+J
Comută un paragraf între alinierea la dreapta și alinierea la stânga. CTRL+R
Aliniază un paragraf la stânga. CTRL+L
Indentează din stânga un paragraf. CTRL+M
Elimină indentarea din stânga a unui paragraf. CTRL+SHIFT+M
Creează un indent agățat. CTRL+T
Reduce un indent agățat. CTRL+SHIFT+T
Elimină formatarea unui paragraf. CTRL+Q

AfișareAplicarea stilurilor de paragraf

Pentru aceasta Apăsați
Deschideți panoul de activitate Se aplică pt. stiluri. CTRL+SHIFT+S
Deschideți panoul de activitate Stiluri. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pornește AutoFormatarea. ALT+CTRL+K
Aplică stilul Normal. CTRL+SHIFT+N
Aplică stilul Titlu 1. ALT+CTRL+1
Aplică stilul Titlu 2. ALT+CTRL+2
Aplică stilul Titlu 3. ALT+CTRL+3

Închiderea panoului de activitate Stiluri

 1. Dacă panoul de activitate Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.
 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Închidere, apoi apăsați ENTER.

Inserarea și editarea obiectelor

AfișareInserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.
 2. Alegeți una dintre următoarele:
  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.
  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

AfișareEditarea unui obiect

 1. Având cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul, apăsând SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.
 2. Apăsați SHIFT+F10.
 3. Apăsați tasta TAB pentru a ajunge la Nume obiect Obiect, apăsați ENTER, apoi apăsați din nou ENTER.

AfișareInserarea reprezentărilor grafice SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.
 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de reprezentare grafică dorită.
 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta reprezentarea grafică pe care doriți să o inserați.
 4. Apăsați ENTER.

AfișareInserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.
 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta stilul de obiect WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați ENTER.
 3. Tastați textul dorit.
 4. Apăsați TAB, apoi apăsați ENTER.

Câmpuri și îmbinare corespondență

AfișareEfectuarea unei îmbinări de corespondență

 Notă   Pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, este necesar să vă aflați în fila Corespondență.

Pentru aceasta Apăsați
Examinează o îmbinare corespondență. ALT+SHIFT+K
Îmbină un document. ALT+SHIFT+N
Imprimă documentul îmbinat. ALT+SHIFT+M
Editează sursa de date pentru îmbinare corespondență. ALT+SHIFT+E
Inserează un câmp de îmbinare. ALT+SHIFT+F

AfișareLucrul cu câmpurile

Pentru aceasta Apăsați
Inserează un câmp DATE. ALT+SHIFT+D
Inserează un câmp LISTNUM. ALT+CTRL+L
Inserează un câmp PAGE. ALT+SHIFT+P
Inserează un câmp TIME. ALT+SHIFT+T
Inserează un câmp gol. CTRL+F9
Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Office Word. CTRL+SHIFT+F7
Actualizează câmpurile selectate. F9
Anulează legătura unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Comută între un cod de câmp selectat și rezultatul său. SHIFT+F9
Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile. ALT+F9
Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului. ALT+SHIFT+F9
Se deplasează la câmpul următor. F11
Se deplasează la câmpul anterior. SHIFT+F11
Blochează un câmp. CTRL+F11
Deblochează un câmp. CTRL+SHIFT+F11

Bara Limbă

AfișareRecunoașterea scrierii de mână

Pentru aceasta Apăsați
Comută între limbi sau configurații ale tastaturii. ALT din stânga+SHIFT
Afișează o listă cu variantele de corectare. Tastă logo Windows +C
Activează sau dezactivează scrierea de mână. Tastă logo Windows +H
Activează sau dezactivează Input Method Editor (IME) japonez pentru tastaturi cu 101 taste. ALT+~
Activează sau dezactivează IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste. ALT din dreapta
Activează sau dezactivează IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste. CTRL+BARA DE SPAȚIU

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să alegeți combinația de taste pentru a comuta între limbi sau configurații de tastatură, în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări taste.
 • Tasta siglă Windows Tastă siglă Windows este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul de taste inferior.

Începutul paginii Începutul paginii

Referințe pentru tastele funcționale

AfișareTaste funcționale

Pentru aceasta Apăsați
Se obține Ajutor sau se vizitează Microsoft Office Online. F1
Deplasează text sau imagini. F2
Repetă ultima acțiune. F4
Alege comanda Salt la (fila Pornire). F5
Se deplasează la următorul panou sau cadru. F6
Alege comanda Corectare ortografică (fila Examinare). F7
Extinde o selecție. F8
Actualizează câmpurile selectate. F9
Afișează sfaturile pentru taste. F10
Se deplasează la câmpul următor. F11
Alege comanda Salvare ca (butonul Microsoft Office imagine buton ). F12

AfișareSHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Pornește Ajutorul dependent de context sau dezvăluie formatarea. SHIFT+F1
Copiază text. SHIFT+F2
Modifică între litere mari și mici. SHIFT+F3
Repetă o acțiune Găsire sau Salt la. SHIFT+F4
Se deplasează la ultima modificare. SHIFT+F5
Se deplasează la panoul sau cadrul anterior (după ce s-a apăsat F6). SHIFT+F6
Selectează comanda Lexicon (fila Examinare, grupulVerificare). SHIFT+F7
Micșorează o selecție. SHIFT+F8
Comută între un cod de câmp și rezultatul acestuia. SHIFT+F9
Afișează un meniu de comenzi rapide. SHIFT+F10
Se deplasează la câmpul anterior. SHIFT+F11
Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button imagine buton ). SHIFT+F12

AfișareCTRL+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Alege comanda Examinare înaintea imprimării (butonul Microsoft Office imagine buton ). CTRL+F2
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3
Închide fereastra. CTRL+F4
Se deplasează la fereastra următoare. CTRL+F6
Inserează un câmp gol. CTRL+F9
Maximizează fereastra documentului. CTRL+F10
Blochează un câmp. CTRL+F11
Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office imagine buton ). CTRL+F12

AfișareCTRL+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Inserează conținutul din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Editează un marcaj în document. CTRL+SHIFT+F5
Se deplasează la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Actualizează informațiile legate dintr-un Office Word 2007 document sursă. CTRL+SHIFT+F7
Extinde o selecție sau un bloc. CTRL+SHIFT+F8, apoi apăsați o tastă săgeată
Anulează legătura unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Deblochează un câmp. CTRL+SHIFT+F11
Alege comanda Imprimare (butonul Microsoft Office imagine buton ). CTRL+SHIFT+F12

AfișareALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Se deplasează la câmpul următor. ALT+F1
Creează un nou Bloc component. ALT+F3
Iese din Office Word 2007. ALT+F4
Restabilește dimensiunea ferestrei programului. ALT+F5
Comută înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament. ALT+F6
Găsește următoarea greșeală de ortografie sau următoarea eroare gramaticală. ALT+F7
Execută o macrocomandă. ALT+F8
Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile. ALT+F9
Maximizează fereastra programului. ALT+F10
Afișează codul Microsoft Visual Basic. ALT+F11

AfișareALT+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Se deplasează la câmpul anterior. ALT+SHIFT+F1
Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button imagine buton ). ALT+SHIFT+F2
Afișează panoul de activitate Cercetare. ALT+SHIFT+F7
Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului. ALT+SHIFT+F9
Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. ALT+SHIFT+F10

AfișareCTRL+ALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta Apăsați
Afișează Informațiile sistem Microsoft. CTRL+ALT+F1
Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office imagine buton ). CTRL+ALT+F2

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Word 2007