Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele de apăsat sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de altă tastă, tastele de apăsat sunt separate prin virgulă (,).

Pentru a imprima articolul, apăsați Ctrl+P.

Pentru a căuta în acest articol, apăsați Ctrl+F, tastați textul de căutare în caseta de căutare, apoi apăsați Enter.

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word Online

Comenzile rapide de la tastatură din Word Online sunt foarte asemănătoare cu comenzile rapide de la tastatură din Microsoft Word. Comenzile rapide de la tastatură listate în acest articol sunt destinate celor mai frecvente activități din Word Online. Pentru o listă de comenzi rapide de la tastatură din Microsoft Word 2013, consultați Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word.

Vizualizarea Citire

Pentru a efectua aceasta Apăsați
Deplasarea la o vizualizare accesibilă pentru software de tip cititor de ecran și pentru selectarea conținutului de la tastatură (necesită PDF Reader) Tab pentru a ajunge la comanda Generare vizualizare mai accesibilă (fereastră nouă), apoi Enter
Găsirea textului Ctrl+F sau F3
Ascunderea Panoului căutare ESC
Comutarea la controlul Zoom Ctrl+Z
Comutarea la controlul număr pagină Ctrl+G
Deplasarea la o anumită pagină Tastarea unui număr de pagină (în controlul număr pagină)
Imprimare Ctrl+P

Vizualizarea Editare

Pentru a efectua aceasta Apăsați
Deplasarea între panglică și conținutul documentului Ctrl+F6
Deplasarea de la editarea documentului la fila Pornire Ctrl+[
Deplasarea de la editarea documentului la comanda din panglică cel mai recent utilizată Ctrl+]
Activarea unei alte file din panglică Tab, Enter
Deplasarea între comenzile din panglică Tab
Rularea comenzii selectate în prezent în panglică Enter
Extinderea sau restrângerea panglicii Ctrl+F3

Mutarea punctului de inserare

Pentru a efectua aceasta Apăsați
La dreapta cu un caracter Săgeată la dreapta
La stânga cu un caracter Săgeată la stânga
La dreapta cu un cuvânt Ctrl+Săgeată la dreapta
La stânga cu un cuvânt Ctrl+Săgeată la stânga
O linie în sus Săgeată în sus
O linie în jos Săgeată în jos
În sus cu un paragraf Ctrl+Săgeată în sus
În jos cu un paragraf Ctrl+Săgeată în jos
Început de linie Home
Sfârșit de linie End
Început de pagină Ctrl+Home
Sfârșit de pagină Ctrl+End

Selectarea conținutului: extinderea selecției

Pentru a efectua aceasta Apăsați
La dreapta cu un caracter Shift+Săgeată la dreapta
La stânga cu un caracter Shift+Săgeată la stânga
La dreapta cu un cuvânt Shift+Ctrl+Săgeată la dreapta
La stânga cu un cuvânt Shift+Ctrl+Săgeată la stânga
O linie în sus Shift+Săgeată în sus
O linie în jos Shift+Săgeată în jos
În sus cu un paragraf Shift+Ctrl+Săgeată în sus
În jos cu un paragraf Shift+Ctrl+Săgeată în jos
La începutul rândului Shift+Home
La sfârșitul rândului Shift+End
La începutul documentului Shift+Ctrl+Home
La sfârșitul documentului Shift+Ctrl+End
Document întreg Ctrl+A

Editarea conținutului

Pentru a efectua aceasta Apăsați
Decupare Ctrl+X
Copiere Ctrl+C
Lipire Ctrl+V
Inserarea unui hyperlink Ctrl+K
Anulare Ctrl+Z
Refacere Ctrl+Y
Mutarea de la un cuvânt ortografiat greșit la altul Alt+F7

Formatarea textului

Pentru a efectua aceasta Apăsați
Aldin Ctrl+B
Cursiv Ctrl+I
Subliniat Ctrl+U
Listă cu marcatori Ctrl+Punct
Aliniere la stânga Ctrl+L
Aliniere la dreapta Ctrl+R
Aliniere la centru Ctrl+E

Comenzi echivalente pe tastaturile Windows și Mac

Tastă Modificator Windows Mac
Backspace Alt Backspace, înapoi cu un cuvânt odată
End Alt Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței
Enter Alt În Internet Explorer, afișează proprietățile paginii
Tab Ctrl-Alt Comută între activități
Home Alt Accesează pagina de pornire Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului sau a schiței
Stânga Alt În Internet Explorer, reveniți Mută la stânga, înapoi cu un cuvânt odată
PageDn Alt   Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului
PageUp Alt   Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului
Dreapta Alt În Internet Explorer, mergeți înainte Mergeți la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată
Tab Alt Comută între aplicații Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)
În jos Alt-Shift Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului
Enter Alt-Shift În Internet Explorer, comută la vizualizarea în ecran complet
Tab Ctrl-Alt-Shift Comută între activități
Stânga Alt-Shift Elimină un nivel de indentare Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată
Dreapta Alt-Shift Indentare Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată
Tab Alt-Shift Comută între aplicații Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)
În sus Alt-Shift Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului
Backspace Backspace, înapoi cu un cuvânt odată
Delete Șterge cu un cuvânt odată
În jos Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată
End Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței
Home Accesați partea de sus a documentului sau a schiței (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)
Stânga Mută punctul de inserare la începutul liniei (în Firefox, accesați pagina anterioară)
Dreapta Mută punctul de inserare la sfârșitul liniei (în Firefox, mergeți înainte)
Tab Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)
În sus Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată
ESC ⌘-Alt Deschide Managerul de activități (impune închiderea aplicațiilor)
Home ⌘-Alt În Safari, accesați pagina de pornire a browserului
Stânga ⌘-Alt În Chrome, comută între filele din browser
Delete ⌘-Shift În Firefox, golește memoria cache a browserului
În jos ⌘-Shift Selectează în jos, cu un paragraf odată
End ⌘-Shift Selectează până în partea de jos a unui document sau a unei pagini
Home ⌘-Shift Selectează până în partea de sus a documentului sau a paginii (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)
Stânga ⌘-Shift Selectarea până la începutul liniei
Dreapta ⌘-Shift Selectarea până la sfârșitul liniei
Tab ⌘-Shift Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)
În sus ⌘-Shift Selectează în sus, cu un paragraf odată
ESC Ctrl-Shift Deschide Managerul de activități
Dreapta Ctrl-Shift Selectează la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată
În jos Ctrl Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului
Stânga Ctrl-Shift Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată
ESC Ctrl Deschide meniul Start sau ecranul Start
Delete Ctrl-Alt Deschide meniul Ecran de blocare
Stânga Ctrl Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată Afișează un tablou de bord cu widgeturi
PageDn Ctrl În Firefox și Chrome, comută între filele deschise
PageUp Ctrl Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței În Firefox și Chrome, comută între filele deschise
End Ctrl Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței
Tab Ctrl Comută între filele deschise Comută între filele deschise
Up Ctrl Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată Mută punctul de inserare la începutul rândului
Backspace Ctrl-Alt Backspace, înapoi cu o literă odată Backspace, înapoi cu o literă odată
Home Ctrl Mută punctul de inserare la începutul documentului sau al schiței
În jos Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în jos în pagină
End Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii
Home Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii
PageDn Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în jos
PageUp Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în sus
Dreapta Ctrl Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată
În sus Ctrl-Alt În Internet Explorer, defilați în jos în pagină
Backspace Ctrl-Alt-Shift Backspace, înapoi cu un cuvânt odată Backspace, înapoi cu un cuvânt odată
End Ctrl-Alt-Shift În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii
Home Ctrl-Alt-Shift În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii
PageDn Ctrl-Alt-Shift În Internet Explorer, defilați în jos
PageUp Ctrl-Alt-Shift În Internet Explorer, defilați în sus
ESC Alt Minimizare fereastră
În jos Ctrl-Shift Selectează în jos, cu un paragraf odată Selectează până la sfârșitul rândului
ESC Alt-Shift Minimizare fereastră
Home Ctrl-Shift Selectează în sus, cu un paragraf odată Selectează până la începutul rândului
Insert Fără Pornește Modul suprascriere
Tab Ctrl-Shift Comută între filele deschise Comută între filele deschise
În sus Ctrl-Shift Selectează în sus, cu un paragraf odată Selectează până la începutul rândului
Backspace Fără Backspace, înapoi cu o literă odată Backspace, înapoi cu o literă odată
Delete Fără Backspace, înapoi cu o literă odată Backspace, înapoi cu o literă odată
În jos Fără Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată
End Fără Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului
Enter Fără Inserarea unei linii noi Inserarea unei linii noi
Backspace Ctrl Backspace, înapoi cu un cuvânt odată
Home Fără Mută punctul de inserare la începutul rândului În Safari și Chrome, mută punctul de inserare la începutul paragrafului
Stânga Fără Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată
PageDn Fără Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată
PageUp Fără Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată
Dreapta Fără Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată
Tab Fără Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel sau inserează un tabel
În sus Fără Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată
Backspace Shift Backspace, înapoi cu o literă odată Backspace, înapoi cu o literă odată
În jos Shift Selectează în jos, cu un rând odată Selectează în jos, cu un rând odată
End Shift Selectează până la sfârșitul rândului Selectează până la sfârșitul rândului
Enter Shift Inserează un sfârșit de linie atenuat Inserează un sfârșit de linie atenuat
Home Shift Selectează până la începutul rândului Selectează până la începutul rândului
Stânga Shift Selectează la stânga, cu o literă odată Selectează la stânga, cu o literă odată
Dreapta Shift Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată
Tab Shift Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară
În sus Shift Selectează în sus, cu un rând odată Selectează în sus, cu un rând odată
 
 
Se aplică la:
Word Online, Word Web App