Pagină 7 din 19ÎNAPOIURMĂTORUL

Comenzi rapide de la tastatură în sistemul Office 2007

Sfatul pentru taste adecvat pentru fiecare comandă este afișat într-o etichetă mică sau într-un identificator.

Imediat ce apăsați ALT, apar etichete mici sau identificatori care afișează sfaturi pentru taste pentru toate filele. După ce apăsați o tastă pentru a activa o anumită filă, apar identificatorii care afișează sfaturile pentru taste pentru comenzile din acea filă. Cu alte cuvinte, vedeți un singur nivel al identificatorilor sfaturilor pentru taste și trebuie să alegeți o opțiune înainte să vedeți altele.

Sfaturile pentru taste sunt o modalitate foarte bună de a utiliza comenzile rapide de la tastatură, deoarece aveți în permanență pe ecran un memento cu tastele pe care trebuie să le apăsați. Nu este necesară nicio memorare.

Dacă utilizați un cititor de ecran     Sfaturile pentru taste ar trebui să fie disponibile în cititorul de ecran printr-o tehnologie cunoscută drept Microsoft Active Accessibility (MSAA).

Pagină 7 din 19ÎNAPOIURMĂTORUL