Vedeți și:
Rezultate de la Office.com
Ajustarea interliniei sau a spațierii paragrafelor
Articol Afișare totală Ascundere totală Aveți posibilitatea să modificați spațierea dintre linii sau spațierea dinainte de sau de după fiecare paragraf. Modificarea int...
Word 2003
Conversia marcatorilor la numere și invers
Articol Afișare totală Ascundere totală Selectați textul care are marcatori sau numere pe care doriți să le modificați. Pe bara de instrumente (bară de instrumente: O b...
Word 2003
Modificarea formatelor de listă marcată sau numerotată
Articol Afișare totală Ascundere totală Selectați lista care conține formatul de marcator (marcator: Un punct sau alt simbol care este plasat înaintea textelor, cum ar ...
Word 2003
Modificarea unui stil
Articol Afișare totală Ascundere totală Dacă panoul de activitate (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizat...
Word 2003