Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru accesul rapid la operațiile sau comenzile utilizate frecvent. Subiectele de mai jos prezintă comenzile rapide de la tastatură disponibile în Microsoft Office Access 2007. Se pot utiliza de asemenea comenzi rapide de la tastatură pentru a muta focalizarea la un meniu, comandă sau control fără utilizarea mouse-ului.

Comenzi rapide de la tastatură generale

AfișareTaste de comenzi rapide globale Access

AfișareDeschiderea bazelor de date

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea unei baze de date noi CTRL+N
Deschiderea unei baze de date existente CTRL+O
Închiderea Office Access 2007 ALT+F4

AfișareImprimarea și salvarea

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Imprimarea obiectului curent sau selectat CTRL+P
Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare P sau CTRL+P
Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină din Examinare S
Revocarea Examinare sau Examinare aspect C sau ESC
Salvarea unui obiect al bazei de date CTRL+S sau SHIFT+F12
Deschiderea casetei de dialog Salvare ca. F12

AfișareUtilizarea unei casete combo sau a unei casete listă

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea unei casete combo F4 sau ALT+SĂGEATĂ JOS
Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau a unei casete combo Câmp listă de alegeri (Câmp de opțiune: Câmp utilizat într-un formular sau raport dintr-o bază de date Access, care fie afișează o listă de valori regăsite dintr-un tabel sau înregistrare, fie stochează un set static de valori.) F9
Deplasarea cu o linie mai jos SĂGEATĂ JOS
Deplasarea cu o pagină mai jos PAGE DOWN
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cu o pagină mai sus PAGE UP
Închiderea unei casete combo sau a unei casete listă TAB

AfișareGăsirea și înlocuirea textului și a datelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular) CTRL+F
Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular) CTRL+H
Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai vizualizarea Foaie de date și Formular) SHIFT+F4

AfișareLucrul în Vizualizare proiect

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și modul Navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) într-o foaie de date. Când lucrați într-un formular sau raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare. F2
Comutarea la foaia de proprietăți (vizualizarea Proiect în formularele și rapoartele din bazele de date și proiectele Access) F4
Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului F5
Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (vizualizarea Proiectare a interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă) F6
Parcurgerea grilei de câmpuri, a proprietăților câmpului, a Panoului de navigare, a tastelor de acces din sistemul de acces la tastatură (Keyboard Access System), a controalelor de Panoramare și a barei de securitate (vizualizarea Proiectare a tabelelor) F6
Deschiderea casetei de dialog Alegere generator (vizualizarea Proiectare a formularelor și rapoartelor) F7
Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată din foaia de proprietăți pentru un formular sau raport F7
Comutarea din Visual Basic Editor înapoi la la vizualizarea Proiectare a formularului sau raportului SHIFT+F7 sau ALT+F11

AfișareEditarea controalelor din vizualizarea Proiect a formularelor și a rapoartelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Copierea controlului selectat în Clipboard CTRL+C
Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate CTRL+V
Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect) SĂGEATĂ DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect) SĂGEATĂ STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Mutarea controlului selectat mai sus SĂGEATĂ SUS sau CTRL+SĂGEATĂ SUS
Mutarea controlului selectat mai jos SĂGEATĂ JOS sau CTRL+SĂGEATĂ JOS
Mărirea înălțimii controlului selectat SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat

 Notă   Dacă este utilizat cu controale care sunt într-un aspect, întreg aspectul este redimensionat

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Reducerea înălțimii controlului selectat SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Reducerea lățimii controlului selectat

 Notă   Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

AfișareOperațiunile în fereastră

 Notă   În mod implicit, bazele de date Microsoft Office Access 2007 se afișează ca documente în file. Pentru a utiliza documente în ferestre, faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi pe Opțiuni Access. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni fereastră document, faceți clic pe Ferestre suprapuse.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutare la Panoul de navigare F11
Trecerea de la o fereastră la alta CTRL+F6
Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate ENTER
Activarea modului Redimensionare al ferestrei active atunci când nu este maximizată; apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei CTRL+F8
Afișarea meniului Control ALT+BARA DE SPAȚIU
Afișarea meniului de comenzi rapide SHIFT+F10
Închiderea ferestrei active CTRL+W sau CTRL+F4
Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă ALT+F11

AfișareLucrul cu Experți

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea focalizării înainte între controalele din expert TAB
Deplasarea la următoarea pagină din expert ALT+N
Deplasarea la pagina anterioară din expert ALT+B
Completarea expertului ALT+F

AfișareDiverse

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea adresei hyperlink complete pentru un hyperlink selectat F2
Verificarea ortografică F7
Deschiderea casetei Panoramare pentru a introduce facil expresii și alt text în zone mici de intrare SHIFT+F2
Afișarea unei foi de proprietăți în vizualizarea Proiectare ALT+ENTER
Închiderea Access sau închiderea unei casete de dialog ALT+F4
Apelarea unui Generator CTRL+F2
Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la următoarea vizualizare disponibilă. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CRTL+VIRGULĂ (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la vizualizare disponibilă anterioară.

 Notă   CTRL+PUNCT (.) nu funcționează în toate situațiile cu toate obiectele.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CRTL+PUNCT (.)

AfișareComenzi rapide pentru Panoul de navigare

AfișareEditarea și navigarea în lista Obiect

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Redenumirea unui obiect selectat F2
Deplasarea cu o linie mai jos SĂGEATĂ JOS
Deplasarea cu o fereastră mai jos PAGE DOWN
Deplasare la ultimul obiect END
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cu o fereastră mai sus PAGE UP
Deplasare la primul obiect HOME

AfișareNavigarea și deschiderea obiectelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în vizualizarea Foaie de date ENTER
Deschiderea formularului sau a raportului selectat ENTER
Executarea macrocomenzii selectate ENTER
Deschiderea tabelului, interogării, formularului, raportului, paginii de acces la date, a macrocomenzii sau a modulului în vizualizarea Proiectare CTRL+ENTER
Afișarea ferestrei Instantanee în Visual Basic Editor CTRL+G

AfișareLucrul cu meniuri

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea meniului de comenzi rapide SHIFT+F10
Afișarea tastelor de acces ALT sau F10
Afișarea meniului pictogramă de program (în bara titlu de program) ALT+SPACEBAR
Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS
Selectarea meniului la dreapta sau la stânga; sau, când este vizibil un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu HOME sau END
Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp ALT
Închiderea meniului vizibil; sau, cum un meniu vizibil, închiderea numai a submeniului ESC

AfișareLucrul cu ferestre și casete de dialog

AfișareFolosirea unei ferestre program

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea la următorul program ALT+TAB
Comutarea la programul anterior ALT+SHIFT+TAB
Afișarea meniului Start Windows CTRL+ESC
Închiderea ferestrei bazei de date active CTRL+W
Comutarea la următoarea fereastră de bază de date CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară de bază de date CTRL+SHIFT+F6
Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate ENTER

AfișareFolosirea unei casete de dialog

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea la următoarea filă în caseta de dialog CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară într-o casetă de dialog CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea la următoarea opțiune sau grup de opțiuni TAB
Deplasarea la opțiunea anterioară sau grupul de opțiuni anterior SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiuni în caseta listă verticală selectată sau deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni Tastele săgeți
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare BARĂ DE SPAȚIU
Deplasare la opțiune după prima literă din numele opțiunii într-o casetă listă verticală Tasta literei pentru prima literă în numele opțiunii dorite (când o casetă listă verticală este selectată)
Selectarea unei opțiuni sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii ALT+tasta literei
Deschiderea casetei listă verticală ALT+SĂGEATĂ JOS
Închiderea casetei listă verticală ESC
Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog ENTER
Revocarea comenzii și închiderea casetei de dialog ESC
Închiderea unei casete de dialog ALT+F4

AfișareEditarea într-o casetă text

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la începutul intrării HOME
Deplasarea la finalul intrării END
Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectare de la punctului de inserție la începutul intrării SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserție la finalul intrării SHIFT+END
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareLucrul cu casetele de dialog Deschidere, Fișier nou bază de date și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salt la folderul anterior (Imagine buton ) ALT+1
Deschiderea folderului aflat mai sus cu un nivel față de folderul deschis (butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton ) ALT+2
Ștergerea folderului sau fișierului selectat (Butonul ȘtergereImagine buton ) DEL
Crearea unui subfolder nou în folderul deschis (Butonul Creare folderImagine buton ) ALT+4
Comutarea între vizualizările Imagini reduse, Dale, Pictograme, Listă, Detalii, Proprietăți, Examinare ALT+5
Pentru a afișa meniul Instrumente (butonul Instrumente) ALT+L

AfișareLucrul cu foi de proprietăți

AfișareUtilizarea unei foi de proprietăți cu un raport sau formular

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea în fila foii de proprietăți F4
Deplasarea în opțiunile din lista verticală a controlului, câte un element odată SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS
Deplasare în opțiunile din lista verticală a controlului, câte cinci elemente odată PAGE DOWN sau PAGE UP
Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală a controlului TAB
Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos în filă TAB
Cu o proprietate selectată, deplasarea mai sus cu o proprietate într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasarea la lista verticală a controlului SHIFT+TAB
Comutarea între file când este selectată o proprietate CTRL+TAB
Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate CTRL+SHIFT+TAB

AfișareUtilizarea unei foi de proprietăți cu un tabel sau o interogare

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea în fila foii de proprietăți F4
Cu o filă selectată, dar fără nicio proprietate, deplasarea între filele foii de proprietăți SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea la filele foii de proprietăți când este selectată deja o proprietate CTRL+TAB
Deplasarea la prima proprietate a unei file când nu este selectată nicio proprietate TAB
Deplasarea mai jos cu o proprietate într-o filă TAB
Deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; dacă s-a atins deja capătul superior, selectarea filei SHIFT+TAB
Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate CTRL+TAB
Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate CTRL+SHIFT+TAB

AfișareLucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea la Listă de câmpuri ALT+F8
Adăugarea câmpului selectat la formular sau la secțiunea de detalii a raportului ENTER
Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la panoul superior din Listă de câmpuri din panoul inferior SHIFT+TAB
Deplasarea la panoul inferior din Listă de câmpuri din panoul superior TAB

AfișareComenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Se selectează textul ascuns sau hyperlink-ul următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a subiectului TAB
Selectarea textului anterior ascuns sau a hyperlinkului sau a butonului Vizualizare browser din partea de sus a unui articol de pe site-ul Web Microsoft Office SHIFT+TAB
Se efectuează acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, textul ascuns sau hyperlink-ul selectate ENTER
Saltul înapoi la subiectul anterior Ajutor ALT+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor ALT+SĂGEATĂ DREAPTA
Deschiderea casetei de dialog Imprimare CTRL+P
Se defilează în fracțiuni mici în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent. SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS
Se defilează în fracțiuni mari în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent. PAGE UP și PAGE DOWN
Se afișează comenzile de meniu pentru fereastra Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să fie aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor). SHIFT+F10

AfișareTrimiterea mesajelor de poștă electronică

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Trimiterea obiectului din baza de date activă (obiectul selectat în Panoul de navigare) ca mesaj de poștă electronică ALT+F+E
Deschiderea Agendei din interiorul Outlook CTRL+SHIFT+B
Se verifică numele din casetele Către, Cc și Cci ale Agendei ALT+K sau CTRL+K
Se selectează următoarea casetă în antetul sau corpul mesajului când ultima casetă din antetul mesajului de poștă electronică este activă TAB
Se selectează câmpul sau butonul anterior din antetul mesajului de poștă electronică SHIFT+TAB

Comenzi rapide pentru lucrul cu text și date

AfișareSelectare text și date

AfișareSelectarea textului într-un câmp

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

AfișareSelectarea unui câmp sau a unei înregistrări

 Notă   Pentru a revoca o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectarea următorului câmp TAB
Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și modul Navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) într-o foaie de date. Când utilizați un formular sau un raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare. F2
Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare SHIFT+SPAȚIU
Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Extinderea selecției la următoarea înregistrare, dacă înregistrarea curentă este selectată SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Selectarea tuturor înregistrărilor CTRL+A sau CTRL+SHIFT+SPACEBAR

AfișareExtinderea unei selecții

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Activarea modului Extinsă (în vizualizarea Foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei); apăsarea tastei F8 în mod repetat extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și la toate înregistrările F8
Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în vizualizarea Foaie de date SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Extinderea selecției la rândurile adiacente din vizualizarea Foaie de date SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS
Anularea extinderii anterioare SHIFT+F8
Revocarea modului Extinsă ESC

AfișareSelectarea și mutarea unei coloane în vizualizarea Foaie de date

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectarea coloanei curente sau revocarea selectării coloanei, numai în modul Navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) CTRL+SPAȚIU
Selectarea coloanei la dreapta, dacă este selectată coloana curentă SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea coloanei la stânga, dacă este selectată coloana curentă SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Activarea modului Mutare (Mod de deplasare: Modul în care se poate deplasa o coloană în vizualizare Foaie de date utilizând tastele săgeți stânga și dreapta.); apoi, apăsați SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru a muta coloanele selectate la stânga sau la dreapta CTRL+SHIFT+F8

AfișareEditare text și date

 Notă   Dacă punctul de inserție nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa

AfișareMutarea punctului de inserție într-un câmp

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea punctului de inserție un caracter la dreapta SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea punctului de inserție un caracter la stânga SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la finalul liniei în câmpuri cu mai multe linii END
Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii CTRL+END
Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii HOME
Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii CTRL+HOME

AfișareCopierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Copierea selecției în Clipboard CTRL+C
Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținuturilor din Clipboard în punctul de inserție CTRL+V
Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserție BACKSPACE
Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserție DELETE
Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserție CTRL+DELETE

AfișareAnularea modificărilor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Anularea tastării CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE
Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă; dacă ambele au fost modificate, apăsați ESC de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă ESC

AfișareIntroducerea datelor în Vizualizarea Foaie de date sau Formular

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Inserarea datei curente CTRL+PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)
Inserarea orei curente CTRL+SHIFT+DOUĂ PUNCTE (:)
Inserarea valorii implicite pentru un câmp CTRL+ALT+SPAȚIU
Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară CTRL+APOSTROF (')
Adăugarea unei înregistrări noi CTRL+SEMNUL PLUS (+)
Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente CTRL+SEMNUL MINUS (-)
Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă SHIFT+ENTER
Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni BARĂ DE SPAȚIU
Inserarea unei linii noi CTRL+ENTER

AfișareReîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Recalcularea câmpurilor din fereastră F9
Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un formular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru formular SHIFT+F9
Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo câmp Căutare (Câmp de opțiune: Câmp utilizat într-un formular sau raport dintr-o bază de date Access, care fie afișează o listă de valori regăsite dintr-un tabel sau înregistrare, fie stochează un set static de valori.) F9

Comenzi rapide pentru navigarea în înregistrări

AfișareNavigarea în Vizualizare proiect

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și modul Navigare F2
Comutare la foaia de proprietăți F4
Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului F5
Comutarea între porțiunea de sus și de jos a unei ferestre (vizualizarea Proiectare a macrocomenzilor, interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă). Utilizați F6 când tasta TAB nu efectuează comutarea la secțiunea din ecran dorită. F6
Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți, Panoul de navigare, tastele de acces și controalele Panoramare (vizualizarea Proiectare a tabelelor, formularelor și rapoartelor) F6
Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport F7
Apelarea panului Listă de câmpuri într-un formular, raport sau pagină de acces la date. Dacă panoul Listă de câmpuri este deja deschis, focalizarea se mută în panoul Listă de câmpuri. ALT+F8
Când aveți deschis un modul de cod, se efectuează comutarea din Visual Basic Editor la vizualizarea Proiectare a formularului a raportului SHIFT+F7
Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în vizualizarea Proiectare a raportului sau formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului SHIFT+F7
Afișarea unei foi de proprietăți ALT+ENTER
Copierea controlului selectat în Clipboard CTRL+C
Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate CTRL+V
Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

SĂGEATĂ JOS
Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii) CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii) CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

 Notă   Pentru controale în aspect stivă, va crește lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

 Notă   Pentru controale în aspect stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel SHIFT+SĂGEATĂ JOS

AfișareNavigarea în Vizualizare foaie de date

AfișareDeplasare la o anumită înregistrare

AfișareNavigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la câmpul următor TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare END
Deplasarea la câmpul anterior SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare HOME
Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare, în modul Navigare CTRL+SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare, în modul Navigare CTRL+END
Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară SĂGEATĂ SUS
Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare, în modul Navigare CTRL+SĂGEATĂ SUS
Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare, în modul Navigare CTRL+HOME

AfișareNavigarea la un alt ecran de date

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea cu un ecran mai jos PAGE DOWN
Deplasarea cu un ecran mai sus PAGE UP
Deplasarea cu un ecran la dreapta CTRL+PAGE DOWN
Deplasarea cu un ecran la stânga CTRL+PAGE UP

AfișareNavigarea în subfoile de date

AfișareDeplasare la o anumită înregistrare

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea din subfoaia de date la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER ALT+F5

AfișareExtinderea și restrângerea subfoii de date

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea din foaia de date pentru extinderea subfoii de date a înregistrării CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Restrângerea subfoii de date CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ SUS

AfișareNavigarea între foaia de date și subfoaia de date

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date TAB
Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date SHIFT+TAB
Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date CTRL+TAB
Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date CTRL+SHIFT+TAB
Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date TAB
Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date SĂGEATĂ JOS
Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date SĂGEATĂ SUS

 Notă   Aveți posibilitatea să navigați între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date cu aceleași taste utilizate în vizualizarea Foaie de date.

AfișareNavigare în Vizualizare formular

AfișareDeplasare la o anumită înregistrare

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER F5

AfișareNavigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la următorul câmp TAB
Deplasarea la câmpul anterior SHIFT+TAB
Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare END
Deplasarea la ultimul control din formular și plasarea focalizării în ultima înregistrare, în modul Navigare CTRL+END
Deplasarea la primul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare HOME
Deplasarea la primul control din formular și plasarea focalizării în prima înregistrare, în modul Navigare CTRL+HOME
Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare CTRL+PAGE DOWN
Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară CTRL+PAGE UP

AfișareNavigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări PAGE DOWN
Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare PAGE UP

AfișareNavigarea între formularul principal și subformular

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal TAB
Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal SHIFT+TAB
Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare CTRL+TAB
Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau la înregistrarea anterioară CTRL+SHIFT+TAB

AfișareNavigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

AfișareOperații cu casetele de dialog și cu ferestrele

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea casetei de dialog Imprimare P (pentru formulare și rapoarte) sau CTRL+P (pentru foi de date, formulare și rapoarte)
Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (numai formulare și rapoarte) S
Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii Z
Revocarea Examinare sau Examinare aspect C sau ESC

AfișareVizualizarea paginilor diferite

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la caseta număr pagină; apoi, tastați numărul paginii și apăsați ENTER ALT+F5
Vizualizarea paginii următoare (când este selectată Potrivire la fereastră) PAGE DOWN sau SĂGEATĂ JOS
Vizualizarea paginii anterioare (când este selectată Potrivire la fereastră) PAGE UP sau SĂGEATĂ SUS

AfișareNavigarea în Examinarea înaintea imprimării și Examinare aspect

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Defilarea în jos în incrementări mici SĂGEATĂ JOS
Defilarea în jos un ecran complet PAGE DOWN
Deplasarea la finalul paginii CTRL+SĂGEATĂ JOS
Defilarea în sus în incrementări mici SĂGEATĂ SUS
Defilarea în sus un ecran PAGE UP
Deplasarea la începutul paginii CTRL+SĂGEATĂ SUS
Defilarea la dreapta în incrementări mici SĂGEATĂ DREAPTA
Defilarea la marginea dreaptă a paginii END
Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii CTRL+END
Defilarea la stânga în incrementări mici SĂGEATĂ STÂNGA
Defilarea la marginea stângă a paginii HOME
Defilarea la colțul din stânga sus al paginii CTRL+HOME

AfișareNavigarea în fereastra Nomogramă bază de date într-un proiect Access

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea dintr-o celulă de tabel în bara titlu a tabelului ESC
Deplasarea din bara titlu a tabelului în ultima celulă editată ENTER
Deplasarea din bară în bară de titlu de tabel sau
din celulă în celulă în interiorul unui tabel
TAB
Extindere listă în cadrul tabelului ALT + SĂGEATĂ JOS
Defilare prin elementele unei liste verticale de sus în jos SĂGEATĂ JOS
Mutare la elementul anterior din listă SĂGEATĂ SUS
Selectarea unui element în listă și mutarea la celula următoare ENTER
Modificarea setării într-o casetă de selectare BARĂ DE SPAȚIU
Salt la prima celulă din rând sau
la începutul celulei curente
HOME
Salt la ultima celulă din rând sau
la finalul celulei curente
END
Defilare la următoarea "pagină" dintr-un tabel sau
la următoarea "pagină" din nomogramă
PAGE DOWN
Defilare la "pagina" anterioară dintr-un tabel sau
la "pagina" anterioară din nomogramă
PAGE UP

AfișareNavigare în Proiectare interogare într-un proiect Access

AfișareOrice panou

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Pentru deplasare între panourile Proiectare interogare F6, SHIFT+F6

AfișarePanou diagramă

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Pentru deplasări între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile) TAB sau SHIFT+TAB
Pentru deplasări între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție Tastele săgeți
Pentru a alege coloana de date selectată la rezultatul interogării BARĂ DE SPAȚIU sau tasta PLUS
Pentru a elimina coloana de date din rezultatul interogării BARĂ DE SPAȚIU sau tasta MINUS
Pentru a elimina tabelul, vizualizarea sau funcția selectate linia de asociere din interogare DELETE

 Notă   Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsând BARA DE SPAȚIU are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta SHIFT în timpul selectării lor. Comutarea de la starea de selectare multiplă la starea de selectare separată a elementelor se face prin apăsarea tastei CTRL în timpul selecției.

AfișarePanoul Grilă

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Pentru deplasări între celule Taste săgeți sau TAB sau SHIFT+TAB
Pentru deplasare la ultimul rând din coloana curentă CTRL+SĂGEATĂ JOS
Pentru deplasare la primul rând din coloana curentă CTRL+SĂGEATĂ SUS
Pentru deplasare la celula de sus în partea vizibilă a grilei CTRL+HOME
Pentru deplasare la celula din dreapta jos CTRL+END
Pentru deplasare într-o listă verticală SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS
Pentru a selecta o coloană întreagă de grilă CTRL+SPAȚIU
Pentru a comuta între modul editare și modul selectare celule F2
Pentru a copia textul selectat din celulă în Clipboard (în modul editare) CTRL+C
Pentru a decupa textul selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul editare) CTRL+X
Pentru a lipi textul din Clipboard în modul editare) CTRL+V
Pentru a comuta între nodurile inserare și overstrike în timpul editării celulei INS
Comutarea la caseta de selectare din coloana IeșireNotă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste va afecta toate elementele selectate. BARĂ DE SPAȚIU
Pentru a suprima conținutul selectat al unei celule DELETE
Eliminarea rândului care conține coloana de date selectate din interogare Notă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate. DELETE
Pentru a elimina toate valorile dintr-o coloană selectată de grilă DELETE
Pentru a insera rânduri între rândurile existente INS ( după selectarea rândului de grilă)
Pentru a adăuga o coloană Or … INS ( după selectarea unei coloane Or ...)

AfișarePanoul SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de editare standard Windows când lucrați în panoul SQL, cum ar fi CTRL+ tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte și comenzile Decupare, Copiere și Lipire din meniul Editare.

 Notă    Se poate numai insera text; nu există mod overstrike.

AfișareLucrul cu vizualizări PivotTable

AfișareVizualizare PivotTable

AfișareTaste pentru selectarea elementelor în vizualizarea PivotTable

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Mută selecția de la stânga la dreapta, apoi în jos Tasta TAB
Mută selecția de sus în jos, apoi la dreapta ENTER
Selectează celula din stânga. Dacă celula curentă este celula cea mai din stânga, SHIFT+TAB selectează ultima celulă din rândul precedent. SHIFT+TAB
Selectează celula de deasupra celulei curente. Dacă celula curentă este celula cea mai de sus, SHIFT+ENTER selectează ultima celulă din coloana anterioară. SHIFT+ENTER
Selectează celulele de detaliu ale elementului următor din zona de rânduri CTRL+ENTER
Selectează celulele de detaliu ale elementului anterior din zona de rânduri SHIFT+CTRL+ENTER
Mută selecția în direcția tastei săgeată. Dacă este selectat un câmp coloană sau rând, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a vă muta în primul element de date din câmp, apoi apăsați o tastă săgeată pentru a vă muta în elementul anterior sau următor, sau înapoi în câmp. Dacă este selectat un câmp de detaliu, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a vă muta în prima celulă din zona de detalii. Tastele săgeți
Extinde sau reduce selecția în direcția tastei săgeată SHIFT+ tastele săgeată
Mută selecția în ultima celulă în direcția tastei săgeată CTRL+ tastele săgeată
Mută elementul selectat în direcția tastei săgeată SHIFT+ALT+tastele săgeată
Selectează celula cea mai din stânga din rândul curent HOME
Selectează celula cea mai din dreapta din rândul curent END
Selectează celula cea mai din stânga din primul rând CTRL+HOME
Selectează ultima celulă din ultimul rând CTRL+END
Extinde selecția până la celula cea mai din stânga din primul rând SHIFT+CTRL+HOME
Extinde selecția până la ultima celulă din ultimul rând SHIFT+CTRL+END
Selectează câmpul pentru elementul de date, total sau de detaliu, care este selectat CTRL+SPAȚIU
Selectează întregul rând care conține celula selectată SHIFT+SPAȚIU
Selectarea totală a vizualizării PivotTable (Vizualizare PivotTable: O vizualizare care sintetizează și analizează datele dintr-o foaie de date sau dintr-un formular. Se utilizează diferite niveluri de detaliere sau se organizează datele prin glisarea câmpurilor și elementelor, prin afișarea sau ascunderea elementelor din listele verticale pentru câmpuri.) CTRL+A
Afișează ecranul următor PAGE DOWN
Afișează ecranul anterior PAGE UP
Extinderea selecției în jos cu un ecran SHIFT+PAGE DOWN
Reducerea selecției cu un ecran SHIFT+PAGE UP
Afișează ecranul următor ecran la dreapta ALT+PAGE DOWN
Afișează ecranul anterior la stânga ALT+PAGE UP
Extinderea selecției la pagina din dreapta SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Extinderea selecției la pagina din stânga SHIFT+ALT+PAGE UP

AfișareTaste pentru îndeplinirea comenzilor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișare subiecte Ajutor F1
Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat din vizualizarea PivotTable. Utilizați meniul de comenzi rapide pentru a efectua comenzi în vizualizarea PivotTable. SHIFT+F10
Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide Literă subliniată
Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă ESC
Afișează caseta de dialog Proprietăți ALT+ENTER
Afișează caseta de dialog Proprietăți ALT+F4
Anulează o operație de reîmprospătare aflată în curs ESC
Copiază datele selectate din vizualizarea PivotTable în Clipboard CTRL+C
Exportarea conținutului din vizualizarea PivotTable în Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

AfișareTaste pentru afișarea, ascunderea, filtrarea sau sortarea datelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișează sau ascunde indicatorii de extindere (casetele Caseta Plus și Caseta Minus ) de lângă elemente CTRL+8
Extinde elementul curent, selectat CTRL+SEMNUL PLUS (pe minitastatura numerică)
Ascunde elementul curent, selectat CTRL+SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)
Deschide lista pentru câmpul curent, selectat ALT+SĂGEATĂ JOS
Realizează alternativ mutarea la elementul selectat cel mai recent, la butonul OK și la butonul Revocare din lista verticală a unui câmp Tasta TAB
Realizează mutarea la elementul următor din lista verticală a unui câmp Tastele săgeți
Bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent din lista verticală a unui câmp BARĂ DE SPAȚIU
Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate ENTER
Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările ESC
Activează sau dezactivează Filtrarea automată CTRL+T
Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine ascendentă (A – Z 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine descendentă (Z – A 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Mută membrul selectat în sus sau la stânga ALT+SHIFT+SĂGEATĂ SUS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA
Mută membrul selectat în jos sau la dreapta ALT+SHIFT+SĂGEATĂ JOS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

AfișareTaste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor și modificarea aspectului vizualizării PivotTable

AfișareComenzi rapide pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat CTRL+L
Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri Tastele săgeți
Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție CTRL+SĂGEATĂ SUS
Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție CTRL+SĂGEATĂ JOS
Elimină elementul din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa CTRL+SPAȚIU
Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile SEMNUL PLUS (tastatura numerică)
Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile SEMNUL MINUS (tastatura numerică)
Deplasarea alternativă la cel mai recent selectat element, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri Tasta TAB
Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element. ALT+SĂGEATĂ JOS
Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona din vizualizarea PivotTable care este afișată în lista Adăugare la ENTER
Închiderea panoului Listă de câmpuri ALT+F4

AfișareTaste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Sum CTRL+SHIFT+S
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Count CTRL+SHIFT+C
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Min CTRL+SHIFT+M
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Max CTRL+SHIFT+X
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Average CTRL+SHIFT+E
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable, utilizând funcția de rezumare Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance CTRL+SHIFT+V
Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance Population CTRL+SHIFT+R
Activează sau dezactivează subtotalurile și totalurile generale pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable CTRL+SHIFT+B
Adaugă un câmp de detaliu calculat CTRL+F

AfișareTaste pentru modificarea aspectului

 Notă   Următoarele patru taste de comenzi rapide nu funcționează dacă se apasă pe tastele 1, 2, 3 sau 4 de pe tastatura numerică.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Mutarea câmpului selectat din vizualizarea PivotTable în zona de rânduri CTRL+1
Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de coloane CTRL+2
Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de filtrare CTRL+3
Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de detalii CTRL+4
Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel superior CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel inferior CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

AfișareTaste pentru formatarea elementelor din vizualizarea PivotTable

Pentru a utiliza următoarele comenzi rapide, mai întâi selectați un câmp de detaliu sau o celulă de date pentru un câmp de total.

Primele șapte comenzi rapide de la tastatură modifică formatul de număr al câmpului selectat.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Aplică formatul general de număr la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+~ (tildă)
Aplică formatul monedei, cu două zecimale și numere negative în paranteze, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+$
Aplică formatul procent, fără zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+%
Aplică formatul de număr exponențial, cu două zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+^
Aplică formatul de dată, cu zi, lună și an, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+#
Aplică formatul de oră, cu ora, minutul și AM sau PM, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+@
Aplică formatul numeric, cu două zecimale, separator de mii și semnul minus pentru valori negative, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat CTRL+SHIFT+!
Textul devine aldin în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable CTRL+B
Textul devine subliniat în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable CTRL+U
Textul devine cursiv în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable CTRL+I

AfișareVizualizarea PivotChart

AfișareTaste pentru selectarea elementelor unei diagrame

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectează elementul următor din diagramă SĂGEATĂ DREAPTA
Selectează elementul anterior din diagramă SĂGEATĂ STÂNGA
Selectează grupul următor de elemente SĂGEATĂ JOS
Selectează grupul anterior de elemente SĂGEATĂ SUS

AfișareTaste pentru lucrul cu proprietăți și opțiuni

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișează caseta de dialog Proprietăți ALT+ENTER
Afișează caseta de dialog Proprietăți ALT+F4
Când este activă caseta de dialog Proprietăți, selectează elementul următor din fila activă Tasta TAB
Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare SĂGEATĂ DREAPTA
Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare SĂGEATĂ STÂNGA
Afișează o listă sau o paletă, când este selectat un buton care conține o listă sau o paletă SĂGEATĂ JOS
Afișează meniul de comenzi rapide SHIFT+F10
Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide Literă subliniată
Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă ESC

AfișareTaste pentru lucrul cu câmpurile

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschide lista pentru câmpul curent, selectat ALT+SĂGEATĂ JOS
În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea alternativă la elementul selectat cel mai recent, butonul OK și butonul Revocare Tasta TAB
În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea la elementul următor Tastele săgeți
În lista verticală a unui câmp, bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent BARĂ DE SPAȚIU
Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate ENTER
Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările ESC

AfișareComenzi rapide pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat CTRL+L
Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri Tastele săgeți
Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție SHIFT+SĂGEATĂ SUS
Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție CTRL+SĂGEATĂ SUS
Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție CTRL+SĂGEATĂ JOS
Elimină elementul din selecție dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa CTRL+SPAȚIU
Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile SEMNUL PLUS (tastatura numerică)
Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile SEMNUL MINUS (tastatura numerică)
În panoul Listă de câmpuri, deplasarea alternativă la cel mai recent element selectat, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la Tasta TAB
Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element. ALT+SĂGEATĂ JOS
Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona de fixare care este afișată în lista Adăugare la ENTER
Închiderea panoului Listă de câmpuri ALT+F4

Panglica Microsoft Office Fluent

AfișarePanglica Office Fluent

 1. Apăsați ALT.

Sfaturile de taste sunt afișate deasupra fiecărei caracteristici care este disponibilă în vizualizarea curentă. Următorul exemplu este din Office Word 2007.

 1. Apăsați litera afișată în sfatul de taste, peste caracteristica pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de tasta pe care o apăsați, este posibil să apară sfaturi de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați I, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturi de taste pentru grupurile din fila respectivă.
 3. Continuați să apăsați literele până când apăsați litera comenzii sau controlului pe care doriți să-l utilizați. Uneori, trebuie să apăsați mai întâi prima literă din grupul care conține comanda.

 Notă   Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și a ascunde sfaturile de taste, apăsați ALT.

Ajutor online

AfișareComenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor oferă acces la tot conținutul Ajutor Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut din Ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea ferestrei Ajutor F1
Închiderea ferestrei Ajutor. ALT+F4
Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ ALT+TAB
Revenirea la Pornire din Nume program. ALT+HOME
Selectarea următorului element din fereastra Ajutor TAB
Selectarea elementului anterior din fereastra Ajutor SHIFT+TAB
Pentru a efectua acțiunea pentru elementul selectat. ENTER
În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor. TAB sau SHIFT+TAB
În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat ENTER
Selectarea următorului text sau hyperlink ascuns, incluzând comenzile Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a unui subiect. TAB
Selectarea textului sau hyperlinkului ascuns anterior. SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii pentru opțiunile de Afișare totală, Ascundere totală selectate sau pentru textul sau hyperlinkul ascuns selectat. ENTER
Revenirea la subiectul de Ajutor precedent (butonul Înapoi). ALT+SĂGEATĂ STÂNGA sau BACKSPACE
Înaintarea la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte). ALT+SĂGEATĂ DREAPTA
Defilarea pe porțiuni mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în mod curent. SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Defilarea pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în mod curent. PAGE UP, PAGE DOWN
Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, fereastra Ajutor trebuie să aibă focalizarea (faceți clic în fereastra Ajutor). SHIFT+F10
Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire). ESC
Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare). F5

Se imprimă subiectul curent de Ajutor

 Notă   În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P
Modificarea stării conexiunii. F6, apoi apăsați ENTER pentru a deschide lista de opțiuni
Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare. F6
Într-un cuprins în vizualizare arborescentă, selectarea elementului următor, respectiv a elementului anterior. SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Într-un cuprins în vizualizare arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutarea la fereastra următoare ALT+TAB
Comutarea la fereastra anterioară ALT+SHIFT+TAB
Închiderea ferestrei active CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

 Notă   Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activitate pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu sau a panglicii Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activitate.

F6
Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară CTRL+SHIFT+F6
Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați ENTER. CTRL+F8
Minimizarea ferestrei la o pictogramă (funcționează doar pentru unele programe Microsoft Office). CTRL+F9
Maximizarea sau restabilirea ferestrei selectate CTRL+F10
Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareDeplasarea în interiorul textului sau celulelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea cu un caracter la stânga SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un caracter la dreapta SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ SUS
Mută cu o linie mai jos SĂGEATĂ JOS
Mută cu un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea la finalul liniei END
Deplasarea la începutul liniei HOME
Deplasarea cu un paragraf mai sus CTRL+SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cu un paragraf mai jos CTRL+SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la finalul unei casete text CTRL+END
Deplasarea la începutul unei casete text CTRL+HOME
În Microsoft Office PowerPoint 2007, se efectuează deplasarea la următorul titlu sau substituent de corp de text. Dacă este ultimul substituent dintr-un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul original. CTRL+ENTER
Repetarea ultimei acțiuni Găsire. SHIFT+F4

AfișareDeplasarea în tabele și lucrul cu tabele

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la următoarea celulă TAB
Deplasarea la celula anterioară SHIFT+TAB
Deplasarea la următorul rând SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la rândul anterior. SĂGEATĂ SUS
Inserarea unei file într-o celulă CTRL+TAB
Începerea unui paragraf nou ENTER
Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului TAB la sfârșitul ultimului rând

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru a efectua această acțiune Apăsați

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

 Notă   Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activitate pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activitate.

F6
Atunci când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, se efectuează deplasarea la panoul de activități. (Este posibil să fie necesară apăsarea CTRL+TAB de mai multe ori.) CTRL+TAB
Atunci când un panou de activități este activ, se selectează opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități. TAB or SHIFT+TAB
Afișarea setului complet de comenzi în meniul panoului de activități CTRL+SĂGEATĂ JOS
Deplasarea între opțiunile din submeniul selectat; deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS
Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie SHIFT+F10
Când este vizibil un meniu sau un submeniu, selectare primei sau ultimei comenzi din meniu sau submeniu HOME sau END
Defilarea în sus sau în jos în lista galeriei selectate PAGE UP sau PAGE DOWN
Deplasarea în partea superioară sau inferioară a listei galeriei selectate CTRL+HOME or CTRL+END

AfișareAccess și utilizarea etichetelor inteligente

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă; dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, se comută la următoarea etichetă inteligentă și se afișează meniul sau mesajul său ALT+SHIFT+F10
Selectarea următorului element dintr-un meniu de etichete inteligente SĂGEATĂ JOS
Selectarea elementului anterior dintr-un meniu de etichete inteligente SĂGEATĂ SUS
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente ENTER
Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente ESC
Sfaturi
 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet. De asemenea, este necesar să fie instalat Microsoft Office Sounds pe computer.
 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați Microsoft Office Sounds de pe site-ul Web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele de sunet, efectuați următoarele în Access, Office Excel 2007 și Office Word 2007:
  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi pe Opțiuni Program.
  2. Faceți clic pe Complex
  3. Sub General, bifați caseta de selectare Furnizați feedback cu sunet, apoi faceți clic pe OK.

 Notă   Când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

AfișareRedimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniuri.
 2. Apăsați CTRL+TAB în mod repetat pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activitate dorit.
 3. Alegeți una dintre următoarele:

AfișareRedimensionarea unei bare de instrumente

 1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU, pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona un pixel odată.

AfișareMutarea unei bare de instrumente

 1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU, pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat mod repetat SĂGEATĂ JOS. Pentru a bloca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea stângă sau dreaptă.

AfișareRedimensionarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona un pixel odată.

AfișareMutarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta un pixel odată.
 1. Când terminați mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni TAB
Deplasarea la opțiunea anterioară sau la grupul anterior de opțiuni SHIFT+TAB
Comutarea la fila următoare într-o casetă de dialog CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară într-o casetă de dialog CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiuni într-o listă verticală deschisă sau între opțiunile unui grup de opțiuni Tastele săgeată
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare BARĂ DE SPAȚIU
Deschiderea listei dacă aceasta este închisă și deplasarea la acea opțiune din listă Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casetă de selectare ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschiderea unei liste verticale selectate ALT+SĂGEATĂ JOS
Închiderea unei liste verticale selectate; revocă o comandă și închide o casetă de dialog. ESC
Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit dintr-o casetă de dialog ENTER

AfișareUtilizarea casetelor de editare în interiorul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu gol în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea către un folder.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la începutul intrării HOME
Deplasarea la finalul intrării END
Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea cu un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectare de la punctului de inserție la începutul intrării SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserție la finalul intrării SHIFT+END

AfișareUtilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salt la folderul anterior (Imagine buton ) ALT+1
Butonul Un nivel mai susImagine buton : deschiderea folderului aflat cu un nivel mai sus față de folderul deschis ALT+2
Butonul Căutare pe WebImagine buton : închiderea casetei de dialog și deschiderea propriei pagini de căutare pe Web ALT+3
Butonul Ștergere Imagine buton : ștergerea folderului sau fișierului selectat ALT+3
Butonul Creare folder Imagine buton : crearea unui folder nou ALT+4
Butonul Vizualizări Imagine buton : comutarea între vizualizările disponibile de folder ALT+5
Butonul Instrumente: afișarea meniului Instrumente ALT+L
Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un fișier sau un folder SHIFT+F10
Deplasarea între opțiunile sau secțiunile unei casete de dialog TAB
Deschiderea listei Privire în F4 sau ALT+I
Reîmprospătarea listei de fișiere F5
 
 
Se aplică la:
Access 2007