Crearea unui raport de avansare

În Project 2013, rapoartele de avansare compară lucrul planificat, finalizat și rămas într-o diagramă care se actualizează automat pe măsură ce modificați datele proiectului. Acestea vă oferă dvs. și persoanelor direct implicate o privire rapidă asupra stării proiectului, pe care o puteți crea din câțiva pași.

Sfat pentru managementul de proiect    Rapoartele de avansare sunt o parte importantă a managementului de proiect cu metodologia agile (management agil de proiect: O metodă de management de proiect care utilizează iterații scurte, de până la patru săptămâni, strategii adaptive și colaborare între membrii echipelor. Printre tipurile de management agil de proiect se numără Scrum, Lanț critic și Programare extremă.), mai ales cu metodologia Scrum. Însă acestea sunt instrumente utile pentru orice stil de management de proiect.

Pentru a crea un raport de avansare, faceți clic pe Raport > Tablouri de bord > Avansare.

Meniul Tablou de bord din fila Raport

Poate aveți nevoie să adăugați câmpuri la proiect pentru a obține informațiile dorite în raportul de avansare. Citiți mai jos pentru sfaturi despre configurarea proiectului pentru a beneficia cât mai mult de un raport de avansare.

Configurarea unui raport de avansare


Raport de avansare de lucru vs. diagrame de avansare de activități

Raportul de avansare implicit include două diagrame: o diagramă de avansare de lucru și o diagramă de avansare de activități.

Diagrama de avansare de lucru arată câți oameni au finalizat și câți sunt planificați să termine înainte de data de sfârșit a proiectului și estimarea de bază despre cât din lucru va fi finalizat în acest punct al proiectului.

Raport de avansare de lucru

Raportul de avansare de activități afișează numărul de activități terminate, numărul rămas și estimarea de bază despre cât din lucru va fi finalizat în acest punct al proiectului.

Raport de avansare de activități

Începutul paginii Începutul paginii

Configurarea unei diagrame de avansare de lucru

O diagramă de avansare de lucru afișează cât din lucru este finalizat și cât a mai rămas. Dacă linia de lucru cumulată este cea mai adâncă din diagramă, atunci este posibil ca proiectul să fie în întârziere.

Lucru este timpul planificat pentru terminarea unei activități, lucrul efectiv este lucrul finalizat dintr-o activitate, iar lucrul rămas este diferența dintre cele două. Puteți urmări după orele sau zilele alocate fiecarei persoane.

Capturarea informaților de lucru

Deoarece diagramele de avansare de lucru compară lucrul planificat, finalizat și rămas, asigurați-vă că ați capturat acele informații în proiect înainte să creați raportul.

 • Atribuiți resurse la activități, mai ales dacă doriți să capturați lucrul finalizat. Asigurați-vă că faceți acest lucru înainte să setați un nivel de referință.
 • Setați un nivel de referință pentru a obține o privire rapidă asupra proiectului. Într-un raport de avansare, nivelurile de referință arată unde ați planificat să finalizați activitățile și lucrul.

Adăugarea câmpurilor de lucru de urmărit

 1. Faceți clic pe Vizualizare > Utilizare resurse.
 2. Faceți clic pe Format instrumente utilizare resurse > Adăugare detalii.

Fila Format Instrumente utilizare resurse, butonul Adăugare detalii

 1. Alegeți un câmp din zona Câmpuri disponibile, apoi faceți clic pe Afișare.

Caseta de dialog Stiluri detalii, zona Câmpuri disponibile

 1. Dacă ați selectat toate câmpurile dorite, faceți clic pe OK.

Câmpurile de avansare de lucru

Lucru

Câmp Descriere
Lucru

Timpul total în care:

 • Toate resursele sunt planificate pentru o activitate.
 • O resursă este planificată pentru toate activitățile.
 • O resursă este planificată pentru o activitate.
Lucru rămas Timpul încă necesar pentru a finaliza activitatea.
Lucru nivel de referință Lucrul total planificat pentru o activitate, resursă sau atribuire în timp.

Lucru efectiv

Câmp Descriere
Lucru efectiv Lucrul pe care o resursă căreia i s-au atribuit activități l-a finalizat deja în timp.
Lucru efectiv cumulat Lucrul efectiv efectuat de toate resursele cărora li s-au atribuit activități în timp.
Lucru efectiv cumulat rămas Lucrul care încă trebuie efectuat pentru a finaliza activitățile proiectului după scăderea lucrului efectiv acumulat în timp.

Lucru cumulativ

Câmp Descriere
Lucru cumulat Timpul planificat pentru toate resursele cărora li s-au atribuit activități, acumulat în timp.
Lucru cumulat - Nivel de referință 0-10 Lucrul nivel de referință planificat pentru toate resursele atribuite activităților, cumulat în timp, când a fost setat nivelul de referință.
Lucru cumulat rămas Lucrul care încă trebuie efectuat pentru a finaliza activitățile proiectului după scăderea lucrului planificat acumulat în timp.
Lucru cumulat rămas - Nivel de referință 0-10 Lucrul nivel de referință care încă trebuie efectuat pentru a finaliza activitățile proiectului după scăderea lucrului nivel de referință planificat acumulat în timp.

Începutul paginii Începutul paginii

Configurarea unei diagrame de avansare de activități

O diagramă de avansare de activități afișează câte activități sunt finalizate și câte au mai rămas. Dacă linia de activități rămasă este cea mai adâncă din diagramă, atunci este posibil ca proiectul să fie în întârziere.

Capturarea informaților despre activități

Deoarece diagramele de avansare de activități compară activitățile planificate, finalizate și rămase, asigurați-vă că ați capturat acele informații în proiect înainte să creați raportul.

 • Setați un nivel de referință pentru a obține o privire rapidă asupra proiectului. Într-un raport de avansare, nivelurile de referință arată unde ați planificat să finalizați activitățile și lucrul.
 • Marcați activitățile ca finalizate. Faceți clic pe activitate, apoi faceți clic pe Activitate în panglică. Alegeți o valoare de finalizare în procente, însă rețineți că, într-o diagramă de avansare de activități, Project consideră „finalizate” doar activități finalizate în proporție de 100%.

Adăugarea câmpurilor pentru activități de urmărit

 1. Faceți clic pe Vizualizare > Utilizare activități.
 2. Faceți clic pe Format instrumente utilizare activități > Adăugare detalii.

Fila Format Instrumente utilizare activități, butonul Adăugare detalii

 1. Alegeți un câmp din zona Câmpuri disponibile, apoi faceți clic pe Afișare.

Caseta de dialog Stiluri detalii, zona Câmpuri disponibile

 1. Dacă ați selectat toate câmpurile dorite, faceți clic pe OK.

Câmpurile de avansare de activități

Câmp Descriere
Procent efectuat (%) Starea curentă a unei activități ca procent din durata sa.
Procent efectuat (%) cumulat Procent efectuat cumulat al unei activități, distribuit în timp.
Activități rămase - Nivel de referință 0-10. Numărul de activități programate care rămân de finalizat într-o zi dată, după ce a fost setat nivelul de referință.
Activități efective rămase Numărul total de activități efective care rămân de finalizat într-o zi anume.
Activități rămase Numărul total de activități planificate care rămân de finalizat într-o zi anume.

Începutul paginii Începutul paginii

Formatarea unui raport de avansare

La fel ca în alte proiecte Project, puteți să modificați datele culorile și formele care se afișează în rapoartele de avansare. De asemenea, puteți să adăugați diagrame, tabele sau imagini la acestea.

Pentru a afla cum, consultați Crearea unui raport de proiect.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Project Professional 2013, Project Standard 2013