Termenii licenţei pentru software Microsoft pentru abonamentele Office pentru consumatori
SUPLIMENT LA CONTRACTUL DE SERVICII MICROSOFT
ABONAMENTUL PENTRU CONSUMATORI MICROSOFT OFFICE 365: SERVICII ŞI PRODUSE SOFTWARE:
MICROSOFT OFFICE 365 PENTRU ACASĂ
MICROSOFT OFFICE 365 PENTRU STUDENŢI
MICROSOFT OFFICE 365 PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ

Vă mulţumim pentru că aţi ales un Abonament pentru consumatori Microsoft Office 365. Utilizarea de către dvs. a serviciilor şi produselor software din cadrul Abonamentului pentru consumatori Office 365 este reglementată prin termenii şi condiţiile Contractului de servicii Microsoft cu care aţi fost de acord când v-aţi înscris pentru un cont Microsoft (cunoscut înainte drept Windows Live ID), precum şi prin termenii şi condiţiile acestui Supliment, care, împreună cu alţi termeni din paginile afişate la linkurile web specificate în acest Supliment, constituie un contract între dvs. şi Microsoft Corporation (sau unul din afiliaţii săi, în funcţie de zona unde locuiţi). Este posibil să vi se afişeze o licenţă separată atunci când instalaţi sau utilizaţi produsul software pe un dispozitiv cu licenţă. Această licenţă separată prevalează în cazul apariţiei unui conflict cu prezentul Supliment. Pentru confortul dvs., am organizat acest Supliment în două părţi. Prima parte include termenii introductivi şi este urmată de Termenii suplimentari care conţin mai multe detalii. Se recomandă să parcurgeţi întregul Supliment, inclusiv termenii la care se face trimitere, deoarece toţi termenii sunt importanţi şi alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteţi să consultaţi termenii la care se face trimitere, dacă introduceţi linkul de redirecţionare în fereastra browserului. În cazul unei contradicţii între termenii Contractului de servicii Microsoft şi termenii acestui Supliment, vor prevala termenii prezentului Supliment referitori la utilizarea de către dvs. a Abonamentului pentru consumatori Office 365.

ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE/SERVICIULUI REPREZINTĂ ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI, DE ASEMENEA, REPREZINTĂ CONSIMŢĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMAŢII ÎN MOMENTUL ACTIVĂRII ŞI PENTRU CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE INTERNET ALE PRODUSULUI SOFTWARE/SERVICIULUI. DACĂ NU ACCEPTAŢI ŞI NU RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU AVEŢI DREPTUL SĂ UTILIZAŢI SERVICIUL SAU PRODUSUL SOFTWARE.

Cum pot să utilizez produsul software furnizat în cadrul serviciului? Noi nu vindem produsul software sau copia dvs. după acesta; noi doar vă acordăm licenţă pentru el. Prin această licenţă, vă acordăm dreptul să instalaţi şi să rulaţi o singură copie a produsului software pe un singur dispozitiv cu licenţă (primul dispozitiv cu licenţă), pentru utilizarea de către o singură persoană la un moment dat, dar numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului Supliment. Utilizatorul al cărui cont Microsoft este asociat cu licenţa pentru produsul software pentru primul dispozitiv cu licenţă este „abonatul cu licenţă”. Dacă respectaţi toţi termenii prezentului Supliment, aveţi dreptul să instalaţi şi să rulaţi copii suplimentare ale produsului software pe dispozitivele cu licenţă (inclusiv pe primul dispozitiv cu licenţă), după cum urmează:

Office 365 pentru acasă: pe cinci PC-uri/dispozitive Mac şi cinci tablete, pentru utilizare doar de către membrii aceleiaşi familii în calitate de abonat cu licenţă.1

Office 365 pentru studenţi: pe un PC/dispozitiv Mac sau o tabletă şi un PC/dispozitiv Mac suplimentar sau o tabletă suplimentară, pentru utilizare doar de către abonatul cu licenţă.2

Office 365 pentru utilizare personală: pe un PC/dispozitiv Mac şi o tabletă, pentru utilizare doar de către abonatul cu licenţă.1

1 Consultaţi Termenii suplimentari pentru criteriile de calificare şi cerinţele care se aplică abonamentelor pentru „Cadrele militare” şi „Forţele Armate Canadiene”.

2 Consultaţi Termenii suplimentari pentru criteriile de calificare şi cerinţele care se aplică „Utilizatorilor educaţionali calificaţi”.

Produsul software poate fi utilizat doar de o singură persoană la un moment dat, pe fiecare dispozitiv cu licenţă. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciul/produsul software pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri. Componentele produsului software sunt licenţiate ca un întreg; nu aveţi dreptul să separaţi sau să virtualizaţi componentele şi să le instalaţi pe dispozitive diferite. Cu excepţia utilizării permise prezentate în secţiunea de mai jos „Accesul de la distanţă”, această licenţă este destinată pentru utilizarea directă a produsului software, doar prin mecanismele de intrare ale dispozitivului cu licenţă, cum ar fi o tastatură, un mouse sau un ecran tactil. Nu vă permite să instalaţi produsul software pe un server sau să îl utilizaţi de pe sau prin alte dispozitive conectate la server prin intermediul unei reţele interne sau externe. De asemenea, produsul software nu are licenţă pentru găzduire în scop comercial. Pentru informaţii suplimentare referitoare la scenarii pentru utilizatori multipli şi virtualizare, consultaţi Termenii suplimentari.

Cât timp pot să utilizez produsul software? Dreptul dvs. de a utiliza serviciul/produsul software se limitează la perioada de valabilitate a abonamentului. Este posibil să aveţi opţiunea de a vă prelungi abonamentul. În cazul în care vă prelungiţi abonamentul, aveţi dreptul să utilizaţi serviciul/produsul software în continuare, până la sfârşitul perioadei de prelungire a abonamentului. Pentru detalii privind abonamentele, consultaţi ecranele de activare ale produsului software şi alte materiale însoţitoare. După expirarea abonamentului, majoritatea caracteristicilor serviciului şi produsului software vor înceta să funcţioneze.

Pot să cesionez sau să transfer produsul software către un alt dispozitiv sau utilizator? Transferurile de licenţe nu sunt permise. Aveţi dreptul să cesionaţi licenţa produsului software către un alt dispozitiv, în conformitate cu drepturile de instalare şi utilizare de mai sus. Ori de câte ori cesionaţi licenţa produsului software către un dispozitiv nou, produsul software nu va mai funcţiona pe dispozitivul anterior.

Cum funcţionează activarea prin internet? Activarea asociază utilizarea serviciului/produsului software cu un anumit dispozitiv. Activarea este obligatorie pentru fiecare dispozitiv cu licenţă căruia îi este atribuită o licenţă pentru produsul software. În timpul activării, produsul software va contacta automat compania Microsoft sau afiliaţii săi pentru a confirma că licenţa este asociată cu respectivul dispozitiv cu licenţă. Dat fiind că procesul de activare este destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcţiilor de licenţiere sau activare ale produsului software şi prevenirii utilizării fără licenţă a produsului software, nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciul şi produsul software după intervalul de timp permis pentru activare şi nici să ocoliţi sau să evitaţi activarea. Dacă nu aţi introdus cheia de produs în intervalul de timp permis pentru activare, majoritatea caracteristicilor serviciului şi produsului software vor înceta să funcţioneze.

Produsul software colectează informaţiile mele personale? Dacă vă conectaţi dispozitivul la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale serviciului sau produsului software să se conecteze la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite şi a primi informaţii. Este posibil să nu primiţi întotdeauna o notificare separată la realizarea conexiunilor. Dacă optaţi să utilizaţi oricare din aceste caracteristici, sunteţi de acord să trimiteţi şi să primiţi aceste informaţii atunci când utilizaţi caracteristica respectivă. Multe dintre aceste caracteristici pot fi dezactivate sau puteţi alege să nu le utilizaţi.

Cum utilizăm informaţiile despre dvs.? Microsoft utilizează informaţiile colectate prin caracteristicile serviciului şi produsului software pentru a face upgrade sau a remedia serviciul şi produsul software, pentru a personaliza experienţa utilizatorului ori pentru a îmbunătăţi produsele şi serviciile noastre. Este posibil să utilizăm aceste informaţii pe care le colectăm pentru a vă identifica şi pentru a vă contacta. În anumite circumstanţe, partajăm informaţiile cu alte persoane în vederea îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre. De exemplu, partajăm rapoartele de erori cu distribuitorii relevanţi de produse hardware şi software, astfel încât să poată utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează cu produsele Microsoft. Sunteţi de acord că avem dreptul să utilizăm şi să divulgăm informaţiile în conformitate cu Angajamentul nostru de respectare a confidenţialităţii, aflat la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048.

TERMENI SUPLIMENTARI
 1. A. DREPTURILE ACORDATE PRIN LICENŢĂ ŞI SCENARIILE PENTRU UTILIZATORI MULTIPLI
  1. Dispozitivul. În prezentul contract, „dispozitiv” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv de stocare capabil să ruleze produsul software. O partiţie hardware sau un sistem blade se consideră a fi un dispozitiv.
  2. Conexiunile multiple sau grupate. Nu aveţi dreptul să utilizaţi produsele hardware sau software pentru a multiplexa sau pentru a grupa conexiunile ori pentru a permite în alt fel utilizatorilor multipli ori dispozitivelor multiple să acceseze ori să utilizeze produsul software indirect, prin intermediul dispozitivului pentru care s-a acordat licenţa.
  3. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizaţi produse software de virtualizare, inclusiv client hyper-v, pentru a crea unul sau mai multe dispozitive virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare dispozitiv virtual, precum şi dispozitivul fizic, sunt considerate dispozitive separate în cadrul acestui contract. Această licenţă vă permite să instalaţi doar o singură copie a produsului software pentru a fi utilizată pe fiecare dispozitiv cu licenţă, permis în conformitate cu drepturile de instalare şi utilizare de mai sus, indiferent dacă respectivul dispozitiv este fizic sau virtual. Dacă doriţi să virtualizaţi produsul software, trebuie să obţineţi copii separate ale acestuia, precum şi o licenţă separată pentru fiecare copie. Este posibil ca, atunci când se utilizează într-un mediu virtual, conţinutul protejat prin tehnologia de administrare a drepturilor digitale sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al unităţii de disc să fie mai puţin securizat.
  4. Accesul la distanţă. Abonatul cu licenţă are dreptul să acceseze şi să utilizeze produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă de la distanţă de pe orice alt dispozitiv, atâta timp cât produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă nu este utilizat local de un alt utilizator în mod simultan. Ca o excepţie, aveţi dreptul să permiteţi altor persoane să acceseze produsul software simultan pentru a vă oferi asistenţă tehnică.
 2. ACTIVAREA
  1. Mai multe informaţii despre modul în care funcţionează activarea. În timpul activării, produsul software îi va transmite companiei Microsoft informaţii despre el însuşi şi despre dispozitiv. Aceste informaţii includ: versiunea, versiunea licenţei, limba şi cheia de produs ale produsului software, adresa de Internet Protocol a dispozitivului, precum şi informaţii derivate din configuraţia hardware a dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare despre activare, consultaţi microsoft.com/piracy/activation.mspx. În cazul în care dispozitivul cu licenţă este conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, puteţi activa produsul software manual, prin internet. Este posibil să apară costuri aferente conexiunii la internet.
  2. Reactivarea. Este posibil ca unele modificări ale componentelor dispozitivului dvs. sau ale produsului software să necesite reactivarea produsului software.
  3. Activarea nereuşită. În timpul activării online, dacă se constată că funcţiile de licenţiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute sau licenţiate necorespunzător, activarea nu va reuşi. Produsul software vă va notifica dacă o copie instalată a acestuia are licenţă necorespunzătoare. În plus, veţi primi mementouri privind obţinerea unei copii cu licenţă corespunzătoare a produsului software.
  4. Actualizările şi upgrade-urile. Puteţi obţine actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Anumite upgrade-uri, servicii de asistenţă şi alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software originale Microsoft. Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesaţi howtotell.com.
 3. CARACTERISTICILE PRIN INTERNET; CONFIDENŢIALITATEA

  Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit companiei Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor de servicii) informaţiile despre dispozitiv, cum ar fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al dispozitivului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la dispoziţie caracteristicile prin internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, disponibil la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. Este posibil ca anumite caracteristici prin internet să fie livrate ulterior prin serviciul de actualizare Microsoft.

  1. Consimţământul privind serviciile prin internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos şi în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013 se conectează prin internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În anumite cazuri, puteţi să dezactivaţi aceste caracteristici sau să nu le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare despre aceste caracteristici, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. PRIN UTILIZAREA ACESTOR CARACTERISTICI SUNTEŢI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAŢII. Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.
  2. Programul privind personalizarea experienţei Office (Office Personalization Experience Program – OPEP). Aveţi opţiunea de a participa la programul OPEP. Dacă participaţi, OPEP trimite în mod automat către Microsoft informaţii despre echipamentul dvs. hardware şi despre modul de utilizare a acestui produs software şi a serviciilor noastre. Colectăm aceste informaţii pentru a identifica tendinţe şi modele de utilizare, astfel încât să putem să personalizăm experienţa dvs. şi să îmbunătăţim produsele software şi serviciile Office. Este posibil să utilizăm informaţiile colectate pentru a vă identifica şi pentru a vă contacta. De asemenea, programul OPEP va descărca periodic un mic fişier pe dispozitivul dvs. Acest fişier ne ajută să colectăm informaţii despre problemele pe care le întâmpinaţi la utilizarea produsului software şi a serviciului. Atunci când acest lucru este posibil, se pot descărca automat şi noi informaţii utile despre erorile produsului software. Dacă alegeţi setările recomandate prima dată când rulaţi produsul software, activaţi programul OPEP. Pentru informaţii suplimentare despre programul OPEP, consultaţi pagina o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1048.
  3. Caracteristicile şi conţinutul online. Caracteristicile serviciului şi produsului software pot prelua conţinut online de la Microsoft şi vi-l pot furniza. De asemenea, anumite caracteristici vă pot permite să căutaţi şi să accesaţi informaţii online. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi, şabloane, instruiri online, asistenţă şi ajutor online, precum şi Outlook Weather din Calendar. Dacă salvaţi un şablon furnizat de Office.com, se vor trimite informaţii online către Microsoft, cum ar fi informaţii de identificare a şablonului, dar nu va fi trimis niciun document creat de dvs. cu ajutorul şablonului. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a vă furniza conţinutul solicitat şi pentru a îmbunătăţi serviciile şi produsele software. Aveţi dreptul să alegeţi să nu utilizaţi aceste caracteristici şi conţinuturi online. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  4. Modulele cookie. Dacă alegeţi să utilizaţi caracteristicile online ale serviciului/produsului software, cum ar fi asistenţa şi ajutorul online şi şabloanele, este posibil să se configureze module cookie. Pentru a afla cum să blocaţi, să controlaţi şi să ştergeţi modulele cookie, citiţi secţiunea despre module cookie din Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  5. Serviciul Office Roaming. Dacă alegeţi să vă conectaţi la produsul software/serviciu cu contul dvs. Microsoft, activaţi astfel serviciul Office Roaming. Prin pornirea serviciului Office Roaming se trimit online anumite setări (inclusiv lista Celor mai recent utilizate documente, dicţionarul dvs. particularizat şi temele dvs. vizuale) către serverele Microsoft, unde sunt stocate şi de unde sunt descărcate pe dispozitivul dvs. următoarea dată când vă conectaţi la serviciu prin contul dvs. Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  6. Office 2013 pe Windows 8. Dacă rulaţi produsul software pe un dispozitiv Windows 8 şi aţi activat caracteristicile şi conţinutul online ale produsului software, conectarea la Windows 8 printr-un cont Microsoft vă va conecta automat la produsul software care utilizează acelaşi cont Microsoft. Acest lucru vă permite să stocaţi şi să accesaţi online fişiere în OneDrive şi să vă bucuraţi de serviciul Office Roaming fără să vi se solicite să reintroduceţi numele de utilizator şi parola contului Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea la serviciu/produsul software cu un cont Microsoft şi despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  7. Certificate digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale confirmă identitatea utilizatorilor de internet, trimiţând informaţii criptate după standardul X.509. Acestea pot fi utilizate şi pentru semnarea digitală a fişierelor şi a macrocomenzilor, pentru verificarea integrităţii şi a originii conţinutului fişierului. Atunci când acest lucru este posibil, produsul software preia certificate şi actualizează lista de certificate revocate prin internet.
  8. Actualizarea automată. Produsul software cu tehnologie Clic şi Pornire poate verifica periodic dacă există actualizări şi suplimente Microsoft. Dacă sunt disponibile, aceste actualizări şi suplimente pot fi descărcate şi instalate automat pe dispozitivul dvs. licenţiat.
  9. Utilizarea informaţiilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informaţiile despre dispozitiv, rapoartele de eroare şi cele privind programele rău intenţionate pentru a-şi îmbunătăţi produsele software şi serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părţi, cum ar fi distribuitorii de produse hardware şi software. Aceştia pot utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează cu produse software Microsoft.
  10. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveţi dreptul să utilizaţi aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alţii. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile pentru a încerca să obţineţi, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau reţele de orice fel.
  11. Information Rights Management. Produsul software vă pune la dispoziţie o caracteristică prin care puteţi crea conţinut ce nu poate fi imprimat, copiat sau transmis altora fără aprobarea dvs. La prima utilizare a acestei caracteristici este posibil să fie necesar să vă conectaţi la Microsoft şi s-ar putea să fie necesar să vă reconectaţi la Microsoft periodic pentru a actualiza această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1048. Aveţi posibilitatea să nu utilizaţi această funcţie.
 4. RESTRICŢIILE, CERINŢELE DE LICENŢIERE ŞI/SAU DREPTURILE DE UTILIZARE SUPLIMENTARE
  1. Abonamentul Office 365 Military. Trebuie să fiţi un „Utilizator cadru militar calificat” pentru a vă abona la şi a utiliza serviciul/produsul software desemnat ca abonament pentru „Cadre militare”. Pentru a fi un Utilizator cadru militar calificat, în Statele Unite ale Americii, trebuie să fiţi un cumpărător autorizat pentru schimburi la nivelul instituţiilor militare, conform statutelor şi reglementărilor federale ale S.U.A. în vigoare.
  2. Abonamentul pentru Forţele Armate Canadiene. Trebuie să fiţi un „Cumpărător CANEX autorizat” pentru a vă abona la şi a utiliza serviciul/produsul software desemnat ca abonament pentru „Forţele Armate Canadiene”. Pentru a fi un Cumpărător CANEX autorizat, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii
   • să fiţi un membru activ al Forţelor Armate Canadiene (CF) sau soţul/soţia unuia;
   • să fiţi membru al Rezervei Forţelor Armate Canadiene;
   • să fiţi un membru în retragere al Forţelor Armate Canadiene sau un angajat civil al Ministerului Apărării Naţionale (Department of National Defense, DND) care beneficiază de o pensie de la DND;
   • să fiţi angajat permanent cu normă întreagă sau cu jumătate de normă al Fondului Privat (Non-Public Fund – NPF) sau al DND ori soţul/soţia unuia;
   • să fiţi concesionar CANEX (doar directorii);
   • să fiţi membru al personalului militar străin eligibil;
   • să fiţi un angajat pensionat al NPF care beneficiază de o pensie de la NPF;
   • să fiţi angajat cu normă întreagă al contractorilor pentru diversificarea modalităţilor de prestare a serviciilor;
   • să fiţi văduv al unui membru al Forţelor Armate Canadiene CF, care primeşte un beneficiu în baza legilor Child Family Services Act (Legea privind serviciile pentru familie şi copii), Defence Services Pension Contribution Act (Legea privind contribuţia la pensie pentru serviciile de apărare), Pension Act (Legea pensiilor) sau War Veterans Allowance Act (Legea privind alocaţiile pentru veteranii de război);
   • să fiţi membru al Corpului Comisarilor Canadieni (Canadian Corps of Commissionaires) în timp ce aveţi domiciliul în cadrul unei baze militare/aeriene sau în timp ce sunteţi angajatul acestora; sau
   • să fiţi membru al Poliţiei Călare Regale Canadiene.
  3. Abonamentul pentru mediul universitar. Trebuie să fiţi un Utilizator educaţional calificat pentru a vă abona la şi a utiliza serviciul şi produsul software în ediţia pentru „Mediul universitar”. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre abonamentul pentru mediul universitar sau dacă doriţi să aflaţi dacă sunteţi un Utilizator educaţional calificat, accesaţi pagina microsoft.com/education sau contactaţi afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs.
  4. Abonamentul care nu se revinde. Cardurile de abonament care nu se revinde sunt distribuite în scopuri limitate. Nu aveţi dreptul să vindeţi cardurile de abonament marcate cu „NSR” sau „Not for Resale” („Nu se revinde”).
  5. Programele de la terţe părţi. Produsul software poate să includă programe de la terţe părţi pe care Microsoft, şi nu terţa parte, vi le acordă sub licenţă în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terţe părţi sunt incluse numai în scop de informare.
  6. Componentele de tip font. În timpul rulării produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi fonturile acestuia pentru a afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul să descărcaţi temporar fonturile pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieşire pentru a imprima conţinut şi aveţi dreptul să încorporaţi fonturi în conţinut doar în conformitate cu restricţiile privind încorporarea fonturilor.
  7. Elementele media. Microsoft vă acordă o licenţă pentru a copia, a distribui, a reda şi a afişa elementele media (imagini, miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse în serviciu/produsul software în proiecte şi documente, cu excepţia faptului că nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi copii ale elementelor media individual sau ca produs, dacă valoarea principală a produsului o constituie elementele media; (ii) să le acordaţi clienţilor drepturi pentru a oferi sub licenţă sau pentru a distribui mai departe elementele media; (iii) să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi în scopuri comerciale elementele media care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci sau embleme ce pot fi identificate ori să utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera o aprobare sau o asociere cu produsul, entitatea ori activitatea dvs.; sau (iv) să creaţi lucrări cu conţinut obscen sau calomniator, utilizând elementele media. Alte elemente media, care pot fi accesate pe alte site-uri web prin intermediul caracteristicilor Office, sunt guvernate de termenii aplicabili site-urilor web respective.
  8. Versiunea de încercare şi conversia. Serviciul/produsul software (parţial sau în întregime) poate fi acordat sub licenţă în versiunea de încercare. Drepturile dvs. de a utiliza versiunea de încercare a serviciului/produsului software se limitează la perioada de încercare. Versiunea de încercare a serviciului/produsului software şi durata abonamentului de încercare sunt stabilite în timpul procesului de activare. Este posibil să aveţi opţiunea conversiei drepturilor de evaluare în abonament sau în drepturi permanente. Opţiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de încercare. Dacă nu efectuaţi conversia, majoritatea caracteristicilor versiunii de încercare a serviciului/produsului software vor înceta să funcţioneze după expirarea perioadei de încercare.
 5. RESTRICŢIILE GEOGRAFICE ŞI REFERITOARE LA EXPORT

  Aveţi dreptul să activaţi serviciul/produsul software doar în regiunea în care l-aţi achiziţionat. Produsele software şi serviciile Microsoft se supun legilor referitoare la export şi tehnologie din S.U.A. şi alte jurisdicţii, iar dvs. sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările aplicabile produselor software şi/sau serviciilor. Este necesară obţinerea permisiunii guvernului S.U.A. pentru a transfera aceste produse software şi servicii către guvernele ţărilor aflate sub embargo sau către anumite părţi cu interdicţie. (Pentru informaţii suplimentare, accesaţi treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf). În plus, serviciile plătite se supun legilor şi reglementărilor Statelor Unite cu privire la export, pe care trebuie să le respectaţi. Aceste legi includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.microsoft.com/exporting.

 6. ASISTENŢA

  Pentru Abonamentul pentru consumatori Office 365, se acordă asistenţă limitată pentru clienţi la adresa office.com/support (ajutor/cum să) şi la adresa support.microsoft.com/ph/13615 (asistenţă tehnică).

 7. ÎNTREGUL CONTRACT

  Prezentul Supliment (împreună cu termenii care însoţesc suplimentele, actualizările şi serviciile aferente produselor software, furnizate de Microsoft şi pe care le utilizaţi, precum şi orice licenţă separată care poate apărea la instalarea şi utilizarea produsului software pe un dispozitiv cu licenţă) şi termenii de la linkurile web enumerate în acest Supliment constituie întregul contract pentru servicii şi produsele software şi pentru suplimentele, actualizările şi serviciile respective (cu excepţia cazului în care Microsoft furnizează alţi termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteţi să consultaţi acest Supliment după ce se va rula produsul software, accesând ecranul Ajutor al produsului software, apoi făcând clic pe linkul Microsoft Software License Terms (Termenii licenţei pentru produsele software Microsoft). De asemenea, puteţi să consultaţi termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menţionate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a browserului, şi sunteţi de acord să faceţi acest lucru. Înţelegeţi că, prin utilizarea serviciului, acceptaţi prezentul Supliment şi termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include şi linkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. şi pentru noi sunt următoarele: