CONTRACTUL DE LICENŢĂ PENTRU PRODUSELE SOFTWARE MICROSOFT
APLICAŢII SOFTWARE DESKTOP MICROSOFT OFFICE 2013

Pentru a stabili care dintre cele două seturi separate de termeni ai licenţei vi se aplică, consultaţi eticheta licenţei. Aceasta este tipărită pe cheia de produs sau poate să apară pe Certificatul de autenticitate ori pe pagina de descărcare, în cazul în care aţi obţinut produsul software online. Dacă pe etichetă se menţionează „FPP”, „Retail” sau „PIPC”, atunci vi se aplică Termenii licenţei cu amănuntul de mai jos. Dacă se menţionează OEM, atunci vi se aplică Termenii licenţei OEM de mai jos. Dacă aveţi nevoie de ajutor, accesaţi pagina microsoft.com/office/eula pentru a stabili licenţa pe care o aveţi.

TERMENII LICENŢEI CU AMĂNUNTUL

Pentru confortul dvs., am organizat acest contract în două părţi. Prima parte include termenii introductivi şi este urmată de Termenii suplimentari şi de Garanţia limitată, care conţin mai multe detalii. Se recomandă să parcurgeţi întregul contract, inclusiv termenii la care se face trimitere, deoarece toţi termenii sunt importanţi şi alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteţi să consultaţi termenii la care se face trimitere, dacă introduceţi linkul de redirecţionare în fereastra browserului. TERMENII SUPLIMENTARI CONŢIN O CLAUZĂ OBLIGATORIE DE ARBITRAJ ŞI O CLAUZĂ DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. DACĂ LOCUIŢI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, ACESTE CLAUZE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE PRIVIND REZOLVAREA UNEI DISPUTE CU MICROSOFT ŞI, PRIN URMARE, TREBUIE SĂ LE CITIŢI CU ATENŢIE.

ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI, DE ASEMENEA, REPREZINTĂ CONSIMŢĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMAŢII ÎN MOMENTUL ACTIVĂRII ŞI PENTRU CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET ALE PRODUSULUI SOFTWARE. DACĂ NU ACCEPTAŢI ŞI NU RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU AVEŢI DREPTUL SĂ UTILIZAŢI PRODUSUL SOFTWARE SAU CARACTERISTICILE SALE. În schimb, puteţi să restituiţi produsul software distribuitorului sau să-l duceţi la locul de unde aţi achiziţionat licenţa de software, pentru rambursare sau credit.

Cum pot să utilizez produsul software? Noi nu vindem produsul nostru software sau copia dvs. După acesta; noi doar vă acordăm licenţă pentru el. Prin această licenţă, vă acordăm dreptul să instalaţi şi să executaţi o singură copie pe un singur computer (computerul cu licenţă), pentru utilizarea de către o singură persoană la un moment dat, dar numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului contract. Licenţa pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licenţă. Consultaţi Termenii licenţei pentru licenţele şi condiţiile specifice anumitor ţări, versiunile cu drepturi limitate şi ediţiile speciale ale produsului software. Componentele produsului software sunt licenţiate ca un întreg. Nu aveţi dreptul să separaţi sau să virtualizaţi componentele şi să le instalaţi pe computere diferite. Produsul software poate să includă mai multe versiuni, cum ar fi versiunile pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi, iar dvs. aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi numai câte o versiune pe rând. Cu excepţia utilizării permise prezentate la secţiunea de mai jos „Accesul de la distanţă”, această licenţă este destinată pentru utilizarea directă a produsului software, doar prin mecanismele de intrare ale computerului cu licenţă, cum ar fi o tastatură, un mouse sau un ecran tactil. Nu vă permite să instalaţi produsul software pe un server sau să-l utilizaţi de pe sau prin alte computere sau dispozitive conectate la server prin intermediul unei reţele interne sau externe. De asemenea, produsul software nu are licenţă pentru găzduire în scop comercial. Pentru informaţii suplimentare referitoare la scenarii privind utilizatorii multipli şi virtualizarea, consultaţi Termenii suplimentari.

Cum pot să obţin o copie de rezervă? Aveţi dreptul să comandaţi sau să descărcaţi o copie de rezervă a produsului software de la microsoft.com/office/backup. Nu aveţi dreptul să distribuiţi copia de rezervă a produsului software. Aveţi dreptul să o utilizaţi numai pentru reinstalarea produsului software pe computerul licenţiat.

Pot să transfer produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator? Nu aveţi dreptul să transferaţi produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator. Aveţi dreptul să transferaţi produsul software direct unei terţe părţi, doar aşa cum a fost instalat pe computerul cu licenţă, împreună cu eticheta cu Certificatul de autenticitate (Certificate of Authenticity) şi cu prezentul contract. Înainte de transfer, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că acest contract este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software. Nu aveţi dreptul să păstraţi nicio copie.

Cum funcţionează activarea prin internet? Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit computer sau dispozitiv. În timpul activării, produsul software va contacta automat compania Microsoft sau afiliaţii săi pentru a confirma că licenţa este asociată cu respectivul computer cu licenţă. Acest proces se numeşte „activare”. Dat fiind că procesul de activare este destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcţiilor de licenţiere sau activare ale produsului software şi prevenirii utilizării fără licenţă a produsului software, nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciul şi produsul software după intervalul de timp permis pentru activare şi nici să ocoliţi sau să evitaţi activarea. Dacă nu aţi introdus cheia de produs în intervalul de timp permis pentru activare, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcţioneze.

Produsul software colectează informaţiile mele personale? Dacă vă conectaţi computerul la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale produsului software să se conecteze la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite şi a primi informaţii. Este posibil să nu primiţi întotdeauna o notificare separată la realizarea conexiunilor. Dacă optaţi să alegeţi oricare din aceste caracteristici, sunteţi de acord să trimiteţi sau să primiţi aceste informaţii atunci când utilizaţi caracteristica respectivă. Multe din aceste caracteristici pot fi dezactivate sau puteţi alege să nu le utilizaţi.

Cum utilizăm informaţiile dvs.? Microsoft utilizează informaţiile colectate prin caracteristicile produsului software pentru a face upgrade sau a remedia produsul software ori pentru a îmbunătăţi produsele şi serviciile noastre. În anumite circumstanţe, partajăm informaţiile cu alte persoane. De exemplu, partajăm rapoartele de erori cu distribuitorii relevanţi de produse hardware şi software, astfel încât să poată utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează împreună cu produsele Microsoft. Sunteţi de acord că avem dreptul să utilizăm şi să divulgăm informaţiile în conformitate cu Angajamentul nostru de respectare a confidenţialităţii, aflat la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048.

La ce se aplică prezentul contract? Prezentul contract se aplică produsului software, suportului fizic pe care aţi primit produsul software, precum şi actualizărilor, suplimentelor şi serviciilor Microsoft pentru produsul software, cu excepţia cazului în care acestea sunt însoţite de alţi termeni.

Există lucruri referitoare la produsul software care nu-mi sunt permise? Da. Dat fiind că produsul software este acordat sub licenţă, nu vândut, Microsoft îşi rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile prevăzute în legislaţia privind proprietatea intelectuală) care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract. În special, această licenţă nu vă acordă drepturile următoare, iar dvs. nu aveţi dreptul: să utilizaţi sau să virtualizaţi separat caracteristicile produsului software, să publicaţi, să copiaţi (cu excepţia copiei de rezervă permise), să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi produsul software; să transferaţi produsul software (cu excepţiile permise în prezentul contract), să încercaţi să evitaţi măsurile tehnice de protecţie ale produsului software, să efectuaţi operaţiuni de inginerie inversă, să decompilaţi ori să dezasamblaţi produsul software, cu excepţia cazului în care legislaţia ţării în care trăiţi permite acest lucru, chiar şi în situaţia în care acesta nu este permis prin contractul nostru. În cazul respectiv, aveţi dreptul să procedaţi doar în limita permisă de lege. Atunci când utilizaţi caracteristicile pe bază de acces la internet, nu aveţi dreptul să utilizaţi caracteristicile respective în niciun mod care ar putea influenţa utilizarea lor de către orice altă persoană; de asemenea, nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi într-un mod neautorizat accesul la niciun fel de serviciu, date, cont sau reţea.

Dar upgrade la produsul software? Dacă instalaţi produsul software care face obiectul prezentului contract ca un upgrade sau o conversie la produsul software existent, atunci upgrade-ul sau conversia înlocuieşte produsul software original de la care faceţi upgrade sau conversie. Nu mai păstraţi niciun drept asupra produsului software original după ce aţi făcut upgrade şi nu puteţi continua să-l utilizaţi sau să-l transferaţi în niciun fel. Prezentul contract guvernează drepturile dvs. privind utilizarea produsului software cu upgrade şi înlocuieşte contractul pentru produsul software de la care aţi făcut upgrade.

TERMENI SUPLIMENTARI
 1. DREPTURILE ACORDATE PRIN LICENŢĂ ŞI SCENARIILE PENTRU UTILIZATORI MULTIPLI
  1. Computerul. În prezentul contract „computer” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv de stocare capabil să execute produsul software. O partiţie hardware sau un sistem blade se consideră ca fiind un computer.
  2. Conexiunile multiple sau grupate. Nu aveţi dreptul să utilizaţi produsele hardware sau software pentru a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a permite în alt fel utilizatorilor multipli ori computerelor sau dispozitivelor multiple să acceseze ori să utilizeze produsul software indirect, prin intermediul computerului cu licenţă.
  3. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizaţi produse software de virtualizare, inclusiv client hyper-v, pentru a crea unul sau mai multe computere virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare computer virtual, precum şi computerul fizic, sunt considerate computere separate în cadrul acestui contract. Această licenţă vă permite să instalaţi doar o singură copie a produsului software pentru a fi utilizată pe un singur computer, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriţi să utilizaţi produsul software pe mai multe computere, trebuie să obţineţi copii separate ale produsului software, precum şi o licenţă separată pentru fiecare copie. Conţinutul protejat prin tehnologia de administrare a drepturilor digitale sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al unităţii de disc poate fi mai puţin securizat într-un mediu virtual.
  4. Accesul de la distanţă. Utilizatorul care utilizează în principal computerul cu licenţă este „utilizatorul principal”. Utilizatorul principal are dreptul să acceseze şi să utilizeze produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă de la distanţă, de pe orice alt dispozitiv, atâta timp cât produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă nu este utilizat local de un alt utilizator în mod simultan. Ca o excepţie, aveţi dreptul să permiteţi altor persoane să acceseze produsul software simultan doar pentru a vă oferi asistenţă tehnică.
 2. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE
  1. Aplicabilitatea. Această Secţiune B se aplică oricărei dispute, DAR NU INCLUDE O DISPUTĂ REFERITOARE LA DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE DVS., ALE COMPANIEI MICROSOFT SAU ALE ORICĂRUIA DINTRE LICENŢIATORII NOŞTRI. Dispută înseamnă orice dispută, acţionare în justiţie sau altă controversă între dvs. şi Microsoft, referitoare la produsul software (inclusiv la preţul acestuia) sau la prezentul contract, pe temei legat de contract, garanţie, culpă, statut, reglementare, ordonanţă sau orice alt temei legal sau echitabil. Termenului „Dispută” i se va conferi cel mai amplu sens posibil şi permis de lege.
  2. Notificarea de Dispută. În cazul unei dispute, dvs. sau Microsoft trebuie să trimiteţi celeilalte părţi o Notificare de Dispută, adică o declaraţie scrisă care include numele, adresa şi informaţiile referitoare la persoana de contact pentru partea care o emite, faptele care au condus la dispută şi rezolvarea solicitată. Notificarea de Dispută va fi trimisă prin serviciul poştal către Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Formularul este disponibil la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft vă va trimite orice Notificare de Dispută prin serviciul poştal la adresa dvs., dacă o avem, sau la adresa dvs. de e-mail. Dvs. şi Microsoft veţi încerca să rezolvaţi orice dispută prin negociere neoficială în decurs de 60 de zile de la data trimiterii Notificării de Dispută. După 60 de zile, dvs. sau Microsoft puteţi să începeţi arbitrajul.
  3. Instanţa pentru procese minore. De asemenea, puteţi să judecaţi orice dispută în instanţa pentru procese minore din districtul de reşedinţă sau din King County, Washington, dacă disputa îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi prezentată în instanţa pentru procese minore. Puteţi să judecaţi o dispută în instanţa pentru procese minore, indiferent dacă mai întâi aţi negociat neoficial sau nu.
  4. ARBITRAJUL OBLIGATORIU. DACĂ DVS. ŞI MICROSOFT NU REZOLVAŢI O DISPUTĂ PRIN NEGOCIERE NEOFICIALĂ SAU ÎN INSTANŢA PENTRU PROCESE MINORE, ORICE ALT EFORT DE REZOLVARE A DISPUTEI SE VA DESFĂŞURA EXCLUSIV PRIN ARBITRAJUL OBLIGATORIU. RENUNŢAŢI LA DREPTUL DE A JUDECA (SAU DE A PARTICIPA LA, ÎN CALITATE DE PARTE SAU DE MEMBRU AL UNUI COLECTIV) ORICE DISPUTĂ ÎN INSTANŢĂ ÎNAINTEA UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU. În schimb, toate disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi definitivă, cu excepţia unui drept de apel limitat în baza Legii federale a arbitrajului (Federal Arbitration Act). Orice instanţă cu drept de jurisdicţie asupra părţilor poate aplica decizia arbitrului.
  5. RENUNŢAREA LA ACŢIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIŢIE. TOATE PROCEDURILE DE REZOLVARE SAU JUDECARE A UNEI DISPUTE ÎN ORICE TRIBUNAL SE VOR DESFĂŞURA DOAR LA NIVEL INDIVIDUAL. NICI DVS. ŞI NICI MICROSOFT NU VEŢI ÎNCERCA SĂ TRANSFORMAŢI O DISPUTĂ ÎNTR-O ACŢIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIŢIE, ÎNTR-O ACŢIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN ORICE ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PĂRŢI ACŢIONEAZĂ SAU ÎŞI PROPUNE SĂ ACŢIONEZE ÎN CAPACITATE DE REPREZENTARE. NICIUN ARBITRAJ ŞI NICIO PROCEDURĂ NU SE VA COMBINA CU ALTE ARBITRAJE SAU PROCEDURI FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL SCRIS ÎN PREALABIL AL TUTUROR PĂRŢILOR IMPLICATE ÎN TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE VIZATE.
  6. Procedurile, costurile, taxele şi stimulentele de arbitraj. Fiecare arbitraj va fi condus de Asociaţia Americană de Arbitraj („AAA” – American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules) şi, în multe cazuri, în conformitate cu Procedurile suplimentare pentru disputele referitoare la consumatori (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi adr.org sau apelaţi 1-800-778-7879. În cazul unei dispute de 75.000 USD sau mai puţin, Microsoft va rambursa imediat taxele de înregistrare şi va achita taxele AAA şi onorariile arbitrului. Dvs. şi Microsoft sunteţi de acord cu privire la termenii care guvernează procedurile, taxele şi stimulentele, aflaţi la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245. Pentru a începe arbitrajul, trimiteţi către AAA formularul disponibil la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Sunteţi de acord să începeţi arbitrajul doar în districtul dvs. de reşedinţă sau în King County, Washington. Microsoft este de acord să înceapă arbitrajul doar în districtul dvs. de reşedinţă.
  7. Pretenţiile sau disputele trebuie iniţiate în decurs de un an. În măsura permisă de lege, fiecare pretenţie sau dispută rezultată în conformitate cu prezentul contract, căreia i se aplică prevederile Secţiunii B, trebuie să fie iniţiată în decurs de un an în instanţa pentru procese minore (Secţiunea B.3) sau în arbitraj (Secţiunea B.4). Perioada de un an începe de la data primei înregistrări a pretenţiei sau disputei. În cazul în care pretenţia sau disputa nu este depusă în decurs de un an, aceasta va fi definitiv abandonată.
  8. Nulităţile parţiale. În cazul în care clauza de renunţare la acţionarea colectivă în justiţie de la Secţiunea B.5 este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părţi ale acesteia, atunci Secţiunea B (arbitrajul) nu se va aplica părţilor respective. În schimb, părţile respective vor fi separate şi trimise către o instanţă de judecată, iar părţile rămase vor continua arbitrajul. Dacă orice altă prevedere a Secţiunii B este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, iar restul Secţiunii B va rămâne valabil şi în vigoare.
 3. ALEGEREA LEGISLAŢIEI

  Legislaţia statului sau a ţării în care locuiţi guvernează toate pretenţiile şi disputele apărute în baza prezentului contract, inclusiv pretenţiile referitoare la încălcarea prevederilor contractuale şi pretenţiile apărute în baza legilor naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială, garanţia implicită, îmbogăţirea fără just temei şi delictele. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respective. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi, dacă legislaţia statului sau ţării dvs. nu permite acest lucru.

 4. ACTIVAREA
  1. Mai multe informaţii despre modul în care funcţionează activarea. În timpul activării, produsul software îi va transmite companiei Microsoft informaţii despre software şi despre computer. Aceste informaţii includ: versiunea, versiunea licenţei, limba şi cheia de produs ale produsului software, adresa de protocol internet a computerului, precum şi informaţii derivate din configuraţia hardware a computerului. Pentru informaţii suplimentare despre activare, consultaţi microsoft.com/piracy/activation.mspx. În cazul în care computerul cu licenţă este conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, puteţi activa produsul software manual, prin Internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, este posibil să apară costuri aferente conexiunii la internet şi prin telefon.
  2. Reactivarea. Este posibil ca unele modificări ale componentelor computerului dvs. sau produsul software să necesite reactivarea produsului software.
  3. Activarea nereuşită. În timpul activării online, dacă se constată că funcţiile de licenţiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute sau licenţiate necorespunzător, activarea nu va reuşi. Produsul software vă va notifica dacă o copie instalată a acestuia are licenţă necorespunzătoare. În plus, veţi primi mementouri privind obţinerea unei copii cu licenţă corespunzătoare a produsului software.
  4. Actualizările şi upgrade-urile. Puteţi obţine actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Anumite upgrade-uri, servicii de asistenţă şi alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software Microsoft originale. Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesaţi howtotell.com.
 5. CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET; CONFIDENŢIALITATE

  Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit către Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor de servicii) informaţiile despre computer, cum ar fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la dispoziţie caracteristicile pe bază de acces la internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, disponibil la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. Este posibil ca anumite caracteristici pe bază de acces la internet să fie livrate ulterior prin serviciul de actualizare Microsoft.

  1. Consimţământul privind serviciile prin internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos şi în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013 se conectează prin Internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În anumite cazuri, puteţi să dezactivaţi aceste caracteristici sau să nu le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare despre aceste caracteristici, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. PRIN UTILIZAREA ACESTOR CARACTERISTICI SUNTEŢI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAŢII. Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.
  2. Programul de îmbunătăţire a experienţei clienţilor (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Acest produs software utilizează programul CEIP. Programul CEIP trimite automat la Microsoft informaţii despre produsul dvs. hardware şi despre modul de utilizare a acestui produs software. Nu utilizăm aceste informaţii pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, programul CEIP va descărca periodic un mic fişier pe computerul dvs. Acest fişier ne ajută să colectăm informaţii despre problemele pe care le întâmpinaţi la utilizarea produsului software. Atunci când acest lucru este posibil, noi informaţii utile despre erori pot fi, de asemenea, descărcate automat. Pentru a afla detalii suplimentare despre CEIP, consultaţi pagina microsoft.com/products/ceip/RO-RO/privacypolicy.mspx.
  3. Caracteristicile şi conţinutul online. Anumite caracteristici ale produsului software pot prelua conţinut online de la Microsoft şi vi-l pot furniza. De asemenea, anumite caracteristici vă pot permite să căutaţi şi să accesaţi informaţii online. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi, şabloane, instruiri online, asistenţă şi ajutor online, precum şi informaţiile meteo Outlook din Calendar. Dacă salvaţi un şablon furnizat de Office.com, se vor trimite informaţii online către Microsoft, cum ar fi informaţii de identificare a şablonului, dar nu va fi trimis niciun document anume creat de dvs. cu ajutorul şablonului. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a vă furniza conţinutul solicitat şi pentru a îmbunătăţi serviciile. Aveţi dreptul să alegeţi să nu utilizaţi aceste caracteristici şi conţinuturi online. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  4. Modulele cookie. Dacă alegeţi să utilizaţi caracteristicile online ale produsului software, cum ar fi asistenţa, ajutorul online şi şabloanele, se pot configura module cookie. Pentru a afla cum să blocaţi, să controlaţi şi să ştergeţi modulele cookie, citiţi secţiunea despre module cookie din Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  5. Office 2013 pe Windows 8. Dacă executaţi produsul software pe un computer Windows 8 şi aţi activat caracteristicile şi conţinutul online ale produsului software, conectarea la Windows 8 printr-un cont Microsoft vă va conecta automat produsul software care utilizează acelaşi cont Microsoft. Acest lucru vă permite să stocaţi şi să accesaţi online fişiere în OneDrive şi să vă bucuraţi de serviciul Office Roaming fără să vi se solicite să reintroduceţi numele de utilizator şi parola contului Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea la produsul software cu un cont Microsoft şi despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  6. Certificatele digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale confirmă identitatea utilizatorilor de Internet, trimiţând informaţii criptate după standardul X.509. Acestea pot fi utilizate şi pentru semnarea digitală a fişierelor şi a macrocomenzilor, pentru verificarea integrităţii şi a originii conţinutului fişierului. Produsul software preia certificate şi actualizează lista de certificate revocate prin Internet, atunci când acest lucru este posibil.
  7. Actualizarea automată. Produsul software cu tehnologie Click-to-Run („Clic şi Pornire”) poate verifica periodic dacă există actualizări şi suplimente Microsoft. Dacă sunt disponibile, aceste actualizări şi suplimente pot fi descărcate şi instalate automat pe computerul dvs. cu licenţă.
  8. Utilizarea informaţiilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informaţiile despre computer, rapoartele de eroare şi cele privind programele rău intenţionate pentru a-şi îmbunătăţi produsele software şi serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părţi, cum ar fi distribuitorii de produse hardware şi software. Aceştia pot utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează cu produse software Microsoft.
  9. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveţi dreptul să utilizaţi aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alţii. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile pentru a încerca să obţineţi, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau reţele de orice fel.
  10. Information Rights Management. Produsul software vă pune la dispoziţie o caracteristică prin care puteţi crea conţinut ce nu poate fi imprimat, copiat sau transmis altora fără aprobarea dvs. La prima utilizare a acestei caracteristici este posibil să fie necesar să vă conectaţi la Microsoft şi s-ar putea să fie necesar să vă reconectaţi la Microsoft periodic pentru a actualiza această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1048. Aveţi posibilitatea să nu utilizaţi această funcţie.
  11. Serviciul Office Roaming. Dacă alegeţi să vă conectaţi în cadrul software-ului cu contul dvs. Microsoft, prin aceasta activaţi serviciul Office Roaming. Prin pornirea serviciului Office Roaming se trimit online anumite setări (inclusiv lista Celor mai recent utilizate documente, dicţionarul dvs. particularizat şi temele dvs. vizuale) spre serverele Microsoft, unde sunt stocate şi de unde sunt descărcate pe computerul dvs. următoarea dată când vă conectaţi în cadrul software-ului cu contul dvs. Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
 6. DOVADA DE LICENŢIERE („PROOF OF LICENSE” SAU „POL”)
  1. Dovada de licenţiere originală. Dacă aţi achiziţionat produsul software într-un pachet fizic, dovada de licenţiere este eticheta originală certificat de autenticitate Microsoft (Microsoft Certificate of Authenticity), împreună cu cheia originală a produsului, precum şi dovada achiziţionării. Dacă aţi achiziţionat şi aţi descărcat online produsul software, dovada de licenţiere constă în cheia Microsoft originală a produsului sau codul PIN pentru produsul software primit la achiziţionare şi în dovada achiziţionării de la un furnizor de produse electronice autorizat pentru produsele software Microsoft originale. Este posibil ca dovada achiziţionării să fie verificată în evidenţele comerciantului.
  2. Licenţă de upgrade sau conversie. În cazul în care faceţi upgrade sau o conversie a produsului software, dovada de licenţiere se identifică prin
   • dovada de licenţiere originală pentru versiunea anterioară a produsului software de la care aţi făcut upgrade sau conversie şi
   • dovada de licenţiere originală pentru versiunea mai recentă a produsului software la care aţi făcut upgrade sau conversie.
   Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesaţi howtotell.com.
 7. VERSIUNILE CU DREPTURI LIMITATE

  Anumite versiuni ale produsului software, precum „Not for Resale” („Nu se revinde”) şi „Academic Edition” sau „University Edition” (pentru studenţi), sunt distribuite în scopuri limitate. Nu aveţi dreptul să vindeţi produsele software marcate cu „NFR” sau „Not for Resale” („Nu se revinde”); trebuie să fiţi un Utilizator educaţional calificat pentru a utiliza produsele software marcate cu „University” (pentru studenţi), „Academic Edition” sau „AE”. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre produsele software pentru mediul academic sau dacă doriţi să aflaţi dacă sunteţi un Utilizator educaţional calificat, accesaţi pagina microsoft.com/education sau contactaţi afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs. Nu aveţi dreptul să utilizaţi produsul software Academic sau University („pentru studenţi”) pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.

 8. PRODUSUL SOFTWARE ACASĂ ŞI PENTRU ŞCOALĂ

  Nu aveţi dreptul să utilizaţi ediţia „Acasă şi pentru Şcoală” a produsului software pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.

 9. JAPONIA

  Dacă locuiţi în Japonia sau aţi achiziţionat produsul software în timp ce vă aflaţi în Japonia, vă acordăm drepturile următoare în baza licenţelor noastre:

  1. „PIPC”. Pentru produsul software marcat „PIPC”, aveţi dreptul să instalaţi şi să executaţi o singură copie a produsului software, pe un singur computer cu licenţă, dar numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului contract. Licenţa pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licenţă.
  2. Alte ediţii decât PIPC. Aveţi dreptul să instalaţi şi să executaţi o singură copie a produsului software pe un singur computer cu licenţă (primul computer cu licenţă), dar numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului contract. Cu condiţia să respectaţi toţi termenii prezentului contract, aveţi dreptul să instalaţi o altă copie a produsului software pe un al doilea computer cu licenţă, pentru a fi utilizată de utilizatorul principal al primului computer cu licenţă. Aveţi dreptul să faceţi o singură copie de rezervă a produsului software şi să utilizaţi copia de rezervă respectivă după cum se descrie mai jos. Aveţi dreptul să transferaţi produsul software pe un alt computer care aparţine. De asemenea, aveţi dreptul să transferaţi produsul (împreună cu licenţa) pe un computer aflat în proprietatea altei persoane, dacă a) sunteţi primul utilizator căruia i s-a acordat licenţa pentru produsul software şi b) noul utilizator este de acord cu termenii prezentului contract. Pentru a efectua transferul respectiv, trebuie să transferaţi direct persoanei respective suportul fizic original, certificatul de autenticitate, cheia produsului şi dovada achiziţionării, fără să păstraţi nicio copie a produsului software. Pentru a efectua transferul produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi copia de rezervă pe care vă permitem să o faceţi sau suportul fizic pe care a fost adus produsul software. Ori de câte ori transferaţi produsul software pe un computer nou, trebuie să-l înlăturaţi de pe computerul anterior. Nu aveţi dreptul să transferaţi produsul software pentru a partaja licenţe între computere.
  Dacă locuiţi în Japonia sau aţi achiziţionat produsul software în timp ce locuiaţi în Japonia, nu vi se aplică restricţiile cu privire la utilizarea în scopuri necomerciale pentru produsele software în ediţiile Academic, University sau Acasă şi pentru Şcoală.
 10. SOFTWARE MILITARY APPRECIATION (PENTRU CADRE MILITARE)

  Pentru a obţine sub licenţă produse software marcate cu ediţia „Military Appreciation” (pentru cadre militare), trebuie să fiţi un „Utilizator cadru militar calificat”. Pentru a fi un Utilizator cadru militar calificat, în Statele Unite ale Americii, trebuie să fiţi un cumpărător autorizat pentru schimburi la nivelul instituţiilor militare, conform statutelor şi reglementărilor federale în vigoare în S.U.A. Produsul software în ediţia Military Appreciation (pentru cadre militare) nu este acordat sub licenţă pentru a fi utilizat în niciun fel de activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.

 11. SOFTWARE PENTRU FORŢELE ARMATE CANADIENE

  Pentru a obţine sub licenţă produse software marcate cu ediţia „Canadian Forces” (pentru Forţele Armate Canadiene), trebuie să aveţi calitatea de „CANEX Authorized Patron” (Cumpărător CANEX autorizat). Pentru a fi un Cumpărător CANEX autorizat, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

  • să fiţi un membru activ al Forţelor Armate Canadiene (CF) sau soţul/soţia unuia;
  • să fiţi membru al Forţelor în rezervă Armate Canadiene;
  • să fiţi un membru al Forţelor Armate Canadiene în retragere sau un angajat civil al Ministerului Apărării Naţionale (Department of National Defense – DND) care beneficiază de o pensie de la DND;
  • să fiţi angajat permanent cu normă întreagă sau cu jumătate de normă al Fondului Privat (Non-Public Fund – NPF) sau al DND ori soţul/soţia unuia;
  • să fiţi concesionar CANEX (obligatoriu principal);
  • să fiţi membru al personalului militar străin eligibil;
  • să fiţi un angajat pensionat al NPF care beneficiază de o pensie de la NPF;
  • să fiţi angajat cu normă întreagă al contractorilor pentru diversificarea modalităţilor de prestare a serviciilor;
  • să fiţi văduva unui angajat CF, care primeşte beneficii în baza legilor Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act sau War Veterans Allowance Act;
  • să fiţi membru al Corpului Comisarilor Canadieni (Canadian Corps of Commissionaires) în timp ce aveţi domiciliul în cadrul unei baze/unităţi de aviaţie sau în timp ce sunteţi angajatul acestora; sau
  • să fiţi membru al Jandarmeriei Regale Canadiene.
  Produsul software în ediţia Forţele Armate Canadiene nu este acordat sub licenţă pentru niciun fel de activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.
 12. SOFTWARE HOME USE PROGRAM

  Pentru a utiliza produsul software marcat ca „Home Use Program” (Program pentru utilizare acasă), trebuie să fiţi un „Utilizator Home Use Program”. Pentru a fi un Utilizator Home Use Program, trebuie să fiţi

  • angajat al unei organizaţii care are un contract de licenţă în volum Microsoft cu Software Assurance şi
  • utilizatorul unei copii cu licenţă a produsului software sau a unui produs care include produsul software, cu Software Assurance activ.
 13. CERINŢE DE LICENŢIERE ŞI/SAU DREPTURI DE UTILIZARE SUPLIMENTARE
  • Programele de la terţe părţi. Produsul software poate să includă programe de la terţe părţi pe care Microsoft, şi nu terţa parte, vi le acordă sub licenţă în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terţe părţi sunt incluse numai în scop de informare.
  • Componentele de tip font. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi fonturile acestuia pentru a afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul să descărcaţi temporar fonturile pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieşire pentru a imprima conţinut şi aveţi dreptul să încorporaţi fonturi în conţinut doar în conformitate cu restricţiile privind încorporarea fonturilor.
  • Elementele media. Microsoft vă acordă o licenţă pentru a copia, a distribui, a reda şi a afişa elementele media (imagini, miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse în produsul software în proiecte şi documente, cu excepţia faptul că nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi copii ale elementelor media individual sau ca produs, dacă valoarea principală a produsului o constituie elementele media; (ii) să le acordaţi clienţilor drepturi pentru a oferi sub licenţă sau pentru a distribui mai departe elementele media; (iii) să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi în scopuri comerciale elementele media care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci sau embleme ce pot fi identificate ori să utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera o aprobare sau o asociere cu produsul, entitatea ori activitatea dvs.; sau (iv) să creaţi lucrări cu conţinut obscen sau calomniator, utilizând elementele media. Alte elemente media, care pot fi accesate pe Office.com sau pe alte site-uri web prin intermediul caracteristicilor produsului software, sunt guvernate de termenii aplicabili site-urilor web respective.
  • Pachetele lingvistice şi instrumentele de verificare ortografică. Dacă achiziţionaţi un pachet lingvistic, un pachet de interfaţă monolingvă sau un instrument de verificare ortografică care oferă asistenţă suplimentară pentru versiunea în limba respectivă pentru produsul software, aveţi dreptul să utilizaţi limbile suplimentare incluse în pachet sau instrument. Pachetele lingvistice, pachetele de interfaţă monolingvă şi instrumentele de verificare ortografică fac parte din produsul software şi nu se pot utiliza separat.
  • Versiunea de evaluare şi conversia. Este posibil ca licenţa pentru produsul software să fie de evaluare (integral sau parţial). Drepturile dvs. de a utiliza versiunea de evaluare a produsului software se limitează la perioada de evaluare. Versiunea de evaluare a produsului software şi durata perioadei de evaluare sunt prezentate pe parcursul procesului de evaluare. Este posibil să aveţi opţiunea conversiei drepturilor de evaluare în abonament sau în drepturi permanente. Opţiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de evaluare. Dacă nu efectuaţi conversia, majoritatea caracteristicilor versiunii de evaluare a produsului software vor înceta să funcţioneze după expirarea perioadei de evaluare. PRODUSUL SOFTWARE DE EVALUARE ESTE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALE. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII SPECIALE. ESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA LOCALĂ SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SUPLIMENTARE, PE CARE PREZENTUL CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, MICROSOFT EXCLUDE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE.
  • Produsul software cu abonament. Dacă aţi licenţiat produsul software printr-un abonament, drepturile dvs. de a utiliza produsul respectiv se limitează la perioada abonamentului. Este posibil să aveţi opţiunea prelungirii abonamentului sau a conversiei în drepturi permanente. În cazul în care vă prelungiţi abonamentul, aveţi dreptul să utilizaţi produsul software în continuare, până la sfârşitul perioadei prelungite a abonamentului. Pentru detalii privind abonamentele, consultaţi ecranele de activare ale produsului software şi alte materiale însoţitoare. După expirarea abonamentului, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcţioneze.
 14. RESTRICŢIILE GEOGRAFICE ŞI REFERITOARE LA EXPORT

  Dacă pe ambalajul produsului software este indicată o zonă geografică, atunci aveţi dreptul să activaţi produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările naţionale şi internaţionale cu privire la export, care se aplică produsului software şi care includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea. Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile geografice şi referitoare la export, vizitaţi paginile go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 şi microsoft.com/exporting.

 15. PROCEDURILE DE ASISTENŢĂ ŞI RAMBURSARE

  Microsoft furnizează servicii de asistenţă limitate pentru produsele software licenţiate în mod corespunzător, conform descrierii de la pagina support.microsoft.com/common/international.aspx.

  Dacă încercaţi să obţineţi o rambursare şi nu reuşiţi să o obţineţi de la persoana de la care aţi achiziţionat produsul software, contactaţi Microsoft pentru informaţii despre politicile sale de rambursare. Consultaţi microsoft.com/worldwide sau, în America de Nord, apelaţi (800) MICROSOFT ori consultaţi microsoft.com/info/nareturns.htm.

 16. ÎNTREGUL CONTRACT

  Prezentul contract (împreună cu termenii care însoţesc suplimentele, actualizările şi serviciile aferente produselor software, furnizate de Microsoft şi utilizate de dvs.) şi termenii de la linkurile web enumerate în acest contract, constituie întregul contract pentru produsul software şi pentru suplimentele, actualizările şi serviciile respective (cu excepţia cazului în care Microsoft furnizează alţi termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteţi consulta prezentul contract după ce se execută produsul software, accesând ecranul Ajutor şi făcând clic pe linkul Microsoft Software License Terms (Termenii licenţei pentru produse software Microsoft) sau accesând microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. De asemenea, puteţi să consultaţi termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menţionate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a browserului, şi sunteţi de acord să faceţi acest lucru. Pentru fiecare serviciu guvernat de prezentul contract şi de termenii speciali la care se face trimitere în prezentul contract, sunteţi de acord să citiţi termenii pentru serviciul respectiv înainte de a-l utiliza. Înţelegeţi că, prin utilizarea serviciului, acceptaţi prezentul contract şi termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include şi linkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. şi pentru noi sunt următoarele:

GARANŢIE LIMITATĂ CU AMĂNUNTUL

Microsoft furnizează o GARANŢIE LIMITATĂ pentru produsul software? Da, pe lângă cea pentru versiunea de evaluare, care este licenţiată „ca atare”, şi fără garanţii şi condiţii speciale. Microsoft garantează că produsele software licenţiate în mod corespunzător vor funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Această garanţie limitată nu acoperă problemele provocate de dvs. sau care apar atunci când nu respectaţi instrucţiunile noastre ori care sunt cauzate de evenimente ce nu se află sub controlul rezonabil al Microsoft. Garanţia limitată începe când primul utilizator al copiei dvs. a produsului software achiziţionează copia respectivă şi durează timp de un an. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe care le primiţi de la Microsoft în cursul anului respectiv vor fi, de asemenea, acoperite de garanţie, însă doar pentru perioada rămasă din anul respectiv sau pentru 30 de zile, oricare din aceste două perioade este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi durata garanţiei limitate. Microsoft nu acordă alte garanţii sau condiţii speciale. MICROSOFT EXCLUDE TOATE GARANŢIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE. DACĂ LEGISLAŢIA LOCALĂ NU PERMITE COMPANIEI MICROSOFT SĂ EXCLUDĂ GARANŢIILE IMPLICITE, ATUNCI FIECARE GARANŢIE SAU CONDIŢIE IMPLICITĂ VA DURA NUMAI CÂT GARANŢIA LIMITATĂ ŞI SE VA LIMITA CÂT DE MULT PERMITE LEGISLAŢIA LOCALĂ. DACĂ LEGISLAŢIA LOCALĂ IMPUNE O DURATĂ MAI MARE A GARANŢIEI LIMITATE, ÎN CIUDA PREVEDERILOR DIN PREZENTUL CONTRACT, ATUNCI SE VA APLICA DURATA MAI MARE, DAR, PENTRU RECUPERARE, AVEŢI LA DISPOZIŢIE DOAR MĂSURILE REPARATORII DESCRISE ÎN PREZENTUL CONTRACT. O secţiune de la sfârşitul prezentului contract explică modalitatea de a ridica o pretenţie în baza garanţiei limitate.

Doar pentru Australia: Bunurile noastre sunt însoţite de garanţii care nu pot fi excluse în baza Legii consumatorului din Australia. Aveţi dreptul la înlocuirea bunului sau la rambursare, în cazul unei defecţiuni grave, şi la compensaţii, în cazul altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveţi dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor, dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă, iar defecţiunea nu este o defecţiune gravă.

Ce se întâmplă dacă Microsoft încalcă garanţia? Dacă Microsoft îşi încalcă garanţia limitată, singura măsură reparatorie este repararea sau înlocuirea produsului software. De asemenea, avem opţiunea de a vă rambursa preţul plătit pentru produsul software, ca alternativă la repararea sau înlocuirea sa. Înainte de rambursare, trebuie să dezinstalaţi produsul software şi să-l returnaţi către Microsoft împreună cu dovada achiziţionării.

Ce se întâmplă dacă Microsoft încalcă oricare din părţile prezentului contract? DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR DE LA MICROSOFT, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DOAR DAUNELE DIRECTE, PÂNĂ LA VALOAREA SUMEI PLĂTITE PENTRU PRODUSUL SOFTWARE. NU PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI NICIUN ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV DAUNE INCIDENTE, PIERDERI DE PROFIT, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE. Excluderile şi limitările referitoare la daune din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea pentru produsul software nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă Microsoft ştia ori ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea producerii daunelor. STATE ŞI ŢĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTE, SECUNDARE SAU A ALTOR DAUNE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ORI EXCLUDERILE RESPECTIVE SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS. DACĂ LEGISLAŢIA LOCALĂ VĂ PERMITE SĂ RECUPERAŢI ALTE DAUNE DE LA MICROSOFT, CHIAR DACĂ NOI NU PERMITEM ACEST LUCRU, NU PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI O VALOARE MAI MARE DECÂT CEA PLĂTITĂ PENTRU PRODUSUL SOFTWARE.

PROCEDURILE DE GARANŢIE

Pentru a beneficia de serviciul de garanţie limitată, aveţi nevoie de dovada achiziţionării.

 1. Statele Unite ale Americii şi Canada. Pentru serviciul de garanţie limitată sau pentru informaţii despre obţinerea unei rambursări pentru produsul software achiziţionat în Statele Unite ale Americii şi Canada, contactaţi Microsoft prin telefon, la (800) MICROSOFT, prin poştă, la Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, sau accesaţi microsoft.com/info/nareturns.htm.
 2. Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, garanţia limitată este oferită de Microsoft Ireland Operations Limited. Pentru a ridica o pretenţie în baza garanţiei limitate, trebuie să contactaţi fie Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda, fie afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs. (consultaţi microsoft.com/worldwide).
 3. Australia. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Australia, contactaţi Microsoft pentru a face o pretenţie, la 13 20 58, sau Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
 4. Alte ţări. Dacă aţi achiziţionat produsul software în altă ţară, contactaţi afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs. (consultaţi microsoft.com/worldwide).
TERMENII LICENŢEI OEM

Mulţumim că aţi ales un computer pe care este preinstalat Microsoft Office 2013. Acesta este un contract de licenţă între dvs. şi producătorul computerului sau partea care a instalat produsul software, care distribuie produsul software Office 2013 împreună cu computerul. Prezentul contract descrie drepturile dvs. privind utilizarea produsului software Office 2013. Pentru confortul dvs., am organizat acest contract în două părţi. Prima parte include termenii introductivi şi este urmată de Termenii suplimentari şi de Garanţia limitată, care conţin mai multe detalii. Se recomandă să parcurgeţi întregul contract, inclusiv termenii la care se face trimitere, deoarece toţi termenii sunt importanţi şi alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteţi să consultaţi termenii la care se face trimitere, dacă introduceţi linkul de redirecţionare în fereastra browserului. TERMENII SUPLIMENTARI CONŢIN O CLAUZĂ OBLIGATORIE DE ARBITRAJ ŞI O CLAUZĂ DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. DACĂ LOCUIŢI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, ACESTE CLAUZE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE PRIVIND SOLUŢIONAREA UNEI DISPUTE CU PRODUCĂTORUL SAU CU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI CU MICROSOFT ŞI, PRIN URMARE, TREBUIE SĂ LE CITIŢI CU ATENŢIE.

ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI, DE ASEMENEA, REPREZINTĂ CONSIMŢĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMAŢII ÎN MOMENTUL ACTIVĂRII ŞI PENTRU CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET ALE PRODUSULUI SOFTWARE. DACĂ NU ACCEPTAŢI ŞI NU RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU AVEŢI DREPTUL SĂ UTILIZAŢI PRODUSUL SOFTWARE SAU CARACTERISTICILE SALE. În schimb, puteţi contacta producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla ce politică de restituiri practică şi a restitui produsul software sau computerul, în vederea obţinerii unei rambursări sau a unui credit conform respectivei politici. Trebuie să vă conformaţi respectivei politici, care, în vederea rambursării sau a creditului, vă poate solicita să restituiţi produsul software împreună cu întregul computer pe care este instalat acesta.

Cum pot să utilizez produsul software? Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. În baza prezentului contract, vă acordăm dreptul să executaţi o copie, numai pe computerul împreună cu care aţi achiziţionat produsul software (computerul pentru care s-a acordat licenţa), pentru utilizarea de către o singură persoană la un moment dat şi numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului contract. Licenţa pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licenţă. Consultaţi Termenii licenţei pentru licenţele şi condiţiile specifice anumitor ţări, versiunile cu drepturi limitate şi ediţiile speciale ale produsului software. Componentele produsului software sunt licenţiate ca un întreg. Nu aveţi dreptul să separaţi sau să virtualizaţi componentele şi să le instalaţi pe computere diferite. Produsul software poate să includă mai multe versiuni, cum ar fi versiunile pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi, iar dvs. aveţi dreptul să utilizaţi numai câte o versiune pe rând. Cu excepţia utilizării permise prezentate la secţiunea de mai jos „Accesul de la distanţă”, această licenţă este destinată pentru utilizarea directă a produsului software, doar prin mecanismele de intrare ale computerului cu licenţă, cum ar fi o tastatură, un mouse sau un ecran tactil. Nu vă permite să instalaţi produsul software pe un server sau să-l utilizaţi de pe sau prin alte computere sau dispozitive conectate la server prin intermediul unei reţele interne sau externe. De asemenea, produsul software nu are licenţă pentru găzduire în scop comercial. Pentru informaţii suplimentare referitoare la scenarii privind utilizatorii multipli şi virtualizarea, consultaţi Termenii suplimentari.

Cum pot să obţin o copie de rezervă? Aveţi dreptul să comandaţi sau să descărcaţi o copie de rezervă a produsului software de la microsoft.com/office/backup. Nu aveţi dreptul să distribuiţi copia de rezervă a produsului software. Aveţi dreptul să o utilizaţi numai pentru reinstalarea produsului software pe computerul licenţiat.

Pot să transfer produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator? Nu aveţi dreptul să transferaţi produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator. Aveţi dreptul să transferaţi produsul software direct unei terţe părţi, doar aşa cum a fost instalat pe computerul cu licenţă, împreună cu eticheta cu Certificatul de autenticitate (Certificate of Authenticity) şi cu prezentul contract. Înainte de transfer, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că acest contract este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software. Nu aveţi drepturi să păstraţi nicio copie.

Cum funcţionează activarea prin internet? Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit computer sau dispozitiv. În timpul activării, produsul software va contacta automat compania Microsoft sau afiliaţii săi pentru a confirma că licenţa este asociată cu respectivul computer cu licenţă. Acest proces se numeşte „activare”. Dat fiind că procesul de activare este destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcţiilor de licenţiere sau activare ale produsului software şi prevenirii utilizării fără licenţă a produsului software, nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciul şi produsul software după intervalul de timp permis pentru activare şi nici să ocoliţi sau să evitaţi activarea. Dacă nu aţi introdus cheia de produs în intervalul de timp permis pentru activare, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcţioneze.

Produsul software colectează informaţiile mele personale? Dacă vă conectaţi computerul la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale produsului software să se conecteze la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite şi a primi informaţii. Este posibil să nu primiţi întotdeauna o notificare separată la realizarea conexiunilor. Dacă optaţi să alegeţi oricare din aceste caracteristici, sunteţi de acord să trimiteţi sau să primiţi aceste informaţii atunci când utilizaţi caracteristica respectivă. Multe din aceste caracteristici pot fi dezactivate sau puteţi alege să nu le utilizaţi.

Cum utilizează Microsoft informaţiile dvs.? Microsoft utilizează informaţiile colectate prin caracteristicile produsului software pentru a face upgrade sau a remedia produsul software ori pentru a şi îmbunătăţi în alt mod produsele şi serviciile. În anumite circumstanţe, Microsoft partajează informaţiile cu alte persoane. De exemplu, Microsoft partajează rapoartele de erori cu distribuitorii relevanţi de produse hardware şi software, astfel încât aceştia să poată utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează împreună cu produsele Microsoft. Sunteţi de acord că Microsoft are dreptul să utilizeze şi să divulge informaţiile în conformitate cu Angajamentul Microsoft de respectare a confidenţialităţii, aflat la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048.

La ce se aplică prezentul contract? Prezentul contract (inclusiv toţi termenii licenţei imprimaţi pe hârtie care însoţesc produsul software) se aplică produsului software, suportului fizic pe care aţi primit produsul software (dacă este cazul), precum şi actualizărilor, suplimentelor şi serviciilor Microsoft pentru produsul software, cu excepţia cazului în care acestea sunt însoţite de alţi termeni.

Există lucruri referitoare la produsul software care nu-mi sunt permise? Da. Dat fiind că produsul software este acordat sub licenţă, nu vândut, producătorul sau partea care îl instalează şi Microsoft îşi rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile prevăzute în legislaţia privind proprietatea intelectuală) care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract. În special, această licenţă nu vă acordă drepturile următoare, iar dvs. nu aveţi dreptul: să publicaţi, să copiaţi (cu excepţia copiei de rezervă permise), să închiriaţi sau să daţi în leasing produsul software; să transferaţi produsul software (cu excepţiile permise în prezentul contract); să încercaţi să evitaţi măsurile tehnice de protecţie ale produsului software, să efectuaţi operaţiuni de inginerie inversă, să decompilaţi ori să dezasamblaţi produsul software, cu excepţia cazului în care legislaţia ţării în care locuiţi permite acest lucru, chiar dacă acesta nu este permis prin contractul nostru. În cazul respectiv, aveţi dreptul să procedaţi doar în limita permisă de lege. Atunci când utilizaţi caracteristicile pe bază de acces la internet, nu aveţi dreptul să utilizaţi caracteristicile respective în niciun mod care ar putea influenţa utilizarea lor de către orice altă persoană; de asemenea, nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi într-un mod neautorizat accesul la niciun fel de serviciu, date, cont sau reţea.

Dar upgrade la produsul software? Dacă instalaţi produsul software care face obiectul prezentului contract ca un upgrade sau o conversie la produsul software existent achiziţionat odată cu computerul cu licenţă, atunci upgrade-ul sau conversia înlocuieşte produsul software original de la care faceţi upgrade sau conversie. Nu mai păstraţi niciun drept asupra produsului software original după ce aţi făcut upgrade şi nu puteţi continua să-l utilizaţi sau să-l transferaţi în niciun fel. Prezentul contract guvernează drepturile dvs. privind utilizarea produsului software cu upgrade şi înlocuieşte contractul pentru produsul software de la care aţi făcut upgrade.

TERMENI SUPLIMENTARI
 1. DREPTURILE ACORDATE PRIN LICENŢĂ ŞI SCENARIILE PENTRU UTILIZATORI MULTIPLI
  1. Computerul. În prezentul contract „computer” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv de stocare capabil să execute produsul software. O partiţie hardware sau un sistem blade se consideră ca fiind un computer.
  2. Conexiunile multiple sau grupate. Nu aveţi dreptul să utilizaţi produsele hardware sau software pentru a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a permite în alt fel utilizatorilor multipli ori computerelor sau dispozitivelor multiple să acceseze ori să utilizeze produsul software indirect, prin intermediul computerului cu licenţă.
  3. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizaţi produse software de virtualizare, inclusiv client hyper-v, pentru a crea unul sau mai multe computere virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare computer virtual, precum şi computerul fizic, sunt considerate computere separate în cadrul acestui contract. Această licenţă vă permite să utilizaţi doar o singură copie a produsului software pe un singur computer, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriţi să utilizaţi produsul software pe mai multe computere, trebuie să obţineţi copii separate ale produsului software, precum şi o licenţă separată pentru fiecare copie. Conţinutul protejat prin tehnologia de administrare a drepturilor digitale sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al unităţii de disc poate fi mai puţin securizat într-un mediu virtual.
  4. Accesul de la distanţă. Utilizatorul care utilizează în principal computerul cu licenţă este „utilizatorul principal”. Utilizatorul principal are dreptul să acceseze şi să utilizeze produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă de la distanţă, de pe orice alt dispozitiv, atâta timp cât produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă nu este utilizat local de un alt utilizator în mod simultan. Ca o excepţie, aveţi dreptul să permiteţi altor persoane să acceseze produsul software simultan doar pentru a vă oferi asistenţă tehnică.
 2. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE
  1. Aplicabilitatea. Această Secţiune B se aplică oricărei dispute, DAR NU INCLUDE O DISPUTĂ REFERITOARE LA IMPUNEREA ORI VALIDITATEA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE DVS., ALE PRODUCĂTORULUI ORI ALE PĂRŢII CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE SAU ALE ORICĂRUIA DINTRE LICENŢIATORII NOŞTRI. Dispută înseamnă orice dispută, acţionare în justiţie sau altă controversă între dvs. şi producător sau partea care a instalat produsul software ori între dvs. şi Microsoft, referitoare la produsul software (inclusiv la preţul acestuia) sau la prezentul contract, pe temei legat de contract, garanţie, delict, statut, reglementare, ordonanţă sau orice alt temei legal ori echitabil. Termenului „Dispută” i se va conferi cel mai amplu sens posibil şi permis de lege.
  2. Notificarea de Dispută. În cazul unei dispute, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat produsul software trebuie să trimiteţi celeilalte părţi o Notificare de Dispută, adică o declaraţie scrisă care include numele, adresa şi informaţiile de contact ale părţii care o emite, faptele care au condus la dispută şi măsurile compensatorii solicitate. Trimiteţi notificarea prin serviciul poştal producătorului sau părţii care a instalat produsul software, în atenţia departamentului juridic. Producătorul sau partea care a instalat produsul software va trimite orice Notificare de Dispută prin serviciul poştal la adresa dvs., dacă este disponibilă, sau la adresa dvs. de e-mail. Dvs. şi producătorul sau partea care a instalat produsul software veţi încerca să rezolvaţi orice dispută prin negociere neoficială în decurs de 60 de zile de la data trimiterii Notificării de Dispută. După 60 de zile, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat produsul software puteţi să începeţi arbitrajul.
  3. Instanţa pentru procese minore. De asemenea, puteţi să judecaţi orice dispută în instanţa pentru procese minore din judeţul dvs. de reşedinţă sau din locaţia sediului principal al producătorului ori al părţii care a instalat produsul software, dacă disputa îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi prezentată în faţa instanţei pentru procese minore. Puteţi să judecaţi o dispută în instanţa pentru procese minore, indiferent dacă mai întâi aţi negociat neoficial sau nu.
  4. ARBITRAJUL OBLIGATORIU. DACĂ DVS. ŞI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI MICROSOFT NU SOLUŢIONAŢI O DISPUTĂ PRIN NEGOCIERE NEOFICIALĂ SAU ÎN INSTANŢA PENTRU PROCESE MINORE, ORICE ALT EFORT DE SOLUŢIONARE A DISPUTEI SE VA DESFĂŞURA EXCLUSIV PRIN ARBITRAJUL OBLIGATORIU. RENUNŢAŢI LA DREPTUL DE A JUDECA (SAU DE A PARTICIPA LA, ÎN CALITATE DE PARTE SAU DE MEMBRU AL UNUI COLECTIV,) ORICE DISPUTĂ ÎN INSTANŢĂ ÎNAINTEA UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU. În schimb, toate disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi definitivă, cu excepţia unui drept de apel limitat în baza Legii federale a arbitrajului (Federal Arbitration Act). Orice instanţă cu drept de jurisdicţie asupra părţilor poate aplica decizia arbitrului.
  5. RENUNŢAREA LA ACŢIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIŢIE. TOATE PROCEDURILE DE REZOLVARE SAU JUDECARE A UNEI DISPUTE ÎN ORICE TRIBUNAL SE VOR DESFĂŞURA DOAR LA NIVEL INDIVIDUAL. NICI DVS. ŞI NICI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI MICROSOFT NU VEŢI ÎNCERCA SĂ TRANSFORMAŢI NICIO DISPUTĂ ÎNTR-O ACŢIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIŢIE, CA ACŢIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN NICIO ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PĂRŢI ACŢIONEAZĂ SAU ÎŞI PROPUNE SĂ ACŢIONEZE ÎN CAPACITATE DE REPREZENTARE. NICIUN ARBITRAJ ŞI NICIO PROCEDURĂ NU SE VA COMBINA CU ALTE ARBITRAJE SAU PROCEDURI FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL SCRIS ÎN PREALABIL AL TUTUROR PĂRŢILOR IMPLICATE ÎN TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE VIZATE.
  6. Procedurile de arbitraj. Toate arbitrajele vor fi desfăşurate de Asociaţia Americană de Arbitraj („AAA” – American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Dacă sunteţi o persoană individuală şi utilizaţi produsul software în scopuri personale sau la domiciliu ori dacă valoarea disputei nu depăşeşte suma de 75.000 USD, indiferent dacă sunteţi o persoană individuală sau indiferent de modul în care utilizaţi produsul software, se vor aplica, de asemenea, Procedurile suplimentare pentru disputele referitoare la consumatori (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ale AAA. Pentru a începe procedura de arbitraj, trimiteţi un formular de cerere de arbitraj în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Puteţi solicita o audiere în persoană sau prin telefon urmând regulile AAA. În cazul disputelor a căror valoare este de 10.000 USD sau mai mică, toate audierile vor fi prin telefon, exceptând cazul în care arbitrul consideră necesară o audiere în persoană. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi adr.org sau apelaţi 1-800-778-7879. Sunteţi de acord să începeţi arbitrajul doar în judeţul dvs. de reşedinţă sau în locaţia sediului principal al producătorului ori al părţii care a instalat produsul software. Producătorul sau partea care a instalat produsul software este de acord să înceapă arbitrajul doar în judeţul dvs. de reşedinţă. Arbitrul vă poate acorda în mod individual aceleaşi măsuri reparatorii pe care vi le poate acorda o instanţă judecătorească. Arbitrul poate emite o hotărâre constatatoare sau o hotărâre judecătorească numai individual, pentru dvs., şi numai în măsura necesară pentru soluţionarea cazului dvs. individual.
  7. Onorariile şi stimulentele de arbitraj.
   1. Disputele cu o valoare maximă de 75.000 USD. Producătorul sau partea care a instalat produsul software va rambursa imediat taxele de procesare şi va achita onorariile şi costurile AAA şi ale arbitrului. Dacă refuzaţi ultima ofertă de înţelegere pe care producătorul sau partea care a instalat produsul software o formulează în scris înainte de numirea arbitrului („ultima ofertă în scris”), soluţionarea disputei rămâne la decizia arbitrului („decizie”), iar arbitrul vă acordă măsuri compensatorii care depăşesc ultima ofertă în scris, producătorul sau partea care a instalat produsul software vă va acorda trei stimulente: (1) va plăti suma mai mare dintre valoarea stabilită prin decizie sau 1.000 USD; (2) va plăti dublul onorariilor rezonabile ale avocaţilor dvs., dacă există; şi (3) va rambursa toate cheltuielile rezonabile (inclusiv onorariile şi costurile legate de martori în calitate de experţi) suportate de avocatul dvs. pentru investigarea, pregătirea şi urmărirea procedurilor pentru pretenţia dvs. supusă arbitrajului. Arbitrul va stabili sumele.
   2. Disputele cu o valoare peste 75.000 USD. Plata taxelor de procesare şi a onorariilor şi costurilor AAA şi ale arbitrului se va supune regulilor AAA.
   3. Disputele care implică orice sumă. În orice procedură de arbitraj pe care o iniţiaţi, producătorul sau partea care a instalat produsul software va solicita plata onorariilor şi costurilor AAA şi ale arbitrului sau plata taxelor dvs. de procesare pe care le-a rambursat, numai dacă arbitrul consideră că arbitrajul este neîntemeiat sau solicitat dintr-un motiv inadecvat. În orice procedură de arbitraj pe care o iniţiază, producătorul sau partea care a instalat produsul software va achita toate taxele de procesare, precum şi onorariile şi costurile AAA şi ale arbitrului. Producătorul sau partea care a instalat produsul software nu va solicita achitarea de către dvs. A onorariilor sau a cheltuielilor sale cu avocaţii în niciun caz de arbitraj. Onorariile şi cheltuielile nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii unei dispute.
  8. Pretenţiile sau disputele trebuie iniţiate în decurs de un an. În măsura permisă de lege, fiecare pretenţie sau dispută rezultată în conformitate cu prezentul contract, căreia i se aplică prevederile Secţiunii B, trebuie să fie iniţiată în decurs de un an în instanţa pentru procese minore (Secţiunea B.3) sau în arbitraj (Secţiunea B.4). Perioada de un an începe de la data primei înregistrări a pretenţiei sau disputei. În cazul în care pretenţia sau disputa nu este depusă în decurs de un an, aceasta va fi eliminată definitiv.
  9. Nulităţile parţiale. În cazul în care clauza de renunţare la acţionarea colectivă în justiţie de la Secţiunea B.5 este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părţi ale acesteia, atunci Secţiunea B (arbitrajul) nu se va aplica părţilor respective. În schimb, părţile respective vor fi separate şi trimise către o instanţă de judecată, iar părţile rămase vor continua arbitrajul. Dacă orice altă prevedere a Secţiunii B este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, iar restul Secţiunii B va rămâne valabil şi în vigoare.
  10. Beneficiarul terţă parte. Microsoft Corporation nu constituie o parte contractantă în baza acestui contract, ci este un beneficiar terţă parte al contractului încheiat între dvs. şi producător sau partea care a instalat produsul software privind decizia de a soluţiona disputele prin negociere neoficială sau arbitraj. Dacă disputa dvs. este cu Microsoft, Microsoft este de acord să întreprindă tot ceea producătorul sau partea care a instalat produsul software acceptă să întreprindă la Secţiunea B, iar dvs. sunteţi de acord să întreprindeţi faţă de Microsoft tot ceea ce vi se impune prin Secţiunea B să întreprindeţi faţă de producător sau partea care a instalat produsul software. Expediaţi prin serviciul poştal o Notificare de Dispută cu Microsoft către Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Puteţi iniţia un arbitraj sau un caz împotriva Microsoft în instanţa pentru procese minore în judeţul dvs. de reşedinţă sau în King County, Washington.
 3. ALEGEREA LEGISLAŢIEI

  Legislaţia statului sau a ţării în care locuiţi guvernează toate pretenţiile şi disputele apărute în baza prezentului contract, inclusiv pretenţiile referitoare la încălcarea prevederilor contractuale şi pretenţiile apărute în baza legilor naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială, garanţia implicită, îmbogăţirea fără just temei şi delictele. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respective. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi, dacă legislaţia statului sau ţării dvs. nu permite acest lucru.

 4. ACTIVAREA
  1. Mai multe informaţii despre modul în care funcţionează activarea. În timpul activării, produsul software îi va transmite companiei Microsoft informaţii despre software şi despre computer. Aceste informaţii includ: versiunea, versiunea licenţei, limba şi cheia de produs ale produsului software, adresa de protocol internet a computerului, precum şi informaţii derivate din configuraţia hardware a computerului. Pentru informaţii suplimentare despre activare, consultaţi microsoft.com/piracy/activation.mspx. În cazul în care computerul cu licenţă este conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, puteţi activa produsul software manual, prin Internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, este posibil să apară costuri aferente conexiunii la internet şi prin telefon.
  2. Reactivarea. Este posibil ca unele modificări ale componentelor computerului dvs. sau produsul software să necesite reactivarea produsului software.
  3. Activarea nereuşită. În timpul activării online, dacă se constată că funcţiile de licenţiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute sau licenţiate necorespunzător, activarea nu va reuşi. Produsul software vă va notifica dacă o copie instalată a acestuia are licenţă necorespunzătoare. În plus, veţi primi mementouri privind obţinerea unei copii cu licenţă corespunzătoare a produsului software.
  4. Actualizările şi upgrade-urile. Puteţi obţine actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Anumite upgrade-uri, servicii de asistenţă şi alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software Microsoft originale. Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesaţi howtotell.com.
 5. CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET; CONFIDENŢIALITATE

  Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit către Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor de servicii) informaţiile despre computer, cum ar fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la dispoziţie caracteristicile pe bază de acces la internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, disponibil la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. Este posibil ca anumite caracteristici pe bază de acces la internet să fie livrate ulterior prin serviciul de actualizare Microsoft.

  1. Consimţământul privind serviciile prin internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos şi în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013 se conectează prin Internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În anumite cazuri, puteţi să dezactivaţi aceste caracteristici sau să nu le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare despre aceste caracteristici, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la adresa r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1048. PRIN UTILIZAREA ACESTOR FUNCŢII SUNTEŢI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAŢII. Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.
  2. Programul de îmbunătăţire a experienţei clienţilor (Customer Experience Improvement Program– CEIP). Acest produs software utilizează programul CEIP. Programul CEIP trimite automat la Microsoft informaţii despre produsul dvs. hardware şi despre modul de utilizare a acestui produs software. Nu utilizăm aceste informaţii pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, programul CEIP va descărca periodic un mic fişier pe computerul dvs. Acest fişier ne ajută să colectăm informaţii despre problemele pe care le întâmpinaţi la utilizarea produsului software. Atunci când acest lucru este posibil, noi informaţii utile despre erori pot fi, de asemenea, descărcate automat. Pentru a afla detalii suplimentare despre CEIP, consultaţi pagina microsoft.com/products/ceip/RO-RO/privacypolicy.mspx.
  3. Caracteristicile şi conţinutul online. Anumite caracteristici ale produsului software pot prelua conţinut online de la Microsoft şi vi-l pot furniza. De asemenea, anumite caracteristici vă pot permite să căutaţi şi să accesaţi informaţii online. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi, şabloane, instruiri online, asistenţă şi ajutor online, precum şi informaţiile meteo Outlook din Calendar. Dacă salvaţi un şablon furnizat de Office.com, se vor trimite informaţii online către Microsoft, cum ar fi informaţii de identificare a şablonului, dar nu va fi trimis niciun document anume creat de dvs. cu ajutorul şablonului. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a vă furniza conţinutul solicitat şi pentru a îmbunătăţi serviciile. Aveţi dreptul să alegeţi să nu utilizaţi aceste caracteristici şi conţinuturi online. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  4. Modulele cookie. Dacă alegeţi să utilizaţi caracteristicile online ale produsului software, cum ar fi asistenţa, ajutorul online şi şabloanele, se pot configura module cookie. Pentru a afla cum să blocaţi, să controlaţi şi să ştergeţi modulele cookie, citiţi secţiunea despre module cookie din Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  5. Office 2013 pe Windows 8. Dacă executaţi produsul software pe un computer Windows 8 şi aţi activat caracteristicile şi conţinutul online ale produsului software, conectarea la Windows 8 printr-un cont Microsoft vă va conecta automat produsul software care utilizează acelaşi cont Microsoft. Acest lucru vă permite să stocaţi şi să accesaţi online fişiere în OneDrive şi să vă bucuraţi de serviciul Office Roaming fără să vi se solicite să reintroduceţi numele de utilizator şi parola contului Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea la produsul software cu un cont Microsoft şi despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
  6. Certificatele digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale confirmă identitatea utilizatorilor de Internet, trimiţând informaţii criptate după standardul X.509. Acestea pot fi utilizate şi pentru semnarea digitală a fişierelor şi a macrocomenzilor, pentru verificarea integrităţii şi a originii conţinutului fişierului. Produsul software preia certificate şi actualizează lista de certificate revocate prin Internet, atunci când acest lucru este posibil.
  7. Actualizarea automată. Produsul software cu tehnologie Click-to-Run („Clic şi Pornire”) poate verifica periodic dacă există actualizări şi suplimente Microsoft. Dacă sunt disponibile, aceste actualizări şi suplimente pot fi descărcate şi instalate automat pe computerul dvs. cu licenţă.
  8. Utilizarea informaţiilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informaţiile despre computer, rapoartele de eroare şi cele privind programele rău intenţionate pentru a-şi îmbunătăţi produsele software şi serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părţi, cum ar fi distribuitorii de produse hardware şi software. Aceştia pot utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează cu produse software Microsoft.
  9. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveţi dreptul să utilizaţi aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alţii. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile pentru a încerca să obţineţi, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau reţele de orice fel.
  10. Information Rights Management. Produsul software vă pune la dispoziţie o caracteristică prin care puteţi crea conţinut ce nu poate fi imprimat, copiat sau transmis altora fără aprobarea dvs. La prima utilizare a acestei caracteristici este posibil să fie necesar să vă conectaţi la Microsoft şi s-ar putea să fie necesar să vă reconectaţi la Microsoft periodic pentru a actualiza această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1048. Aveţi posibilitatea să nu utilizaţi această funcţie.
  11. Serviciul Office Roaming. Dacă alegeţi să vă conectaţi în cadrul software-ului cu contul dvs. Microsoft, prin aceasta activaţi serviciul Office Roaming. Prin pornirea serviciului Office Roaming se trimit online anumite setări (inclusiv lista Celor mai recent utilizate documente, dicţionarul dvs. particularizat şi temele dvs. vizuale) spre serverele Microsoft, unde sunt stocate şi de unde sunt descărcate pe computerul dvs. următoarea dată când vă conectaţi în cadrul software-ului cu contul dvs. Microsoft. Pentru informaţii suplimentare despre serviciul Office Roaming, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârşitul acestui contract.
 6. DOVADA DE LICENŢIERE („PROOF OF LICENSE” SAU „POL”)

  Elementele unei licenţe valide includ o cheie de produs originală, activarea fără erori a produsului software, o etichetă originală Certificat de autenticitate Microsoft, (COA - Certificate of Authenticity) şi dovada achiziţionării de la un furnizor de produse software originale Microsoft. De asemenea, o licenţă validă include un fişier de activare Office instalat pe computer de producătorul dvs. Dacă există o etichetă COA sau o altă etichetă Office, aceasta trebuie să fie lipită pe computer sau să apară la achiziţionare pe ambalajul ori perifericele producătorului sau ale părţii care a instalat produsul software. Dacă primiţi o etichetă de autenticitate separată de computer, aceasta nu face dovada licenţei.

  Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesaţi howtotell.com.

 7. PRODUSUL SOFTWARE ACASĂ ŞI PENTRU ŞCOALĂ

  Nu aveţi dreptul să utilizaţi ediţia „Acasă şi pentru Şcoală” a produsului software pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.

 8. JAPONIA

  Dacă locuiţi în Japonia sau aţi achiziţionat produsul software în timp ce locuiaţi în Japonia, nu vi se aplică restricţiile cu privire la utilizarea în scopuri necomerciale pentru produsul software în ediţia Acasă şi pentru Şcoală.

 9. CERINŢE DE LICENŢIERE ŞI/SAU DREPTURI DE UTILIZARE SUPLIMENTARE
  1. Programele de la terţe părţi. Produsul software poate să includă programe de la terţe părţi pe care Microsoft, şi nu terţa parte, vi le acordă sub licenţă în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terţe părţi sunt incluse numai în scop de informare.
  2. Componentele de tip font. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi fonturile acestuia pentru a afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul să descărcaţi temporar fonturile pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieşire pentru a imprima conţinut şi aveţi dreptul să încorporaţi fonturi în conţinut doar în conformitate cu restricţiile privind încorporarea fonturilor.
  3. Elementele media. Microsoft vă acordă o licenţă pentru a copia, a distribui, a reda şi a afişa elementele media (imagini, miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse în produsul software în proiecte şi documente, cu excepţia faptul că nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi copii ale elementelor media individual sau ca produs, dacă valoarea principală a produsului o constituie elementele media; (ii) să le acordaţi clienţilor drepturi pentru a oferi sub licenţă sau pentru a distribui mai departe elementele media; (iii) să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi în scopuri comerciale elementele media care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci sau embleme ce pot fi identificate ori să utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera o aprobare sau o asociere cu produsul, entitatea ori activitatea dvs.; sau (iv) să creaţi lucrări cu conţinut obscen sau calomniator, utilizând elementele media. Alte elemente media, care pot fi accesate pe Office.com sau pe alte site-uri web prin intermediul caracteristicilor produsului software, sunt guvernate de termenii aplicabili site-urilor web respective.
  4. Pachetele lingvistice şi instrumentele de verificare ortografică. Dacă achiziţionaţi un pachet lingvistic, un pachet de interfaţă monolingvă sau un instrument de verificare ortografică care oferă asistenţă suplimentară pentru versiunea în limba respectivă pentru produsul software, aveţi dreptul să utilizaţi limbile suplimentare incluse în pachet sau instrument. Pachetele lingvistice, pachetele de interfaţă monolingvă şi instrumentele de verificare ortografică fac parte din produsul software şi nu se pot utiliza separat.
  5. Versiunea de evaluare şi conversia. Este posibil ca licenţa pentru produsul software să fie de evaluare (integral sau parţial). Drepturile dvs. de a utiliza versiunea de evaluare a produsului software se limitează la perioada de evaluare. Versiunea de evaluare a produsului software şi durata perioadei de evaluare sunt prezentate pe parcursul procesului de evaluare. Este posibil să aveţi opţiunea conversiei drepturilor de evaluare în abonament sau în drepturi permanente. Opţiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de evaluare. Dacă nu efectuaţi conversia, majoritatea caracteristicilor versiunii de evaluare a produsului software vor înceta să funcţioneze după expirarea perioadei de evaluare. PRODUSUL SOFTWARE DE EVALUARE ESTE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALE. NICI PRODUCĂTORUL, NICI PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ŞI NICI MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII SPECIALE. ESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA LOCALĂ SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SUPLIMENTARE, PE CARE PREZENTUL CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ŞI MICROSOFT EXCLUD GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE.
  6. Produsul software cu abonament. Dacă aţi licenţiat produsul software printr-un abonament, drepturile dvs. de a utiliza produsul respectiv se limitează la perioada abonamentului. Este posibil să aveţi opţiunea prelungirii abonamentului sau a conversiei în drepturi permanente. În cazul în care vă prelungiţi abonamentul, aveţi dreptul să utilizaţi produsul software în continuare, până la sfârşitul perioadei prelungite a abonamentului. Pentru detalii privind abonamentele, consultaţi ecranele de activare ale produsului software şi alte materiale însoţitoare. După expirarea abonamentului, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcţioneze.
 10. RESTRICŢIILE GEOGRAFICE ŞI REFERITOARE LA EXPORT

  Dacă utilizarea produsului software este limitată la o anumită zonă geografică, atunci aveţi dreptul să activaţi produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările naţionale şi internaţionale cu privire la export, care se aplică produsului software şi care includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea. Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile geografice şi referitoare la export, vizitaţi paginile go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 şi microsoft.com/exporting.

 11. PROCEDURILE DE ASISTENŢĂ ŞI RAMBURSARE

  Pentru a afla care sunt opţiunile de asistenţă pentru produsul software în general, luaţi legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software. Menţionaţi numărul de asistenţă furnizat împreună cu produsul software. Pentru actualizări şi suplimente obţinute direct de la Microsoft, compania Microsoft poate oferi servicii limitate de asistenţă conform prezentării de la pagina support.microsoft.com/common/international.aspx. Nu aveţi dreptul să beneficiaţi de servicii de asistenţă dacă utilizaţi un produs software care nu este licenţiat corespunzător.

  Dacă doriţi o rambursare, contactaţi producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla ce politică de restituiri practică în ceea ce priveşte recuperarea banilor sau creditul. Trebuie să vă conformaţi respectivei politici, care, în vederea rambursării, vă poate solicita să restituiţi produsul software împreună cu întregul computer pe care este instalat acesta.

 12. ÎNTREGUL CONTRACT

  Prezentul contract (împreună cu termenii licenţei imprimaţi pe hârtie sau cu alţi termeni care însoţesc suplimentele, actualizările şi serviciile aferente produselor software, furnizate de producător sau de partea care a instalat produsul software ori de Microsoft şi pe care le utilizaţi) şi termenii de la linkurile web enumerate în acest contract, constituie întregul contract pentru produsul software şi pentru suplimentele, actualizările şi serviciile respective (cu excepţia cazului în care producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft furnizează alţi termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteţi să consultaţi prezentul contract, accesând pagina microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. De asemenea, puteţi să consultaţi termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menţionate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a browserului, şi sunteţi de acord să faceţi acest lucru. Pentru fiecare serviciu guvernat de prezentul contract şi de termenii speciali la care se face trimitere în prezentul contract, sunteţi de acord să citiţi termenii pentru serviciul respectiv înainte de a-l utiliza. Înţelegeţi că, prin utilizarea serviciului, acceptaţi prezentul contract şi termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include şi linkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. sunt următoarele:

GARANŢIA LIMITATĂ OEM

Există o GARANŢIE LIMITATĂ pentru produsul software? Da, pe lângă cea pentru versiunea de evaluare, care este licenţiată „ca atare”, şi fără garanţii şi condiţii speciale. Producătorul sau partea care a instalat produsul software garantează că produsele software licenţiate în mod corespunzător vor funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Dacă obţineţi actualizările sau suplimentele direct de la Microsoft pe perioada de 90 de zile a acestei garanţii limitate, garanţia limitată pentru acestea este furnizată de Microsoft, şi nu de producător sau partea care a instalat produsul software. Această garanţie limitată nu acoperă problemele provocate de dvs. sau care apar atunci când nu respectaţi instrucţiunile ori care sunt cauzate de evenimente ce nu se află sub controlul rezonabil al producătorului sau al părţii care a instalat produsul software ori al Microsoft. Această garanţie limitată începe când primul utilizator al copiei dvs. a produsului software achiziţionează copia respectivă şi durează timp de 90 de zile. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe care le primiţi de la producător sau de la partea care a instalat produsul software ori de la Microsoft în cursul respectivei perioade de 90 de zile vor fi, de asemenea, acoperite de garanţie, însă doar pentru intervalul rămas din respectiva perioadă sau pentru 30 de zile, oricare dintre aceste două perioade este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi durata acestei garanţii limitate. Producătorul, partea care a instalat produsul software şi Microsoft nu acordă garanţii sau condiţii speciale. PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ŞI MICROSOFT EXCLUD TOATE GARANŢIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. DACĂ LEGISLAŢIA LOCALĂ NU PERMITE EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ATUNCI FIECARE GARANŢIE SAU CONDIŢIE IMPLICITĂ VA FI VALABILĂ NUMAI PE DURATA ACESTEI GARANŢII LIMITATE ŞI SE VA LIMITA CÂT DE MULT PERMITE LEGISLAŢIA LOCALĂ. Dacă legislaţia locală impune o durată mai mare a garanţiei limitate, în ciuda prevederilor din prezentul contract, atunci se va aplica durata mai mare, dar, pentru recuperare, aveţi la dispoziţie doar măsurile reparatorii descrise în prezentul contract.

Doar pentru Australia: Referirile la „Garanţia limitată” sunt referiri la garanţia furnizată de producător sau de partea care a instalat produsul software. Această garanţie este oferită suplimentar faţă de celelalte drepturi şi măsuri reparatorii la care este posibil să aveţi dreptul conform legii, inclusiv faţă de drepturile şi măsurile reparatorii acordate prin garanţiile statutare în conformitate cu Legea consumatorului din Australia. Bunurile noastre sunt însoţite de garanţii care nu pot fi excluse în baza Legii consumatorului din Australia. Aveţi dreptul la înlocuirea bunului sau la rambursare, în cazul unei defecţiuni grave, şi la compensaţii, în cazul altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveţi dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor, dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă, iar defecţiunea nu este o defecţiune gravă. Bunurile prezentate pentru reparaţii pot fi înlocuite prin bunuri recondiţionate de acelaşi tip în loc să fie înlocuite. Pentru repararea bunurilor, se pot utiliza piese recondiţionate. Pentru informaţii suplimentare referitoare la această garanţie şi pentru a revendica rambursarea cheltuielilor în legătură cu garanţia (dacă este cazul), contactaţi producătorul sau partea care a instalat produsul software; consultaţi informaţiile referitoare la persoanele de contact de pe ambalajul sistemului.

Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft îşi încalcă garanţia? DACĂ PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ÎŞI ÎNCALCĂ GARANŢIA LIMITATĂ, ATUNCI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE, LA LIBERA ALEGERE, (I) VA REPARA SAU VA ÎNLOCUI GRATUIT PRODUSUL SOFTWARE SAU (II) VA ACCEPTA RETURNAREA PRODUSELOR ÎN VEDEREA RESTITUIRII SUMELOR PLĂTITE, DACĂ ESTE CAZUL. DE ASEMENEA, PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE (SAU MICROSOFT, DACĂ L-AŢI ACHIZIŢIONAT DIRECT DE LA MICROSOFT) POATE REPARA SAU ÎNLOCUI SUPLIMENTELE, ACTUALIZĂRILE ŞI PRODUSELE SOFTWARE ÎNLOCUITOARE SAU VĂ POATE RESTITUI SUMA PE CARE AŢI PLĂTIT-O PENTRU ACESTEA, DACĂ ESTE CAZUL. ACESTEA SUNT SINGURELE MĂSURI REPARATORII DE CARE BENEFICIAŢI ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII ACESTEI GARANŢII LIMITATE. Luaţi legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software pentru a afla cum puteţi beneficia de serviciul de garanţie pentru produsul software. Pentru a obţine rambursări, trebuie să furnizaţi o copie a dovezii achiziţionării şi să respectaţi politicile de restituire ale producătorului sau ale părţii care a instalat produsul software. Dacă se furnizează împreună cu computerul, eticheta originală Certificat de autenticitate, inclusiv cheia de produs, trebuie să rămână lipită pe computer.

Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft încalcă orice parte a prezentului contract? NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE DIRECTE, INCIDENTE, PIERDERI DE PROFIT, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE, CU EXCEPŢIA ORICĂREI RAMBURSĂRI OFERITE DE PRODUCĂTOR SAU DE PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI DE MICROSOFT. Excluderile şi limitările referitoare la daune din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea pentru produsul software nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft ştia ori ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea producerii daunelor. UNELE STATE ŞI ŢĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTE, SECUNDARE SAU A ALTOR DAUNE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ORI EXCLUDERILE RESPECTIVE SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS. DACĂ LEGISLAŢIA LOCALĂ VĂ PERMITE SĂ RECUPERAŢI ALTE DAUNE DE LA PRODUCĂTOR SAU DE LA PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI DE LA MICROSOFT, CHIAR DACĂ PREZENTUL CONTRACT NU PERMITE ACEST LUCRU, NU PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI O VALOARE MAI MARE DECÂT CEA PLĂTITĂ PENTRU PRODUSUL SOFTWARE.