Crearea și imprimarea paginilor de note

Aveți posibilitatea să creați pagini de note (pagini de note: Pagini imprimate care afișează notele autorului sub diapozitivul pe care îl însoțește.) pe măsură ce construiți prezentarea. Poate doriți să le imprimați și să le consultați în timp ce susțineți prezentarea.

O idee verde...Frunză verde   

Cu toate acestea, înainte să imprimați paginile de note, luați în considerare vizualizarea lor, în schimb, în vizualizarea Prezentator. Este posibil să vizualizați notele pe măsură ce susțineți prezentarea pe un al doilea monitor, pentru a economisi hârtia și cerneala tipografică. Pentru mai multe informații, consultați Vizualizați notele dvs. vorbitor în mod confidențial, în timp ce rulați o prezentare pe mai multe monitoare.

În acest articol


Crearea paginilor de note

Utilizați panoul de note (panou de note: Panoul în vizualizare normală în care se introduc notele care însoțesc un diapozitiv. Notele se imprimă ca pagini de note sau se afișează la salvarea unei prezentări ca pagină Web.) în vizualizarea Normal pentru a scrie note despre diapozitive. Pentru a obține vizualizarea Normal, pe fila Vizualizare din grupul Vizualizări prezentare, faceți clic pe Normal.

Panoul de note

Panoul de note (încercuit cu roșu) în vizualizarea Normal

Aveți posibilitatea să tastați și să formatați note în timp ce lucrați în vizualizare Normal, însă pentru a vedea cum se vor imprima paginile și efectul întreg al formatărilor de text, cum ar fi culorile fonturilor, comutați la vizualizarea Pagină de note. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați și să modificați anteturile și subsolurile notelor în vizualizarea Pagină de note.

Fiecare pagină de note afișează o imagine redusă de diapozitiv, împreună cu notele care însoțesc diapozitivul respectiv. În vizualizarea Pagină de note, aveți posibilitatea să înfrumusețați notele cu diagrame, imagini, tabele sau alte ilustrații.

Pagini de note

Explicație 1 Paginile de note includ notele și fiecare diapozitiv din prezentare.
Explicație 2 Fiecare diapozitiv se imprimă împreună în propria sa pagină de note.
Explicație 3 Notele însoțesc diapozitivul.
Explicație 4 Aveți posibilitatea să adăugați date, cum ar fi diagrame sau imagini, la paginile de note.

Imaginile și obiectele (obiect: Tabel, diagramă, grafică, ecuație sau altă formă de informație. Obiectele create într-o aplicație, de exemplu foile de calcul, care sunt legate sau încorporate în altă aplicație, sunt obiecte OLE.) pe care le adăugați în vizualizarea Pagini de note, apar pe pagina de note imprimată, dar nu pe ecran în vizualizare Normal.

Modificările, adăugările și ștergerile efectuate pe pagina de note se aplică doar la acea pagină de note și la textul notei în Vizualizare normală.

Dacă doriți să măriți, să repoziționați sau să formatați zona de imagine sau zona de note din diapozitiv, efectuați modificările în vizualizarea Pagină de note.

Nu aveți posibilitatea să desenați sau să plasați o imagine în panoul de note în Vizualizare normală. Comutați la vizualizarea Pagină de note și desenați sau adăugați acolo imaginea.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea de spațiu suplimentar pentru note

O pagină de note implicită constă într-o imagine redusă a diapozitivului în jumătatea superioară a paginii și într-o secțiune de aceeași dimensiune pentru note, în jumătatea inferioară a paginii.

Pagini de note implicite

Dacă jumătate de pagină nu este suficientă pentru notele dvs., efectuați una dintre următoarele pentru a adăuga mai mult spațiu pentru note:

 • Pentru a adăuga mai mult spațiu pe o singură pagină de note, procedați astfel:
  1. În vizualizarea Normal, pe panoul care conține filele Schiță și Diapozitive, pe fila Diapozitive, faceți clic pe diapozitivul la care doriți să adăugați mai mult spațiu pentru note.

Panoul care conține filele Schiță și Diapozitive

 1. În meniul Vizualizare, în grupul Vizualizări prezentare, faceți clic pe Pagină de note.
 2. Alegeți una dintre următoarele:
  • Pentru a șterge imaginea redusă a diapozitivului, în pagina de note, faceți clic pe diapozitiv, apoi apăsați pe DELETE.
  • Pentru a micșora dimensiunea imaginii reduse a diapozitivului de pe pagina de note, glisați un ghidaj de dimensionare pe imaginea redusă a diapozitivului.
 3. Pe bordura superioară a substituentului de note, glisați ghidajul de dimensionare pentru a mări substituentul de note cât de mult este necesar.

Începutul paginii Începutul paginii

Adăugarea de elemente artistice sau formatare la toate paginile de note

Pentru a adăuga elemente artistice, cum ar fi o formă sau o imagine sau pentru a formata toate paginile de note din prezentare, modificați coordonatorul (coordonator: O vizualizare diapozitiv sau pagină în care definiți formatarea tuturor diapozitivelor și paginilor din prezentare. Fiecare prezentare are un coordonator pentru fiecare componentă cheie: diapozitivele, titlurile diapozitivelor, notele vorbitorului și diapozitivele imprimate pentru asistență.) de note. De exemplu, pentru a insera sigla unei firme sau altă imagine în toate paginile de note, adăugați imaginea la coordonatorul de note. Sau, dacă doriți să modificați stilul de font pentru toate notele, modificați stilul în coordonatorul de note. Aveți posibilitatea să modificați aspectul și poziția zonei de diapozitiv, zonei de note, anteturilor, subsolurilor, numerelor de pagină și datei.

Începutul paginii Începutul paginii

Imprimarea paginilor de note cu imagini reduse ale diapozitivelor

Este posibil să imprimați paginile de note cu o imagine redusă a diapozitivului pentru a o înmâna publicului sau a vă ajuta să vă pregătiți pentru prezentare.

 Notă   Este posibil să imprimați numai o singură imagine redusă a diapozitivului cu note pe o pagină imprimată.

 1. Deschideți prezentarea pentru care imprimați paginile de note cu imagini reduse ale diapozitivelor.
 2. Faceți clic pe fila Fișier.
 1. În partea din stânga a filei Fișier, faceți clic pe Imprimare.
 2. Sub Setări, faceți clic pe săgeata de lângă Diapozitive pagină completă, apoi, sub Aspect pagină imprimată, faceți clic pe Pagini de note.
 3. Pentru a specifica orientarea paginii, faceți clic pe săgeata de lângă Orientare portret, apoi faceți clic pe Orientare portret sau pe Orientare vedere în listă.
 4. Dacă doriți să imprimați color notele și imaginile reduse ale diapozitivelor, selectați o imprimantă color. Faceți clic pe săgeata de lângă Tonuri de gri, apoi faceți clic pe Culoare din listă.
 5. Faceți clic pe Imprimare.

Începutul paginii Începutul paginii

Imprimarea paginilor de note fără imagini reduse ale diapozitivelor

 Notă   Este posibil să imprimați o sigură pagină de note pe fiecare pagină imprimată.

 1. Deschideți prezentarea pentru care imprimați paginile de note fără imaginile reduse ale diapozitivelor.
 2. Deschideți fiecare diapozitiv în vizualizarea Pagini de note. Pentru a obține vizualizarea Pagini de note, în meniul Vizualizare, în grupul Vizualizări prezentare, faceți clic pe Pagină de note.
 3. Ștergeți imaginea redusă a diapozitivului de pe fiecare pagină de note. Pentru a șterge imaginea redusă a diapozitivului, faceți clic pe aceasta, apoi apăsați pe DELETE.
 4. Faceți clic pe fila Fișier.
 1. În partea din stânga a filei Fișier, faceți clic pe Imprimare.
 2. Sub Setări, faceți clic pe săgeata de lângă Diapozitive pagină completă, apoi, sub Aspect pagină imprimată, faceți clic pe Pagini de note.
 3. Pentru a specifica orientarea paginii, faceți clic pe săgeata de lângă Orientare portret, apoi faceți clic pe Orientare portret sau pe Orientare vedere în listă.
 4. Dacă doriți să imprimați color notele și imaginile reduse ale diapozitivelor, selectați o imprimantă color. Faceți clic pe săgeata de lângă Tonuri de gri, apoi faceți clic pe Culoare din listă.
 5. Faceți clic pe Imprimare.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
PowerPoint 2010