Comenzi rapide din tastatură pentru PowerPoint 2007

Cheia utilizării comenzilor rapide din tastatură

Comenzile rapide din tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul tastaturii de tip S.U.A. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip S.U.A.

Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele de apăsat sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de altă tastă, tastele de apăsat sunt separate prin virgulă (,).

 Notă   Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER și apoi CTRL+P.

Ajutor online

AfișareComenzi rapide din tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte conținuturi de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru Apăsați
Deschideți fereastra Ajutor. F1
Închideți fereastra Ajutor. ALT+F4
Comutați între fereastra Ajutor și programul activ. ALT+TAB
Reveniți la Pornire din PowerPoint. ALT+HOME
Selectați elementul următor în fereastra Ajutor. TAB
Selectați elementul precedent în fereastra Ajutor. SHIFT+TAB
Efectuează acțiunea pentru elementul selectat. ENTER
În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, selectați elementul următor sau pe cel anterior. TAB, SHIFT+TAB
În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, extindeți sau restrângeți elementul selectat. ENTER
Selectați următorul text sau hyperlink ascuns, incluzând Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului. TAB
Selectați textul sau hyperlinkul anterior ascuns. SHIFT+TAB
Efectuează acțiunea pentru elementul selectat: Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink. ENTER
Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi). ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE
Înainte la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte). ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Defilați pe porțiuni mai mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent. SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Defilați pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent. PAGE UP, PAGE DOWN
Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor). SHIFT+F10
Oprește ultima acțiune (butonul Stop). ESC
Reîmprospătează fereastra (butonul Reîmprospătare). F5

Imprimarea subiectului Ajutor curent.

 Notă   În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P
Modificați starea conexiunii. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori. F6 (până când focalizarea se află în caseta Se tastează cuvintele de căutat), TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS
Tastați un text în caseta Se tastează cuvintele de căutat. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori. F6
Comutați între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Se tastează cuvintele de căutat și lista Căutare. F6
Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul anterior sau pe cel precedent. SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat. SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru Apăsați
Comutați la fereastra următoare. ALT+TAB
Comutați la fereastra anterioară. ALT+SHIFT+TAB
Închideți fereastra activă. CTRL+W or CTRL+F4
Restabiliți dimensiunea ferestrei active după ce o maximizați. CTRL+F5

Mutați la un panou de activități (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) dintr-un alt panou din fereastra program (în sensul acelor de ceasornic). Se apasă F6 de mai multe ori.

 Notă   Dacă, apăsând F6, nu se afișează panoul de activități dorit, apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, parte din Interfața utilizator Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități. Panglica face parte din noua Interfața utilizator Microsoft Office Fluent . Aceasta înlocuiește mai multe meniuri și bare de instrumente cu un singur loc pentru a găsi ușor toate comenzile de care aveți nevoie.

F6
Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic). SHIFT+F6
Când sunt deschise mai multe ferestre, comutați la fereastra următoare. CTRL+F6
Comutați la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Când o fereastră de document nu este maximizată, executați comanda Mutare (în meniul Control al ferestrei). Utilizați tastele săgeți pentru a muta fereastra și, după ce terminați, apăsați ESC. CTRL+F7
Când o fereastră de document nu este maximizată, executați comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra și, după ce terminați, apăsați ESC. CTRL+F8
Minimizează o fereastră la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office). CTRL+F9
Maximizează sau restabilește o fereastră selectată. CTRL+F10
Copiază o imagine a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareModificarea sau redimensionarea fonturilor

Pentru Apăsați
Modifică fontul. CTRL+SHIFT+F
Modifică dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+P
Mărește dimensiunea fontului textului selectat. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea fontului textului selectat. CTRL+<

AfișareDeplasarea în texte sau celule

Pentru Apăsați
Deplasarea cu un caracter la stânga. SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un caracter la dreapta. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea cu o linie mai sus. SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu o linie mai jos. SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mutarea la sfârșitul liniei. END
Deplasarea la începutul unei linii. HOME
Deplasarea cu un paragraf mai sus. CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu un paragraf mai jos. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la sfârșitul unei casete text. CTRL+END
Deplasarea la începutul unei casete text. CTRL+HOME
În Microsoft Office PowerPoint, mutați la următorul substituent titlu sau corp de text. Dacă acesta este ultimul substituent din diapozitiv, acesta va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial. CTRL+ENTER
Repetați ultima acțiune Găsire. SHIFT+F4

AfișareGăsire și înlocuire

Pentru Apăsați
Deschideți caseta de dialog Găsire. CTRL+F
Deschideți caseta de dialog Înlocuire. CTRL+H
Repetați ultima acțiune Găsire. SHIFT+F4

AfișareDeplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru Apăsați
Mutarea la următoarea celulă. TAB
Deplasarea la celula precedentă. SHIFT+TAB
Mutarea la următorul rând. SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea la rândul anterior. SĂGEATĂ ÎN SUS
Inserarea unei file într-o celulă. CTRL+TAB
Pornirea unui paragraf nou. ENTER
Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului. TAB la sfârșitul ultimului rând

AfișareAccesarea și folosirea panourilor de activitate

Pentru Apăsați
Mutați la un panou de activități (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) dintr-un alt panou din fereastra programului. (Este posibil să se apese F6 de mai multe ori). F6
Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau precedentă din panoul de activități. TAB, SHIFT+TAB
Se afișează tot setul de comenzi în meniul panoului de activități. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Se comută între opțiunile unui submeniu selectat; se comută între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog. SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Se deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea atribuită butonului selectat. SPAȚIU sau ENTER
Se deschide un meniu de comenzi rapide; deschide un meniu vertical pentru elementul selectat din galerie. SHIFT+F10
Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu. HOME, END
Defilați în sus sau în jos în lista de galerii selectată. PAGE UP, PAGE DOWN
Vă deplasați în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate. HOME, END
Închide panoul de activități. CTRL+BARĂ DE SPAȚIU, C
Deschide clipboardul. ALT+H, F, O

AfișareAccesarea și folosirea etichetelor inteligente

Pentru Apăsați
Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente se face comutarea pe următoarea și se afișează meniul sau mesajul acesteia. ALT+SHIFT+F10
Se selectează elementul următor dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN JOS
Se selectează elementul precedent dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN SUS
Se efectuează acțiunea pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente. ENTER
Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente ESC
Sfaturi
 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet și să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.
 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați Microsoft Office Sounds de la site-ul Web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele sunet, efectuați următoarele în Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 sau Microsoft Office Word 2007:
  1. Apăsați ALT+F pentru butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi apăsați litera I pentru Opțiuni program.
  2. Apăsați A pentru a comuta la Complex sau utilizați tastele SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a-l găsi.
  3. Sub subiectul General din categoria Complex, apăsați ALT+F pentru a bifa caseta de selectare Furnizare feedback cu sunet, apăsați TAB până când apare butonul OK, apoi apăsați ENTER.

 Notă   Când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

AfișareRedimensionarea unui panou de activitate

 1. În panoul de activități (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.), apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona un pixel o dată.

 Notă   După ce terminați de redimensionat, apăsați ESC.

AfișareUtilizarea casetelor dialog

Pentru Apăsați
Se deplasează la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor. TAB
Se deplasează la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comută la fila următoare din caseta de dialog. CTRL+TAB
Comută la fila anterioară din caseta de dialog. CTRL+SHIFT+TAB
Deschide o listă verticală selectată. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deschide lista, dacă aceasta este închisă și trece la o opțiune din listă. Prima literă a unei opțiuni într-o listă verticală
Se deplasează între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Tastele săgeată
Închide o listă verticală selectată; revocă o comandă și închide o casetă de dialog. ESC
Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare. SPACEBAR
Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Efectuează acțiunea atribuită unui buton implicit dintr-o casetă de dialog. ENTER

AfișareFolosirea casetelor de editare în interiorul casetelor de dialog

O casetă de editare este un instrument necompletat în care aveți posibilitatea să tastați sau să lipiți o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea la folder.

Pentru Apăsați
Se deplasează la începutul intrării. HOME
Se deplasează la sfârșitul intrării. END
Se mută un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA
Se deplasează cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se selectează sau se revocă selectarea unui caracter către stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se selectează sau se revocă selectarea unui caracter către dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se selectează sau se revocă selectarea unui cuvânt către stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se selectează sau se revocă selectarea unui cuvânt către dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se selectează din cursor către începutul intrării. SHIFT+HOME
Se selectează din cursor către sfârșitul intrării. SHIFT+END

AfișareFolosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru Apăsați
Deplasarea la folderul anterior. Imagine buton ALT+1
Butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton : Se deschide folderul mai sus cu un nivel deasupra folderului deschis. ALT+2
Butonul Ștergere Imagine buton : Șterge folderul sau fișierul selectat. ALT+3 sau DELETE
Butonul Creare folder nou Imagine buton : Creează un folder nou. ALT+4
Butonul Vizualizări Imagine buton : Comută între vizualizările de folder disponibile. ALT+5
Butonul Instrumente: Afișează meniul Instrumente. ALT+L
Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier. SHIFT+F10
Se deplasează între opțiunile sau zonele din caseta de dialog. TAB
Deschide lista Căutare în. F4 sau ALT+R
Reîmprospătează lista de fișiere. F5

Se navighează în Panglică, parte din Interfață utilizator Office Fluent

AfișareAccesarea oricărei comenzi prin apăsarea a numai câtorva butoane

 1. Apăsați tasta ALT.

Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă. Exemplul următor este din Microsoft Office Word.

Panglică afișată împreună cu sfaturi despre taste

Imaginea de mai sus s-a extras din Instruire în Microsoft Office Online.

 1. Apăsați litera afișată în sfaturile despre taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.
 3. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care o/îl utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

 Notă   Pentru a revoca acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile despre taste, apăsați ALT.

AfișareModificarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitatea de a utiliza tastatura pentru a lucra cu panglica este să mutați focalizarea între file și comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii, fără a utiliza mouse-ul.

Pentru Apăsați
Selectați fila activă a panglicii și activați tastele de acces (tastă de acces: O combinație de taste, cum ar fi ALT+F, care mută selecția la un meniu, o comandă sau un control, fără utilizarea mausului.). ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste pentru a reveni la document și a revoca tastele de acces.
Mutați la stânga sau la dreapta, către altă filă a panglicii. Apăsați F10 pentru a selecta fila activă, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA SAU SĂGEATĂ LA DREAPTA
Ascundeți sau afișați panglica. CTRL+F1
Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată. SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

F6
Mutați focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a panglicii. TAB, SHIFT+TAB
Mutați în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică. SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA
Activați comanda sau controlul selectat pe panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschideți meniul sau galeria selectată pe panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Activați comanda sau controlul de pe panglică pentru a modifica o valoare. ENTER
Terminați de modificat o valoare într-un control de pe panglică și mutați focalizarea înapoi la document. ENTER
Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.) F1

Activități comune în Microsoft Office PowerPoint

AfișareMutarea între panouri

Pentru Apăsați
Mutați în sensul acelor de ceasornic între panourile din Vizualizarea normală. F6
Mutați în sens contrar acelor de ceasornic între panourile din Vizualizare normală. SHIFT+F6
Comută între filele Diapozitive și Schiță din panoul Schiță și diapozitive din Vizualizarea normală. CTRL+SHIFT+TAB

AfișareLucrul într-o schiță

Pentru Apăsați
Promovează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Retrogradează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mută în sus paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mută în jos paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Afișează nivelul 1 al titlului. ALT+SHIFT+1
Extinde textul de sub titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrânge textul de sub titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

AfișareLucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

AfișareInserarea unei forme

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi S, apoi H pentru a selecta Forme.
 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin categoriile de forme și selecta forma dorită.
 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a introduce forma selectată.

AfișareInserarea unei casete

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi apăsați N.
 2. Apăsați TAB pentru a muta la caseta text, localizată pe fila Inserare din grupul Text.
 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

AfișareInserarea unui obiect

 1. Apăsați și apăsați ALT, apoi N, apoi J pentru a selecta Obiect.
 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin obiecte.
 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera obiectul dorit.

AfișareInserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.
 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.
 3. Tastați textul dorit.

AfișareSelectarea unei forme

 Notă   În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa înainte (sau SHIFT+TAB pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.
 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare.

AfișareGruparea formelor, imaginilor și obiectelor WordArt și anularea grupării lor

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați CTRL+G.
 • Pentru a anula o grupare, selectați grupul, apoi apăsați CTRL+SHIFT+G.

AfișareAfișarea sau ascunderea unei grile sau a unor ghidaje

Pentru Apăsați
Afișează sau ascunde grila. SHIFT+F9
Afișează sau ascunde ghidajele. ALT+F9

AfișareCopierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 1. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.
 2. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul unde copiați atributele.
 3. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

AfișareSelectarea textului și a obiectelor

Pentru Apăsați
Selectează un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează către sfârșitul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează către începutul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează cu o linie mai sus. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectează cu o linie mai jos. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează un obiect (cu text selectat în obiect). ESC
Selectează un obiect (cu un obiect selectat). TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat
Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat). ENTER
Selectează toate obiectele. CTRL+A (pe fila Diapozitive)
Selectează toate diapozitivele. CTRL+A (în vizualizarea Sortare diapozitive)
Selectează tot textul. CTRL+A (pe fila Schiță)

AfișareȘtergerea și copierea textului și obiectelor

Pentru Apăsați
Șterge un caracter la stânga. BACKSPACE
Șterge un cuvânt la stânga. CTRL+BACKSPACE
Șterge un caracter la dreapta. DELETE
Șterge unui cuvânt la dreapta. CTRL+DELETE
Decupează obiectul selectat. CTRL+X
Copiază obiectul selectat. CTRL+C
Lipește obiectul decupat sau copiat. CTRL+V
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Reface ultim acțiune. CTRL+Y
Copiază numai formatarea. CTRL+SHIFT+C
Lipește numai formatarea. CTRL+SHIFT+V
Lipire specială CTRL+ALT+V

AfișareMutarea textului de jur împrejur

Pentru Apăsați
Deplasarea cu un caracter la stânga. SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un caracter la dreapta. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se deplasează cu o linie mai sus. SĂGEATĂ ÎN SUS
Se deplasează cu o linie mai jos. SĂGEATĂ ÎN JOS
Se deplasează cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se deplasează la sfârșitul unei linii. END
Se deplasează la începutul unei linii. HOME
Se deplasează cu un paragraf mai sus. CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Se deplasează cu un paragraf mai jos. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Se deplasează la sfârșitul unei casete text. CTRL+END
Se deplasează la începutul unei casete text. CTRL+HOME
Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul inițial. CTRL+ENTER
Se deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire. SHIFT+F4

AfișareMutarea de jur împrejur și lucrul cu tabele

Pentru Apăsați
Se deplasează la celula următoare. TAB
Se deplasează la celula precedentă. SHIFT+TAB
Se deplasează la rândul următor. SĂGEATĂ ÎN JOS
Se deplasează la rândul precedent. SĂGEATĂ ÎN SUS
Inserează o filă într-o celulă. CTRL+TAB
Pornește un paragraf nou. ENTER
Adaugă un rând nou în partea de jos a tabelului. TAB la sfârșitul ultimului rând

AfișareEditarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.
 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.
 3. Apăsați SĂGEATA ÎN JOS pentru a selecta Obiectul foaie de lucru, apoi pentru a selecta Editare.

AfișareFormatarea și alinierea caracterelor și paragrafelor

Modificarea și redimensionarea fontului

Pentru Apăsați
Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul. CTRL+SHIFT+F
Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+P
Mărește dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+<

Se aplică formate de caracter

Pentru Apăsați
Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor. CTRL+T
Modifică litera mare sau mică a cuvintelor dintr-o propoziție. SHIFT+F3
Aplică formatarea aldină. CTRL+B
Aplică sublinierea. CTRL+U
Aplică formatarea cursivă. CTRL+I
Aplică formatarea de indice (spațiere automată). CTRL+SEMNUL EGAL
Aplică formatarea de exponent (spațiere automată). CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS
Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele. CTRL+SPACEBAR
Inserarea unui hyperlink. CTRL+K

Copierea formatelor text

Pentru Apăsați
Copiază formatele. CTRL+SHIFT+C
Lipește formatele. CTRL+SHIFT+V

Alinierea paragrafelor

Pentru Apăsați
Centrează un paragraf. CTRL+E
Aliniază un paragraf stânga-dreapta. CTRL+J
Aliniază un paragraf la stânga. CTRL+L
Aliniază un paragraf la dreapta. CTRL+R

AfișareExecutarea unei prezentări

În timp ce executați prezentarea în modul ecran complet, aveți posibilitatea să utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură.

Pentru Apăsați
Repornirea prezentării. F5
Efectuarea animației următoare sau deplasarea la diapozitivul următor. N, ENTER, PAGE DOWN, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BARA DE SPAȚIU
Efectuarea animației anterioare sau revenirea la diapozitivul anterior. A, PAGE UP, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau BACKSPACE
Salt la numărul de diapozitiv. număr+ENTER
Afișați un diapozitiv negru necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul negru necompletat. B sau PUNCT
Afișați un diapozitiv alb necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul alb necompletat. W sau VIRGULĂ
Opriți sau reporniți o prezentare automată. ?
Sfârșitul unei prezentări. ESC sau CRATIMĂ
Elimină adnotările de pe ecran. E
Salt la diapozitivul următor, dacă diapozitivul următor este ascuns. H
Setarea unei noi temporizări în timpul repetiției. T
Utilizarea temporizării originale în timpul repetiției. O
Utilizarea clicului de mouse pentru a avansa în timpul repetiției. M
Revenire la primul diapozitiv. 1+ENTER
Se reafișează indicatorul ascuns sau se modifică indicatorul într-un creion. CTRL+P
Se reafișează indicatorul ascuns sau se modifică indicatorul într-o săgeată. CTRL+A
Se ascund imediat indicatorul și butonul de navigare. CTRL+H
Se ascund indicatorul și butonul de navigare în 15 secunde. CTRL+U
Se afișează meniul de comenzi rapide. SHIFT+F10
Salt la primul sau la următorul hyperlink de pe un diapozitiv. TAB
Salt la ultimul sau la anteriorul hyperlink de pe un diapozitiv. SHIFT+TAB
Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat. ENTER în timp ce este selectat un hyperlink

 Sfat   Pentru a vedea o listă de controale în timpul unei prezentări, apăsați F1.

AfișareRăsfoirea prezentărilor Web

Următoarele taste se folosesc pentru vizualizarea prezentărilor Web în Microsoft Internet Explorer 4.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru Apăsați
Se deplasează înainte prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri. TAB
Se deplasează înapoi prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri. SHIFT+TAB
Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat. ENTER
Salt la diapozitivul următor. SPACEBAR
Se deplasează la diapozitivul anterior BACKSPACE

AfișareUtilizarea caracteristicii panoului Selectare

Utilizați următoarele comenzi rapide din tastatură în panoul Selecție.

Pentru Apăsați
Lansarea panoului Selecție. ALT, J, D, A, apoi P
Deplasarea focalizării în panouri diferite. F6
Afișarea meniului context. SHIFT+F10
Mută focalizarea la un singur element sau grup. SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte. SĂGEATĂ LA STÂNGA
Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare. * (numai pe tastatura numerică)
Extinde un grup focalizat. + (numai pe tastatura numerică)
Restrânge un grup focalizat. - (numai pe tastatura numerică)
Mutați focalizarea pe un element și selectați-l. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează un element focalizat. SPACEBAR sau ENTER
Revocă selectarea unui element focalizat. SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER
Mută un element selectat înainte. CTRL+SHIFT+F
Mută un element selectat înapoi. CTRL+SHIFT+B
Afișează sau ascunde un element focalizat. CTRL+SHIFT+S
Redenumește un element focalizat. F2
Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală. TAB sau SHIFT+TAB
Restrânge toate grupurile. ALT+SHIFT+1
Extinde toate grupurile. ALT+SHIFT+9

Pentru a atribui comenzi rapide din tastatură particularizate elementelor din meniu, macrocomenzilor înregistrate și codurilor Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): O versiune pentru macrocomenzi a limbajului Microsoft Visual Basic utilizată pentru a programa aplicații pe baza Microsoft Windows și care este inclusă în mai multe programe Microsoft.) din Office PowerPoint 2007, trebuie să utilizați un program de completare terț, cum ar fi Managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, disponibil la Programe de completare OfficeOne pentru PowerPoint (în limba engleză).

 
 
Se aplică la:
PowerPoint 2007