Adăugarea, editarea sau ștergerea comentariilor dintr-o prezentare

Comentariul este o notă care se poate adăuga la o literă sau la un cuvânt dintr-un diapozitiv, la un grafic sau la alt obiect, sau la un diapozitiv întreg. Utilizarea de comentarii este o modalitate foarte bună de a oferi feedback altor persoane legat de prezentarea lor.

Adăugarea unui comentariu

  1. Faceți clic pe o locație din diapozitiv în care doriți să fie menționat comentariul dvs.
  2. Faceți clic pe Revizuire > Comentariu nou.

 Sfat    O pictogramă de comentariu Pictograma comentarii apare în diapozitiv și se deschide panoul Comentarii.

  1. În panoul Comentarii, tastați-vă mesajul în casetă și apăsați pe Enter sau faceți clic în afara casetei de comentarii.

Adăugați un comentariu


 Note 

  • Elementele care au comentarii sunt indicate printr-o pictogramă de comentarii Pictograma comentarii. Faceți clic pe pictogramă pentru a vedea comentariile despre elementul respectiv, în panoul Comentarii.
  • Pentru a vă deplasa între comentarii, faceți clic pe săgeata în sus sau pe săgeata în jos din partea de sus a panoului Comentarii.

Editarea sau răspunsul la un comentariu

  1. Utilizați panoul Comentarii pentru a edita comentariile adăugate de alți recenzenți sau pentru a răspunde la acestea.
  2. Pentru a edita un comentariu: faceți clic pe textul comentariului de editat. Se deschide o casetă de introducere a textului cu comentariul în ea. Efectuați modificările dorite, apoi faceți clic în afara casetei comentariului, pentru a termina.

Pentru a răspunde la un comentariu: în comentariul la care doriți să răspundeți, faceți clic pe Răspuns. Tastați răspunsul în caseta de introducere text, apoi apăsați pe tasta Tab pentru a termina.

Ștergerea unui comentariu

  1. În diapozitiv:    Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma de comentarii Pictograma comentarii a comentariului pe care doriți să îl ștergeți, apoi faceți clic pe Ștergere comentariu.
  2. În panoul Comentarii:    Faceți clic pe comentariul pe care doriți să-l ștergeți, apoi faceți clic pe X-ul negru.
 
 
Se aplică la:
PowerPoint 2013