Adăugarea de marcatori și numerotare unui text

Utilizați marcatori sau numere pentru a prezenta mult text sau un proces secvențial într-o prezentare PowerPoint 2013.

  1. Pe fila Vizualizare, în grupul Vizualizări prezentare, faceți clic pe Normal.
  2. În partea stângă a ferestrei PowerPoint, faceți clic pe miniatura diapozitivului la care doriți să adăugați text cu marcatori și numerotare.
  3. În diapozitiv, selectați liniile de text dintr-un substituent de text sau dintr-un tabel la care doriți să adăugați marcatori sau numerotare.
  4. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe MarcatoriImagine buton sau pe NumerotareImagine buton.


 Note 

  • Pentru a modifica toate liniile de text, selectați schița obiectului text, apoi aplicați marcatorul sau numerotarea.
  • Pentru a mări sau a micșora indentarea, pentru a modifica spațierea între un marcator sau un număr și textul, pentru a schimba stilul, culoarea sau dimensiunea numerelor cu marcatori, pentru a modifica manual numărul de la care doriți să începeți etc., consultați Ajustarea indentării într-o listă cu marcatori sau numerotată din riglă.
 
 
Se aplică la:
PowerPoint 2013