Programarea unei rezervări

Rezervările sunt activități pe care le programați în calendar, care nu implică invitarea altor persoane sau alocarea de resurse.

Dacă desemnați fiecare rezervare ca ocupată, liberă, tentativă sau absent de la birou, ceilalți utilizatori Outlook vor ști care este disponibilitatea dvs.

Ce intenționați?


Crearea unei rezervări

 1. În Calendar, pe fila Pornire, în grupul Aranjare, faceți clic pe Întâlnire nouă. În mod alternativ, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe grila calendarului, apoi pe Întâlnire nouă.

Comandă rapidă de la tastatură  Pentru a crea o rezervare din orice folder din Outlook, apăsați Ctrl+Shift+A.

 1. În caseta Subiect, tastați o descriere.
 2. În caseta Locație, tastați locația.

Captură ecran Rezervare

 1. Introduceți ora de început și de sfârșit.

 Sfat   Aveți posibilitatea să tastați anumite cuvinte și fraze în casetele Oră de începere și Oră de terminare, în loc de date. De exemplu, aveți posibilitatea să tastați Astăzi, Mâine, Ziua de Anul nou, De mâine în două săptămâni, Trei zile înainte de Anul nou și majoritatea numelor de sărbători.

 1. Pentru a vă afișa între timp disponibilitatea, pe fila Rezervare, din grupul Opțiuni, faceți clic pe caseta Afișare ca, apoi pe Liber, Tentativă, Ocupat sau Absent de la birou.
 2. Pentru a face rezervarea recurentă, pe fila Rezervare, din grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență imagine buton. Faceți clic pe frecvența ( Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual) cu care se repetă rezervarea, apoi selectați opțiunile pentru frecvență. Faceți clic pe OK.

Caseta de dialog Recurență întâlnire

 Notă   Adăugarea unei recurențe la o rezervare efectuează o modificare pe fila Rezervare, care afișează Rezervare recurentă.

 1. În mod implicit, cu 15 minute înainte de ora de începere a rezervării se afișează un memento. Pentru a modifica momentul de afișare al mementoului, pe fila Rezervare, în grupul Opțiuni, faceți clic pe săgeata casetei Memento, apoi pe noua oră a mementoului. Pentru a dezactiva mementoul, faceți clic pe Fără.
 2. În fila Rezervare, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

 Sfat   Faceți dublu clic pe orice zonă goală din calendar și creați o rezervare nouă.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea unei rezervări

 1. Deschideți rezervarea pe care doriți să o modificați.
 2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
  • Modificarea opțiunilor pentru o întâlnire care nu este parte a unei serii    
   • Modificați opțiunile dorite, cum ar fi subiectul, locația și ora.
  • Modificarea opțiunilor pentru toate rezervările unei serii    
 1. Faceți clic pe Deschidere serie, apoi modificați orice opțiune pe care doriți s-o modificați.
 2. Pentru a modifica opțiunile de recurență, pe fila Rezervare recurentă, în grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență, modificați opțiunile, apoi faceți clic pe OK
 • Modificarea opțiunilor pentru o rezervare care este parte a unei serii    
 1. Faceți clic pe Deschidere această ocurență.
 2. Pe fila Rezervare recurentă modificați opțiunile dorite.
 1. Pe fila Rezervare sau Rezervare recurentă, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

 Sfat   În Calendar, aveți posibilitatea să glisați o rezervare la o altă dată. De asemenea, aveți posibilitatea să editați subiectul făcând clic pe textul descrierii, apăsând F2 și tastând modificările.

Începutul paginii Începutul paginii

Transformarea unei rezervări existente în rezervare periodică

 1. Deschideți rezervare pe care doriți s-o setați ca periodică.
 2. În fila Întâlnire, în grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență Buton imagine.
 3. Faceți clic pe frecvența  — Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual — cu care doriți să se repete rezervarea, apoi selectați opțiunile pentru frecvența respectivă.

Caseta de dialog Recurență rezervare

 1. În fila Rezervare periodică, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Outlook 2010