Programarea unei rezervări

Rezervările sunt activități pe care le programați în calendar, care nu implică invitarea altor persoane sau alocarea de resurse.

Dacă desemnați fiecare rezervare ca ocupată, liberă, tentativă sau absent de la birou, ceilalți utilizatori Outlook vor ști care este disponibilitatea dvs.

Ce intenționați?


Crearea unei rezervări

 1. In Calendar, faceți clic pe fila Home.
 2. În grupul Nou, faceți clic pe Rezervare nouă.Sau puteți să faceți clic cu butonul din dreapta un bloc de timp din grila calendarului, apoi pe Rezervare nouă.

Comanda Rezervare nouă din panglică

Comandă rapidă de la tastatură    Pentru a crea o rezervare, apăsați Ctrl+Shift+A.

 1. În caseta Subiect, tastați o descriere.
 2. În caseta Locație, tastați locația.
 3. Introduceți ora de început și de sfârșit.

 Sfat    Puteți să tastați anumite cuvinte și expresii în casetele Oră de început și Oră sfârșit, în loc de date. De exemplu, puteți să tastați Azi, Mâine, Ziua de Anul nou, De mâine în două săptămâni, Trei zile înainte de Anul nou și majoritatea numelor de sărbători.

 1. Pentru a vă afișa între timp disponibilitatea, pe fila Rezervare, în grupul Opțiuni, faceți clic pe caseta Afișare ca, apoi pe Liber, Lucru în altă parte, Tentativă, Ocupat sau Absent de la birou.
 2. Pentru a face rezervarea recurentă, pe fila Rezervare, din grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență imagine buton. Faceți clic pe frecvența ( Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual) cu care se repetă rezervarea, apoi selectați opțiunile pentru frecvență. Faceți clic pe OK.

 Notă    Adăugarea unei recurențe la o rezervare modifică fila Rezervare care va afișa Serie de rezervări.

 1. În mod implicit, cu 15 minute înainte de ora de începere a rezervării se afișează un memento. Pentru a modifica momentul de afișare al mementoului, pe fila Rezervare, în grupul Opțiuni, faceți clic pe săgeata casetei Memento, apoi pe noua oră a mementoului. Pentru a dezactiva mementoul, faceți clic pe Fără.
 2. În fila Rezervare, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

 Sfat    Faceți dublu clic pe orice zonă goală din calendar și creați o rezervare nouă.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea unei rezervări

 1. Deschideți rezervarea pe care doriți să o modificați.
 2. Efectuați una din următoarele acțiuni:
  • Modificarea opțiunilor pentru o întâlnire care nu este parte a unei serii    
   • Modificați opțiunile dorite, cum ar fi subiectul, locația și ora.
  • Modificarea opțiunilor pentru toate rezervările unei serii    
 1. Faceți clic pe Întreaga serie, apoi modificați orice opțiune pe care doriți s-o modificați.
 2. Pentru a modifica opțiunile de recurență, pe fila Rezervare recurentă, în grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență, modificați opțiunile, apoi faceți clic pe OK
 • Modificarea opțiunilor pentru o rezervare care este parte a unei serii    
 1. Faceți clic pe Doar aceasta.
 2. Pe fila Rezervare recurentă modificați opțiunile dorite.
 1. Pe fila Rezervare sau Rezervare recurentă, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

 Sfat    În Calendar, puteți să glisați o rezervare la o altă dată. De asemenea, puteți să editați subiectul făcând clic pe textul descrierii, apăsând F2 și tastând modificările.

Începutul paginii Începutul paginii

Transformarea unei rezervări existente în rezervare periodică

 1. Deschideți rezervare pe care doriți s-o setați ca periodică.
 2. În fila Întâlnire, în grupul Opțiuni, faceți clic pe Recurență Buton imagine.
 3. Faceți clic pe frecvența  — Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual — cu care doriți să se repete rezervarea, apoi selectați opțiunile pentru frecvența respectivă.
 4. În fila Rezervare periodică, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Salvare și închidere.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Outlook 2013