Modificarea dimensiunii sau conținutului Barei De făcut

Aveți posibilitatea să particularizați Bara De făcut pentru a ocupa o porțiune mai mare sau mai mică de ecran sau să modificați cât de multe informații apar.

 Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să dezactivați Bara De făcut. Pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi pe Normal sau pe Dezactivat.

În acest articol


Modificarea dimensiunii Barei De făcut

 • Indicați spre muchia Barei De făcut. Când indicatorul devine un Pictogramă ghidaj de dimensionare orizontal, glisați pentru a redimensiona.
 • Pentru a minimiza Bara De făcut, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi pe Minimizat.
 • Pentru a restaura Bara De făcut la dimensiunea la care a fost ultima oară când a fost minimizată sau dezactivată, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi pe Normal.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea informațiilor afișate pe Bara De făcut

Bara De făcut are patru părți:  Navigator de dată, secțiunea Rezervări, Lista de activități și Persoane de contact rapide. Aveți posibilitatea să redimensionați sau să ascundeți fiecare dintre părți.

 Notă    Persoane de contact rapide necesită Microsoft Office Communications Server 2007 R2 cu Microsoft Office Communicator 2007 sau Microsoft Communicator 2010.

Pentru a ascunde oricare dintre părțile Barei De făcut, alegeți una dintre următoarele:

 • În orice folder din Outlook, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi pe Navigator de dată, Rezervări, Listă de activități sau Persoane de contact rapide. O bifă indică faptul că acea parte este activată. Faceți clic pentru a elimina bifa și a ascunde partea respectivă sau faceți clic din nou pentru a restaura bifa și a activa din nou partea.
 • În orice folder din Outlook, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi faceți clic pe Opțiuni. În caseta de dialog Opțiuni bară De făcut, bifați caseta de selectare pentru fiecare parte pe care doriți să o afișați sau debifați caseta de selectare pentru fiecare parte pe care doriți să o ascundeți.

Navigatorul de dată

Se pot aranja orizontal mai multe calendare pe un singur rând mărind lățimea Barei De făcut. Pentru a afișa mai multe calendare aranjate pe verticală, modificați numărul rândurilor de calendar care apar pe Bara De făcut.

Alegeți una dintre următoarele:

 • Afișarea mai multor calendare pe orizontală    

În mod implicit, este afișat un singur calendar în Navigatorul de dată. Aveți posibilitatea să modificați numărul de calendare afișat prin redimensionarea mărimii ferestrei Barei De făcut:

 • Indicați spre muchia Barei De făcut. Când indicatorul se modifică în Pictogramă ghidaj de dimensionare orizontal, glisați la dreapta sau la stânga pentru a mări sau micșora lățimea Barei De făcut.

Când eliberați butonul mouse-ului, numărul de calendare se mărește sau se micșorează, în funcție de spațiul disponibil.

 • Afișarea mai multor calendare pe verticală    

În mod implicit, numai un singur rând de luni de calendar este afișat în Navigatorul de dată. În caseta de dialog Opțiuni bară De făcut, specificați numărul de calendare afișate pe verticală:

 1. În orice folder din Outlook, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi faceți clic pe Opțiuni.
 2. Sub Afișare navigator de dată, în caseta text Număr de rânduri lună, tastați un număr de la 0 la 9.

Cu cât apar mai multe rânduri de luni în Navigatorul de dată, cu atât mai mult se mărește dimensiunea zonei Navigator de dată.

Rezervări

Pentru a vizualiza mai multe rezervări în secțiunea Rezervări, ascundeți sau reduceți dimensiunea celorlalte părți ale Barei De făcut. Pentru a modifica numărul de rezervări afișate pe Bara De făcut, procedați astfel:

 • Indicați spre bara dintre secțiunea Rezervări și Lista de activități. Când indicatorul se modifică în Cursor redimensionare verticală, glisați în sus sau în jos pentru a mări sau a micșora dimensiunea secțiunii Rezervări.

Când eliberați butonul mouse-ului, numărul de rezervări se mărește sau se micșorează, în funcție de spațiul disponibil.

Pentru a modifica informațiile afișate în secțiunea Rezervări, procedați astfel:

 1. În orice folder din Outlook, pe fila Vizualizare, în grupul Aspect, faceți clic pe Bară De făcut, apoi faceți clic pe Opțiuni.
 2. Sub Afișare rezervări, bifați sau debifați casetele de selectare pentru opțiuni.

Debifați caseta de selectare Afișare rezervări pentru a ascunde secțiunea Rezervări.

Lista de activități

Pentru a vizualiza mai multe activități în Listă de activități, dezactivați sau reduceți dimensiunea celorlalte părți ale Barei De făcut. Pentru a modifica direct numărul de activități afișate, procedați astfel:

 • Indicați spre bara dintre secțiunea Rezervări și Lista de activități. Când indicatorul se modifică în Cursor redimensionare verticală, glisați în sus sau în jos pentru a mări sau a reduce dimensiunea secțiunii Listă de activități.

Când eliberați butonul mouse-ului, numărul de rezervări se mărește sau se micșorează, în funcție de spațiul disponibil.

Persoane de contact rapide

Pentru mai multe informații despre Persoanele de contact rapide, consultați Activarea sau dezactivarea Persoanelor de contact rapide în Bara De făcut.

Ghid vizual pentru Bara De făcut

Bară De făcut

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Outlook 2010