Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați tasta TAB pentru a selecta Afișare totală de la începutul subiectului, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Comenzi rapide de la tastatură în Microsoft Office Outlook

AfișareNavigarea de bază

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutare la Corespondență CTRL+1
Comutare la Calendar CTRL+2
Comutare la Persoane de contact CTRL+3
Comutare la Activități CTRL+4
Comutare la Note CTRL+5
Comutare la Listă foldere în Panoul de navigare CTRL+6
Comutare la Comenzi rapide CTRL+7
Comutare la următorul mesaj (cu mesajul deschis) CTRL + PUNCT
Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis) CTRL+VIRGULĂ
Comutare între Panoul de navigare, fereastra principală Outlook, Panou lectură și Bara de operare F6 sau CTRL+SHIFT+TAB
Comutare între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, Panou lectură și secțiunile din Bara de operare TAB
Comutare între elementele componente din Panoul de navigare Tastele săgeată
Salt la un alt folder CTRL+Y
Salt la caseta Căutare F3 sau CTRL+E
În Panou lectură, salt la mesajul anterior ALT+SĂGEATĂ SUS sau CTRL+VIRGULĂ sau ALT+PAGE UP
În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în jos în text SPAȚIU
În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în sus în text SHIFT+SPAȚIU
Extinderea sau restrângerea unui grup (cu un grup selectat) în Panoul de navigare SHIFT + SEMNUL PLUS sau SEMNUL MINUS
Restrângerea sau extinderea unui grup într-o listă de mesaje de poștă electronică SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Înaintarea la următorul câmp din Panoul citire SHIFT + TAB
Revenirea la un câmp anterior din Panoul citire CTRL + TAB
Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook ALT + B, ALT + SĂGEATĂ STÂNGA sau ALT + BACKSPACE
Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook ALT + SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, afișați meniul de comenzi CTRL+SHIFT+W

AfișareCăutare

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Găsirea unui mesaj sau a unui element CTRL+E
Ștergerea rezultatelor căutării ESC
Extinderea căutării pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de calendar sau Toate elementele persoane de contact, în funcție de modulul în care vă aflați CTRL+ALT+A
Extinderea generatorului de interogări de căutare CTRL+ALT+W
Utilizarea Criterii complexe de găsire CTRL+SHIFT+F
Crearea unui folder Căutare nou CTRL+SHIFT+P
Căutarea pentru text într-un mesaj sau alt element F4
Găsirea următorului element în timpul unei căutări de text într-un mesaj sau într-un alt element SHIFT+F4
Găsirea și înlocuirea textului, simbolurilor sau a unor comenzi de formatare în cadrul elementelor deschise. Funcționează în Panou lectură sau într-un element deschis CTRL+H
Extinderea căutării pentru a include desktopul CTRL+ALT+K

AfișareSemnalizatori

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator CTRL+SHIFT+G

AfișareCategorii de culori

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Ștergerea categoriei selectate din listă în caseta de dialog Categorii de culori ALT+D

AfișareCrearea unui element sau a unui fișier

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Crearea unei rezervări CTRL+SHIFT+A
Crearea unei persoane de contact CTRL+SHIFT+C
Crearea unei liste de distribuire CTRL+SHIFT+L
Crearea unui fax CTRL+SHIFT+X
Crearea unui folder CTRL+SHIFT+E
Crearea unei intrări în Jurnal CTRL+SHIFT+J
Crearea unei solicitări de întâlnire CTRL+SHIFT+Q
Crearea unui mesaj CTRL+SHIFT+M
Crearea unei note CTRL+SHIFT+N
Crearea unui document Microsoft Office nou CTRL+SHIFT+H
Publicare în acest folder CTRL+SHIFT+S
Publicarea unui răspuns în acest folder CTRL+T
Crearea unui folder Căutare CTRL+SHIFT+P
Crearea unei activități CTRL+SHIFT+K
Crearea unei solicitări de activitate CTRL+SHIFT+U

AfișareToate elementele

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salvare. CTRL+S sau SHIFT+F12
Salvare și închidere ALT+R
Salvare ca F12
Anulare CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE
Ștergere element CTRL+D
Imprimare CTRL+P
Copierea unui element CTRL+SHIFT+Y
Mutarea unui element CTRL+SHIFT+V
Verificarea numelor CTRL+K
Verificarea ortografiei F7
Semnalizare pentru urmărire CTRL+SHIFT+G
Redirecționare CTRL+F
Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală ALT+S
Activarea editării într-un câmp (cu excepție în modul de vizualizare Pictogramă) F2
Alinierea textului la stânga CTRL+L
Centrarea textului CTRL+E
Alinierea textului la dreapta CTRL+R

AfișarePoștă electronică

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutare la Inbox CTRL+SHIFT+I
Comutare la Outbox CTRL+SHIFT+O
Alegerea contului din care să se trimită un mesaj CTRL+TAB ( începând cu caseta Către ), apoi apăsarea tastei TAB pentru deplasarea la butonul Conturi
Verificarea numelui CTRL+K
Trimitere ALT+S
Răspuns la un mesaj CTRL+R
Răspuns la toate mesajele CTRL+SHIFT+R
Redirecționarea unui mesaj CTRL+F
Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit CTRL+ ALT+J
Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj) CTRL+SHIFT+I
Publicarea într-un folder CTRL+ SHIFT+S
Aplicarea stilului Normal CTRL+SHIFT+N
Verificarea pentru mesaje noi CTRL+M sau F9
Salt la mesajul anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
Salt la următorul mesaj SĂGEATĂ ÎN JOS
Crearea unui mesaj nou ( în Corespondență ) CTRL+N
Crearea unui mesaj nou ( din orice mod de vizualizare Outlook ) CTRL+SHIFT+M
Deschiderea unui mesaj primit CTRL+O
Deschidere Agendă CTRL+SHIFT+B
Conversia unui mesaj HTML sau RTF în text simplu CTRL+SHIFT+O
Adăugarea unui Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis INSERT
Afișarea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire CTRL+SHIFT+G
Marcare ca citit CTRL+Q
Marcare ca necitit CTRL+U
Afișează meniul pentru a descărca fotografii, schimbă automat a setările de descărcare, sau adăugă unui expeditor la Lista de expeditori siguri CTRL+SHIFT+W
Găsire sau înlocuire F4
Găsire următorul SHIFT+F4
Trimitere CTRL+ENTER
Imprimare CTRL+P
Redirecționare CTRL+F
Redirecționare ca atașare CTRL+ALT+F
Afișare proprietăți pentru elementul selectat ALT+ENTER
Marcare pentru Descărcare CTRL+ALT+M
Anulare marcare pentru Descărcare CTRL+ALT+U
Afișare progres Trimitere/Primire CTRL+B ( în timp ce se desfășoară procesul Trimitere/Primire)

AfișareCalendar

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Creare rezervare nouă ( în modul Calendar ) CTRL+N
Creare rezervare nouă ( în orice mod de vizualizare Outlook ) CTRL+SHIFT+A
Crearea unei solicitări noi de rezervare CTRL+SHIFT+Q
Redirecționarea unei rezervări sau întâlniri CTRL+F
Răspunsul la o solicitare de întâlnire printr-un mesaj CTRL+R
Răspuns tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj CTRL+SHIFT+R
Afișare 10 zile în calendar ALT+0
Afișare o zi în calendar ALT+1
Afișare 2 zile în calendar ALT+2
Afișare 3 zile în calendar ALT+3
Afișare 4 zile în calendar ALT+4
Afișare 5 zile în calendar ALT+5
Afișare 6 zile în calendar ALT+6
Afișare 7 zile în calendar ALT+7
Afișare 8 zile în calendar ALT+8
Afișare 9 zile în calendar ALT+9
Salt la o dată CTRL+G
Comutare la modul de vizualizare Lună ALT+= or CTRL+ALT+4
Salt la ziua următoare CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA
Salt la săptămâna următoare ALT + SĂGEATĂ JOS
Salt la luna următoare ALT+PAGE DOWN
Salt la ziua anterioară CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Salt la săptămâna anterioară ALT+UP ARROW
Salt la luna anterioară ALT+PAGE UP
Salt la începutul săptămânii ALT+HOME
Salt la finalul săptămânii ALT+END
Salt la modul de vizualizare Săptămână completă ALT+SEMNUL MINUS sau CTRL+ALT+ 3
Comutare la modul de vizualizare Săptămână de lucru CTRL+ALT+2
Salt la rezervare anterioară CTRL+VIRGULĂ sau CTRL+SHIFT+VIRGULĂ
Salt la următoarea rezervare CTRL+PUNCT sau CTRL+SHIFT+PUNCT
Configurarea recurenței pentru o rezervare sau o activitate CTRL+G

Consultați și sub Vizualizări, vizualizarea Calendar Zi/Săptămână/Lună și Navigator de dată

AfișarePersoane de contact

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Formarea unui număr nou CTRL+SHIFT+D
Găsirea unei persoane de contact sau unui alt element F3 sau CTRL+E
Introducerea unui nume în caseta Căutare Agende F11
În vizualizarea persoanelor de contact Tabel sau Listă, se sare la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă SHIFT+literă
Selectarea tuturor persoanelor de contact CTRL+A
Crearea unui mesaj nou adresat persoanei de contact selectate CTRL+F
Crearea unei intrări Jurnal pentru persoana de contact selectată CTRL+J
Crearea unei persoane de contact noi ( în vizualizarea Persoane de contact ) CTRL+N
Crearea unei persoane de contact noi ( din orice vizualizare Outlook ) CTRL+SHIFT+C
Deschiderea unui formular de persoană de contact pentru persoana de contact selectată CTRL+O sau CTRL+SHIFT+ENTER
Crearea unei liste noi de distribuire CTRL+SHIFT+L
Imprimare. CTRL+P
Actualizarea unei liste de membri ai listei de distribuire F5
Salt la un folder diferit CTRL+Y
Deschidere Agendă CTRL+SHIFT+B
Utilizarea Criterii complexe de găsire CTRL+SHIFT+F
Într-o persoană de contact deschisă, deschiderea următoarei persoane de contact listată CTRL+SHIFT+PERIOD
Închiderea unei persoane de contact ESC
Deschiderea unei pagini Web pentru persoana de contact selectată (dacă este inclusă una) CTRL+SHIFT+X
Deschiderea casetei de dialog Verificare adresă ALT+D
Afișarea informațiilor Poștă electronică 1 într-un formular de persoană de contact, sub Internet ALT+SHIFT+1
Afișarea informațiilor Poștă electronică 2 într-un formular de persoană de contact, sub Internet ALT+SHIFT+2
Afișarea informațiilor Poștă electronică 3 într-un formular de persoană de contact, sub Internet ALT+SHIFT+3

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschidere listă Adăugare ALT+A
Selectarea textului din caseta Etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită ALT+B
Deschiderea casetei de dialog Adăugare imagine card ALT+C
Plasarea cursorului la începutul casetei Editare ALT+E
Selectarea castei Câmpuri ALT+F
Selectarea listei verticale Aliniere imagine ALT+G
Selectare paletă de culori pentru fundal ALT+K, then ENTER
Selectarea listei verticale Aspect ALT+L
Eliminarea unui câmp selectat din caseta Câmpuri ALT+R

AfișareActivități

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișare sau ascundere Bară de operare ALT+F2
Acceptarea unei solicitări de activitate ALT+C
Refuzarea unei solicitări de activitate ALT+R
Găsirea unei activități sau unui alt element CTRL+E
Deschiderea casetei de dialog Salt la folder CTRL+Y
Crearea unei activități noi ( în modul de vizualizare Activități ) CTRL+N
Crearea unei activități noi ( din orice vizualizare Outlook ) CTRL+SHIFT+K
Crearea unei solicitări noi de activitate CTRL+SHIFT+U
Deschiderea elementului selectat CTRL+O
Imprimarea elementului selectat CTRL+P
Pentru toate elementele CTRL+A
Ștergerea elementului selectat CTRL+D
Redistribuirea unei activități ca atașare CTRL+F
Comutarea între Panoul de navigare, lista Activități și Bara de operare SHIFT+TAB
Deschiderea elementului selectat ca element Jurnal CTRL+J
Anularea ultimei acțiuni CTRL+Z
Semnalizarea unui element sau marcarea sa ca fiind complet INSERT

AfișareFormatarea textului

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișează meniul Format ALT+O
Afișează caseta de dialog Font CTRL+SHIFT+P
Comutarea între mărimea literelor (cu textul selectat) SHIFT+F3
Formatarea literelor ca litere mici CTRL+SHIFT+K
Transformarea literelor în aldine CTRL+B
Adăugarea de marcatori CTRL+SHIFT+L
Transformarea literelor în italice CTRL+I
Mărirea indentării CTRL+T
Micșorarea indentării CTRL+SHIFT+T
Aliniere la stânga CTRL+L
Centrare CTRL+E
Subliniere CTRL+U
Mărirea dimensiunii fontului CTRL+] or CTRL+SHIFT+>
Micșorarea dimensiunii fontului CTRL+[ or CTRL+SHIFT+<
Decupare CTRL+X sau SHIFT+DELETE
Copiere

CTRL+C sau CTRL+INSERT

 Notă   CTRL+INSERT nu este disponibil în Panou lectură.

Lipire CTRL+V sau SHIFT+INSERT
Ștergerea formatare CTRL+SHIFT+Z sau CTRL+SPAȚIU
Ștergerea următorului cuvânt CTRL+SHIFT+H
Întinderea unui paragraf pentru a se potrivi între margini CTRL+SHIFT+J
Aplicarea stilurilor CTRL+SHIFT+S
Crearea unei indentări agățate CTRL+T
Inserarea unui hyperlink CTRL+K
Alinierea la stânga a unui paragraf CTRL+L
Alinierea la dreapta a unui paragraf CTRL+R
Reducerea unei indentări agățate CTRL+SHIFT+T
Eliminarea formatării paragrafului CTRL+Q

AfișarePentru a adăuga informații Web la elemente

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Editarea unui URL din corpul unui element Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului
Specificarea unui browser Web Țineți apăsată tasta SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului
Inserarea unui hyperlink CTRL+K

AfișareExaminarea înaintea imprimării

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea Examinare imprimare

Apăsați ALT+F, apoi apăsați V

Pentru a imprima un element într-o fereastră deschisă, apăsați ALT+F, apăsați W, apoi apăsați V

Imprimarea unei examinări de imprimare ALT+P
Deschiderea Configurare pagină din Examinare imprimare ALT+S sau ALT+U
Panoramare ALT+Z
Închidere Examinare imprimare ALT+C

AfișareTrimitere/Primire

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Pornirea unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup în Trimitere/Primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți. F9
Pornirea unei operațiuni trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări) SHIFT+F9
Pornirea unei operațiuni de trimitere/primire CTRL+M
Definire grupuri Trimitere/Primire CTRL+ALT+S

AfișareEditor Visual Basic

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea editorului Visual Basic ALT+F11

AfișareMacrocomenzi

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Redare macrocomandă ALT+F8

AfișareFormulare

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salvare proiectare formular CTRL+ALT+SHIFT+F12
Salvare date formular CTRL+SHIFT+F11
Crearea unui nou formular Microsoft Office InfoPath Faceți clic într-un folder InfoPath, apoi tastați CTRL+N

Începutul paginii Începutul paginii

Vizualizări

AfișareVizualizare tabel

AfișareUtilizare generală

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea unui element ENTER
Selectarea tuturor elementelor CTRL+A
Salt la elementul din partea de jos a ecranului PAGE DOWN
Salt la elementul din partea de sus a ecranului PAGE UP
Extinderea sau reducerea elementelor selectate cu un element SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea sau deselectarea elementul activ CTRL+SPAȚIU
Reîmprospătarea vizualizării F5

AfișareCând este selectat un grup

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Extinderea tuturor grupurilor. CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrângerea grupurilor CTRL+SEMNUL MINUS
Extinderea unui singur grup selectat SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrângerea unui singur grup selectat SEMNUL MINUS
Selectarea grupului anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea următorului grup SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea primului grup HOME
Selectarea ultimului grup END
Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareToate grupurile

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Restrângerea tuturor grupurilor CTRL+SEMNUL MINUS
Extinderea tuturor grupurilor CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

AfișareVizualizarea Calendar Zi/Săptămână/Lună

AfișareToate trei

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Vizualizarea între 1 și 9 zile ALT+ tasta pentru numărul de zile
Vizualizarea a 10 zile ALT+0 (ZERO)
Comutare la săptămâni ALT+SEMNUL MINUS
Comutare la luni ALT+=
Mutare între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere CTRL+TAB sau F6
Selectarea rezervării anterioare SHIFT+TAB
Salt la ziua precedentă SĂGEATĂ LA STÂNGA
Salt la ziua următoare SĂGEATĂ LA DREAPTA
Salt la aceeași zi din săptămâna următoare ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Salt la aceeași zi din săptămâna anterioară ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

AfișareVizualizarea Zi

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectarea orei la care începe ziua de lucru HOME
Selectarea orei la care se încheie ziua de lucru END
Selectarea intervalului orar anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea intervalului orar următor SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea intervalului orar din partea de sus a ecranului PAGE UP
Selectarea intervalului orar din partea de jos a ecranului PAGE DOWN
Extinderea sau reducerea intervalul de timp selectat SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea în sus sau în jos a unei rezervări Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Modificarea orei de început sau de sfârșit a unei rezervări Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea elementului selectat în aceeași zi din săptămâna următoare ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea elementului selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

AfișareVizualizarea Săptămână

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată HOME
Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată END
Salt o pagină în sus în ziua selectată. PAGE UP
Salt o pagină în sus în ziua selectată PAGE DOWN
Mutarea rezervării în sus, în jos, la stânga sau la dreapta ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS, ÎN JOS, LA STÂNGA sau LA DREAPTA
Modificarea duratei intervalului orar selectat SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA, LA DREAPTA, ÎN SUS sau ÎN JOS; sau SHIFT+HOME sau SHIFT+END

AfișareVizualizarea Lună

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salt la prima zi din săptămână HOME
Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară PAGE UP
Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare PAGE DOWN

AfișareNavigatorul de dată

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Salt la prima zi din săptămâna curentă. ALT+HOME
Salt la ultima zi din săptămâna curentă. ALT+END
Salt la aceeași zi din săptămâna trecută. ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

AfișareVizualizarea Cărți de vizită sau vizualizarea Fișe de adrese

AfișareUtilizare generală

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectarea unei cărți de vizită sau fișe de adrese specifice din listă. Una sau mai multe litere din numele cărții sau a fișei sau numele câmpului după care sortați.
Selectarea fișei anterioare SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea fișei următoare SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea primei fișe din listă HOME
Selectarea ultimei fișe din listă END
Selectarea primei fișe din pagina curentă PAGE UP
Selectarea primei fișe din pagina următoare PAGE DOWN
Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana următoare SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana anterioară SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unei cărți de vizită sau fișe de adrese active CTRL+SPAȚIU
Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire SHIFT+SĂGEATĂ JOS
Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară, indiferent de punctul de pornire CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese următoare, indiferent de punctul de pornire CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinderea selecției până la prima fișă din listă SHIFT+HOME
Extinderea selecției până la ultima fișă din listă SHIFT+END
Extinderea selecției la prima carte de vizită sau fișă de adrese de pe pagina anterioară SHIFT+PAGE UP
Extinderea selecției la ultima carte de vizită sau fișă de adrese de pe ultima pagină SHIFT+PAGE DOWN

AfișareMutarea între câmpuri într-o carte de vizită sau fișă de adrese deschisă

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp sau apăsați pe F2.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Se mută la câmpul următor, iar de la ultimul câmp dintr-o fișă se mută la primul câmp din fișa următoare TAB
Se mută la câmpul anterior, iar de la primul câmp dintr-o fișă se mută la ultimul câmp din fișa anterioară SHIFT+TAB
Se mută la câmpul următor sau se adaugă o linie într-un câmp cu mai multe linii ENTER
Se mută la câmpul anterior fără a ieși din fișa activă SHIFT+ENTER
Afișarea punctului de inserare în câmpul activ pentru editarea textului F2

AfișareMutarea de la un caracter la altul într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp sau apăsați pe F2.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Adăugarea unei linii într-un câmp cu mai multe linii ENTER
Mutarea la începutul unei linii HOME
Mutarea la sfârșitul unei linii END
Mutarea la începutul unui câmp cu mai multe linii PAGE UP
Mutarea la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii PAGE DOWN
Mutarea la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii SĂGEATĂ ÎN SUS
Mutarea la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea la caracterul anterior într-un câmp SĂGEATĂ LA STÂNGA
Mutarea la caracterul următor într-un câmp SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareVizualizarea Cronologie (Activități sau Jurnal)

AfișareCând este selectat un element

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Selectarea elementului anterior SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea elementului următor SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea mai multor elemente adiacente SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea mai multor elemente neadiacente CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA+SPAȚIU sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA+SPAȚIU
Deschiderea elementelor selectate ENTER
Afișarea elementelor cu un ecran mai sus decât cele de pe ecran PAGE UP
Afișarea elementelor cu un ecran mai jos decât cele de pe ecran PAGE DOWN
Selectarea primului element dintr-o cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup HOME
Selectarea ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup END
Afișarea (fără selectare) primului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup CTRL+HOME
Afișarea (fără selectare) ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup CTRL+END

AfișareCând este selectat un grup

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Extinderea grupului ENTER sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Restrângerea grupului ENTER sau SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea grupului anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea grupului următor SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea primului grup din cronologie HOME
Selectarea ultimului grup din cronologie END
Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareCând este selectată o unitate de timp din scara de timp a unei zile

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Se mută înapoi cu același increment ca cel afișat în scara de timp SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se mută înainte cu același increment ca cel afișat în scara de timp SĂGEATĂ LA DREAPTA
Când este selectată scara de timp inferioară, selectează scara de timp superioară SHIFT+TAB
Când este selectată scara de timp superioară, selectează scara de timp inferioară TAB
Când este selectată scara de timp inferioară, selectează primul element de pe ecran sau primul grup de pe ecran dacă elementele sunt grupate TAB

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Outlook 2007