Comenzi rapide de la tastatură pentru Clip Organizer

Comenzi rapide din bara de instrumente

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea panoului de activități Listă colecție ALT+L
Afișarea panoului de activități Căutare ALT+C
Deschiderea Ajutorului ALT+H sau F1

Comenzi rapide pentru a găsi miniaturi

Pentru aceasta Apăsați
Deplasare la stânga și la dreapta, sus și jos, între colecții sau miniaturi TASTE SĂGEȚI
Selectare miniaturi suplimentare după ce s-a selectat o miniatură SHIFT+TASTELE SĂGEATĂ
Selectarea tuturor miniaturilor din pagina curentă CTRL+A
Copiere CTRL+C
Lipire CTRL+V
Ștergerea miniaturii sau a categoriei selectate DELETE
Deplasarea la începutul unui rând de miniaturi HOME
Deplasarea la sfârșitul unui rând de miniaturi END

Afișare meniuri

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea meniurilor de comenzi rapide pentru o colecție, o miniatură sau un link SHIFT+F10

Comenzi rapide pentru casete de dialog

Pentru aceasta Apăsați
Ieșire dintr-o casetă de dialog ESC
Deschiderea meniului de comenzi rapide ale unei casete de dialog ALT+BARĂ SPAȚIU
 
 
Se aplică la:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003