Tabela de caractere ASCII

Se aplică la
Versiunea 2003 a următoarelor programe Microsoft Office: Access 2003,
Excel 2003, FrontPage® 2003, InfoPath™ 2003, OneNote® 2003,
Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Project 2003, Publisher 2003,
Visio® 2003 și Word 2003

Versiunea 2002 a următoarelor programe Microsoft Office: Access 2002,
Excel 2002, FrontPage® 2002, Outlook® 2002, PowerPoint® 2002,
Project 2002, Publisher 2002, Visio® 2002 și Word 2002

Numerele constituie limbajul computerelor. Dar cum utilizează computerul alfabetul pentru a comunica cu programele și cu alte computere? Una din modalități este conversia unui set de caractere (set de caractere: O grupare de caractere alfabetice, numerice și altele care au anumite relații în comun. De exemplu, setul de caractere standard ASCII include litere, numere, simboluri și coduri de control care alcătuiesc schema codurilor ASCII.) într-o reprezentare numerică.

În anii 60, necesitatea standardizării a condus la Codul american standard pentru schimbul de informații (ASCII) (ASCII: Un cod în care caracterele limbii engleze sunt reprezentate ca numere. Fiecărui caracter îi este atribuit un număr de la 0 la 127. Majoritatea computerelor utilizează ASCII pentru reprezentarea textului și transferarea datelor de la un computer la altul.) (pronunțat aschii). Tabela ASCII conține 128 de numere asociate caracterelor (caracter: O literă, un număr, un semn de punctuație sau un simbol.) corespunzătoare. ASCII furnizează o modalitate prin care computerele pot stoca și face schimb de date cu alte computere și programe.

Textul formatat ASCII nu conține informații de formatare cum ar fi aldin, cursiv sau fonturi. Când utilizați Microsoft Notepad sau salvați un fișier ca text simplu în Microsoft Office Word, se utilizează ASCII. Probabil că ați citit anunțuri pentru posturi vacante în care angajatorul cerea CV-urile în format ASCII. Acest lucru înseamnă că, indiferent cum trimiteți CV-ul, ca mesaj de poștă electronică, fax sau copie imprimată, angajatorul dorește ca acesta să nu conțină deloc formatări de stil. Firmele mari pot să scaneze CV-urile, iar textul formatat ASCII funcționează bine împreună cu programele de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) (OCR: Traduce imaginile de text, cum sunt documentele scanate, în caractere de text efective. Cunoscut și ca recunoaștere de text.) pentru scanare.

Inserarea unui caracter ASCII într-un document

 Notă   Această caracteristică necesită Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word sau Visio.

În plus față de simpla tastare a unui caracter la tastatură, se mai poate utiliza și codul de caracter al simbolului ca o comandă rapidă de la tastatură. De exemplu, pentru a insera semnul pentru grade, apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați 0176 pe minitastatura numerică.

  • Pentru a insera un caracter ASCII din tabelele de mai jos, apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați echivalentul numeric zecimal.

De exemplu, pentru a insera semnul pentru grade, apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați 0176 pe minitastatura numerică.

 Notă   Trebuie să utilizați minitastatura numerică pentru a tasta numerele, nu tastatura. Asigurați-vă că tasta NUM LOCK este activată, dacă tastatura are nevoie de aceasta pentru a tasta numere pe tastatura numerică.

Caractere ASCII imprimabile

Numerele de la 32–126 sunt asociate caracterelor pe care le găsiți pe tastatură și care apar atunci când vizualizați sau imprimați un document. Numărul 127 reprezintă comanda DELETE.

AfișareTabela caracterelor ASCII imprimabile

Zecimal Caracter Zecimal Caracter
32 spațiu 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

Caracterele ASCII imprimabile extinse

Caracterele ASCII extinse corespund necesităților de a avea mai multe caractere. Codul ASCII extins cuprinde cele 128 de caractere cuprinse în ASCII (numerele 0–32 apar în tabela care urmează) și adaugă încă 128 de caractere suplimentare, totalizând 256. Chiar și cu aceste caractere suplimentare, multe limbi conțin simboluri care nu pot fi condensate în 256 de caractere. De aceea, există variante de ASCII care cuprind caractere și simboluri regionale.

De exemplu, tabela ASCII cunoscută și sub numele de ISO 8859-1 este utilizată de multe programe software pentru limbile din America de Nord, Europa Occidentală, Australia și Africa.

AfișareTabela caracterelor ASCII imprimabile extinse

Zecimal Caracter Zecimal Caracter
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 ĺ 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ď 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Ĺ 207
144 É 208
145 ć 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ˘ 219
156 Ł 220
157 Ą 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ń 228 Σ
165 Ń 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ˝ 235 δ
172 Ľ 236
173 ˇ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ˛
190 254
191 255  

Caracterele ASCII ne-imprimabile de control

Numerele de la 0 la 31 din tabela ASCII sunt atribuite caracterelor de control care se utilizează pentru a controla dispozitive periferice cum ar fi imprimantele. De exemplu, 12 reprezintă funcția salt de pagină/pagină nouă. Această comandă indică unei imprimante să sară la începutul paginii următoare.

AfișareTabela caracterelor ASCII ne-imprimabile de control

Zecimal Caracter Zecimal Caracter
0 null 16 comutare a legăturii de date
1 început de antet 17 caracter de control al dispozitivului 1
2 început de text 18 caracter de control al dispozitivului 2
3 sfârșit de text 19 caracter de control al dispozitivului 3
4 sfârșit de transmisie 20 caracter de control al dispozitivului 4
5 interogare 21 confirmare negativă
6 confirmare 22 pauză de sincronizare
7 semnal sonor 23 sfârșit de bloc de transmisie
8 pas înapoi 24 invalidare
9 tabulator orizontal 25 sfârșit de suport
10 salt de linie/linie nouă 26 caracter de substituție
11 tabulator vertical 27 caracter de evitare
12 salt de pagină/pagină nouă 28 separator de fișier
100.000 retur de car 29 separator de grupuri
14 deselectare alternativ 30 separator de înregistrări
15 selectare alternativ 31 separator unități

Dincolo de ASCII

O altă tabelă de caractere, mai nouă, este denumită Unicode (Unicode: Un standard de codare a caracterelor dezvoltat de Unicode Consortium. Utilizând mai mult de un octet pentru reprezentarea fiecărui caracter, Unicode permite ca practic toate limbile scrise din lume să fie reprezentate utilizând un set unic de caractere.). Deoarece Unicode este o tabelă mult mai mare, ea poate reprezenta 65.536 de caractere în loc de cele 128 ale ASCII sau cele 256 ale ASCII extins. Această capacitate mai mare permite ca majoritatea caracterelor diverselor limbi să fie cuprinse într-un singur set de caractere.

 
 
Se aplică la:
Access 2003, Excel 2003, InfoPath 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003