Caseta de dialog Configurare complexă imprimantă

Utilizați aceste opțiuni pentru a controla o gamă largă de instrumente de imprimare, cum ar fi configurarea imprimantei cu un expert pentru a imprima cu ușurință plicuri și publicații cu două fețe, imprimarea separată a plăcilor de culori și includerea marcajelor de imprimantă.

AfișareFila Separații

Ieșire

Selectați setările care determină dacă imprimați în compozit sau separații, ce plăci se imprimă și cu ce rezoluție imprimați.

Imprimare culori ca    Selectați una dintre aceste opțiuni pentru a specifica modelul de culoare:

 • RGB compus    Selectați această opțiunea pentru a imprima un compozit ale cărui culori sunt definite de modelul de culoare RGB. Această opțiune se recomandă pentru imprimarea desktop.
 • Tonuri de gri compuse    Selectați această opțiunea pentru a imprima un compozit ale cărui culori sunt definite ca tonuri de gri.
 • CMYK compus    Selectați această opțiunea pentru a imprima un compozit ale cărui culori sunt definite de modelul de culoare CMYK (bleu, fucsia, galben, negru).

 Note 

 • Pentru a fi activată opțiunea CMYK, trebuie să aveți o imprimantă color de nivel PostScript 2 sau o versiune ulterioară conectată la computer.
 • Dacă nu ați selectat o imprimantă color în caseta de dialog Imprimare și selectați această opțiune, va apărea un mesaj care cere alegerea unei imprimante color.
 • Separații    Selectați această opțiune pentru a imprima o placă separată pentru fiecare cerneală utilizată în publicație.

 Notă   Dacă selectați Separații, se activează opțiunile Nu se afișează plăcile necompletate și Ecran semitonuri.

Aceste plăci    Selectați una dintre aceste opțiuni pentru a defini cernelurile care se vor utiliza în procesul de imprimare. În funcție de opțiunea aleasă, variază opțiunea Ecran semitonuri.

 Notă   Opțiunea este activată doar dacă se selectează Separații.

 • Toate cernelurile definite    Selectați această opțiune pentru a imprima o placă separată pentru fiecare cerneală definită în publicație, indiferent dacă se utilizează sau nu.
 • Numai cernelurile utilizate    Selectați această opțiune pentru a imprima plăci separate doar pentru acele cerneluri care se utilizează în publicație.
 • Conversie de la spot la proces    Selectați această opțiune pentru a face conversia culorilor de spot utilizate în publicație la valorile CMYK echivalente și pentru a imprima aceste obiecte ca parte a procesului separării de culori.

Nu se imprimă plăcile necompletate    Bifați această casetă de selectare pentru a preveni imprimarea plăcilor pentru o cerneală care se utilizează în publicație, dar nu pe o anumită pagină. De exemplu, când această casetă de selectare este bifată, Publisher imprimă doar o placă de cerneală neagră pentru o pagină care conține doar text negru. În cazul paginilor care conțin fotografii color, Publisher imprimă plăci de cerneală bleu, fucsia, galbene și negre.

Rezoluție    Opțiunile care sunt afișate variază, în funcție de imprimantă. De exemplu, pe lângă opțiunea (implicit), alte rezoluții sunt 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 sau 1800 x 1800. În mod normal, rezoluțiile din listă sunt în puncte pe inch (dpi). Se pot exprima în puncte pe centimetru (dpc), în funcție de imprimantă sau imprimantă tipografică. Rezoluțiile disponibile depind de driverul de imprimantă pe care îl utilizați. Imprimantele au rezoluții prestabilite care nu se pot particulariza. Unele imprimante permit imprimarea cu o singură rezoluție.

Ecran semitonuri

Selectați setările care determină numărul de linii pe inch (lpi). Setările variază, în funcție de opțiunile selectate în lista Aceste plăci.

 Notă   Opțiunile sunt activate doar dacă se selectează Separații.

Se utilizează setările particularizate de mai jos    Bifați această casetă de selectare pentru a seta unghiuri linie ecran și frecvențe particularizate pentru plăci de culoare de proces sau de culoare spot. Dacă alegeți Toate cernelurile definite, Numai cernelurile utilizate sau Conversie de la spot la proces, opțiunile Imprimare placă, Frecvență și Unghi variază. Întrebați imprimanta comercială dacă trebuie modificate opțiunile implicite.

Imprimare placă    Bifați casetele de selectare pentru plăcile de cerneală pe care doriți să le imprimați.

Frecvență    Introduceți o frecvență linie ecran particularizată pentru toate ecranele și semitonurile de pe orice placă.

Unghi    Introduceți un unghi linie ecran particularizat pentru toate ecranele și semitonurile de pe orice placă.

 Notă   Frecvența implicită în Publisher este 133 de linii pe inch (lpi). Unghiurile Unghiurile implicite din Publisher sunt:

 • Negru (K): 45 de grade.
 • Bleu (C): 105 de grade.
 • Fucsia (M): 75 de grade.
 • Galben (Y): 90 de grade.
 • Culori spot: variază în funcție de cât de multe se utilizează. Publisher imprimă prima culoare spot la 45 de grade. Alte culori spot se imprimă la 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 și 0.

Reinițializare filă

Dacă faceți clic pe acest buton se reinițializează toate opțiunile din această filă la setările implicite.

AfișareFila Setări pagină

Setați marcajele de imprimantă pe care doriți să le utilizați. Aceste marcaje se imprimă în afara paginii și se imprimă doar dacă dimensiunea hârtiei este mai mare decât dimensiunea publicației.

Imprimare ieșire

Selectați orientarea și imaginile ieșirii. Se pot vedea efectele produse de selectarea acestor opțiuni sub Eșantion.

 Notă   Următoarele opțiuni sunt disponibile doar pentru imprimante PostScript:

 • Răsturnare verticală    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima o imagine în oglindă verticală a publicației. Această opțiune se utilizează cel mai frecvent în cazul imprimării pe film cu o imprimantă tipografică, astfel încât imaginea să apară corect când partea dinspre emulsie a filmului este orientată în jos (ca și la obținerea unei plăci tipografice).
 • Răsturnare orizontală    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima o imagine în oglindă orizontală a publicației. Această opțiune se utilizează cel mai frecvent în cazul imprimării pe film cu o imprimantă tipografică, astfel încât imaginea să apară corect când partea dinspre emulsie a filmului este orientată în jos (ca și la obținerea unei plăci tipografice).
 • Imagine negativ    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima o imagine negativ a publicației. Această opțiune se utilizează cel mai frecvent în cazul imprimării pe film cu o imprimantă tipografică, astfel încât imaginea să apară ca pozitiv pe o placă printru presă.

Eșantion

Această casetă afișează un exemplu al modului în care opțiunile selectate afectează imaginile și textul. De exemplu, dacă selectați Răsturnare orizontală și Imagine negativ, imaginea Eșantion afișează un animal alb alergând înspre stânga deasupra textului aliniat la dreapta. Hârtia de fundal va fi neagră.

Ajustaje

Alegeți dacă se permit ajustaje și se indică porțiunea care trebuie eliminată cu Marcaje de extindere.

 Notă   Următoarele opțiuni sunt disponibile doar pentru imprimante PostScript:

 • Se permit extinderi    Bifați această casetă de selectare pentru a le permite obiectelor care depășesc marginea paginii cu până la 1/8 inch să se imprime.
 • Marcaje de extindere    Această casetă de selectare este disponibilă doar dacă se selectează Se permit extinderi. Bifați această casetă de selectare pentru a se imprima Marcaje de extindere care indică ajustajele. Marcajele de ajustaj se imprimă cu 1/8 inch în afara marcajelor de trunchiere.

Marcaje de imprimantă

Alegeți dintr-o gamă largă de marcaje de imprimantă. Aceste marcaje se imprimă în afara paginii și se por imprima doar dacă dimensiunea hârtiei este mai mare decât dimensiunea publicației.

 Notă   Opțiunile Informații lucrare, Marcaje de înregistrare și Bare de densitate sunt disponibile doar dacă ați selectat Tonuri de gri compuse, Separații sau CMYK compus sub Ieșire în fila Separations. Nu sunt disponibile dacă selectați RGB compus.

 • Marcaje de trunchiere    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima marcaje care indică zonele care se vor trunchia dintr-o pagină pentru a o aduce la dimensiunea intenționată a publicației.
 • Informații lucrare    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima informații despre lucrarea de imprimare pe fiecare placă. Informațiile despre lucrare includ numele de fișier al publicației, data la care s-a imprimat și numărul paginii. Dacă imprimați separații, informațiile despre lucrare includ și placa de culoare pentru care se imprimă (bleu, fucsia, galben, negru sau o culoare spot).
 • Marcaje de înregistrare    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima marcaje de înregistrare care se utilizează pentru alinierea (înregistrarea) imprimării a două sau mai multe plăci tipografice pe o singură pagină.
 • Bare de densitate    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima o bară de densitate care este gradată de la o umplere de 10 procente la 100 de procente. O imprimantă comercială va utiliza această bară pentru a determina timpul de expunere corespunzător pentru obținerea plăcilor și pentru a testa puncte de pe paginile imprimate.
 • Bare de culori (numai CMYK și Separare)    Bifați această casetă de selectare pentru a imprima o bară de culori care se utilizează de o imprimantă comercială pentru a verifica cât de consistentă este o pată de cerneală de pe pagină. Această opțiune este disponibilă doar dacă selectați opțiunea Separații sau CMYK compus în fila Separații.

Stil marcaj    Faceți clic pe o pictogramă pentru a selecta stilul de marcaj.

AfișareFila Elemente grafice și fonturi

Selectați modul în care fonturile, rezoluția imaginilor și trunchierea și reeșantionare imaginilor sunt gestionate în timpul imprimării.

Fonturi

Se utilizează numai fonturile publicației    Faceți clic pe această opțiune pentru a îi permite imprimantei să utilizează doar versiunea de font utilizată în publicație.

 Notă   Există mai multe versiuni ale aceluiași font. De exemplu, chiar dacă utilizați un font obișnuit Times New Roman, se poate să nu fie exact același font pe care îl are incorporat imprimanta desktop. Dacă utilizați versiunile de font furnizate de Publisher, publicația se va imprima într-un mod mai previzibil și la o calitate mai bună decât în cazul în care se permite substituirea fonturilor.

Se permite imprimantei să substituie fonturile    Faceți clic pe această opțiune pentru a utiliza fonturile rezidente ale imprimantei — aflate în memorie de tipul doar în citire (ROM), memorie cu acces aleator (RAM) sau pe o unitate de hard disk — care au aceleași nume ca și fonturile utilizate în publicație. Este posibil ca selectarea acestei opțiuni să mărească viteza de imprimare, deoarece fișierul va fi mai mic, dar se poate ca publicația să arate diferit.

Imagini

Se imprimă toate imaginile la rezoluție maximă    Faceți clic pe această opțiune pentru a imprima imaginile legate ca elemente grafice cu rezoluție înaltă.

Se imprimă imaginile legate la rezoluție redusă    Faceți clic pe această opțiune pentru a imprima fiecare imagine legată utilizând elementul grafic substituent, cu rezoluție joasă, care este stocat în publicație.

Nu se imprimă nicio imagine    Faceți clic pe această opțiune pentru a imprima o casetă în locul fiecărei imagini. Această opțiune este utilă dacă doriți să imprimați o verificare rapidă a aspectului, care afișează doar poziționarea imaginilor.

 Notă   Această opțiune înlocuiește toate imaginile inserate, indiferent dacă sunt legate sau incorporate, cât și miniaturile. Grafica din forme automate și margini se imprimă întotdeauna. De asemenea, imaginile utilizate pentru umplere în forme automate, casetele text și WordArt se vor imprima, cât și imaginile utilizate ca fundal pentru pagini.

Trunchiere și reeșantionare imagini

Aceste opțiuni nu sunt disponibile pentru RGB compus comercial.

 Notă   Pentru a selecta CMYK compus, trebuie să aveți o imprimantă color de nivel PostScript 2 sau o versiune ulterioară selectată în caseta de dialog Imprimare.

Imagini color și în tonuri de gri    Bifați această casetă de selectare pentru calitatea de imprimare, apoi introduceți intervalul de puncte pe inch (dpi) pentru imaginile color și în tonuri de gri. Valorile minime și maxime implicite sunt diferite pentru fiecare metodă de imprimare. De exemplu, valoarea minimă implicită pentru imprimare de calitate înaltă este 300 dpi și valoarea maximă implicită este 450 dpi.

Grafică liniară (1 bit)    Bifați această casetă de selectare pentru imprimare de calitate înaltă, apoi introduceți intervalul de puncte pe inch (dpi) pentru grafică liniară. Valoarea minimă implicită este 1200 dpi, iar valoarea maximă implicită este 1500 dpi.

Reinițializare filă    Faceți clic pe acest buton pentru a reinițializa toate opțiunile din această filă la setările implicite.

AfișareFila Expert Configurare imprimantă

Selectați opțiunile din această filă pentru a configura imprimanta pentru imprimarea manuală a plicurilor sau publicațiilor cu două fețe. Se pot selecta opțiunile de sub Duplex flux manual pentru a ajusta setările colectate de expert.

 Note 

 • Prima dată când se imprimă un plic sau o publicație cu două fețe fără a se utiliza Expertul configurare imprimantă, va apărea un mesaj, întrebând dacă se utilizează expertul pentru a colecta setările de flux ale imprimantei. Dacă faceți clic pe Da, expertul va configura imprimanta.
 • Dacă aveți mai multe imprimante, executați expertul pentru a colecta setările de imprimare ale fiecărei imprimante înainte de a utiliza imprimanta.

Expert configurare imprimare pe două fețe

Faceți clic pe Expert configurare imprimare pe două fețe pentru a porni expertul în șase pași care vă ajută să imprimați corect publicații cu două fețe. Pașii includ identificarea modului în care imprimanta acceptă hârtie și executarea unui test pentru a asigura imprimarea corectă a publicației. După executarea expertului, acesta va utiliza automat setările imprimantei pentru toate activitățile de imprimare pe două fețe (duplex).

 Note 

 • Trebuie executat expertul pentru fiecare imprimantă nouă pe care o instalați, înainte de a imprima o publicație cu două fețe.
 • Dacă imprimanta desktop nu are capabilități duplex, executați Expert configurare imprimare pe două fețe, apoi imprimați manual publicația cu două fețe.

Duplex flux manual

După executare Expertului configurare imprimare pe două fețe, se pot ajusta setările imprimantei care au fost colectate de expert, astfel încât să se poate imprima manual o publicație cu două fețe.

 Important   Nu modificați aceste opțiuni decât dacă sunteți un utilizator avansat. Modificarea setărilor poate face ca lucrarea de imprimare să nu reușească.

Alimentare de la:    

Selectați o opțiune pentru a indica dacă imprimanta se alimentează cu hârtie dintr-o tavă din partea de jos sau din partea de sus a imprimantei.

Alimentare hârtie cu:    

 • Latura lungă    Selectați această opțiune dacă imprimanta se alimentează cu hârtie pe latura lungă (orientare tip vedere).
 • Latura scurtă    Selectați această opțiune dacă imprimanta se alimentează cu hârtie pe latura scurtă (orientare tip portret).

Rotire foaie hârtie:    

 • 0 grade    Selectați această opțiune dacă se poate reinsera hârtia în aceeași direcție ca și prima parte a paginii cu două fețe.
 • 180 grade    Selectați această opțiune dacă trebuie rotită hârtia orizontal cu 180 de grade înainte de a o reinsera pentru imprimarea pe două fețe.

Alimentare față    

 • Cu fața în sus    Selectați această opțiune dacă imprimanta imprimă pagina cu fața în sus.
 • Cu fața în jos    Selectați această opțiune dacă imprimanta imprimă pagina cu fața în jos.

Alimentare verso:    

 • Cu fața în jos    Selectați această opțiune dacă imprimanta imprimă pagina cu fața în jos.
 • Cu fața în sus    Selectați această opțiune dacă imprimanta imprimă pagina cu fața în sus.

Ordine imprimare verso:    

 • Inversare    Selectați această opțiune pentru a imprima publicația în ordine inversă (efect de oglindă).
 • Normală    Selectați această opțiune pentru a imprima publicația în mod normal.

Dialog Inițializare plic

Faceți clic pe butonul Dialog Inițializare plic pentru a afișa caseta de dialog Inițializare plic, care se utilizează pentru a imprima plicuri.

Pentru mai multe informații despre caseta de dialog Inițializare plic, vedeți caseta de dialog Inițializare plic.

Reinițializare filă

Dacă faceți clic pe acest buton se reinițializează doar opțiunile din casetele de dialog Duplex flux manual și Inițializare plic. Nu se reinițializează opțiunile din Expertul configurare imprimare pe două fețe.

 
 
Se aplică la:
Publisher 2007