Setarea marginilor de pagină înainte de imprimarea unei foi de lucru

Pentru a alinia mai bine o foaie de lucru Microsoft Excel pe o pagină imprimată, aveți posibilitatea să modificați marginile, să specificați margini particularizate sau să centrați foaia de lucru orizontal sau vertical în pagină.

Marginile paginilor sunt spațiile goale de la datele foii de lucru și marginile paginii imprimate. Marginile paginii de sus și de jos pot fi utilizate pentru unele elemente, cum ar fi anteturi, subsoluri și numere de pagini.

  1. Selectați foaia sau foile de lucru pe care doriți să le imprimați.

AfișareCum se selectează foile de lucru

Pentru a selecta Procedați astfel
O singură foaie

Faceți clic pe selectorul foii.

Selectori foi

Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

Butoane de defilare prin selectori

Două sau mai multe foi adiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.
Două sau mai multe foi neadiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.
Toate foile dintr-un registru de lucru Faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.

Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi.


  1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe Margini.

Grupul Inițializare pagină din fila Aspect pagină

  1. Efectuați una din următoarele:
    • Pentru a utiliza margini predefinite, faceți clic pe Normal, Lat sau Îngust.

 Sfat   Dacă ați mai utilizat o setare de margini particularizată, acea setare este disponibilă ca opțiune de margine predefinită în Ultima setare particularizată.

  • Pentru a specifica margini particularizate de pagini, faceți clic pe Margini particularizate, apoi, în casetele Superior, Inferior, Stânga și Dreapta, introduceți dimensiunile de margini dorite.
  • Pentru a seta marginile anteturilor și subsolurilor, faceți clic pe Margini particularizate, apoi introduceți dimensiuni noi pentru margini în caseta Antet sau Subsol. Setarea marginilor antetului sau subsolului modifică distanța de la marginea de sus a hârtiei la antet sau de la marginea de jos a hârtiei la subsol.

 Notă   Setările de antet și subsol ar trebui să fie mai mici decât setările de margini din partea superioară și inferioară, și mai mari sau egale cu marginile minime ale imprimantei.

  • Pentru a centra pagina orizontal sau vertical, faceți clic pe Margini particularizate, apoi, sub Centrare în pagină, bifați caseta de selectare Orizontal sau Vertical.

 Sfat   Pentru a vedea cum afectează noile margini foaia de lucru imprimată, faceți clic pe Examinare înaintea imprimării în fila Margini din caseta de dialog Inițializare pagină. Pentru a regla marginile în Examinare înaintea imprimării, bifați caseta de selectare Afișare margini în colțul din dreapta jos al ferestrei de examinare, apoi glisați ghidajele de margini negre în ambele părți sau în partea de sus sau de jos a paginii.

Notă    Marginile paginilor pe care le definiți într-o foaie de lucru dată se stochează cu acea foaie de lucru atunci când salvați registrul de lucru. Nu aveți posibilitatea să modificați marginile implicite ale paginii pentru registre noi de lucru.

 
 
Se aplică la:
Excel 2013