Schimbarea afișării axelor unei diagrame

Pentru majoritatea tipurilor de diagrame, aveți posibilitatea să afișați sau să ascundeți axele (axă: O linie mărginind suprafața de reprezentare grafică a unei diagrame utilizată drept cadru de referință pentru măsurători. Axa Y este în mod obișnuit axa verticală și conține date. Axa X este în mod obișnuit axa orizontală și conține categorii.) diagramei. Pentru a face datele diagramei mai ușor de înțeles, aveți și posibilitatea să modificați aspectul lor.

Important    Acest articol nu discută despre modificarea scării axelor de diagrame. Pentru informații despre cum să modificați scara, consultați:

Ce intenționați?


Aflați mai multe despre axe

Diagramele au de obicei două axe care se utilizează pentru măsurarea datelor categorizate: o axă verticală (denumită și axă de valori sau axă y) și o axă orizontală (denumită și axă de categorii sau axă x). Diagramele coloane 3-D, con 3-D sau piramidă 3-D au o a treia axă, axa de adâncime (denumită și axă de serii sau axă z), astfel încât datele se pot pe reprezenta adâncimea unei diagrame. Diagramele radar nu au axe orizontale (de categorii), iar diagramele cu structură radială și inelară nu au axe.


Diagramă care afișează o axă orizontală, verticală și de adâncime

Pasul 1 Axă verticală (de valori)

Pasul 2 Axă orizontală (de categorii)

Pasul 3 Axă de adâncime (de serii)


Nu toate diagramele afișează axele în același mod. De exemplu, diagramele xy (împrăștiate) și diagramele cu bule afișează valori numerice pe axa orizontală și pe axa verticală. Un exemplu poate fi modul în care se reprezintă centimetrii de precipitații în funcție de presiunea barometrică. Ambele elemente au valori numerice și punctele de date se vor reprezenta pe axele x și y relativ la valorile lor numerice. Axele de valori furnizează o serie de opțiuni, cum ar fi setarea scării la tipul logaritmic.

Alte tipuri de diagramă, cum ar fi diagrame de tip coloană, linie sau zonă, afișează valori numerice doar pe axa verticală (de valori) și afișează grupări de text (sau categorii) pe axa orizontală. De exemplu, modul în care se reprezintă centimetrii de precipitații în funcție de regiunea geografică. În acest exemplu, regiunile geografice sunt categorii de tip text ale datelor reprezentate pe axa orizontală (de categorii). Regiunile geografice vor fi spațiate uniform, deoarece sunt alcătuite din text în loc de valori măsurabile. Țineți cont de această diferență când selectați tipul de diagramă, deoarece opțiunile pentru axe de valori și de categorii diferă. Axa de adâncime (a seriilor) este o altă formă de axă de categorii.

Când se creează o diagramă, se afișează marcaje și etichete (gradații și etichete de gradații: Gradațiile sunt liniuțe de măsurare, similare diviziunilor de pe o riglă, care intersectează o axă. Etichetele de gradații identifică categoriile, valorile sau seriile dintr-o diagramă.) pe axe, în mod implicit. Se poate ajusta modul în care se afișează utilizând marcaje majore și minore și etichete. Pentru a evita aglomerarea unei diagrame, se pot afișa mai puține etichete sau marcaje de axă în axa orizontală (de categorii) dacă se specifică intervalele la care se etichetează categoriile sau dacă se specifică numărul de categorii care se afișează între marcaje.

Se poate schimba alinierea și orientarea etichetelor și se pot schimba sau formata textele și numerele afișate pentru a afișa un număr ca procent, de exemplu.

Începutul paginii Începutul paginii

Afișarea sau ascunderea axelor

 1. Faceți clic oriunde în diagrama pentru care afișați sau ascundeți axele.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. Pe fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Axe.

Imagine Panglică

 1. Faceți clic pe tipul axei pe care doriți să o afișați sau să o ascundeți, apoi pe opțiunile dorite.

Începutul paginii Începutul paginii

Ajustarea gradațiilor și etichetelor axelor

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe axa care conține marcajele și etichetele pe care doriți să le ajustați sau procedați astfel acțiuni pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente de diagramă:
  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata Elemente de diagramă, apoi faceți clic pe axa pe care doriți să o selectați.

Imagine Panglică

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.
 2. Sub Opțiuni axă, efectuați una dintre următoarele:
 • Pentru a schimba afișarea marcajelor majore, în caseta Tip marcaje majore, faceți clic pe poziția marcajelor pe care o doriți.
 • Pentru a schimba afișarea marcajelor minore, în caseta verticală Tip marcaje minore, faceți clic pe poziția marcajelor pe care o doriți.
 • Pentru a schimba poziția etichetelor, în caseta Etichete axă, faceți clic pe opțiunea pe care o doriți.

Sfat    Pentru a ascunde gradațiile sau etichetele de gradații, în axa Etichete, faceți clic pe Fără.

Începutul paginii Începutul paginii

Schimbarea numărului de categorii dintre etichete sau gradații

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe axa orizontală (de categorii) pe care doriți să o schimbați sau procedați astfel acțiuni pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente de diagramă:
  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata Elemente de diagramă, apoi faceți clic pe axa pe care doriți să o selectați.

Imagine Panglică

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.
 2. Sub Opțiuni axă, efectuați una sau ambele acțiuni de mai jos:
 • Pentru a schimba intervalul dintre etichetele axei, sub Interval între etichete, faceți clic pe Specificare unitate interval, apoi, în caseta text, tastați numărul pe care îl doriți.

Sfat    Tastați 1 pentru a eticheta fiecare categorie, tastați 2 pentru a eticheta fiecare a doua categorie, tastați 3 pentru a eticheta fiecare a treia categorie și așa mai departe.

 • Pentru a schimba amplasarea etichetelor axei, în caseta Distanța de la etichetă la axă, tastați numărul pe care îl doriți.

Sfat    Tastați un număr mai mic pentru a amplasa etichetele mai aproape de axă. Tastați un număr mai mare dacă doriți mai mult spațiu între etichetă și axă

Începutul paginii Începutul paginii

Schimbarea alinierii și orientării etichetelor

Se poate modifica alinierea etichetelor axelor atât pe axa orizontală (categorii) cât și verticală (valori). Dacă diagrama include etichete de categorii pe mai multe nivele (etichete de categorie multi-nivel: Etichete de categorie într-o diagramă care, pe baza datelor din foaia de lucru, sunt afișate automat pe mai mult de o linie într-o ierarhie. De exemplu, antetul Produs poate să apară deasupra unui rând cu anteturile Praline, Mere și Pere.), aveți posibilitatea să schimbați alinierea tuturor nivelurilor de etichete. De asemenea, este posibil să modificați spațierea dintre fiecare nivel de etichete de pe axa orizontală (a categoriilor).

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe axa care are etichetele pe care doriți să le aliniați altfel sau procedați astfel acțiuni pentru a selecta axa dintr-o listă a elementelor de diagramă:
  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata Elemente de diagramă, apoi faceți clic pe axa pe care doriți să o selectați.

Imagine Panglică

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.
 2. În caseta de dialog Formatare axă, faceți clic pe Aliniere.
 3. Sub Aspectul textului, efectuați una dintre următoarele:
 • În caseta Aliniere verticală, faceți clic pe poziția de aliniere verticală dorită.
 • În caseta Direcție text, faceți clic pe orientarea textului pe care o doriți.
 • În caseta Unghi particularizat selectați gradul de rotație dorit.

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să modificați alinierea orizontală a etichetelor axei făcând clic cu butonul din dreapta pe axă, apoi pe Aliniere la stânga Imagine buton, La centru Imagine buton sau Aliniere la dreapta Imagine buton în Minibara de instrumente.

Începutul paginii Începutul paginii

Schimbarea textului etichetelor de categorii

Aveți posibilitatea să textul etichetelor de categorii din foaia de lucru sau să îl modificați direct în diagramă.

Modificarea textului etichetei de categorii din foaia de lucru

 1. În foaia de lucru, faceți clic pe celula care conține numele etichetei pe care doriți să o modificați.
 2. Tastați noul nume, apoi apăsați tasta ENTER.

Notă    Modificările efectuate la foaia de lucru se actualizează automat în diagramă.

Modificați textul etichetei de categorii din diagramă

 1. În diagramă, faceți clic pe axa orizontală sau efectuați următoarele pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente ale diagramei:
  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din caseta Element diagramă, apoi faceți clic pe axa orizontală (categorii).

Imagine panglică

 1. În fila Proiect, în grupul Date, faceți clic pe Selectare date.

Imagine panglică Excel

 1. În caseta de dialog Selectare sursă de date, sub Etichete axă orizontală (categorie), faceți clic pe Editare.
 2. În caseta Interval etichetă axă, procedați astfel:
 • Specificați zona din foaia de lucru pe care doriți să o utilizați ca etichete de axă orizontală.

Sfat    Aveți și posibilitatea să faceți clic pe butonul Restrângere casetă de dialog Imagine buton  , apoi să selectați zona pe care doriți să o utilizați din foaia de lucru. Când ați terminat, faceți clic pe butonul Extindere casetă de dialog.

 • Tastați etichetele pe care doriți să le utilizați, separate de virgule, de exemplu Departament A, Departament B, Departament C.

Notă    Dacă tastați textul etichetei într-o casetă Interval etichetă axă, textul etichetei axei categoriilor nu mai este legat la o celulă a foii de lucru. .

 1. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea formatului textelor și numerelor din etichete

Aveți posibilitatea să modificați formatul textului din etichetele axei orizontale sau numerele din axa valorică.

Formatarea textului

 1. Într-o diagramă, faceți clic cu butonul din dreapta pe axa care afișează etichetele pe care doriți să le formatați.
 2. Pe Minibara de instrumente, faceți clic pe opțiunile de formatare dorite.

Sfat    Aveți și posibilitatea să selectați axa care afișează etichetele, apoi să utilizați butoanele de formatare din fila Pornire din grupul Font.

Formatarea numerelor

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe axa care afișează numele pe care doriți să le formatați sau procedați astfel pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente de diagramă:
  • Faceți clic oriunde în diagramă.

Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 • În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata Elemente de diagramă, apoi faceți clic pe axa pe care doriți să o selectați.

Imagine panglică

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.
 2. Faceți clic pe Număr, apoi, în caseta Categorie, selectați formatul de numere pe care îl doriți.

Sfat    Dacă formatul de numere selectat utilizează zecimale, se pot specifica în caseta Zecimale.

 1. Pentru a menține legăturile dintre numere și celulele foii de lucru, bifați caseta de selectare Legat la sursă.

Notă    Înainte să formatați numerele ca procent, asigurați-vă că numerele din diagramă au fost calculate ca procente în datele sursă și că sunt afișate în format zecimal. Procentele sunt calculate în foaia de calcul folosind ecuația cantitate / total = procent. De exemplu, dacă calculați 10 / 100 = 0,1, apoi formatați 0,1 ca procent, numărul se va afișa corect ca 10%.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010