Salvarea unui registru de lucru în alt format de fișier

De cele mai multe ori doriți probabil să salvați registrele de lucru în formatul de fișier curent (.xlsx). Însă uneori este posibil să fie necesar să salvați un registru de lucru în alt format de fișier, de exemplu formatul de fișier al unei versiuni anterioare de Excel, un fișier text sau un fișier PDF sau XPS. Rețineți doar că de câte ori salvați registrul de lucru la alt format de fișier, este posibil ca o parte din formatarea, datele și caracteristicile acestuia să nu se salveze.

Pentru o listă de formate de fișier (denumite și tipuri de fișier) pe care puteți (sau nu) să le deschideți sau să le salvați în Excel 2013, consultați Formatele de fișier care sunt acceptate în Excel din finalul acestui articol.

  1. Deschideți registrul de lucru pe care doriți să îl salvați.
  2. Faceți clic pe Fișier > Salvare ca.

Opțiunea Salvare ca pe fila Fișier

  1. Sub Locuri, selectați locul unde doriți să salvați registrul de lucru. De exemplu, selectați OneDrive pentru a-l salva la locația dvs. web sau Computer pentru a-l salva într-un folder local, cum ar fi Documente.

Opțiunea Alegere locație

  1. În caseta de dialog Salvare ca, navigați la locația dorită.

Caseta de dialog Salvare ca

  1. În lista Tip fișier, faceți clic pe formatul de fișier dorit. Faceți clic pe săgeți pentru a defila la formatele de fișier care nu sunt vizibile în listă.

 Notă    Formatele de fișier pe care le vedeți variază, în funcție de tipul de foaie activă din registrul de lucru (o foaie de lucru, foaie diagramă sau alt tip de foaie).

  1. În caseta Nume fișier, acceptați numele sugerat sau tastați un nume nou pentru registrul de lucru.

Efectuați conversia unui registru de lucru Excel 97-2003 la formatul curent de fișier

Dacă ați deschis un registru de lucru Excel 97-2003, însă nu aveți nevoie să-l păstrați în acel format de fișier, pur și simplu faceți-i conversia la formatul de fișier curent (.xlsx).

  1. Faceți clic pe Fișier > Informații.
  2. Faceți clic pe Conversie.

Butonul Conversie

Formatele de fișier care sunt acceptate în Excel

În Excel 2013, puteți să deschideți și să salvați fișiere în următoarele formate de fișier:Formate de fișier Excel

Format Extensie Descriere
Registru de lucru Excel .xlsx Este formatul de fișier bazat pe XML pentru Excel 2007-2013. Nu poate stoca cod de macrocomandă Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) sau foi de macrocomenzi Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Foaie de calcul Open XML Strict .xlsx O versiune ISO strictă a formatului de fișier registru de lucru Excel (.xlsx).
Registru de lucru Excel (cod) .xlsm Formatul de fișier bazat pe XML și cu macrocomenzi activate pentru Excel 2007-2013. Stochează cod de macrocomenzi VBA sau foi de macrocomenzi Excel 4.0 (.xlm).
Registru de lucru binar Excel .xlsb Format de fișier binar (BIFF12) pentru Excel 2007-2013.
Șablon .xltx Format de fișier implicit pentru un șablon Excel pentru Excel 2007-2013. Nu poate stoca cod de macrocomandă VBA sau foi de macrocomenzi Excel 4.0 (.xlm).
Șablon (cod) .xltm Formatul de fișier cu macrocomenzi activate pentru un șablon Excel în Excel 2007-2013. Stochează cod de macrocomenzi VBA sau foi de macrocomenzi Excel 4.0 (.xlm).
Excel 97 - Registru de lucru Excel 2003 .xls Format de fișier binar Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).
Șablon Excel 97- Excel 2003 .xlt Formatul de fișier binar Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) pentru un șablon Excel.
Registru de lucru Microsoft Excel 5.0/95 .xls Format de fișier binar Excel 5.0/95 (BIFF5).
Foaie de calcul XML 2003 .xml Format de fișier Foaie de calcul XML 2003 (XMLSS).
Date XML .xml Format Date XML.
Program de completare Excel .xlam Format de program de completare bazat pe XML cu macrocomenzi activate pentru Excel 2007-2013. Un program de completare este un program complementar proiectat să ruleze cod suplimentar. Acceptă utilizarea proiectelor VBA și a foilor de macrocomenzi Excel 4.0 (.xlm).
Program de completare Excel 97-2003 .xla Programul de completare Excel 97-2003, un program suplimentar proiectat pentru a rula cod suplimentar. Acceptă utilizarea de proiecte VBA.
Registru de lucru Excel 4.0 .xlw Un format de fișier Excel 4.0 care salvează numai foi de lucru, foi diagramă și foi de macrocomenzi. Puteți să deschideți un registru de lucru în acest format de fișier în Excel 2013, dar nu să salvați un fișier Excel în acest format de fișier.

Formate de fișier text

Format Extensie Descriere
Text formatat (cu separator spațiu) .prn Format Lotus separat prin spații. Salvează numai foaia activă.
Format text (delimitat prin caractere Tab) .txt Salvează un registru de lucru ca fișier text delimitat prin caractere Tab, pentru utilizarea cu un alt sistem de operare Microsoft Windows și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
Text (Macintosh) .txt Salvează un registru de lucru ca fișier text delimitat prin caractere tab pentru utilizarea cu sistemul de operare Macintosh și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
Text (MS-DOS) .txt Salvează un registru de lucru ca fișier text delimitat prin caractere Tab pentru utilizarea cu sistemul de operare MS-DOS și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
Text unicode .txt Salvează un registru de lucru ca text Unicode, un standard de codificare a caracterelor care a fost dezvoltat de Unicode Consortium.
CSV (delimitat prin virgule) .csv Salvează un registru de lucru ca fișier text delimitat prin virgule pentru utilizarea cu sistemul de operare Windows și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
CSV (Macintosh) .csv Salvează un registru de lucru ca fișier text delimitat prin virgule pentru utilizarea cu sistemul de operare Macintosh și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
CSV (MS-DOS) .csv Salvează un registru de lucru ca fișier delimitat prin virgule pentru utilizarea cu sistemul de operare MS-DOS și asigură faptul că sfârșiturile de linie, caracterele tab și alte caractere sunt interpretate corect. Salvează numai foaia activă.
DIF .dif Format DIF (Data Interchange Format). Salvează numai foaia activă.
SYLK .slk Format Symbolic Link. Salvează numai foaia activă.

 Notă    Dacă salvați un registru de lucru în orice format text, se pierde toată formatarea.

Alte formate de fișier

Format Extensie Descriere
DBF 3, DBF 4 .dbf dBase III și IV. Aceste formate de fișier se pot deschide în Excel, dar un fișier Excel nu se poate salva în format dBase.
Foaie de calcul OpenDocument .ods Foaie de calcul OpenDocument. Puteți să salvați fișierele Excel 2010 astfel încât să se deschidă în aplicații de foi de calcul care utilizează formatul Foaie de calcul OpenDocument, cum ar fi Google Docs și OpenOffice.org Calc. De asemenea, aveți posibilitatea să deschideți foi de calcul în format .ods în Excel 2010. Este posibil să se piardă formatarea atunci când salvați și deschideți fișiere .ods.
PDF .pdf Portable Document Format (PDF). Acest format de fișier păstrează formatarea documentului și activează partajarea fișierelor. Când formatul de fișier PDF este vizualizat online sau imprimat, reține formatul intenționat. Datele din fișier nu pot fi modificate cu ușurință. Formatul PDF este util mai ales pentru documentele care vor fi reproduse utilizând metode de imprimare comercială.
Document XPS .xps XML Paper Specification (XPS). Acest format de fișier păstrează formatarea documentului și permite partajarea fișierului. Când fișierul XPS este vizualizat online sau imprimat, reține exact formatul pe care îl intenționați și datele din fișier nu pot fi modificate cu ușurință.

Formatele de fișier care utilizează clipboardul

Dacă ați copiat date în clipboard într-unul dintre formatele de fișier următoare, puteți să le lipiți în Excel utilizând comenzile Lipire sau Lipire specială (Pornire > Clipboard > Lipire).

Format Extensie Identificatori de tip Clipboard
Imagine .wmf sau .emf

Imagini în format WMF (Windows Metafile Format) sau EMF (Windows Enhanced Metafile Format).

 Notă    Dacă copiați o imagine metafișier Windows dintr-un alt program, Excel lipește imaginea ca metafișier îmbunătățit.

Punct cu punct .bmp Imagini stocate în format bitmap (BMP).
Formate fișier în Microsoft Excel .xls Formate de fișiere binare pentru Excel versiunile 5,0/95, Microsoft Excel 97-2003 (BIFF8) și Excel 2013 (BIFF12).
SYLK .slk Format Symbolic Link.
DIF .dif Format DIF (Data Interchange Format).
Text (delimitat prin caractere Tab) .txt Format text separat prin tab.
CSV (delimitat de virgule) .csv Format de valori separate prin virgulă.
Text formatat (cu separator spațiu) .rtf Format text îmbogățit (RTF). Doar din Excel.
Obiect încorporat .gif, .jpg, .doc, .xls sau .bmp Obiecte Microsoft Excel, obiecte din programe înregistrate corespunzător, care acceptă OLE 2.0 (OwnerLink) și Imagine sau un alt format de prezentare.
Obiect legat .gif, .jpg, .doc, .xls sau .bmp OwnerLink, ObjectLink, Link, Imagine sau alt format
Obiect desenat în Office .emf Format obiect desenat în Office sau Imagine EMF (format metafișier îmbunătățit Windows)
Text .txt Text afișat, Text OEM
Pagină Web într-un singur fișier .mht, .mhtml Pagină Web într-un singur fișier (MHT or MHTML). Acest format de fișier integrează elemente grafice, appleturi, documente legate și alte elemente acceptate la care se face referință în document.
Pagină Web .htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

 Notă    Când se copiază text din alt program, Excel lipește textul în format HTML, indiferent de formatul textului original.

Formate de fișier care nu sunt acceptate în Excel 2013

Următoarele formate de fișier nu mai sunt acceptate, astfel că nu puteți să deschideți sau să salvați fișiere în aceste formate de fișier.

Pentru a lucra cu datele din registrul de lucru într-un program care nu mai este acceptat, încercați următoarele:

  • Căutați pe web o firmă care produce convertori de formate de fișier pentru formatele care nu sunt acceptate în Excel.
  • Salvați registrul de lucru la alt format de fișier care se poate deschide în celălalt program. De exemplu, salvați la o foaie de calcul XML sau într-un format de fișier text pe care îl acceptă și celălalt program.
Format Extensie Identificatori de tip Clipboard
Diagramă Excel .xlc Formate de fișier Excel 2.0, 3.0 și 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks Formate de fișier Lotus 1-2-3 (toate versiunile)
Microsoft Works .wks Format de fișier Microsoft Works (toate versiunile)
DBF 2 .dbf Format de fișier DBASE II
WQ1 .wq1 Format de fișier Quatro Pro pentru MS-DOS
WB1, WB3 .wb1, .wb3 Quattro Pro 5.0 și 7.0 pentru Windows.
 
 
Se aplică la:
Excel 2013