Protejarea elementelor foilor sau registrelor de lucru

Pentru a preveni modificarea, mutarea sau ștergerea datelor importante în mod intenționat sau neintenționat de către alți utilizatori, aveți posibilitatea să protejați anumite elemente din foaia de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.) sau registrul de lucru, cu sau fără parolă (parolă: Un mod de a restricționa accesul la un registru de lucru, foaie de lucru sau o parte a unei foi de lucru. Parolele Excel pot consta în maximum 255 de litere, cifre, spații și simboluri. La stabilirea și introducerea parolelor trebuie tastate corect literele mici și majusculele.).

 Important   Protejarea elementelor din foile și registrele de lucru nu trebuie confundată cu securitatea prin parolă la nivel de registru de lucru. Protejarea elementelor nu protejează un registru de lucru împotriva utilizatorilor rău intenționați.

Ce intenționați să faceți?


Protejarea elementelor din foile de lucru

 1. Selectați foaia de lucru pe care doriți să o protejați.
 2. Pentru a debloca celulele sau zonele care doriți să poată fi modificate de alți utilizatori, procedați astfel:
  1. Selectați fiecare celulă sau zonă pe care doriți să o deblocați.
  2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format, apoi pe Formatare celule.

Imagine Panglică Excel

 1. În fila Protecție, debifați caseta de selectare Blocată, apoi faceți clic pe OK.
 1. Pentru a ascunde formulele care nu doriți să fie vizibile, procedați astfel:
 1. În foaia de lucru, selectați celulele care conțin formulele pe care doriți să le ascundeți.
 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format, apoi pe Formatare celule.
 1. În fila Protecție, bifați caseta de selectare Ascunse, apoi faceți clic pe OK.
 1. Pentru a debloca orice obiecte grafice (cum ar fi imagini, miniaturi, forme sau elemente grafice Smart Art) pentru a fi posibilă modificarea lor, procedați astfel:
 1. Țineți apăsat pe CTRL și faceți clic pe fiecare element grafic pe care doriți să îl deblocați.

Se afișează Instrumente imagine sau Instrumente de desen, adăugându-se fila Format.

 Sfat   De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați comanda Salt la pentru a selecta rapid toate obiectele grafice într-o foaie de lucru. În fila Pornire, în grupulEditare, faceți clic pe Găsire și selectare, apoi pe Salt special. Faceți clic pe Special, apoi pe Obiecte.

 1. În fila Format, în grupul Dimensiune, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Dimensiune.
 2. În fila Proprietăți, debifați caseta de selectare Blocate și, dacă este prezentă, debifați caseta de selectare Blocare text.

 Notă   Este necesar să deblocați butoanele sau controalele pentru ca utilizatorii să poată să facă clic și să le utilizeze. Aveți posibilitatea să deblocați diagrame încorporate, casete text și alte obiecte create cu instrumentele de desen, spre a fi disponibile pentru modificare.

 1. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 1. În lista Se permite tuturor utilizatorilor acestei foi de lucru să, selectați elementele pe care doriți ca utilizatorii să aibă posibilitatea să le modifice.

AfișareMai multe informații despre obiectele care pot fi selectate

Elemente din foaia de lucru

Debifați această casetă de selectare Pentru a împiedica utilizatorii de la
Selectare celule blocate Mutarea indicatorului la celulele pentru care este bifată caseta de selectare Blocată în fila Protecție din casta de dialog Formatare celule. În mod implicit, utilizatorilor li se permite să selecteze celule blocate.
Selectare celule neblocate Mutarea indicatorului la celulele pentru care este debifată caseta de selectare Blocată în fila Protecție din casta de dialog Formatare celule. În mod implicit, li se permite utilizatorilor să selecteze celule neblocate și pot să apese tasta TAB pentru a se deplasa între celulele neblocate dintr-o foaie de lucru.
Formatare celule Modificarea oricărei opțiuni din casetele de dialog Formatare celule sau Formatare condițională. Dacă ați mai aplicat formatări condiționale înainte să protejați foaia de lucru, formatarea continuă să se modifice când un utilizator introduce o valoare care satisface o altă condiție.
Formatare coloane Utilizarea oricărei comenzi de formatare de coloane, inclusiv modificarea lățimii coloanei sau ascunderea coloanelor (fila Pornire, grupul Celule, butonul Format).
Formatare rânduri Utilizarea oricărei comenzi de formatare de rânduri, inclusiv modificarea înălțimii rândului sau ascunderea rândurilor (fila Pornire, grupul Celule, butonul Format).
Inserare coloane Inserarea coloanelor
Inserare rânduri Inserarea rândurilor
Inserare hyperlinkuri Inserarea de hyperlinkuri (hyperlink: Text colorat și subliniat sau grafică pe care se face clic pentru a ajunge la un fișier, o amplasare dintr-un fișier, o pagină Web de pe World Wide Web sau o pagină Web dintr-un intranet. Hyperlink-urile pot, de asemenea, conduce la grupurile de știri și la siturile Gopher, Telnet și FTP.) noi, chiar și în celulele neblocate.
Ștergere coloane

Ștergerea coloanelor

 Notă   Dacă Ștergere coloane este protejată și Inserare coloane nu este protejată, atunci un utilizator poate insera coloane pe care nu le poate șterge.

Ștergere rânduri

Ștergerea rândurilor

 Notă   Dacă Ștergere rânduri este protejată și Inserare rânduri nu este protejată, atunci un utilizator poate insera rânduri pe care nu le poate șterge.

Sortare

Utilizarea oricăror comenzi pentru a sorta date (fila Date, grupul Sortare și filtrare).

 Notă   Utilizatorii nu pot sorta zone care conțin celule blocate într-o foaie de lucru protejată, indiferent de această setare.

Utilizare filtrare automată

Utilizarea săgeților verticale pentru a modifica filtrul în zone în care este aplicată Filtrare automată.

 Notă   Utilizatorii nu pot aplica sau elimina Filtrare automată într-o foaie de lucru protejată, indiferent de această setare.

Utilizare rapoarte PivotTable Formatarea, modificarea aspectului, reîmprospătarea sau modificarea în alt fel a rapoartelor PivotTable (raport PivotTable: Un raport Excel de însumare interactiv care rezumă și analizează date, precum înregistrări din baze de date, din surse variate, inclusiv surse externe Excel.) sau crearea de rapoarte noi.
Editare obiecte

Există următoarele variante disponibile:

 • Efectuarea de modificări la obiectele grafice — inclusiv hărți, diagrame încorporate, forme, casete text și controale — pe care nu le-ați deblocat înainte de a proteja foaia de lucru. De exemplu, dacă o foaie de lucru conține un buton care execută o macrocomandă, atunci este posibil să faceți clic pe buton pentru a executa macrocomanda, însă nu este posibil să ștergeți butonul.
 • Efectuarea oricăror modificări, precum formatare, într-o diagramă încorporată. Diagrama continuă să se actualizeze atunci când îi modificați sursa de date.
 • Adăugarea sau editarea comentariilor.
Editare scenarii Vizualizarea scenariilor pe care le-ați ascuns, efectuarea de modificări în scenariile în care ați împiedicat modificările și ștergerea scenariilor. Utilizatorii pot edita valorile din celulele modificabile, dacă celulele nu sunt protejate și pot adăuga scenarii noi.

Elemente din foaia diagramă

Bifați această casetă de selectare Pentru a împiedica utilizatorii de la
Cuprins Efectuarea de modificări în elementele care sunt parte dintr-o diagramă, precum serii de date, axe și legende. Diagrama continuă să reflecte modificările făcute sursei sale de date.
Obiecte Efectuarea de modificări în obiectele grafice — inclusiv forme, casete text și controale — în afara cazului în care deblocați obiectele înainte de a proteja foaia diagramă.
 1. În caseta Parolă pentru anularea protecției foii, tastați o parolă pentru foaie, faceți clic pe OK, apoi rescrieți parola pentru a o confirma.

 Notă   Parola este opțională. Dacă nu furnizați o parolă, atunci orice utilizator poate să deprotejeze foaia de lucru și să modifice elementele protejate. Asigurați-vă că alegeți o parolă este ușor de memorat, deoarece dacă pierdeți parola, nu mai aveți acces la elementele protejate din foaia de lucru.

Începutul paginii Începutul paginii

Protejarea elementelor registrului de lucru

 1. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare registru de lucru.

Imagine Panglică Excel

 1. Sub Protejare foaie de lucru pentru, alegeți oricare din următoarele variante:
  • Pentru a proteja structura unui registru de lucru, bifați caseta de selectare Structură.
  • Pentru a păstra ferestrele registrului de lucru la aceeași dimensiune și poziție de fiecare dată când se deschide registrul de lucru, bifați caseta de selectare Ferestre.

AfișareMai multe informații despre obiectele care pot fi selectate

Elemente din registrul de lucru

Bifați această casetă de selectare Pentru a împiedica utilizatorii de la
Structură

 Notă   Utilizatorii vor avea posibilitatea să insereze o diagramă încorporată (diagramă încorporată: O diagramă care este plasată într-o foaie de lucru și nu într-o foaie diagramă separată. Diagramele încorporate sunt utile atunci când se dorește vizualizarea sau imprimarea unei diagrame sau a unui raport PivotChart împreună cu datele sale sursă sau cu alte informații dintr-o foaie de lucru.) într-o foaie de lucru existentă.

 • Mutarea sau copierea foilor de lucru într-un alt registru de lucru.
 • Afișarea în rapoartele PivotTable a datelor sursă pentru o celulă în suprafața de date sau afișarea paginile câmp pagină în foi de lucru separate.
 • Crearea, pentru scenarii, a unui raport rezumat de scenariu.
 • În Pachetul instrumente analiză, utilizarea instrumentelor de analiză care plasează rezultate într-o foaie de lucru nouă.
 • Înregistrarea de macrocomenzi noi.

 Notă   Dacă executați o macrocomandă care include o operație care nu poate fi executată într-un registru de lucru protejat, se afișează un mesaj, iar macrocomanda este oprită din execuție.

Ferestre
 • Modificarea dimensiunilor și poziției ferestrelor pentru registrul de lucru atunci când registrul este deschis.
 • Mutarea, redimensionarea sau închiderea ferestrelor.

 Notă   Utilizatorii vor avea posibilitatea să ascunsă și să reafișeze ferestrele.

 1. Pentru a împiedica alți utilizatori să elimine protecția registrului de lucru, în parola Parolă (opțional), tastați o parolă, faceți clic pe OK, apoi retestați parola pentru a o confirma.

 Notă   Parola este opțională. Dacă nu furnizați o parolă, atunci orice utilizator poate să deprotejeze registrul de lucru și să modifice elementele protejate. Asigurați-vă că alegeți o parolă este ușor de memorat, deoarece dacă pierdeți parola, nu mai aveți acces la elementele protejate din registrul de lucru.

Începutul paginii Începutul paginii

Protejarea elementelor dintr-un registru de lucru partajat

 1. Dacă registrul de lucru este deja partajat (registru de lucru partajat: Un registru de lucru configurat pentru a permite mai multor utilizatori din rețea să vizualizeze și să facă modificări în același timp. Fiecare utilizator care salvează registrul de lucru vede modificările făcute de alți utilizatori.) și doriți să atribuiți o parolă pentru a proteja partajarea, trebuie să anulați partajarea registrului de lucru, efectuând următoarele:
  1. Comunicați tuturor celorlalți utilizatori să salveze și să închidă registrul de lucru partajat, pentru a nu se pierde ce au lucrat.
  2. Pentru a păstra o copie a informațiilor din istoricul de modificări (istoricul modificărilor: Într-un registru de lucru partajat, informația despre modificările făcute în sesiunile de editare anterioare. Această informație include numele persoanei care a făcut fiecare modificare, când a fost făcută modificarea și ce date au fost modificate.) care se pierd la anularea partajării unui registru de lucru, procedați astfel:
   1. În fila Recenzie, în grupul Modificări, faceți clic pe Urmărire modificări, apoi pe Evidențiere modificări.

Imagine Panglică Excel

 1. În caseta Când, selectați Toate.
 2. Debifați casetele de selectare Cine și Unde.
 3. Bifați caseta de selectare Listare modificări pe o foaie nouă, apoi faceți clic pe OK.
 4. Alegeți una sau ambele dintre următoarele:
  • Pentru a imprima Istoricul foii de lucru, faceți clic pe Imprimare imagine buton.
  • Pentru a copia istoricul în alt registru de lucru, selectați celulele pe care doriți să le copiați, faceți clic pe Copiere Imagine buton în fila Pornire din grupul Clipboard, comutați la alt registru de lucru, faceți clic unde doriți să plasați datele copiate, apoi faceți clic pe Lipire Imagine buton în fila Pornire din grupul Clipboard.

 Notă   De asemenea, este posibil să doriți să imprimați sau să salvați o versiune curentă a registrului de lucru, deoarece este posibil ca istoricul să nu poată fi aplicabil unor versiuni ulterioare. De exemplu, există posibilitatea ca amplasarea celulelor, inclusiv numerele de rând din istoricul copiat, să nu mai fie curente.

 1. În registrul de lucru partajat, în fila Revedere, în grupul Modificări, faceți clic pe Partajare registru de lucru.
 2. În fila Editare, asigurați-vă că sunteți singura persoană listată în lista Cine are deschis acest registru.
 3. Debifați caseta de selectare Se acceptă modificări simultane făcute de mai mulți utilizatori. Se permite astfel și îmbinarea registrelor..

 Notă   Dacă această casetă de selectare nu este disponibilă, trebuie să deprotejați registrul de lucru înainte să debifați caseta. Efectuați următoarele:

 1. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Partajare registru de lucru.
 2. În fila Recenzie, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare registru de lucru partajat.
 1. Dacă vi se solicită, introduceți parola (parolă: Un mod de a restricționa accesul la un registru de lucru, foaie de lucru sau o parte a unei foi de lucru. Parolele Excel pot consta în maximum 255 de litere, cifre, spații și simboluri. La stabilirea și introducerea parolelor trebuie tastate corect literele mici și majusculele.), apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Recenzie, în grupul Modificări, faceți clic pe Partajare registru de lucru.
 1. În fila Editare, debifați caseta de selectare Se acceptă modificări simultane făcute de mai mulți utilizatori. Se permite astfel și îmbinarea registrelor..
 1. Când vi se solicită efectele pentru ceilalți utilizatori, faceți clic pe Da.
 1. Dacă este necesar, acordați acces anumitor utilizatori la zone de date, protejați foile de lucru, protejați elementele registrului de lucru și setați parole pentru vizualizare și editare.

 Sfat   Pentru mai multe informații, consultați Cum se permite editarea celulelor într-o foaie de lucru protejată, Protejarea elementelor din foile de lucru și Protejarea elementelor din registrul de lucru.

 1. În fila Recenzie, în grupul Modificări, faceți clic pe Partajare registru de lucru.
 1. Bifați caseta de selectare Partajare cu urmărirea modificărilor.
 2. Pentru a solicita altor utilizatori introducerea unei parole atunci când vor să dezactiveze istoricul modificărilor sau pentru a scoate registrul de lucru din modul de lucru partajat, în caseta Parolă (opțional), tastați o parolă, faceți clic pe OK, apoi reintroduceți parola pentru a o confirma.
 3. Dacă se solicită, salvați registrul de lucru.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2007