Noutăți: modificări din funcțiile Excel

Pentru a oferi o acuratețe mai bună, o funcționalitate consistentă care respectă așteptările și nume de funcții care descriu mai precis funcționalitatea lor, mai multe funcții Excel au fost actualizate, redenumite sau adăugate la biblioteca de funcții din Microsoft Excel 2010.

Pentru compatibilitate inversă, funcțiile redenumite rămân disponibile cu numele vechi.

În acest articol


Îmbunătățiri privind precizia și algoritmii

Pentru următoarele funcții, s-au implementat modificări de algoritm pentru a îmbunătăți precizia și performanțele funcțiilor. De exemplu, s-a implementat un algoritm nou pentru funcția BETADIST, pentru a îmbunătăți precizia acestei funcții. Funcția MOD utilizează acum alți algoritmi, pentru a avea atât precizia, cât și viteza dorită, iar funcția RAND utilizează un algoritm nou de generare a numerelor.

Funcționalitate îmbunătățită Categoria funcțiilor Scop
Funcția ASINH Funcții matematice și trigonometrice Returnează valoarea inversă a sinusului hiperbolic al unui număr
Funcția BETA.DIST Funcții statistice Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Funcția BETADIST Funcții de compatibilitate Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Funcția BETA.INV Funcții statistice Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Funcția BETAINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Funcția BINOM.DIST Funcții statistice Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială
Funcția BINOMDIST Funcții de compatibilitate Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială
Funcția BINOM.INV Funcții statistice Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu
Funcția CEILING Funcții matematice și trigonometrice Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Funcția CRITBINOM Funcții de compatibilitate Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu
Funcția CHISQ.INV.RT Funcții statistice Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat
Funcția CHIINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat
Funcția CHISQ.TEST Funcții statistice Returnează testul de independență
Funcția CHITEST Funcții de compatibilitate Returnează testul de independență
Funcția CONVERT Funcții inginerești Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul
Funcția CUMIPMT Funcții financiare Returnează dobânda acumulată plătită la un împrumut, între două perioade de plată
Funcția CUMPRINC Funcții financiare Returnează cumulul capitalului de bază plătit la un împrumut, între două perioade de plată
Funcția ERF Funcții inginerești Returnează funcția de eroare
Funcția ERFC Funcții inginerești Returnează complementara funcției de eroare
Funcția F.DIST.RT Funcții statistice Returnează repartiția de probabilitate F
Funcția FDIST Funcții de compatibilitate Returnează repartiția de probabilitate F
Funcția F.INV.RT Funcții statistice Returnează inversa repartiției de probabilitate F
Funcția FINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa repartiției de probabilitate F
Funcția FACTDOUBLE Funcții matematice și trigonometrice Returnează dublul factorial al unui număr
Funcția FLOOR Funcții matematice și trigonometrice Rotunjește un număr prin lipsă, înspre zero
Funcția GAMMA.DIST Funcții statistice Returnează distribuția gama
Funcția GAMMADIST Funcții de compatibilitate Returnează distribuția gama
Funcția GAMMA.INV Funcții statistice Returnează inversa distribuției cumulative gama
Funcția GAMMAINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa distribuției cumulative gama
Funcția GAMMALN Funcții statistice Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)
Funcția GEOMEAN Funcții statistice Returnează media geometrică
Funcția HYPGEOM.DIST Funcții statistice Returnează distribuția hipergeometrică
Funcția HYPGEOMDIST Funcții de compatibilitate Returnează distribuția hipergeometrică
Funcția IMLOG2 Funcții inginerești Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex
Funcția IMPOWER Funcții inginerești Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă
Funcția IPMT Funcții financiare Returnează dobânda de plată pentru o investiție pe o perioadă dată
Funcția IRR Funcții financiare Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar
Funcția LINEST Funcții statistice Returnează parametrii unei regresii liniare
Funcția LOGNORM.DIST Funcții statistice Returnează distribuția cumulativă lognormală
Funcția LOGNORMDIST Funcții de compatibilitate Returnează distribuția cumulativă lognormală
Funcția LOGNORM.INV Funcții statistice Returnează inversa unei distribuții lognormale
Funcția LOGINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa unei distribuții lognormale
Funcția MOD Funcții matematice și trigonometrice Returnează restul unei împărțiri
Funcția NEGBINOM.DIST Funcții statistice Returnează repartiția binomială negativă
Funcția NEGBINOMDIST Funcții de compatibilitate Returnează repartiția binomială negativă
Funcția NORM.DIST Funcții statistice Returnează repartiția normală cumulativă
Funcția NORMDIST Funcții de compatibilitate Returnează repartiția normală cumulativă
Funcția NORM.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției normale cumulativă
Funcția NORMINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa repartiției normale cumulativă
Funcția NORM.S.DIST Funcții statistice Returnează repartiția normală cumulativă standard
Funcția NORMSDIST Funcții de compatibilitate Returnează repartiția normală cumulativă standard
Funcția NORM.S.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției normale cumulative standard
Funcția NORMSINV Funcții de compatibilitate Returnează inversa repartiției normale cumulative standard
Funcția PMT Funcții financiare Returnează plata periodică pentru o anuitate
Funcția PPMT Funcții financiare Returnează capitalul de plată pentru o investiție pe o perioadă dată
Funcția POISSON.DIST Funcții statistice Returnează distribuția Poisson
Funcția POISSON Funcții de compatibilitate Returnează distribuția Poisson
Funcția RAND Funcții matematice și trigonometrice Returnează un număr aleator între 0 ți 1
Funcția STDEV.S Funcții statistice Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion
Funcția STDEV Funcții de compatibilitate Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion
Funcția T.DIST.RT Funcții statistice Returnează distribuția t Student
Funcția TDIST Funcții de compatibilitate Returnează distribuția t Student
Funcția T.DIST.2T Funcții statistice Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.INV.2T Funcții statistice Returnează inversul distribuției t Student
Funcția TINV Funcții de compatibilitate Returnează inversul distribuției t Student
Funcția VAR.S Funcții statistice Estimează varianța pe baza unui eșantion
Funcția VAR Funcții de compatibilitate Estimează varianța pe baza unui eșantion
Funcția XIRR Funcții financiare Returnează rata internă de rentabilitate pentru un grafic de flux de numerar care nu este neapărat periodic

Începutul paginii Începutul paginii

Nume de funcții precise și consistente

Următoarele funcții au nume noi, care se potrivesc mai bine cu definițiile funcțiilor date de comunitatea științifică și cu alte nume de funcții din Excel. Noile nume de funcții le descriu, de asemenea, funcționalitatea cu o mai mare precizie. De exemplu, deoarece funcția CRITBINOM returnează inversa distribuției binomiale, BINOM.INV este un nume mai potrivit pentru această funcție.

Unele funcții redenumite, cum ar fi BETA.DIST, au un parametru suplimentar, astfel încât să specificați tipul de distribuție (cumulată la stânga sau densitate de probabilitate).

Pentru compatibilitate inversă cu versiunile anterioare de Excel, funcțiile sunt disponibile în continuare cu numele vechi în categoria Funcții de compatibilitate. Însă, dacă nu este necesară compatibilitatea inversă, se recomandă să utilizați în schimb funcțiile redenumite.

Funcție redenumită Categoria funcțiilor Scop
Funcția BETA.DIST Funcții statistice Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Funcția BETA.INV Funcții statistice Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Funcția BINOM.DIST Funcții statistice Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială
Funcția BINOM.INV Funcții statistice Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu
Funcția CEILING.PRECISE Funcții matematice și trigonometrice Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.
Funcția CHISQ.DIST Funcții statistice Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.
Funcția CHISQ.DIST.RT Funcții statistice Returnează probabilitatea alternativei unice a repartiției chi-pătrat
Funcția CHISQ.INV Funcții statistice Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.
Funcția CHISQ.INV.RT Funcții statistice Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat
Funcția CHISQ.TEST Funcții statistice Returnează testul de independență
Funcția CONFIDENCE.NORM Funcții statistice Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației
Funcția CONFIDENCE.T Funcții statistice Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației cu repartiție normală, utilizând o distribuție t a studenților.
Funcția COVARIANCE.P Funcții statistice Returnează covarianța, media produselor abaterilor împerecheate
Funcția COVARIANCE.S Funcții statistice Întoarce covarianța eșantion, media produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date.
Funcția ERF.PRECISE Funcții inginerești Returnează funcția de eroare
Funcția ERFC.PRECISE Funcții inginerești Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit
Funcția EXPON.DIST Funcții statistice Returnează repartiția exponențială
Funcția F.DIST Funcții statistice Returnează repartiția de probabilitate F
Funcția F.DIST.RT Funcții statistice Returnează repartiția de probabilitate F
Funcția F.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției de probabilitate F
Funcția F.INV.RT Funcții statistice Returnează inversa repartiției de probabilitate F
Funcția F.TEST Funcții statistice Returnează rezultatul unui test F
Funcția FLOOR.PRECISE Funcții matematice și trigonometrice Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ; numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.
Funcția GAMMA.DIST Funcții statistice Returnează distribuția gama
Funcția GAMMA.INV Funcții statistice Returnează inversa distribuției cumulative gama
Funcția GAMMALN.PRECISE Funcții statistice Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)
Funcția HYPGEOM.DIST Funcții statistice Returnează distribuția hipergeometrică
Funcția LOGNORM.DIST Funcții statistice Returnează distribuția cumulativă lognormală
Funcția LOGNORM.INV Funcții statistice Returnează inversa unei distribuții lognormale
Funcția MODE.MULT Funcții statistice Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date
Funcția MODE.SNGL Funcții statistice Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Funcția NEGBINOM.DIST Funcții statistice Returnează repartiția binomială negativă
Funcția NETWORKDAYS.INTL Funcții de dată și oră Returnează numărul de zile de lucuru întregi dintre două date, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare
Funcția NORM.DIST Funcții statistice Returnează repartiția normală cumulativă
Funcția NORM.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției normale cumulative
Funcția NORM.S.DIST Funcții statistice Returnează repartiția normală cumulativă standard
Funcția NORM.S.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției normale cumulative standard
Funcția PERCENTILE.EXC Funcții statistice Întoarce a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1 exclusiv.
Funcția PERCENTILE.INC Funcții statistice Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Funcția PERCENTRANK.EXC Funcții statistice Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1 exclusiv) al setului de date.
Funcția PERCENTRANK.INC Funcții statistice Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Funcția POISSON.DIST Funcții statistice Returnează distribuția Poisson
Funcția QUARTILE.EXC Funcții statistice Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor procentile din 0..1 exclusiv.
Funcția QUARTILE.INC Funcții statistice Returnează cuartila unui set de date
Funcția RANK.AVG Funcții statistice Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția RANK.EQ Funcții statistice Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția STDEV.P Funcții statistice Estimează abaterea standard pe baza întregii populații
Funcția STDEV.S Funcții statistice Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion
Funcția T.DIST Funcții statistice Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.DIST.2T Funcții statistice Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.DIST.RT Funcții statistice Returnează distribuția t Student
Funcția T.INV Funcții statistice Întoarce valoarea t a repartiției t Student ca o funcție de probabilitate și de gradele de libertate.
Funcția T.INV.2T Funcții statistice Returnează distribuția t Student
Funcția T.TEST Funcții statistice Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Funcția VAR.P Funcții statistice Calculează varianța pe baza întregii populații
Funcția VAR.S Funcții statistice Estimează varianța pe baza unui eșantion
Funcția WEIBULL.DIST Funcții statistice Returnează distribuția Weibull
Funcția WORKDAY.INTL Funcții de dată și oră Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare
Funcția Z.TEST Funcții statistice Returnează valoarea de probabilitate uni-alternativă a unui test z

Începutul paginii Începutul paginii

Consistență cu practicile recomandate

Următoarele funcții au fost adăugate deoarece sunt mai consistente cu practicile recomandate decât funcțiile existente. De exemplu, funcția RANK.AVG se potrivește mai bine decât decât funcția RANK cu modul în care statisticienii se așteaptă să funcționeze.

Funcție redenumită Categoria funcțiilor Scop
Funcția CHISQ.DIST Funcții statistice Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.
Funcția CHISQ.INV Funcții statistice Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.
Funcția CONFIDENCE.T Funcții statistice Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației cu repartiție normală, utilizând o distribuție t a studenților.
Funcția COVARIANCE.S Funcții statistice Întoarce covarianța eșantion, media produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date.
Funcția EXPON.DIST Funcții statistice Returnează repartiția exponențială
Funcția F.DIST Funcții statistice Returnează repartiția de probabilitate F
Funcția F.INV Funcții statistice Returnează inversa repartiției de probabilitate F
Funcția MODE.MULT Funcții statistice Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date
Funcția NETWORKDAYS.INTL Funcții de dată și oră Returnează numărul de zile de lucuru întregi dintre două date, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare
Funcția PERCENTILE.EXC Funcții statistice Întoarce a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1 exclusiv.
Funcția PERCENTRANK.EXC Funcții statistice Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1 exclusiv) al setului de date.
Funcția QUARTILE.EXC Funcții statistice Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor procentile din 0..1 exclusiv.
Funcția RANK.AVG Funcții statistice Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția T.DIST Funcții statistice Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.INV Funcții statistice Întoarce valoarea t a repartiției t Student ca o funcție de probabilitate și de gradele de libertate.
Funcția WORKDAY.INTL Funcții de dată și oră Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții noi

Următoarea funcție a fost adăugată la biblioteca de funcții Excel. Această funcție poate fi utilizată în versiunea curentă de Excel, dar nu este compatibilă cu Excel 2007 și Excel 97-2003. Dacă este necesară compatibilitatea inversă, aveți posibilitatea să executați Verificatorul de compatibilitate astfel încât să efectuați modificările necesare în foaia de lucru, pentru a evita erorile.

Funcție nouă Categoria funcțiilor Scop
Funcția AGGREGATE Funcții matematice și trigonometrice Returnează o medie într-o listă sau o bază de date

Începutul paginii Începutul paginii

Compatibilitate inversă

Dacă trebuie să partajați foaia de lucru cu alte persoane care nu au instalat Excel 2010, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile de compatibilitate în locul funcțiilor redenumite. Versiunile anterioare de Excel recunosc numele vechi și oferă rezultatele așteptate.

Găsirea funcțiilor de compatibilitate

Pentru a găsi toate funcțiile de compatibilitate

  1. În fila Formule, în grupul Bibliotecă funcții, faceți clic pe Inserare funcție.
  2. În caseta Selectați o categorie, faceți clic pe Compatibilitate.

Caseta de dialog Inserare funcție

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să accesați funcțiile de compatibilitate în grupul Bibliotecă funcții. (Fila Formule, grupul Bibliotecă funcții, Mai multe funcții, Compatibilitate).

Selectarea funcției potrivite dintr-o foaie de lucru

Când începeți să introduceți o funcție într-o foaie de lucru, Completare automată formulă listează atât funcțiile redenumite, cât și funcțiile de compatibilitate. Pictogramele de diferențiere vă permit să alegeți mai ușor funcția pe care doriți să o utilizați. Funcțiile originale sunt afișate cu un triunghi galben ca notificare că sunt disponibile pentru compatibilitate cu Excel 2007 sau cu versiuni anterioare.

Exemplu completare automată formulă

Verificarea problemelor de compatibilitate

După cum s-a menționat mai devreme în acest articol, funcțiile noi (cum ar fi AGGREGATE) sau funcțiile cu îmbunătățiri de algoritm sau precizie (cum ar fi BETA.DIST) sunt incompatibile cu versiunile anterioare de Excel. Versiunile anterioare de Excel nu pot recunoaște funcțiile noi și se vor afișa erorile #NAME? în loc de rezultatele așteptate. Înainte să salvați registrul de lucru, aveți posibilitatea să executați Verificatorul de compatibilitate pentru a determina dacă s-au utilizat funcții noi. Astfel, aveți posibilitatea să efectuați modificările necesare pentru a evita erorile atunci când registrul de lucru este deschis într-o versiune anterioară de Excel (Excel 97-2003 sau Excel 2007).

Pentru a executa Verificatorul de compatibilitate, procedați astfel:

  1. În fila Fișier, faceți clic pe Informații.
  2. Sub Pregătire pentru partajare, faceți clic pe Verificare probleme, apoi pe Verificare compatibilitate.

Caseta de dialog Verificator compatibilitate

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010