Modificarea sau eliminarea protecției elementelor din foaia de lucru sau din registrul de lucru

După ce protejați elementele dintr-o foaie de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.) sau dintr-un registru de lucru (registru de lucru: Un fișier de program pentru foi de calcul crea în Excel. Un registru de lucru conține foi de lucru cu rânduri și coloane în care se pot introduce date și se pot face calcule.) (cu sau fără o parolă (parolă: Un mod de a restricționa accesul la un registru de lucru, foaie de lucru sau o parte a unei foi de lucru. Parolele Excel pot consta în maximum 255 de litere, cifre, spații și simboluri. La stabilirea și introducerea parolelor trebuie tastate corect literele mici și majusculele.)), este posibil să doriți să efectuați modificări în acele elemente sau parole. Deși setarea unei parole este opțională atunci când protejați un element, este o parte valoroasă a protecției elementelor. De asemenea, poate doriți să eliminați protecția unui element pentru a efectua modificări fără restricții în toate datele și elementele.

 Important   Protejarea elementelor din foile și registrele de lucru nu trebuie confundată cu securitatea prin parolă la nivel de registru de lucru. Protejarea elementelor nu protejează un registru de lucru împotriva utilizatorilor rău intenționați. Pentru îmbunătățirea securității, se recomandă să protejați tot fișierul de registru de lucru utilizând o parolă. Acest lucru contribuie la prevenirea vizualizării sau modificării datelor de registru de lucru în Excel de către utilizatori neautorizați.

Pentru informații despre protecția prin parolă la nivel de registru de lucru, consultați Stabilirea unei parole pentru deschiderea sau modificarea unui document, unui registru de lucru sau unei prezentări.

Ce intenționați să faceți?


Modificarea elementelor de protejat din foaia de lucru

 1. Faceți clic pe foaia de lucru protejată.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare foaie este disponibilă numai dacă este protejată o foaie de lucru.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare foaie.
 3. În lista Se permite tuturor utilizatorilor acestei foi de lucru, procedați astfel:
  • Bifați casetele de selectare pentru toate acțiunile cu elementele foii de lucru care doriți să le fie permise utilizatorilor.
  • Debifați casetele de selectare pentru toate acțiunile cu elementele foii de lucru care nu doriți să le fie permise utilizatorilor.
 4. În caseta Parolă pentru anularea protecției foii, tastați parola de protecție pentru elementele foii de lucru pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

Dacă vi se solicită, retastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru pentru a o confirma.

 Important   Utilizați parole puternice care combină litere mari și mici, numere și simboluri. Parolele slabe nu combină aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh!et5. Parolă slabă: House27. Utilizați o parolă puternică pe care să o rețineți ușor, fără să fie necesar să o notați.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea parolei pentru deblocarea unei zone de celule

 1. Faceți clic pe foaia de lucru protejată.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare foaie este disponibilă numai când o foaie de lucru este protejată.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Se permite utilizatorilor să editeze zone.
 3. În caseta Zone neblocate de o parolă când foaia este protejată, faceți clic pe zona pentru care doriți să modificați parola.
 4. Faceți clic pe Modificare, apoi pe Parolă.
 5. În caseta Parolă nouă, tastați parola nouă pentru zonă.
 6. În caseta Confirmare parolă nouă, tastați aceeași parolă, apoi faceți clic pe OK de două ori.
 7. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare foaie.
 8. În caseta Parolă pentru anularea protecției foii, tastați parola de protecție a elementelor foii de lucru pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

Dacă vi se solicită, retastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru pentru a o confirma.

 Important   Utilizați parole puternice care combină litere mari și mici, numere și simboluri. Parolele slabe nu combină aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh!et5. Parolă slabă: House27. Utilizați o parolă puternică pe care să o rețineți ușor, fără să fie necesar să o notați.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea permisiunilor de utilizator pentru o anumită zonă

 1. Faceți clic pe foaia de lucru protejată.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare foaie este disponibilă numai când o foaie de lucru este protejată.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Se permite utilizatorilor să editeze zone.
 3. Alegeți una dintre următoarele:
  • Pentru a schimba utilizatorii cărora li se permite să editeze o anumită zonă, procedați astfel:
   1. În caseta Zone neblocate de o parolă când foaia este protejată, faceți clic pe zona pentru care doriți să schimbați utilizatorii.
   2. Faceți clic pe Modificare, apoi faceți clic pe Permisiuni.
   3. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:
    • Pentru a bloca temporar accesul unui utilizator la editarea zonei, faceți clic pe numele acestuia în lista Nume, apoi bifați caseta de selectare Refuz pentru utilizatorul respectiv.
    • Pentru a debloca un utilizator, faceți clic pe numele acestuia în lista Nume, apoi bifați caseta de selectare Se permite pentru utilizator.
    • Pentru a elimina permanent un utilizator, faceți clic pe utilizator în lista Nume, apoi faceți clic pe Eliminare.
    • Pentru a adăuga un utilizator nou, faceți clic pe Adăugare, găsiți și selectați noul utilizator, faceți clic pe Adăugare, apoi pe OK.
   4. Faceți clic pe OK, dacă vi se solicită interzicerea utilizatorilor faceți clic pe Da, apoi din nou pe OK.
  • Pentru a modifica celulele incluse în zonă, procedați astfel:
 1. În caseta Zone neblocate de o parolă când foaia este protejată, faceți clic pe zona pentru care doriți să modificați celulele incluse.
 2. Faceți clic pe Modificare.
 3. În caseta Face referire la celulele tastați sau selectați noua zonă, apoi faceți clic pe OK.
 1. Atunci când ați terminat de făcut modificări în caseta de dialog Se permite utilizatorilor să editeze zone, faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare foaie.
 3. În caseta Parolă pentru anularea protecției foii, tastați parola de protecție a elementelor foii de lucru pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

Dacă vi se solicită, retastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru pentru a o confirma.

 Important   Utilizați parole puternice care combină litere mari și mici, numere și simboluri. Parolele slabe nu combină aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh!et5. Parolă slabă: House27. Utilizați o parolă puternică pe care să o rețineți ușor, fără să fie necesar să o notați.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea elementelor de registru de lucru de protejat

Aveți posibilitatea să protejați structura unui registru de lucru, astfel încât foile sale de lucru sau alte elemente să nu poată fi șterse, ascunse, reafișate, mutate sau redenumite. De asemenea, aveți posibilitatea să împiedicați să se modifice culorile filelor foilor de lucru și să împiedicați inserarea de foi de lucru, diagrame și alte elemente noi.

De asemenea, aveți posibilitatea să protejați ferestrele din registrul de lucru astfel încât dimensiunea și poziția lor să nu se modifice.

 1. Deschideți registrul de lucru protejat.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare registru de lucru.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare registru de lucru este disponibil numai când un registru de lucru este protejat.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor registrului de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare registru de lucru.
 3. Sub Restricționare editare, faceți clic pe Protejare structură și ferestre.
 4. Sub Protejare registru de lucru pentru, bifați sau debifați casetele de selectare Structură sau Ferestre.
 5. În caseta Parolă (opțional), tastați parola pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

Dacă vi se solicită, faceți clic pe OK pentru a confirma parola.

 Important   Utilizați parole puternice care combină litere mari și mici, numere și simboluri. Parolele slabe nu combină aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh!et5. Parolă slabă: House27. Utilizați o parolă puternică pe care să o rețineți ușor, fără să fie necesar să o notați.

 Sfat   Aveți posibilitatea să lăsați caseta necompletată dacă nu doriți să utilizați o parolă.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea protecției elementelor din foaia de lucru

 1. Faceți clic pe foaia de lucru protejată.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare foaie este disponibilă numai când o foaie de lucru este protejată.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola elementelor din foaia de lucru, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea drepturilor utilizator pentru o anumită zonă

 1. Faceți clic pe foaia de lucru protejată.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare foaie.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare foaie este disponibilă numai când o foaie de lucru este protejată.

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor din foaia de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Se permite utilizatorilor să editeze zone.
 3. În lista Zone neblocate de o parolă când celula este protejată, faceți clic pe zona pentru care doriți să eliminați permisiunile.
 4. Faceți clic pe Ștergere.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea protecției elementelor din registrul de lucru

 1. Deschideți registrul de lucru protejat.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Protejare registru de lucru.

Imagine Panglică Excel

 1. Dacă vi se solicită, tastați parola de protecție a elementelor registrului de lucru, apoi faceți clic pe OK.
 2. Sub Restricționare editare, faceți clic pe Protejare structură și ferestre pentru a elimina bifa.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea protecției unui registru de lucru partajat

 Important   După ce eliminați protecția dintr-un registru de lucru partajat (registru de lucru partajat: Un registru de lucru configurat pentru a permite mai multor utilizatori din rețea să vizualizeze și să facă modificări în același timp. Fiecare utilizator care salvează registrul de lucru vede modificările făcute de alți utilizatori.) când se utilizează o parolă, registrul de lucru partajat nu va mai fi partajat. Alți utilizatori vor fi deconectați de la registrul de lucru și istoricul de modificări (istoricul modificărilor: Într-un registru de lucru partajat, informația despre modificările făcute în sesiunile de editare anterioare. Această informație include numele persoanei care a făcut fiecare modificare, când a fost făcută modificarea și ce date au fost modificate.) va fi șters. Dacă nu se utilizează nicio parolă, registrul de lucru rămâne partajat după ce este deprotejat.

 1. Deschideți registrul de lucru partajat și protejat.
 2. În fila Revizuire, în grupul Modificări, faceți clic pe Deprotejare registru de lucru partajat.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Deprotejare registru de lucru partajat este disponibilă numai dacă registrul de lucru partajat este protejat.

 1. Dacă vi se solicită, introduceți parola pentru registrul de lucru partajat.
 2. Dacă sunteți notificat despre efectele eliminării protecției pentru ceilalți utilizatori, faceți clic pe Da.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2007