Inserarea numerelor de pagină în foi de lucru

Dacă doriți să se afișeze numere de pagină pe pagină atunci când imprimați o foaie de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.), aveți posibilitatea să inserați numere de pagină în anteturile sau subsolurile paginilor foii de lucru. Numerele de pagină pe care le inserați nu se afișează în foaia de lucru în vizualizarea Normal — ele se afișează numai în vizualizarea Aspect pagină și pe paginile imprimate.

Aveți posibilitatea să inserați numere de pagină pentru o foaie de lucru în vizualizarea Aspect pagină, unde pot fi văzute, sau să utilizați caseta de dialog Inițializare pagină dacă doriți să inserați numere de pagină pentru mai multe foi de lucru în același timp. Pentru alte tipuri de foi, cum ar fi foi diagramă (foaie diagramă: O foaie dintr-un registru de lucru care conține numai o diagramă. O foaie diagramă este utilă atunci când se dorește vizualizarea unei diagrame sau a unui raport PivotChart separat de datele din foaia de lucru sau raportul PivotTable.), aveți posibilitatea să inserați numere de pagină numai utilizând caseta de dialog Inițializare pagină.

Implicit, paginile sunt numerotate în ordine secvențială începând cu pagina 1, dar aveți posibilitatea să începeți secvența cu alt număr. De asemenea, poate fi modificată ordinea în care sunt numerotate paginile.

Ce intenționați să faceți?


Inserarea numerelor de pagină într-o singură foaie de lucru

Aveți posibilitatea să inserați numere de pagină pentru o singură foaie de lucru utilizând vizualizarea Aspect pagină. Numerele de pagină sunt utile dacă foaia de lucru conține multe rânduri și se imprimă ca mai multe pagini.

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să inserați numere de pagină.
 2. În fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe Antet și subsol.

Imagine Panglică Excel

 Notă   Microsoft Excel afișează foaia de lucru în vizualizarea Aspect pagină. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe Aspect paginăImagine buton în bara de stare pentru a afișa această vizualizare.

 1. În foaia de lucru, faceți clic pe Faceți clic pentru a adăuga un antet sau Faceți clic pentru a adăuga un subsol.

Se va afișa instrumente antet și subsol, adăugând fila Proiect.

 1. Pentru a specifica unde doriți să apară numărul paginii în antet sau subsol, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta din antet sau subsol.
 2. În fila Proiect, în grupul Opțiuni antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagină.

Imagine Panglică Excel

Substituentul &[Pagina] apare în secțiunea selectată.

 1. Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Pagina], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi, în grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagini.

Substituentul &[Pagina ] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată.

 1. Faceți clic oriunde în afara zonei de antet sau subsol pentru a afișa numerele de pagini efective în vizualizarea Aspect pagină.
 2. După ce ați terminat de lucru în vizualizarea Aspect pagină, în fila Vizualizare, în grupul Vizualizări registru de lucru, faceți clic pe Normal.

Imagine Panglică Excel

 Sfat   Aveți posibilitatea să faceți clic pe NormalImagine buton în bara de stare.

Începutul paginii Începutul paginii

Inserarea numerelor de pagini în mai multe foi de lucru

Aveți posibilitatea să inserați numerele de pagină în mai multe foi de lucru în registrul de lucru utilizând caseta de dialog Inițializare pagină. Acest lucru vă permite să adăugați numere de pagină la mia multe foi de lucru din registrul de lucru, dar fiecare foaie de lucru conține propriul set de numere de pagină. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care au ambele două pagini lungime, prima foaie de lucru va conține două pagini numerotate 1 și 2. A doua foaie de lucru va conține, de asemenea, două pagini numerotate 1 și 2.

 Sfat   Pentru a adăuga numere la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru secvențial, trebuie să modificați numărul cu care începe fiecare foaie de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Numerotarea paginilor începând cu alt număr.

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă la care doriți să adăugați numere de pagină.

AfișareCum se selectează mai multe foi de lucru

Pentru a selecta Procedați astfel
O singură foaie Faceți pe selectorul de foaie. Fila Foile active Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.Butoane de defilare a selectorilor
Două sau mai multe foi adiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.
Două sau mai multe foi neadiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.
Toate foile dintr-un registru de lucru Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe selectorul unei foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi din meniul de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.).
Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru apare [Grup]. Pentru a revoca o selecție a mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe oricare foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi de lucru selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.


 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

Imagine Panglică Excel

 1. În caseta de dialog Inițializare pagină, în fila Antet/Subsol, faceți clic pe Antet particularizat sau Subsol particularizat.
 2. Pentru a specifica unde anume în antet sau subsol va apărea numărul paginii, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga:, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta.
 3. Pentru a insera numerele, faceți clic pe butonul Inserare număr de paginăImagine buton.

Substituentul &[Pagina] apare în secțiunea selectată.

 1. Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Page], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi faceți clic pe butonul Inserare număr de paginiImagine buton.

Substituentul &[Pagina] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată.

Începutul paginii Începutul paginii

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

 Sfat   Pentru a numerota toate paginile foii de lucru dintr-un registru de lucru în mod secvențial, adăugați mai întâi numere de pagină la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru, apoi folosiți următoarea procedură pentru a începe numerotarea paginilor în fiecare foaie de lucru cu numărul potrivit. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care se vor imprima amândouă ca două pagini, ați utiliza această procedură pentru a începe numerotarea paginilor pentru a doua foaie de lucru de la numărul 3.

 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe Lansator casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

Imagine Panglică Excel

 1. În fila Pagină, în caseta Numărul primei pagini, tastați numărul pe care doriți să-l utilizați pentru prima pagină.

 Sfat   Pentru a utiliza sistemul de numerotare implicit, tastați Auto în caseta Numărul primei pagini.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

Implicit, Excel numerotează și imprimă paginile de sus în jos, apoi de la stânga la dreapta în foaia de lucru, dar aveți posibilitatea să modificați direcția pentru a numerota și imprima paginile de la stânga la dreapta, apoi de sus în jos.

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să modificați ordinea de numerotare:
 2. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

Imagine Panglică Excel

 1. În fila Foaie, sub Ordinea paginilor, faceți clic pe În jos, apoi lateral sau Lateral, apoi în jos.

 Sfat   Direcția fiecărei opțiuni este afișată în caseta de examinare.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea numerelor de pagini

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă pentru care doriți să eliminați numerele de pagină.

AfișareCum se selectează mai multe foi de lucru

Pentru a selecta Procedați astfel
O singură foaie Faceți pe selectorul de foaie. Fila Foile active Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.Butoane de defilare a selectorilor
Două sau mai multe foi adiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.
Două sau mai multe foi neadiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.
Toate foile dintr-un registru de lucru Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe selectorul unei foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi din meniul de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.).
Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru apare [Grup]. Pentru a revoca o selecție a mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe oricare foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi de lucru selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.


 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

Imagine Panglică Excel

 1. În fila Antet/Subsol, în caseta verticală Antet sau Subsol, faceți clic pe (niciunul).

 Notă   Poate fi necesar să defilați în partea de sus a listei pentru a face clic pe (niciunul).

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010