GETPIVOTDATA

Întoarce datele memorate într-un raport PivotTable. Se poate utiliza GETPIVOTDATA pentru a regăsi rezumatul de date dintr-un raport PivotTable, dacă rezumatul de date este vizibil în raport.

 Notă   Se poate introduce rapid o formulă simplă GETPIVOTDATA prin tastarea = în celula în care se dorește întoarcerea valorii, apoi clic pe celulă în raportul PivotTable care conține datele dorite pentru întoarcere.

Sintaxă

GETPIVOTDATA(data_field;pivot_table;field1;item1;field2;item2;...)

Data_field     este numele, inclus în ghilimele, pentru câmpul de date ce conține datele dorite pentru regăsire.

Pivot_table     este o referință la orice celulă, zonă de celule, sau zonă de celule denumite într-un raport PivotTable. Această informație este utilizată pentru determinarea raportului PivotTable care conține datele dorite pentru regăsire.

Field1, Item1, Field2, Item2     sunt de la unu la 14 perechi de nume de câmp și nume de elemente care descriu datele dorite pentru regăsire. Perechile pot fi în orice ordine. Numele câmpurilor și numele pentru elemente altele decât date calendaristice și numere sunt incluse în ghilimele. Pentru rapoarte OLAP PivotTable, elementele pot conține numele sursă al dimensiunii și de asemenea numele sursă al elementului. O pereche formată din câmp și element pentru un OLAP PivotTable poate arăta astfel:

"[Produs]";"[Produs].[Toate produsele].[Alimente].[Produse brutărie]"

Observații

  • În calculele funcției GETPIVOTDATA sunt incluse câmpuri sau elemente calculate și calcule utilizator.
  • Dacă pivot_table este o zonă care include două sau mai multe rapoarte PivotTable, datele regăsite vor fi din cel mai recent raport creat în acea zonă.
  • Dacă argumentele field și item descriu o singură celulă, va fi returnată valoarea acelei celule, indiferent că este un șir, un număr, o eroare și așa mai departe.
  • Dacă un element conține o dată, valoarea trebuie exprimată ca un număr serial sau ocupat prin utilizarea funcției DATE astfel încât valoarea va fi reținută dacă foaia de calcul este deschisă într-un loc diferit. De exemplu, un element care face referire la data 5 martie 1999 poate fi introdus ca 36224 sau DATE(1999;3;5). Orele pot fi introduse ca valori zecimale sau utilizând funcția TIME.
  • Dacă pivot_table este o zonă în care nu se găsește un raport PivotTable, GETPIVOTDATA întoarce #VALUE!.
  • Dacă argumentele nu descriu un câmp vizibil sau dacă includ un câmp pagină care nu este afișat, GETPIVOTDATA întoarce #REF!.

Exemple

Zona care conține raportul PivotTable este:

Foaie de lucru

GETPIVOTDATA("Vânzări",$A$4) returnează totalul general pentru câmpul Vânzări, 49.325 LEI.

GETPIVOTDATA("Sumă vânzări",$A$4) returnează, de asemenea, totalul general pentru câmpul Vânzări, 49.325 LEI; numele câmpului poate fi introdus așa cum arată pe foaie sau ca rădăcină (fără „Suma”, „Numărul de” ș.a.m.d.).

GETPIVOTDATA("Vânzări",$A$4,"Lună","Martie") returnează totalul general pentru Martie, 30.337 LEI.

GETPIVOTDATA("Vânzări",$A$4,"Lună","Martie","Produs","Produse","Comerciant","Blebea") returnează 10.201 LEI.

GETPIVOTDATA("Vânzări",$A$4,"Regiune","Sud") returnează #REF! deoarece datele din regiunea Sud nu sunt vizibile.

GETPIVOTDATA("Vânzări",$A$4,"Produst","Băuturi","Comerciant","Davidescu") returnează #REF! deoarece nu există nici o valoare de total pentru vânzările de băuturi ale lui Marcu.

 
 
Se aplică la:
Excel 2003