Funcții noi în Excel 2013

 Important   Rezultatele calculate ale formulelor și anumitor funcții de foaie de lucru Excel pot fi ușor diferite pe un PC cu Windows care utilizează arhitectura x86 sau x86-64 și pe un PC cu Windows RT, care utilizează arhitectura ARM. Aflați mai multe despre diferențe.

Faceți clic pe orice nume de funcție din următoarea listă pentru a vedea ajutorul detaliat despre acea funcție.

Nume funcție Tipul și descrierea
Funcția ACOT Matematică și trigonometrie:   Returnează arctangenta unui număr
Funcția ACOTH Matematică și trigonometrie:   Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr
Funcția ARABIC Matematică și trigonometrie:   Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr
Funcția BASE Matematică și trigonometrie:    Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza dată.
Funcția BINOM.DIST.RANGE Statistice:    Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală.
Funcția BITAND Inginerie:   Returnează un „And” la nivel de biți pentru două numere
Funcția BITLSHIFT Inginerie:   Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Funcția BITOR Inginerie:   Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere
Funcția BITRSHIFT Inginerie:   Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Funcția BITXOR Inginerie:   Returnează un „Exclusive Or” la nivel de biți pentru două numere
Funcția CEILING.MATH Matematică și trigonometrie:    Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Funcția COMBINA Matematică și trigonometrie:   
Întoarce numărul de combinații cu repetiții pentru un număr dat de elemente.
Funcția COT Matematică și trigonometrie:   Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr
Funcția COTH Matematică și trigonometrie:   Returnează cotangenta unui unghi
Funcția CSC Matematică și trigonometrie:   Returnează cosecanta unui unghi.
Funcția CSCH Matematică și trigonometrie:   Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi
Funcția DAYS Dată și oră:   Returnează numărul de zile dintre două date.
Funcția DECIMAL Matematică și trigonometrie:   Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal.
Funcția ENCODEURL Web:   Returnează un șir de caractere codificat ca URL
Funcția FILTERXML Web:   Returnează date specifice din conținutul XML, utilizând XPath specificată
Funcția FLOOR.MATH Matematică și trigonometrie:   Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ.
Funcția FORMULATEXT Căutare și referințe:   Returnează formula din referința dată ca text
Funcția GAMMA Statistice:   Returnează valoarea funcției gamma.
Funcția GAUSS Statistice:    Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard
Funcția IFNA Logic:   Returnează o valoare specificată de dvs. dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei.
Funcția IMCOSH Inginerie:    Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex
Funcția IMCOT Inginerie:   Returnează cotangenta unui număr complex
Funcția IMCSC Inginerie:   Returnează cosecanta unui număr complex
Funcția IMCSCH Inginerie:   Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex
Funcția IMSEC Inginerie:   Returnează secanta unui număr complex
Funcția IMSECH Inginerie:   Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex
Funcția IMSINH Inginerie:   Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex
Funcția IMTAN Inginerie:   Returnează tangenta unui număr complex
Funcția ISFORMULA Informații:   Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă.
Funcția ISOWEEKNUM Dată și oră:   Returnează numărul săptămânii ISO din an, pentru o dată calendaristică introdusă
Funcția MUNIT Matematică și trigonometrie:   Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată.
Funcția NUMBERVALUE Text:    Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale.
Funcția PDURATION Financiar:   Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată
Funcția PERMUTATIONA Statistice:   Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor.
Funcția PHI Statistice:   Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard.
Funcția RRI Financiar:   Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții.
Funcția SEC Matematică și trigonometrie:   Returnează secanta unui unghi.
Funcția SECH Matematică și trigonometrie:   Returnează secanta hiperbolică a unui unghi.
Funcția SHEET Informații:   Întoarce numărul foii pentru foaia dată ca referință.
Funcția SHEETS Informații:   Returnează numărul de foi dintr-o referință.
Funcția SKEW.P Statistice:   Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale
Funcția UNICHAR Text:   Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată
Funcția UNICODE Text:   Returnează numărul (punct cod) care corespunde cu primul caracter din text
Funcția WEBSERVICE Web:   Returnează date dintr-un serviciu web.
Funcția XOR Logic:   Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2013