Funcții Excel (după categorie)

Funcțiile pentru foi de lucru sunt împărțite în categorii, după funcționalitatea lor. În cazul în care cunoașteți categoria funcției pe care o căutați, faceți clic pe acea categorie.

Sfat    De asemenea, puteți căuta în pagină dacă apăsați pe CTRL+F, tastați primele câteva litere ale unei funcții sau un cuvânt care descrie ceea ce căutați, apoi faceți clic peUrmătorul.

În acest articol


Funcții de compatibilitate

 Important   Toate aceste funcții au fost înlocuite cu funcții noi care pot oferi precizie îmbunătățită și ale căror nume reflectă mai bine utilizarea lor. Deși aceste funcții sunt în continuare disponibile pentru compatibilitate retroactivă, se recomandă să luați în considerare utilizarea funcțiilor noi de acum înainte, deoarece aceste funcții pot să nu mai fie disponibile în versiunile viitoare de Excel.

Pentru mai multe informații despre funcțiile noi, consultațiFuncții statistice (referință).

Funcție Descriere
Funcția BETADIST Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Funcția BETAINV Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Funcția BINOMDIST Returnează probabilitatea de distribuție binomială pentru un termen individual
Funcția CHIDIST Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Funcția CHIINV Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Funcția CHITEST Returnează testul de independență
Funcția CONFIDENCE Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației
Funcția COVAR Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche
Funcția CRITBINOM Returnează cea mai mică valoare pentru care distribuția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu
Funcția EXPONDIST Returnează distribuția exponențială
Funcția FDIST Returnează distribuția de probabilitate F
Funcția FINV Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Funcția FTEST Returnează rezultatul unui test F
Funcția GAMMADIST Returnează distribuția gama
Funcția GAMMAINV Returnează inversa distribuției cumulative gama
Funcția HYPGEOMDIST Returnează distribuția hipergeometrică
Funcția LOGINV Returnează inversa funcției de distribuție lognormale cumulative
Funcția LOGNORMDIST Returnează distribuția cumulativă lognormală
Funcția MODE Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Funcția NEGBINOMDIST Returnează distribuția binomială negativă
Funcția NORMDIST Returnează distribuția normală cumulativă
Funcția NORMINV Returnează inversa distribuției normale cumulative
Funcția NORMSDIST Returnează distribuția normală cumulativă standard
Funcția NORMSINV Returnează inversa distribuției normale cumulative standard
Funcția PERCENTILE Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Funcția PERCENTRANK Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Funcția POISSON Returnează distribuția Poisson
Funcția QUARTILE Returnează cuartila unui set de date
Funcția RANK Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția STDEV Calculează abaterea standard bazată pe un eșantion
Funcția STDEVP Calculează abaterea standard pe baza întregii populații
Funcția TDIST Returnează distribuția t Student
Funcția TINV Returnează inversa distribuției t Student
Funcția TTEST Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Funcția VAR Estimează varianța pe baza unui eșantion
Funcția VARP Calculează varianța pe baza întregii populații
Funcția WEIBULL Returnează distribuția Weibull
Funcția ZTEST Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de cub

Funcție Descriere
Funcția CUBEKPIMEMBER Returnează o proprietate a indicatorului cheie de performanță (KPI) și afișează numele KPI în celulă. KPI este o măsurătoare cuantificabilă, cum ar fi profitul brut lunar sau comisionul trimestrial al angajatului, care se utilizează pentru a monitoriza performanțele unei companii.
Funcția CUBEMEMBER Returnează un membru sau tuplu dintr-un cub. Se utilizează pentru a valida faptul că există membrul sau tuplul în cub.
Funcția CUBEMEMBERPROPERTY Returnează valoarea unei proprietăți membru dintr-un cub. Utilizată pentru a valida faptul că numele membrului există în interiorul cubului și pentru a returna proprietatea specificată pentru membrul respectiv.
Funcția CUBERANKEDMEMBER Returnează membrul de ordin n dintr-un set. Se utilizează pentru a returna unul sau mai multe elemente dintr-un set, cum ar fi cel mai bun vânzător sau cei mai buni 10 studenți.
Funcția CUBESET Definește un set calculat de membri sau tupluri prin trimiterea unei expresii setate la cubul de pe server, ceea ce creează setul, apoi returnează setul în Microsoft Office Excel.
Funcția CUBESETCOUNT Returnează numărul de elemente dintr-un set.
Funcția CUBEVALUE Returnează o valoare agregată din cub.

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de baze de date

Funcție Descriere
Funcția DAVERAGE Returnează media intrărilor de bază de date selectate
Funcția DCOUNT Contorizează celulele care conțin numere într-o bază de date
Funcția DCOUNTA Contorizează celulele care nu sunt necompletate într-o bază de date
Funcția DGET Extrage dintr-o bază de date o singură înregistrare care satisface criteriile specificate
Funcția DMAX Returnează valoarea maximă dintre intrările de bază de date selectate
Funcția DMIN Returnează valoarea minimă dintre intrările de bază de date selectate
Funcția DPRODUCT Înmulțește valorile dintr-un anumit câmp de înregistrări care îndeplinesc criteriile într-o bază de date
Funcția DSTDEV Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date
Funcția DSTDEVP Calculează abaterea standard pe baza întregii populații de intrări selectate dintr-o bază de date
Funcția DSUM Adună numerele dintr-o coloană de câmpuri a înregistrărilor dintr-o bază de date care satisfac criteriile specificate
Funcția DVAR Estimează varianța pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date
Funcția DVARP Calculează varianța pe baza întregii populații a intrărilor selectate dintr-o bază de date

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de dată și oră

Funcție Descriere
Funcția DATE Returnează numărul serial al unei anumite date calendaristice
Funcția DATEVALUE Efectuează conversia unei date calendaristice sub formă de text într-un număr serial
Funcția DAY Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a lunii
Funcția DAYS Returnează numărul de zile dintre două date.
Funcția DAYS360 Calculează numărul de zile dintre două date calendaristice având ca bază un an cu 360 de zile
Funcția EDATE Returnează numărul serial al datei calendaristice care este numărul indicat de luni, înainte sau după data calendaristică de început
Funcția EOMONTH Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii care este înainte sau după un număr specificat de luni
Funcția HOUR Efectuează conversia unui număr serial într-o oră
Funcția ISOWEEKNUM Returnează numărul săptămânii ISO din an, pentru o dată calendaristică introdusă.
Funcția MINUTE Efectuează conversia unui număr serial într-un minut
Funcția MONTH Efectuează conversia unui număr serial într-o lună
Funcția NETWORKDAYS Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice
Funcția NETWORKDAYS.INTL Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend
Funcția NOW Returnează numărul serial al datei și orei curente
Funcția SECOND Efectuează conversia unui număr serial într-o secundă
Funcția TIME Returnează numărul serial al unei valori de timp specificate
Funcția TIMEVALUE Efectuează conversia unei ore sub formă de text într-un număr serial
Funcția TODAY Returnează numărul serial al datei calendaristice din ziua curentă
Funcția WEEKDAY Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a săptămânii
Funcția WEEKNUM Efectuează conversia unui număr serial într-un număr reprezentând numărul săptămânii respective din an
Funcția WORKDAY Returnează numărul serial al datei calendaristice care este înainte sau după un număr specificat de zile lucrătoare
Funcția WORKDAY.INTL Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend
Funcția YEAR Efectuează conversia unui număr serial într-un an
Funcția YEARFRAC Returnează fracțiunea din an pe care o reprezintă numărul de zile întregi cuprinse între data calendaristică de început și cea de sfârșit

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de inginerie

Funcție Descriere
Funcția BESSELI Returnează funcția Bessel modificată In(x)
Funcția BESSELJ Returnează funcția Bessel Jn(x)
Funcția BESSELK Returnează funcția Bessel modificată Kn(x)
Funcția BESSELY Returnează funcția Bessel Yn(x)
Funcția BIN2DEC Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem zecimal
Funcția BIN2HEX Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem hexazecimal
Funcția BIN2OCT Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem octal
Funcția BITAND Returnează un „And” la nivel de biți pentru două numere
Funcția BITLSHIFT Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Funcția BITOR Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere
Funcția BITRSHIFT Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți
Funcția BITXOR Returnează un „Exclusive Or” la nivel de biți pentru două numere
Funcția COMPLEX Efectuează conversia coeficienților reali și imaginari într-un număr complex
Funcția CONVERT Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul
Funcția DEC2BIN Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem binar
Funcția DEC2HEX Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem hexazecimal
Funcția DEC2OCT Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem octal
Funcția DELTA Testează egalitatea a două valori
Funcția ERF Returnează funcția de eroare
Funcția ERF.PRECISE Returnează funcția de eroare
Funcția ERFC Returnează complementara funcției de eroare
Funcția ERFC.PRECISE Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit
Funcția GESTEP Testează dacă un număr este mai mare decât o valoare de prag
Funcția HEX2BIN Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem binar
Funcția HEX2DEC Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem zecimal
Funcția HEX2OCT Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem octal
Funcția IMABS Returnează valoarea absolută a unui număr complex (modulul)
Funcția IMAGINARY Returnează partea imaginară a unui număr complex
Funcția IMARGUMENT Returnează argumentul theta, un unghi exprimat în radiani
Funcția IMCONJUGATE Returnează conjugata complexă a unui număr complex
Funcția IMCOS Returnează cosinusul unui număr complex
Funcția IMCOSH Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex
Funcția IMCOT Returnează cotangenta unui număr complex
Funcția IMCSC Returnează cosecanta unui număr complex
Funcția IMCSCH Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex
Funcția IMDIV Returnează câtul a două numere complexe
Funcția IMEXP Returnează exponențiala unui număr complex
Funcția IMLN Returnează logaritmul natural al unui număr complex
Funcția IMLOG10 Returnează logaritmul zecimal al unui număr complex
Funcția IMLOG2 Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex
Funcția IMPOWER Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă
Funcția IMPRODUCT Returnează produsul a 2 până la 255 de numere complexe
Funcția IMREAL Returnează partea reală a unui număr complex
Funcția IMSEC Returnează secanta unui număr complex
Funcția IMSECH Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex
Funcția IMSIN Returnează sinusul unui număr complex
Funcția IMSINH Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex
Funcția IMSQRT Returnează rădăcina pătrată a unui număr complex
Funcția IMSUB Returnează diferența dintre două numere complexe
Funcția IMSUM Returnează suma numerelor complexe
Funcția IMTAN Returnează tangenta unui număr complex
Funcția OCT2BIN Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem binar
Funcția OCT2DEC Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem zecimal
Funcția OCT2HEX Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem hexazecimal

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții financiare

Funcție Descriere
Funcția ACCRINT Returnează dobânda cumulată pentru o hârtie de valoare care plătește dobânzi periodice
Funcția ACCRINTM Returnează dobânda cumulată pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă la scadență
Funcția AMORDEGRC Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar utilizând o rată de amortizare
Funcția AMORLINC Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar
Funcția COUPDAYBS Returnează numărul de zile de la începutul perioadei cuponului până la data de decontare
Funcția COUPDAYS Returnează numărul de zile ale perioadei cuponului care conține data de decontare
Funcția COUPDAYSNC Returnează numărul de zile de la data de decontare până la data următoare a cuponului
Funcția COUPNCD Returnează data următoare a cuponului de după data de decontare
Funcția COUPNUM Returnează numărul de cupoane de plată între data de decontare și data maturității
Funcția COUPPCD Returnează data anterioară a cuponului, înainte de data de decontare
Funcția CUMIPMT Returnează dobânda acumulată plătită între două perioade
Funcția CUMPRINC Returnează capitalul cumulativ plătit la un împrumut, între două perioade
Funcția DB Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării regresive fixe
Funcția DDB Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării dublu-regresive sau altă metodă specificată
Funcția DISC Returnează rata de scont pentru o hârtie de valoare
Funcția DOLLARDE Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca fracție, într-o valoare în dolari exprimată ca număr zecimal
Funcția DOLLARFR Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca număr zecimal, într-o valoare în dolari exprimată ca fracție
Funcția DURATION Returnează durata în ani a unei hârtii de valoare cu dobândă periodică
Funcția EFFECT Returnează rata efectivă a dobânzii anuale
Funcția FV Returnează valoarea viitoare a unei investiții
Funcția FVSCHEDULE Returnează valoarea viitoare a unui capital inițial după aplicarea unei serii de rate de dobânzi compuse
Funcția INTRATE Returnează rata dobânzii pentru o hârtie de valoare complet investită
Funcția IPMT Returnează dobânda de plată pentru o investiție pentru o perioadă dată
Funcția IRR Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar
Funcția ISPMT Calculează dobânda plătită pe parcursul unei perioade specificate a unei investiții
Funcția MDURATION Returnează durata Macauley modificată pentru o hârtie de valoare cu valoare nominală presupusă de 100 lei
Funcția MIRR Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar pozitive și negative finanțate la diferite rate
Funcția NOMINAL Returnează rata nominală anuală a dobânzii
Funcția NPER Returnează numărul de perioade pentru o investiție
Funcția NPV Returnează valoarea netă actuală a unei investiții bazată pe o serie de fluxuri de numerar periodice și a unei rate de scont
Funcția ODDFPRICE Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are prima perioadă anormală
Funcția ODDFYIELD Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are prima perioadă anormală
Funcția ODDLPRICE Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are ultima perioadă anormală
Funcția ODDLYIELD Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are ultima perioadă anormală
Funcția PDURATION Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată.
Funcția PMT Returnează plata periodică pentru o anuitate
Funcția PPMT Returnează plata de capital pentru o investiție pe o perioadă dată
Funcția PRICE Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă periodică
Funcția PRICEDISC Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare actualizată
Funcția PRICEMAT Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă la maturitate
Funcția PV Returnează valoarea actuală a unei investiții
Funcția RATE Returnează rata dobânzii pentru o perioadă de anuitate
Funcția RECEIVED Returnează suma primită la maturitate pentru o hârtie de valoare integral investită
Funcția RRI Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții.
Funcția SLN Returnează amortizarea liniară a unui mijloc fix pentru o perioadă
Funcția SYD Returnează amortizarea prin însumarea anilor a unui mijloc fix pentru o perioadă specificată
Funcția TBILLEQ Returnează rentabilitatea în echivalent-bond pentru un bon de tezaur
Funcția TBILLPRICE Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru un bon de tezaur
Funcția TBILLYIELD Returnează randamentul unui bon de tezaur
Funcția VDB Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată sau parțială, utilizând metoda amortizării regresive
Funcția XIRR Returnează rata internă de rentabilitate pentru un grafic de flux de numerar care nu este neapărat periodic
Funcția XNPV Returnează valoarea actuală netă pentru un grafic de flux de numerar care nu este neapărat periodic
Funcția YIELD Returnează randamentul unei hârtii de valoare care plătește dobândă periodic
Funcția YIELDDISC Returnează randamentul unei hârtii de valoare actualizate, de exemplu, un bon de tezaur
Funcția YIELDMAT Returnează randamentul anual al unei hârtii de valoare care plătește dobândă la maturitate

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de informații

Funcție Descriere
Funcția CELL

Returnează informații despre formatarea, locația sau conținutul unei celule

 Notă    Această funcție nu este disponibilă în Excel Web App.

Funcția ERROR.TYPE Returnează un număr ce corespunde unui tip de eroare
Funcția INFO

Returnează informații despre mediul de operare curent

 Notă    Această funcție nu este disponibilă în Excel Web App.

Funcția ISBLANK Returnează TRUE dacă valoarea este necompletată
funcția ISERR Returnează TRUE dacă valoarea este orice altă valoare de eroare în afară de #N/A
funcția ISERROR Returnează TRUE dacă valoarea este orice valoare de eroare
Funcția ISEVEN Returnează TRUE dacă numărul este par
Funcția ISFORMULA Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă.
Funcția ISLOGICAL Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare logică
Funcția ISNA Returnează TRUE dacă valoarea reprezintă valoarea de eroare #N/A
Funcția ISNONTEXT Returnează TRUE dacă valoarea nu este text
Funcția ISNUMBER Returnează TRUE dacă valoarea este un număr
Funcția ISODD Returnează TRUE dacă numărul este impar
Funcția ISREF Returnează TRUE dacă valoarea este o referință
Funcția ISTEXT Returnează TRUE dacă valoarea este text
Funcția N Returnează o valoare convertită în număr
Funcția NA Returnează valoarea de eroare #N/A
Funcția SHEET Întoarce numărul foii pentru foaia dată ca referință.
Funcția SHEETS Returnează numărul de foi dintr-o referință.
Funcția TYPE Returnează un număr indicând tipul de dată al unei valori

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții logice

Funcție Descriere
Funcția AND Returnează TRUE dacă argumentele sunt toate adevărate
Funcția FALSE Returnează valoarea logică FALSE
Funcția IF Specifică un test logic de executat
Funcția IFERROR Returnează o valoare specificată de dvs. dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei.
Funcția IFNA Returnează o valoare specificată de dvs. dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei.
Funcția NOT Inversează valoarea logică a argumentului
Funcția OR Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este adevărat
Funcția TRUE Returnează valoarea logică TRUE
Funcția XOR Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții de căutare și de referință

Funcție Descriere
Funcția ADDRESS Returnează o referință ca text la o singură celulă dintr-o foaie de lucru
Funcția AREAS Returnează numărul de zone dintr-o referință
Funcția CHOOSE Alege o valoare dintr-o listă de valori
Funcția COLUMN Returnează numărul coloanei unei referințe
Funcția COLUMNS Returnează numărul de coloane dintr-o referință
Funcția FORMULATEXT Returnează formula din referința dată ca text
Funcția GETPIVOTDATA Returnează datele stocate într-un raport PivotTable
Funcția HLOOKUP Caută în rândul de sus al unei matrice și returnează valoarea celulei indicate
Funcția HYPERLINK Creează o comandă rapidă sau un salt care deschide un document stocat pe un server de rețea, în intranet sau în internet
Funcția INDEX Utilizează un index pentru a alege o valoare dintr-o referință sau dintr-o matrice
Funcția INDIRECT Returnează o referință indicată printr-o valoare text
Funcția LOOKUP Caută valori într-un vector sau într-o matrice
Funcția MATCH Caută valori într-o referință sau într-o matrice
Funcția OFFSET Returnează poziția relativă, față de o referință dată
Funcția ROW Returnează numărul de rând al unei referințe
Funcția ROWS Returnează numărul de rânduri dintr-o referință
Funcția RTD Regăsește date în timp real dintr-un program care recunoaște automatizarea COM (Automatizare: O modalitate de lucru cu obiectele unei aplicații din altă aplicație sau instrument de dezvoltare. Numită anterior Automatizare OLE, Automatizare este un standard industrial și o caracteristică a Component Object Model (COM).)
Funcția TRANSPOSE Returnează transpusa unei matrice
Funcția VLOOKUP Caută în prima coloană a unei matrice și se deplasează pe rând pentru a returna valoarea unei celule

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții matematice și trigonometrice

Funcție Descriere
Funcția ABS Returnează valoarea absolută a unui număr
Funcția ACOS Returnează valoarea arccosinusului unui număr
Funcția ACOSH Returnează inversa cosinusului hiperbolic al unui număr
Funcția ACOT Returnează arccotangenta unui număr
Funcția ACOTH Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr
Funcția AGGREGATE Returnează o medie într-o listă sau o bază de date
Funcția ARABIC Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr
Funcția ASIN Returnează valoarea arcsinusului unui număr
Funcția ASINH Returnează inversa sinusului hiperbolic al unui număr
Funcția ATAN Returnează valoarea arctangentei unui număr
Funcția ATAN2 Returnează valoarea arctangentei după coordonatele x și y
Funcția ATANH Returnează valoarea inversă a tangentei hiperbolice a unui număr
Funcția BASE Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza dată.
Funcția CEILING Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Funcția CEILING.MATH Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Funcția CEILING.PRECISE Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.
Funcția COMBIN Returnează numărul de combinări pentru un număr dat de obiecte
Funcția COMBINA Întoarce numărul de combinații cu repetiții pentru un număr dat de elemente.
Funcția COS Returnează valoarea cosinusului unui număr
Funcția COSH Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr
Funcția COT Returnează cotangenta unui unghi
Funcția COTH Returnează cotangenta hiperbolică a unui număr
Funcția CSC Returnează cosecanta unui unghi.
Funcția CSCH Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi
Funcția DECIMAL Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal.
Funcția DEGREES Efectuează conversia radianilor în grade
Funcția EVEN Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg par
Funcția EXP Returnează e la puterea unui număr dat
Funcția FACT Returnează factorialul unui număr
Funcția FACTDOUBLE Returnează factorialul dublu al unui număr
Funcția FLOOR Rotunjește un număr prin lipsă, înspre zero
Funcția FLOOR.MATH Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ.
Funcția FLOOR.PRECISE Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Indiferent de semnul numărului, numărul este rotunjit în jos.
Funcția GCD Returnează valoarea celui mai mare divizor comun
Funcția INT Rotunjește un număr la primul întreg dinaintea lui
Funcția ISO.CEILING Returnează un număr care este rotunjit în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ
Funcția LCM Returnează valoarea celui mai mic multiplu comun
Funcția LN Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr
Funcția LOG Returnează valoarea logaritmului unui număr într-o bază dată
Funcția LOG10 Returnează valoarea logaritmului zecimal al unui număr
Funcția MDETERM Returnează determinantul unei matrice
Funcția MINVERSE Returnează matricea inversă a unei matrice
Funcția MMULT Returnează valoarea produsului matricial a două matrice
Funcția MOD Returnează restul unei împărțiri
Funcția MROUND Returnează un număr rotunjit la multiplul dorit
Funcția MULTINOMIAL Returnează valoarea multinomială a unui set de numere
Funcția MUNIT Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată.
Funcția ODD Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat număr întreg impar următor
Funcția PI Returnează valoarea numărului pi
Funcția POWER Returnează valoarea unui număr ridicat la o putere
Funcția PRODUCT Înmulțește argumentele funcției
Funcția QUOTIENT Returnează întregul unei împărțiri
Funcția RADIANS Efectuează conversia gradelor în radiani
Funcția RAND Returnează un număr aleator între 0 și 1
Funcția RANDBETWEEN Returnează un număr aleator, cuprins între numerele specificate
Funcția ROMAN Efectuează conversia în cifre romane a unui număr cu cifre arabe, ca text
Funcția ROUND Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre
Funcția ROUNDDOWN Rotunjește un număr în jos, înspre zero
Funcția ROUNDUP Rotunjește un număr în sus, dinspre zero
Funcția SEC Returnează secanta unui unghi.
Funcția SECH Returnează secanta hiperbolică a unui unghi.
Funcția SERIESSUM Returnează suma unei serii de puteri, pe baza formulei
Funcția SIGN Returnează semnul unui număr
Funcția SIN Returnează sinusul unui unghi dat
Funcția SINH Returnează sinusul hiperbolic al unui număr
Funcția SQRT Returnează valoarea pozitivă a rădăcinii pătrate
Funcția SQRTPI Returnează valoarea rădăcinii pătrate din (număr * pi)
Funcția SUBTOTAL Returnează subtotalul unei liste sau baze de date
Funcția SUM Adună argumentele funcției
Funcția SUMIF Adună conținutul celulelor specificate, după un criteriu dat
Funcția SUMIFS Adaugă celulele dintr-o zonă care îndeplinesc mai multe criterii
Funcția SUMPRODUCT Returnează suma produselor componentelor unei matrice corespondente
Funcția SUMSQ Returnează suma pătratelor argumentelor
Funcția SUMX2MY2 Returnează suma diferențelor pătratelor valorilor corespondente din două matrice
Funcția SUMX2PY2 Returnează suma sumei pătratelor valorilor corespondente din două matrice
Funcția SUMXMY2 Returnează suma pătratelor diferențelor valorilor corespondente din două matrice
Funcția TAN Returnează valoarea tangentei unui număr
Funcția TANH Returnează valoarea tangentei hiperbolice a unui număr
Funcția TRUNC Trunchiază un număr la un întreg

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții statistice

Funcție Descriere
Funcția AVEDEV Returnează media aritmetica a abaterilor absolute ale punctelor de date de la valoarea lor medie
Funcția AVERAGE Returnează media aritmetică a argumentelor
Funcția AVERAGEA Returnează media aritmetică a argumentelor, inclusiv numere, texte și valori logice
Funcția AVERAGEIF Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor dintr-o zonă care îndeplinesc un anumit criteriu
Funcția AVERAGEIFS Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor care îndeplinesc mai multe criterii
Funcția BETA.DIST Returnează funcția de distribuție cumulativă beta
Funcția BETA.INV Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată
Funcția BINOM.DIST Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială
Funcția BINOM.DIST.RANGE Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală.
Funcția BINOM.INV Returnează cea mai mică valoare pentru care distribuția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu
Funcția CHISQ.DIST Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta
Funcția CHISQ.DIST.RT Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Funcția CHISQ.INV Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta
Funcția CHISQ.INV.RT Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat
Funcția CHISQ.TEST Returnează testul de independență
Funcția CONFIDENCE.NORM Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației
Funcția CONFIDENCE.T Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populație, utilizând o distribuție t Student
Funcția CORREL Returnează coeficientul de corelație între două seturi de date
Funcția COUNT Contorizează numerele din lista de argumente
Funcția COUNTA Contorizează valorile din lista de argumente
Funcția COUNTBLANK Contorizează numărul de celule goale dintr-o zonă
Funcția COUNTIF Contorizează numărul de celule ale unei zone care corespund unui criteriu dat
Funcția COUNTIFS Contorizează numărul de celule dintr-o zonă care întrunesc mai multe criterii
Funcția COVARIANCE.P Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche
Funcția COVARIANCE.S Returnează covarianța eșantion, media produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date
Funcția DEVSQ Returnează suma pătratelor abaterilor
Funcția EXPON.DIST Returnează distribuția exponențială
Funcția F.DIST Returnează distribuția de probabilitate F
Funcția F.DIST.RT Returnează distribuția de probabilitate F
Funcția F.INV Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Funcția F.INV.RT Returnează inversa distribuției de probabilitate F
Funcția F.TEST Returnează rezultatul unui test F
Funcția FISHER Returnează transformarea Fisher
Funcția FISHERINV Returnează inversa transformării Fisher
Funcția FORECAST Returnează o valoare dintr-o tendință liniară
Funcția FREQUENCY Returnează o distribuție a frecvenței ca matrice verticală
Funcția GAMMA Returnează valoarea funcției gamma.
Funcția GAMMA.DIST Returnează distribuția gama
Funcția GAMMA.INV Returnează inversa distribuției cumulative gama
Funcția GAMMALN Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)
Funcția GAMMALN.PRECISE Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)
Funcția GAUSS Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard
Funcția GEOMEAN Returnează media geometrică
Funcția GROWTH Returnează valori dintr-o tendință exponențială
Funcția HARMEAN Returnează media armonică
Funcția HYPGEOM.DIST Returnează distribuția hipergeometrică
Funcția INTERCEPT Returnează intersecția liniei de regresie liniară
Funcția KURT Returnează coeficientul Kurt al unui set de date
Funcția LARGE Returnează a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date
Funcția LINEST Returnează parametrii unei tendințe liniare
Funcția LOGEST Returnează parametrii unei tendințe exponențiale
Funcția LOGNORM.DIST Returnează distribuția cumulativă lognormală
Funcția LOGNORM.INV Returnează inversa unei distribuții cumulative lognormale
Funcția MAX Returnează valoarea maximă într-o listă de argumente
Funcția MAXA Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere, text sau valori logice
Funcția MEDIAN Returnează mediana numerelor date
Funcția MIN Returnează valoarea minimă dintr-o listă de argumente
Funcția MINA Returnează valoarea minimă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere, text sau valori logice
Funcția MODE.MULT Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date
Funcția MODE.SNGL Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date
Funcția NEGBINOM.DIST Returnează distribuția binomială negativă
Funcția NORM.DIST Returnează distribuția normală cumulativă
Funcția NORM.INV Returnează inversa distribuției normale cumulative
Funcția NORM.S.DIST Returnează distribuția normală cumulativă standard
Funcția NORM.S.INV Returnează inversa distribuției normale cumulative standard
Funcția PEARSON Returnează coeficientul de corelație Pearson
Funcția PERCENTILE.EXC Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1, exclusiv.
Funcția PERCENTILE.INC Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval
Funcția PERCENTRANK.EXC Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1, exclusiv) al setului de date
Funcția PERCENTRANK.INC Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date
Funcția PERMUT Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte
Funcția PERMUTATIONA Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor.
Funcția PHI Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard.
Funcția POISSON.DIST Returnează distribuția Poisson
Funcția PROB Returnează probabilitatea ca valorile dintr-un interval să fie între două limite
Funcția QUARTILE.EXC Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor percentile din 0..1, exclusiv
Funcția QUARTILE.INC Returnează cuartila unui set de date
Funcția RANK.AVG Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția RANK.EQ Returnează rangul unui număr într-o listă de numere
Funcția RSQ Returnează pătratul coeficientului de corelație Pearson
Funcția SKEW Returnează asimetria unei distribuții
Funcția SKEW.P Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale
Funcția SLOPE Returnează panta unei regresii liniare
Funcția SMALL Returnează a k-a valoare minimă într-un set de date
Funcția STANDARDIZE Returnează o valoare normalizată
Funcția STDEV.P Calculează abaterea standard pe baza întregii populații
Funcția STDEV.S Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion
Funcția STDEVA Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion, incluzând numere, text sau valori logice
Funcția STDEVPA Calculează abaterea standard pe baza întregii populații, incluzând numere, text sau valori logice
Funcția STEYX Returnează eroarea standard a valorii estimate y pentru fiecare valoare x din regresie
Funcția T.DIST Returnează punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.DIST.2T Returnează punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.
Funcția T.DIST.RT Returnează distribuția t Student
Funcția T.INV Returnează valoarea t a distribuției t Student ca o funcție de probabilitate și de gradele de libertate
Funcția T.INV.2T Returnează inversul distribuției t Student
Funcția T.TEST Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student
Funcția TREND Returnează valori dintr-o tendință liniară
Funcția TRIMMEAN Returnează media din interiorul unui set de date
Funcția VAR.P Calculează varianța pe baza întregii populații
Funcția VAR.S Estimează varianța pe baza unui eșantion
Funcția VARA Estimează varianța pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice
Funcția VARPA Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice
Funcția WEIBULL.DIST Returnează distribuția Weibull
Funcția Z.TEST Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții text

Funcție Descriere
Funcția ASC Modifică literele englezești sau katakana ale unui șir de caractere din lățime întreagă (doi octeți) în jumătate lățime (un octet).
Funcția BAHTTEXT Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar ß (baht)
Funcția CHAR Returnează caracterul specificat de codul numeric
Funcția CLEAN Elimină din text toate caracterele care nu pot fi imprimate
Funcția CODE Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un șir text
Funcția CONCATENATE Unește mai multe elemente text într-unul singur
DBCS (funcția DBCS) Modifică literele englezești sau katakana ale unui șir de caractere din jumătate lățime (un octet) în lățime întreagă (doi octeți)
Funcția DOLLAR Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar $ (dolar)
Funcția EXACT Verifică dacă două valori text sunt identice
Funcțiile FIND, FINDB Găsește o valoare text în interiorul alteia (sensibil la caractere mari și mici)
Funcția FIXED Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale
Funcțiile LEFT, LEFTB Returnează cele mai din stânga caractere ale unei valori text
Funcțiile LEN și LENB Returnează numărul de caractere dintr-un șir text
Funcția LOWER Efectuează conversia literelor unui text în litere mici
Funcțiile MID, MIDB Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir de text începând de la o poziție specificată
Funcția NUMBERVALUE Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale.
Funcția PHONETIC Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un șir text
Funcția PROPER Scrie cu literă mare prima literă din fiecare cuvânt al unei valori text
Funcțiile REPLACE, REPLACEB Înlocuiește caractere dintr-un text
Funcția REPT Repetă textul de un număr dat de ori
Funcțiile RIGHT, RIGHTB Returnează cele mai din dreapta caractere ale unei valori text
Funcțiile SEARCH, SEARCHB Găsește o valoare text în interiorul alteia (nu este sensibil la caractere mari și mici)
Funcția SUBSTITUTE Înlocuiește un text vechi cu unul nou, într-un șir text
Funcția T Efectuează conversia argumentelor în text
Funcția TEXT Formatează un număr și îl convertește în text
Funcția TRIM Elimină spațiile din text
Funcția UNICHAR Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată
Funcția UNICODE Returnează numărul (punct cod) care corespunde cu primul caracter din text
Funcția UPPER Efectuează conversia literelor textului în majuscule
Funcția VALUE Efectuează conversia unui argument text în număr

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții definite de utilizator instalate cu programe de completare

Dacă programele de completare pe care le instalați conțin funcții, aceste funcții de program de completare sau automatizare vor fi disponibile în categoria Definit de utilizator din caseta de dialog Inserare funcție.

 Notă   Funcțiile definite de utilizator (UDF-uri) nu sunt disponibile în Excel Web App.

Funcție Descriere
Funcția CALL Apelează o procedură într-o bibliotecă de legături dinamice sau resurse de cod
Funcția EUROCONVERT Efectuează conversia unui număr în euro, conversia unui număr din euro într-o valută participantă la euro sau conversia unui număr dintr-o valută participantă la euro în alta, utilizând euro ca intermediar (triangulație)
Funcția REGISTER.ID Returnează ID-ul de înregistrare a bibliotecii de legături dinamice (DLL) sau a resursei de cod care a fost înregistrată anterior
Funcția SQL.REQUEST Se conectează la o sursă externă de date și rulează o interogare dintr-o foaie de lucru, apoi returnează rezultatul ca o matrice, fără să fie necesară programarea unor macrocomenzi

Începutul paginii Începutul paginii

Funcții web

Funcție Descriere
ENCODEURL (funcția ENCODEURL) Returnează un șir de caractere codificat ca URL
Funcția FILTERXML Returnează date specifice din conținutul XML, folosind calea XPath specificată
Funcția WEBSERVICE Returnează date dintr-un serviciu web

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2013, Excel Online