Exemple de formule des utilizate

Condiționale uzuale

Verificare dacă un număr este mai mare sau mai mic decât un alt număr

Crearea formulelor condiționale utilizând funcția IF

Afișarea sau ascunderea valorilor zero

Căutarea valorilor într-o listă

Dată și oră uzuale

Adăugarea datelor

Adăugarea orelor

Calculul diferenței dintre două date calendaristice

Calculul diferenței între două ore

Conversia orelor

Contorizarea zilelor până la o dată

Inserarea datelor conform calendarului Iulian

Inserarea datei și orei curente într-o celulă

Afișarea datelor calendaristice ca zi a săptămânii

Financiare uzuale

Calculul unei balanțe curente

Crearea unui tabel de multiplicare

Matematice uzuale

Adăugarea numerelor

Calculul procentelor

Calculul mediei numerelor

Calculul mijlocului unui grup de numere

Calcularea celui mai mic sau mai mare număr dintr-o zonă

Conversia măsurătorilor

Numărarea celulelor care conțin numere

Contorizarea numerelor mai mari sau mai mici decât un număr

Împărțirea numerelor

Ascunderea valorilor de eroare și a indicatorilor de eroare dintr-o celulă

Înmulțirea numerelor

Ridicarea unui număr la o putere

Rotunjirea unui număr

Scăderea numerelor

Text uzual

Modificarea majuscule/minuscule într-un text

Verificarea dacă o celulă conține text

Combinarea numelor și prenumelor

Combinare text și numere

Combinarea textului cu o dată sau oră

Compararea conținutului celulelor

Numărarea celulelor necompletate

Eliminarea caracterelor din text

Eliminarea spațiilor de la începutul și sfârșitul unei celule

Repetarea unui caracter într-o celulă

Contorizarea intrărilor unice dintr-o listă

 
 
Se aplică la:
Excel 2003