Despre simbolul monetar euro

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

AfișareRecunoașterea simbolului monetar euro în Microsoft Excel

Recunoașterea sistemului de operare     Pentru ca Excel să recunoască valori euro, sistemul de operare trebuie să recunoască simbolul euro. Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 cu Service Pack 4 sau ulterior, Windows Millennium Edition și Windows 98 includ recunoașterea simbolului euro.

Fonturi care afișează simbolul euro     Fonturile care pot afișa semnul euro sunt Arial, Courier New, Lucida Console, MS Sans Serif, Tahoma și Times New Roman. În funcție de sistemul de operare, nu toate fonturile pot fi disponibile.

Modul în care Excel recunoaște valori euro     Excel recunoaște simbolul monetar regional (cum ar fi simbolul dolar $) asociat setărilor regionale în Panoul de control din Windows, ca valută și nu, de exemplu, ca text. Excel recunoaște totodată simbolul euro ca monedă, chiar dacă acesta nu a fost asociat ca simbol monetar regional în Panoul de control.

 Notă   Simbolurile monetare ale țărilor membre euro se pot transforma în moneda euro utilizând programul de completare Instrumente pentru simbolul monetar euro, inclus în Excel 2002 sau în versiunile ulterioare. Totuși, nu trebuie să instalați sau să încărcați acest program de completare pentru Excel pentru recunoașterea atât a valorilor simbolului monetar euro cât și a monedei locale.

Tastarea valorilor simbolului monetar euro     Dacă fontul utilizat recunoaște simbolul monetar euro, se poate introduce semnul euro apăsând tasta ALT+0128 cu minitastatura numerică.

Se pot tasta valori cu semnul euro Euro înainte sau după număr și se poate include sau omite un spațiu între număr și simbolul euro. De exemplu, dacă tastați oricare din valorile următoare, Excel le recunoaște ca un euro:

Euro 1 1Euro  Euro 1 1 Euro

Formatarea valorilor simbolului monetar euro     La tastarea unei valori în euro, Excel formatează celula ca simbol monetar și include două zecimale, dacă numărul tastat include și zecimale. De exemplu, dacă tastați 1,2 Euro  Excel afișează 1,20 Euro. Dacă tastați 2,359Euro, Excel memorează toate trei punctele zecimale dar afișează 2,36 Euro, rotunjind ultima zecimală. Totuși, dacă tastați 1 Euro, Excel afișează 1 Euro.

Dacă introduceți o valoare în euro apoi faceți clic pe Anulare imagine buton, Excel elimină formatul de simbol valutar din celulă împreună cu datele.

Aveți posibilitatea să creați totodată propriul stil pentru moneda euro în scopul formatării celulelor.

Imprimarea valorilor cu simbolul euro     Dacă imprimanta nu are semnul euro în fonturile sale rezidente, va fi imprimată o casetă în locul semnului euro. Contactați furnizorul imprimantei pentru a afla cum se actualizează fonturile imprimantei astfel încât să includă semnul euro. De asemenea, este posibil să ajustați setările imprimantei astfel încât să nu utilizeze fonturi rezidente. Căutați opțiunea Imprimare fonturi în mod grafic în proprietățile imprimantei.

Aducerea datelor euro în Excel     La importul datelor externe, Excel recunoaște valorile monetare euro și locale după modul în care le tastați. Totuși, la copierea și lipirea datelor din alt program în Excel, Excel nu recunoaște valori euro.

Utilizarea valorilor euro în macrocomenzi     Se pot totodată înregistra și executa macrocomenzi (macrocomandă: O acțiune sau un set de acțiuni care se pot utiliza pentru automatizarea activităților. Macrocomenzile sunt înregistrate în limbajul de programare Visual Basic for Applications.) care utilizează valori euro, așa cum se pot înregistra și executa macrocomenzi care utilizează valori în moneda locală. Nu trebuie utilizat simbolul euro la nume de modul sau de proceduri.

AfișareProgramul de completare Instrument pentru simbolul monetar euro

Programul de completare (componente incluse la cerere din Excel: Componente care pot fi instalate pe calculatorul utilizatorului pentru a adăuga produsului Excel comenzi și funcții. Aceste componente incluse la cerere sunt specifice Excel. Alte programe de completare care sunt disponibile pentru Excel sau Office sunt componentele incluse la cerere Component Object Model (COM).) Instrumente pentru simbolul monetar euro din Microsoft Excel, disponibil prin selectarea casetei Instrumente pentru simbolul monetar euro sub Programe de completare din meniul Instrumente, furnizează următoarele instrumente pentru lucrul cu euro și cu unitățile monetare naționale ale membrilor Comunității Europene (EU) care au adoptat euro.

AfișareConversia formulelor Excel

Programul de completare Instrumente pentru simbolul monetar euro acționează asupra tuturor celulelor într-o zonă sursă definită de dvs. Dacă zona sursă conține formule, acestea pot fi transformate toate simultan în raport cu opțiunile globale setate sau Excel vă poate specifica să definiți modul de conversie al fiecărei formule. Aveți posibilitatea să specificați metoda de conversie a formulelor: una câte una sau toate simultan.

Conversia formulelor în valori     La utilizarea acestei metode, Excel calculează formulele din zona sursă, transformă rezultatele în noua monedă și întoarce valorile transformate în zona de destinație.

Utilizați această metodă când nu trebuie să recalculați ulterior rezultatele transformate dacă valorile în celulele referite din formula sursă se modifică. Aceasta este metoda implicită.

Legarea noilor formule la datele inițiale     Această metodă creează formule în zona de destinație care se referă la celulele ce conțin formulele sursă. Fomulele legate rezultate transformă rezultatele formulelor sursă la noua monedă utilizând funcția foii de date EUROCONVERT.

Utilizați această metodă pentru a actualiza valorile din celulele referite prin formulele sursă și pentru a recalcula rezultatele transformate. Această metodă se poate utiliza când nu se transformă nici o celulă referită de formulele sursă și se efectuează calcule utilizând simbolul monetar sursă înaintea conversiei la noua monedă.

Copierea formulei inițiale fără aplicarea conversiei euro     Această metodă copiază formulele sursă în noile celule și ajustează referințele relative ale celulelor (referință relativă: Într-o formulă, adresa unei celule bazată pe poziția relativă a celulei care conține formula și a celulei referite. Dacă se copiază formula, referința se modifică automat. O referință relativă ia forma A1.) pentru referirea la celulele destinație ce conțin valorile transformate.

Utilizați această metodă pentru conversia tuturor celulelor la care se referă formulele sursă, pentru ca noile formule să utilizeze valorile transformate pentru a calcula rezultatul lor.

Celulele de destinație sunt lăsate necompletate     Această metodă trece peste formulă fără a efectua conversia sau copierea acesteia și nu introduce nici o valoare în celula de destinație pentru formulă. Dacă anterior ați selectat fie ieșirea Simbol valutar fie ISO, această metodă copiază formatarea celulei, inclusiv borduri și font, din celula sursă la celula de destinație.

Utilizați această metodă pentru formulele pe care nu doriți să le includeți în zona de destinație.

Editare formulă nouă     Aveți posibilitatea să scrieți propria formulă pe baza formulei sursă sau să creați o formulă nouă. De exemplu, modificați formula pentru a calcula o valoare diferită sau pentru a face referire la celule diferite sau adăugați orice funcție a foii de lucru la formulă.

Utilizați această metodă atunci când nici una din celelalte metode nu îndeplinesc cerințele dvs.

AfișareLucrul cu moneda euro în versiuni Excel anterioare

Instrumentele pentru lucrul cu moneda euro în versiuni de produs anterioare Excel 2000 sunt disponibile pe situl Microsoft Office Web. Dacă utilizați versiuni de produs Excel anterioare, se pot vizualiza valori euro în registre de lucru create în Excel 2002 sau într-o versiune ulterioară și salvate într-un format compatibil. Totuși, instrumentul recunoaște doar formatarea, deci registrele de lucru cu celule conținând funcția EUROCONVERT vor întoarce #NUME?.

Dacă aveți Excel 2000     Excel 2000 recunoaște funcția EUROCONVERT dacă este instalat programul de completare Instrumente pentru simbolul monetar euro.

Dacă aveți Excel 98 pentru Macintosh     Pentru informații despre disponibilitatea caracteristicilor euro pentru Excel 98 pentru Macintosh, consultați situl Microsoft Office Web. Consultați Ajutor pentru Excel 98 pentru informații referitoare la lucrul cu Excel pentru fișiere Windows pe Macintosh.

Pentru afișarea simbolului euro, trebuie instalate întâi fonturile care includ simbolul euro. Se pot obține aceste fonturi pentru versiunea sistemului de operare Macintosh de la Apple Computer, Inc. La deschiderea unui registru de lucru pe Macintosh care nu conține fonturi care să includă simbolul euro, atunci acesta va apărea ca o linie orizontală joasă ( _ ) în locul unui Euro. La actualizarea legăturilor sau calculul formulelor care includ funcția foii de lucru EUROCONVERT, formulele afișează eroarea #NUME?.

Dacă aveți Excel 97     Programul de completare pentru Excel 97 include doar suportul de formatare. Fără programul de completare trebuie creat formatul de număr pentru simbolul monetar euro.

Dacă aveți versiuni de produs anterioare versiunii Excel 97     Nici un program de completare nu este disponibil pentru versiuni de Excel pentru Windows sau Macintosh anterioare versiunii Excel 97. Pentru informații despre fonturi euro pentru Windows 3.x, consultați situl Microsoft Office Web. Dacă salvați un registru de lucru Excel 2002 sau o variantă ulterioară cu valori și formule euro într-un format compatibil cu o versiune Excel anterioară versiunii Excel 95, apoi deschideți registrul de lucru în versiunea respectivă, dar nu aveți recunoașterea sistemului de operare pentru simbolul euro, atunci acesta nu apare. Dacă actualizați legături sau calculați formule care includ funcția foii de lucru EUROCONVERT, formulele afișează eroarea #NUME?.

 Notă   Indiferent de sistemul de operare utilizat, dacă salvați documentul într-un tip de fișier Excel anterior sau într-un format de fișier altul decât Excel, simbolul euro nu va fi afișat sau va fi afișat ca un caracter diferit.

Pentru utilizarea unei foi de lucru ce conține formule EUROCONVERT cu o versiune Excel care nu recunoaște funcția (Excel 97 sau anterior), sunt posibile deschiderea registrului de lucru în Excel 2002 sau într-o variantă ulterioară, copierea și lipirea numai a valorilor din celule într-o nouă foaie de lucru și salvarea registrului într-un format compatibil cu versiunea Excel anterioară.

AfișareRate de schimb și simboluri monetare membre noi

Instrumentele utilizate la conversia valutelor conțin rate de schimb și instrumente de conversie stabilite de UE. Pentru informații despre regulile și ratele de schimb în vigoare, consultați publicațiile Comisiei Europene despre euro sau situl Web Microsoft Office.

Pentru o listă cu monedele membre euro actuale, consultați funcția foii de lucru EUROCONVERT. Pentru informații despre actualizări disponibile pentru descărcare de pe Web, consultați situl Web euro Microsoft Office. Pentru mai multe informații despre alte moduri de obținere a actualizărilor, contactați Microsoft Product Support Services sau furnizorul de Microsoft Office.

 
 
Se aplică la:
Excel 2003