Despre programe de completare

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

Programele de completare sunt programe care adaugă în Excel comenzi și caracteristici opționale. De exemplu, programul de completare (componentă inclusă la cerere: Un program suplimentar care adaugă comenzi sau caracteristici particularizate în Microsoft Office.) Pachet instrumente analiză furnizează un set de instrumente pentru analize de date, care poate reduce numărul etapelor atunci când se dezvoltă analize complexe inginerești sau statistice.

Excel are trei tipuri de programe de completare: programe de completare Excel, programe de completare de tip Component Object Model (COM) (componente COM incluse la cerere: Un program suplimentar care extinde posibilitățile programului Microsoft Office prin adăugarea de comenzi particularizate și caracteristici specializate. Componentele COM incluse la cerere se execută în unul sau mai multe programe Office și utilizează extensiile .dll sau .exe la numele de fișiere.) și programe de completare pentru automatizare.

AfișarePrograme de completare Excel

De unde se achiziționează programele de completare     Când instalați Excel, este disponibil un set de programe de completare, altele fiind disponibile pe situl Web Microsoft Office.

Instalarea programelor de completare pe computer     Pentru a fi utilizate, programele de completare trebuie instalate pe computer și încărcate în Excel. Programele de completare (fișierele *.xla) sunt instalate implicit în unul din următoarele locuri:

  • Folderul Library sau unul din subfolderele sale din folderul Microsoft Office/Office.
  • Folderul Documents and Settings/<nume utilizator>/Application Data/Microsoft/AddIns.

Administratorul de rețea poate desemna alte amplasări pentru programele de completare. Pentru mai multe informații, luați legătura cu administratorul.

Încărcarea programelor de completare în Excel     După instalarea unui program de completare, acesta trebuie încărcat în Excel. Prin încărcarea unui program de completare caracteristicile sale devin disponibile în Excel și sunt adăugate toate comenzile asociate meniurilor corespunzătoare.

Descărcarea programelor de completare din Excel     Pentru economisirea memoriei și îmbunătățirea performanțelor, se poate efectua descărcarea programelor de completare care nu sunt des utilizate. Descărcarea unui program de completare elimină caracteristicile și comenzile acestuia din Excel, dar programul de completare rămâne pe computer și poate fi ușor reîncărcat. După descărcarea unui program de completare, acesta rămâne în memorie până la următoarea repornire a programului Excel.

Proiectarea programelor de completare particularizate în Excel     Se pot utiliza propriile programe Visual Basic (Visual Basic: O versiune de Basic de nivel înalt, cu programare vizuală. Visual Basic a fost dezvoltat de Microsoft pentru realizarea aplicațiilor bazate pe Windows.) ca programe de completare particularizate. Pentru informații despre crearea unui program Visual Basic ca program de completare, consultați Microsoft Office XP Developer's Guide, care se poate obține de la Microsoft.

AfișarePrograme de completare COM

Programele de completare COM sunt programe suplimentare care oferă alte facilități într-o varietate de limbaje de programare, incluzând Visual Basic (Visual Basic: O versiune de Basic de nivel înalt, cu programare vizuală. Visual Basic a fost dezvoltat de Microsoft pentru realizarea aplicațiilor bazate pe Windows.), Visual C++ și Visual J++.

Utilizarea programelor de completare COM     Dezvoltatorul unui program de completare COM furnizează de obicei programe de instalare și eliminare pentru programele de completare. Contactați persoana care a furnizat programul de completare pentru a obține instrucțiuni despre instalare și utilizare.

Proiectarea programelor de completare COM     Un dezvoltator de programe va găsi informații despre proiectarea programelor de completare COM în Ajutor pentru Visual Basic (Ajutor Microsoft Visual Basic: Pentru a obține Ajutor pentru Visual Basic în Excel, indicați la Macrocomandă din meniul Instrumente, apoi faceți clic pe Visual Basic Editor. În meniul Help, faceți clic pe Microsoft Visual Basic Help.). În timpul dezvoltării și testării programelor, se poate efectua încărcarea sau descărcarea unui program de completare COM în Excel înainte de a avea un program de instalare funcțional pentru programele de completare.

AfișarePrograme de completare pentru automatizare

Programele de completare pentru automatizare permit funcțiilor COM de automatizare să fie apelate dintr-o foaie de lucru.

Utilizarea programelor de completare pentru automatizare De obicei, dezvoltatorul unui program de completare furnizează programe pentru instalarea sau eliminarea programului de completare. Pentru instrucțiuni privind modul de instalare și de utilizare, contactați persoana care a furnizat programul de completare. Programele de completare care au fost înregistrate pe sistem se accesează din meniul Instrumente.

 
 
Se aplică la:
Excel 2003