Crearea unei diagrame de la început la sfârșit

Microsoft Excel nu mai oferă un expert de diagrame. În schimb, aveți posibilitatea să creați o diagramă de bază făcând clic pe tipul de diagramă dorit în fila Inserare din grupul Diagrame. Pentru a crea o diagramă care afișează detaliile dorite, aveți posibilitatea să continuați cu pașii din următoarele proceduri etapizate.

Ce intenționați să faceți?


Informații despre diagrame

Diagramele sunt folosite pentru a afișa serii de date numerice într-un format grafic, pentru a facilita înțelegerea unei cantități mari de date și a relației dintre serii diferite de date.

Pentru a crea o diagramă în Excel, începeți cu introducerea datelor numerice pentru diagramă într-o foaie de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.). Apoi aveți posibilitatea să reprezentați datele într-o diagramă selectând tipul de diagramă pe care doriți să-l utilizați în fila Inserare, din grupul Diagrame.


Date în foaia de lucru și diagramă

Explicație 1 Date în foaia de lucru
Explicație 2 Diagramă creată din date din foaia de lucru

Excel acceptă multe tipuri de diagrame, pentru a vă ajuta să afișați datele în modalități care să reprezinte ceva pentru publicul dvs. Când creați o diagramă sau modificați o diagramă existentă, aveți posibilitatea să selectați dintr-o varietate de tipuri de diagrame (cum ar fi o diagramă coloană sau o diagramă radială) și din subtipurile lor (cum ar fi o coloană stratificată sau o structură radială într-o diagramă 3-D). De asemenea, aveți posibilitatea să creați o combinație de diagrame, utilizând mai multe tipuri de diagrame în diagramă.


Combinație de diagrame

Exemplu de combinație de diagrame care utilizează tipurile de diagrame coloană și linie.

Pentru mai multe informații despre tipurile de diagrame pe care aveți posibilitatea să le selectați în Excel, consultați Tipuri disponibile de diagrame.

Prezentarea elementelor unei diagrame

O diagramă are multe elemente. Unele dintre aceste elemente sunt afișate în mod implicit, altele pot fi adăugate după necesitate. Aveți posibilitatea să modificați afișarea elementelor diagramei mutându-le în alte locații din diagramă, redimensionându-le sau modificându-le formatul. De asemenea, aveți posibilitatea să eliminați elementele de diagramă pe care nu doriți să le afișați.

O diagramă și elementele sale

Explicație 6 Un titlu (titluri în diagramă: Text descriptiv care este aliniat automat cu o axă sau centrat în partea de sus a unei diagrame.) de diagramă și de axă pe care aveți posibilitatea să îl utilizați în diagramă.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea unei diagrame de bază în funcție de cerința de utilizare

După ce creați o diagramă, este posibil să modificați oricare dintre elementele sale. De exemplu, poate că doriți să modificați modalitatea de afișare a axelor, să adăugați un titlu de diagramă, să mutați sau să ascundeți legenda sau să afișați elemente suplimentare de diagramă.

Pentru a modifica o diagramă, alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

Începutul paginii Începutul paginii

Aplicarea unui aspect de diagramă predefinit și a unui stil de diagramă pentru un aspect profesionist

În loc de a adăuga sau a modifica manual elementele dintr-o diagramă sau a formata diagrama, aveți posibilitatea să aplicați rapid aspecte și stiluri predefinite de diagramă la diagrama dvs. Excel furnizează o varietate de aspecte și stiluri predefinite. Însă, un aspect sau un stil pot fi reglate în detaliu prin modificări manuale efectuate asupra aspectului și formatării elementelor individuale ale diagramei, cum ar fi zona de diagramă, suprafața de reprezentare grafică, seriile de date sau legenda diagramei.

Când aplicați un aspect predefinit de diagramă, un set specific de elemente de diagramă (cum ar fi titluri, o legendă, un tabel de date sau etichete de date) sunt afișate într-un aranjament specific în diagramă. Aveți posibilitatea să selectați dintr-o varietate de aspecte furnizate pentru fiecare tip de diagramă.

Când aplicați un stil de diagramă predefinit, diagrama este formatată în baza temei (temă: Un set de elemente unificate de proiectare care conferă un anumit aspect documentului prin utilizarea de culori, fonturi și reprezentări grafice.) de document pe care ați aplicat-o, pentru ca diagrama să corespundă culorilor temă (culori tematice: Un set de culori utilizate într-un fișier. Culorile tematice, împreună cu fonturile tematice și cu efectele tematice alcătuiesc o temă.) (un set de culori), fonturilor temă (fonturi tematice: Un set de fonturi principale și secundate care se aplică unui fișier. Fonturile tematice, culorile tematice și efectele tematice alcătuiesc împreună o temă.) (un set de fonturi de antet și corp de text) și efectelor temă (efecte tematice: Un set de atribute vizuale care se aplică la elementele dintr-un fișier. Efectele tematice, împreună cu culorile tematice și cu fonturile tematice alcătuiesc o temă.) (un set de linii și efecte de umplere) care sunt specifice organizației sau dvs.

Nu se pot crea aspecte sau stiluri de diagramă proprii, dar se pot crea șabloane de diagramă care să includă aspectul de diagramă și formatarea pe care o doriți.

Începutul paginii Începutul paginii

Adăugarea unei formatări atractive la diagramă

Pe lângă faptul că aplicați un stil de diagramă predefinit, aveți posibilitatea să aplicați cu ușurință formatări la elementele individuale de diagramă cum ar fi marcatorii de date, suprafața diagramei, suprafața reprezentată grafic sau numerele și textul din titluri și etichete pentru a oferi diagramei un aspect particularizat, atractiv. Aveți posibilitatea să specificați stiluri specifice de forme și stiluri WordArt și, de asemenea, este posibil să formatați manual formele și textul elementelor din diagramă.

Pentru a adăuga formatare, utilizați una sau mai multe dintre următoarele:

 • Umplerea elementelor diagramei    Aveți posibilitatea să utilizați culori, texturi, imagini și umpleri cu gradiente pentru a atrage atenția către elemente specifice ale diagramei.
 • Modificarea sublinierii elementelor din diagramă    Aveți posibilitatea să utilizați culori, stiluri de linie și grosimi de linii pentru a sublinia elementele de diagramă.
 • Adăugarea de efecte speciale la elementele de diagramă    Aveți posibilitatea să aplicați efecte speciale cum ar fi umbre, reflecții, străluciri, muchii atenuate, teșiturile și rotiri 3-D la formele elementelor diagramei, ceea ce oferă diagramei un aspect finisat.
 • Formatarea textului și a numerelor    Aveți posibilitatea să formatați textul și numerele în titlurile, etichetele și casetele text dintr-o diagramă la fel cum formatați textul și numerele într-o foaie de lucru. Pentru a evidenția textul și numerele, este posibil să aplicați și stiluri WordArt.

Începutul paginii Începutul paginii

Reutilizarea diagramelor prin crearea șabloanelor de diagramă

Dacă doriți să reutilizați o diagramă pe care ați particularizat-o conform necesităților dvs., aveți posibilitatea să salvați acea diagramă ca șablon de diagramă (*.crtx) în folderul șabloanelor de diagramă. Când creați o diagramă, aveți posibilitatea să aplicați apoi șablonul de diagramă la fel cum procedați cu oricare alt tip de diagramă predefinită. De fapt, șabloanele de diagramă sunt tipuri de diagramă particularizate. Acestea se pot utiliza, de asemenea, pentru a modifica tipul de diagramă al diagramei existente. Dacă utilizați frecvent un șablon de diagramă specific, aveți posibilitatea să îl salvați ca tip de diagramă implicit.

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 1: Crearea unei diagrame de bază

Datele din coloanele și rândurile unei foi de date (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.) pot fi reprezentate grafic într-o diagramă, pentru majoritatea tipurilor de diagramă, cum ar fi diagramele coloană sau bară. Însă unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele de structură radială și diagramele cu bule) necesită un aranjament specific al datelor.

 1. În foaia de date, aranjați datele pe care doriți să le reprezentați într-o diagramă.

Datele pot fi aranjate în rânduri sau coloane — Excel determină automat cel mai bun mod de a reprezenta date în diagramă. Unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele radiale și cu bule) necesită un aranjament specific al datelor.

AfișareCum se aranjează datele în foaia de lucru

Pentru acest tip de diagramă Aranjați datele
Diagramă coloană, bară, linie, de tip suprafață plană, suprafață sau radar

În coloane sau rânduri, astfel:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

Sau:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4
Diagramă de structură radială sau inelară

Pentru o singură serie de date (serie de date: Puncte de date înrudite care sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic și este reprezentată în legenda diagramei. Într-o diagramă se pot reprezenta grafic una sau mai multe serii de date. Diagramele de structură radială au numai o serie de date.), într-o coloană sau un rând de date și într-o coloană sau un rând de etichete, astfel:

A 1
B 2
C 3

Sau:

A B C
1 2 3

Pentru mai multe serii de date, în mai multe coloane sau rânduri de date și o coloană sau un rând de etichete de date, astfel:

A 1 2
B 3 4
C 5 6

Sau:

A B C
1 2 3
4 5 6
Diagramă XY (prin puncte) sau cu bule

În coloane, plasarea valorilor x în prima coloană și a valorilor y corespondente și a valorilor cu dimensiuni de bule în coloane adiacente, cum ar fi:

X Y Dimensiune bule
1 2 3
4 5 6
Diagramă bursieră

În coloane sau rânduri în următoarea ordine, utilizând numele sau datele ca etichete:

valori maxime, minime și de închidere

Astfel:

Dată Maxim Minim Închidere
1.01.2002 46,125 42 44,063

Sau:

Dată 1.1.2002
Maxim 46,125
Minim 42
Închidere 44,063

 1. Selectați celulele care conțin datele pe care doriți să le utilizați pentru diagramă.

Sfat    Dacă selectați numai o celulă, Excel reprezintă grafic automat toate celulele care conțin date adiacente acelei celule într-o diagramă. Dacă celulele care doriți să le reprezentați într-o diagramă nu se află într-o zonă contiguă, aveți posibilitatea să selectați celule neadiacente sau zone de celule, condiția fiind ca selecția să formeze un dreptunghi. De asemenea, aveți posibilitatea să ascundeți rândurile sau coloanele pe care nu doriți să le reprezentați în diagramă.

AfișareCum se selectează celulele, zonele, rândurile sau coloanele

Pentru a selecta Procedați astfel
O singură celulă Faceți clic pe celulă sau apăsați pe tastele săgeată pentru a vă deplasa la celulă.
O zonă de celule

Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi glisați până la ultima celulă sau țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați pe tastele săgeată pentru a extinde selecția.

De asemenea, aveți posibilitatea să selectați prima celulă din zonă, apoi să apăsați pe F8 pentru a extinde selecția utilizând tastele săgeată. Pentru a opri extinderea selecției, apăsați din nou pe F8.

O zonă mare de celule Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă din zonă. Defilați pentru a face vizibilă ultima celulă.
Toate celulele de pe foaia de lucru

Faceți clic pe butonul Selectare totală.

Butonul Selectare totală

De asemenea, pentru a selecta întreaga foaie de lucru, apăsați pe CTRL+A.

 Notă   Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând pe CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Celule sau zone de celule neadiacente

Selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce selectați celelalte celule sau zone.

De asemenea, selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi apăsați pe SHIFT+F8 pentru a adăuga la selecție alte celule sau zone neadiacente. Pentru a opri adăugarea celulelor sau zonelor la selecție, apăsați din nou pe SHIFT+F8.

 Notă   Nu se poate anula selecția unei celule sau zone de celule dintr-o selecție neadiacentă fără a anula întreaga selecție.

Un rând întreg sau coloană întreagă

Faceți clic pe titlul rândului sau al coloanei.

Foaie de lucru afișând anteturi de rânduri și de coloane

Explicație 1 Titlu de rând
Explicație 2 Titlu de coloană

De asemenea, selectarea celulelor dintr-un rând sau dintr-o coloană se poate face prin selectarea primei celule și apăsând pe CTRL+SHIFT+tasta SĂGEATĂ (SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS pentru coloane).

 Notă   Dacă rândul sau coloana conține date, CTRL+SHIFT+tasta SĂGEATĂ selectează rândul sau coloana până la ultima celulă utilizată. Apăsând CTRL+SHIFT+tasta SĂGEATĂ a doua oară, veți selecta rândul sau coloana în întregime.

Rânduri sau coloane adiacente Glisați peste titlurile de rând sau de coloană. Sau selectați primul rând sau prima coloană, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați ultimul rând sau ultima coloană.
Rânduri sau coloane neadiacente Faceți clic pe titlul de rând sau de coloană al primului rând sau al primei coloane a selecției; țineți apoi apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe titlurile de rând sau de coloană ale celorlalte rânduri sau coloane pe care doriți să le adăugați la selecție.
Prima sau ultimă celulă dintr-un rând sau coloană Selectați o celulă din rând sau coloană, apoi apăsați pe CTRL+ tasta SĂGEATĂ (SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS pentru coloane).
Prima sau ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-un tabel Microsoft Office Excel

Apăsați pe CTRL+HOME pentru a selecta prima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel.

Apăsați pe CTRL+END pentru a selecta ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel care conține date sau formatare.

Celulele până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos) Selectați prima celulă, apoi apăsați pe CTRL+SHIFT+END pentru a extinde selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos).
Celulele până la începutul foii de lucru Selectați prima celulă, apoi apăsați pe CTRL+SHIFT+HOME pentru a extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.
Mai multe sau mai puține celule decât selecția activă Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă pe care doriți să o includeți în noua selecție. Zona dreptunghiulară dintre celulă activă și celula pe care ați făcut clic devine noua selecție.

 Sfat   Pentru a anula o selecție de celule, faceți clic pe orice celulă din foaia de lucru.

 1. În fila Inserare, în grupul Diagrame, efectuați una din următoarele acțiuni:
  • Faceți clic pe tipul de diagramă, apoi pe subtipul de diagramă pe care doriți să-l utilizați.
  • Pentru a vedea toate tipurile de diagrame disponibile, faceți clic pe Imagine buton pentru a lansa caseta de dialog Inserare diagramă, apoi faceți clic pe săgeți pentru a defila în tipurile de diagrame.

Imagine Panglică Excel

Sfat    Un SfatEcran afișează numele tipului de diagramă atunci când țineți indicatorul mouse-ului peste oricare tip sau subtip de diagramă. Pentru mai multe informații despre tipurile de diagrame care se pot utiliza, consultați Tipuri disponibile de diagrame.

 1. În mod implicit, diagrama se plasează în foaia de lucru ca o diagramă încorporată (diagramă încorporată: O diagramă care este plasată într-o foaie de lucru și nu într-o foaie diagramă separată. Diagramele încorporate sunt utile atunci când se dorește vizualizarea sau imprimarea unei diagrame sau a unui raport PivotChart împreună cu datele sale sursă sau cu alte informații dintr-o foaie de lucru.). Dacă doriți să plasați o diagramă într-o foaie diagramă (foaie diagramă: O foaie dintr-un registru de lucru care conține numai o diagramă. O foaie diagramă este utilă atunci când se dorește vizualizarea unei diagrame sau a unui raport PivotChart separat de datele din foaia de lucru sau raportul PivotTable.) separată, aveți posibilitatea să îi modificați locația procedând astfel:
 1. Faceți clic oriunde în diagrama încorporată pentru a o activa.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Proiect, în grupul Amplasare, faceți clic pe Mutare diagramă.

Imagine Panglică

 1. Sub Alegeți unde plasați diagrama, efectuați una din următoarele acțiuni:
  • Pentru a afișa diagrama într-o foaie de diagramă, faceți clic pe Foaie nouă.

Sfat    Dacă doriți să înlocuiți numele sugerat pentru diagramă, aveți posibilitatea să tastați un nume nou în caseta Foaie nouă.

 • Pentru a afișa diagrama ca o diagramă încorporată într-o foaie de lucru, faceți clic pe Obiect în, apoi faceți clic pe o foaie de lucru în caseta Obiect în.
 1. Excel atribuie automat un nume diagramei, cum ar fi Diagrama1 dacă aceasta este prima diagramă pe care o creați pe o foaie de lucru. Pentru a modifica numele diagramei, efectuați următoarele:
 1. Faceți clic pe diagramă.
 2. În fila Aspect, în grupul Proprietăți, faceți clic pe caseta text Nume diagramă.

Sfat    Dacă este necesar, faceți clic pe pictograma Proprietăți din grupul Proprietăți pentru a extinde grupul.

 1. Tastați un nume nou.
 2. Apăsați ENTER.

Notă    

 • Pentru a crea rapid o diagramă care este bazată pe un tip de diagramă implicit, selectați datele pe care doriți să le utilizați pentru diagramă, apoi apăsați ALT+F1 sau pe F11. Când apăsați ALT+F1, diagrama se afișează ca diagramă încorporată; când apăsați F11, diagrama se afișează într-o foaie diagramă separată.
 • Dacă nu vă mai trebuie o diagramă, aveți posibilitatea să o ștergeți. Faceți clic pe diagramă pentru a o selecta, apoi apăsați pe DELETE.

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 2: Modificarea aspectului sau stilului unei diagrame

După ce creați o diagramă, aveți posibilitatea să îi modificați imediat aspectul. În loc să adăugați sau să modificați manual elementele de diagramă sau să formatați diagrama, aveți posibilitatea să aplicați rapid un aspect și un stil predefinit la diagramă. Excel furnizează o varietate de aspecte și stiluri predefinite utile (sau aspecte rapide și stiluri rapide) din care se poate selecta, dar aveți posibilitatea să particularizați un aspect sau un stil așa cum doriți, modificând manual aspectul și formatul elementelor individuale de diagramă.

Aplicarea unui aspect de diagramă predefinit

 1. Faceți clic oriunde în diagrama pe care doriți să o formatați utilizând un aspect de diagramă predefinit.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Proiect, în grupul Aspecte de diagrame, faceți clic pe aspectul de diagramă pe care doriți să-l utilizați.

Imagine Panglică

Notă    Când micșorați dimensiunea ferestrei Excel, aspectele de diagramă vor fi disponibile în galeria Aspect rapid din grupul Aspecte de diagrame.

Sfat    Pentru a vedea toate aspectele disponibile, faceți clic pe Mai mult Imagine buton.

Începutul paginii Începutul paginii

Aplicarea unui stil de diagramă predefinit

 1. Faceți clic oriunde în diagrama pe care doriți să o formatați utilizând un stil de diagramă predefinit.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Proiect, în grupul Stiluri de diagramă, faceți clic pe stilul de diagramă pe care doriți să-l utilizați.

Imagine Panglică

Notă    Când micșorați dimensiunea ferestrei Excel, stilurile de diagramă vor fi disponibile în galeria Stiluri rapide diagramă din grupul Stiluri de diagramă.

Sfat    Pentru a vedea toate stilurile de diagramă predefinite, faceți clic pe Mai mult Imagine buton.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea manuală a aspectului elementelor diagramei

 1. Faceți clic pe elementul de diagramă pentru care doriți să modificați aspectul sau efectuați următoarele pentru a-l selecta dintr-o listă de elemente de diagramă.
  1. Faceți clic oriunde în diagramă pentru a afișa Instrumente diagramă.
  2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe elementul din diagramă pe care îl doriți.

Imagine Panglică

 1. Pe fila Aspect, în grupul Etichete Axe sau Fundal, faceți clic pe butonul elementului de diagramă care corespunde cu elementul de diagramă selectat, apoi faceți clic pe opțiunea de aspect dorită.

Imagine Panglică

Imagine Panglică

Imagine Panglică

Notă    Opțiunile de aspect pe care le selectați sunt aplicate elementului de diagramă pe care l-ați selectat. De exemplu, dacă ați selectat întreaga diagramă, etichetele de date (etichetă de date: O etichetă care oferă informații suplimentare despre un marcator de date, care reprezintă o dată punctuală sau o valoare care provine dintr-o celulă a unei foi de date.) se vor aplica la toate seriile de date (serie de date: Puncte de date înrudite care sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic și este reprezentată în legenda diagramei. Într-o diagramă se pot reprezenta grafic una sau mai multe serii de date. Diagramele de structură radială au numai o serie de date.). Dacă ați selectat un singur punct de date, etichetele de date se vor aplica doar la seriile de date selectate sau la un punct de date.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea manuală a formatului elementelor de diagramă

 1. Faceți clic pe elementul de diagramă pentru care doriți o modificare de stil sau efectuați următoarele pentru a-l selecta dintr-o listă de elemente de diagramă.
  1. Faceți clic oriunde în diagramă pentru a afișa Instrumente diagramă.
  2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe elementul din diagramă pe care îl doriți.

Imagine Panglică

 1. În fila Format, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
 • Pentru a formata orice element de diagramă selectat, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție, apoi selectați opțiunile de formatare pe care le doriți.
 • Pentru a formata forma unui element de diagramă selectat, în grupul Stiluri de forme, faceți clic pe stilul pe care îl doriți sau faceți clic pe Umplere formă, Contur formă sau Efecte formă, apoi selectați opțiunile de formatare pe care le doriți.
 • Pentru a formata textul dintr-un element de diagramă selectat utilizând WordArt, în grupul Stiluri WordArt, faceți clic pe un stil. Aveți posibilitatea și să faceți clic pe Umplere text, Schiță text sau Efecte text, apoi să selectați opțiunile de formatare dorite.

Notă    După ce aplicați un stil WordArt, nu aveți posibilitatea să eliminați formatul WordArt. Dacă nu doriți stilul WordArt pe care l-ați aplicat, aveți posibilitatea să selectați alt stil WordArt sau să faceți clic pe Anulare în Bara de instrumente Acces rapid pentru a reveni la formatul de text anterior.

Sfat    Pentru a utiliza o formatare de text obișnuită pentru a formata textul din elementele diagramei, faceți clic cu butonul din dreapta pe text sau selectați-l, apoi faceți clic pe opțiunile dorite din Minibara de instrumente. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați butoanele de formatare din panglică (fila Pornire, grupul Font).

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 3: Adăugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor de date

Pentru a face o diagramă mai simplu de înțeles, aveți posibilitatea să adăugați titluri (titluri în diagramă: Text descriptiv care este aliniat automat cu o axă sau centrat în partea de sus a unei diagrame.), cum ar fi un titlu de diagramă sau titluri de axe. Titlurile de axe sunt disponibile de obicei pentru toate axele (axă: O linie mărginind suprafața de reprezentare grafică a unei diagrame utilizată drept cadru de referință pentru măsurători. Axa Y este în mod obișnuit axa verticală și conține date. Axa X este în mod obișnuit axa orizontală și conține categorii.) care pot fi afișate într-o diagramă, inclusiv axe de adâncime (ale seriilor) în diagramele 3-D. Unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele radar) au axe, dar nu pot afișa titluri de axe. Tipurile de diagrame care nu au axe (cum ar fi diagramele cu structură radială și diagramele de structură inelară) nu pot afișa titluri de axe.

De asemenea, aveți posibilitatea să legați titluri de diagrame și titluri de axe la textul corespunzător din celulele foii de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.), creând o referință la acele celule. Titlurile legate se actualizează automat în diagramă atunci când modificați textul corespunzător în foaia de lucru.

Pentru a identifica rapid o serie de date (serie de date: Puncte de date înrudite care sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic și este reprezentată în legenda diagramei. Într-o diagramă se pot reprezenta grafic una sau mai multe serii de date. Diagramele de structură radială au numai o serie de date.) dintr-o diagramă, aveți posibilitatea să adăugați etichete de date (etichetă de date: O etichetă care furnizează informații suplimentare despre un marcator de date, care reprezintă un singur punct de date sau o valoare care provine dintr-o celulă a unei foi de lucru.) la punctele de date (puncte de date: Valori individuale reprezentate grafic într-o diagramă prin bare, coloane, linii, sectoare radiale sau inelare, puncte și diverse alte forme numite marcatori de date. Marcatorii de date de aceeași culoare constituie o serie de date.) ale diagramei. În mod implicit, etichetele de date sunt legate de valorile din foaia de lucru și se actualizează automat atunci când sunt efectuate modificări la aceste valori.

Adăugarea unui titlu de diagramă

 1. Faceți clic oriunde în diagrama în care doriți să adăugați titlul.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Titlu diagramă.

Imagine Panglică

 1. Faceți clic pe Titlu suprapus central sau pe Deasupra diagramei.
 2. În caseta text Titlu diagramă care apare în diagramă, tastați textul dorit.

Sfat    Pentru a insera un sfârșit de linie, faceți clic pentru a plasa indicatorul în locul unde doriți să încheiați linia, apoi apăsați pe ENTER.

 1. Pentru a formata textul, selectați-l, apoi faceți clic pe opțiunile de formatare dorite în Minibara de instrumente.

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați butoanele de formatare din panglică (fila Pornire, grupul Font). Pentru a formata tot titlul, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe el, să faceți clic pe Formatare titlu de diagramă, apoi să selectați opțiunile de formatare dorite.

Începutul paginii Începutul paginii

Adăugarea titlurilor de axă

 1. Faceți clic oriunde în diagrama în care doriți să adăugați titluri de axe.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Titluri axe.

Imagine Panglică

 1. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:
  • Pentru a adăuga un titlu la o axă orizontală (categorie) principală, faceți clic pe Titlul axei orizontale principale, apoi faceți clic pe opțiunea pe care o doriți.

Sfat    Dacă diagrama are o axă orizontală secundară, se poate face clic și pe Titlu axă orizontală secundară.

 • Pentru a adăuga un titlu la o axă verticală (valoare) principală, faceți clic pe Titlul axei verticale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

Sfat    Dacă diagrama are o axă verticală secundară, se poate face clic și pe Titlu axă verticală secundară.

 • Pentru a adăuga un titlu la o axă de adâncime (serie), faceți clic pe Titlul axei de adâncime principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

Notă    Această opțiune este disponibilă doar atunci când diagrama selectată este o diagramă 3-D veritabilă, cum ar fi o diagramă coloană 3-D.

 1. În caseta text Titlu axă care apare în diagramă, tastați texul dorit.

Sfat    Pentru a insera un sfârșit de linie, faceți clic pentru a plasa indicatorul în locul unde doriți să încheiați linia, apoi apăsați pe ENTER.

 1. Pentru a formata textul, selectați-l, apoi faceți clic pe opțiunile de formatare dorite în Minibara de instrumente.

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați butoanele de formatare din panglică (fila Pornire, grupul Font). Pentru a formata tot titlul, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe el, să faceți clic pe Formatare titlu axă, apoi să selectați opțiunile de formatare dorite.

Note    

 • În cazul în care schimbați tipul diagramei într-un tip care nu acceptă titluri de axă (cum ar fi o diagramă radială), titlurile de axă nu se vor mai afișa. Titlurile se vor afișa din nou atunci când treceți din nou la un tip de diagramă care acceptă titluri de axă.
 • Titlurile de axă care sunt afișate pentru axele secundare se vor pierde atunci când schimbați cu un tip de diagramă care nu afișează axele secundare.

Începutul paginii Începutul paginii

Legarea unui titlu la o celulă din foaia de lucru

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe titlul de diagramă sau de axă pe care doriți să îl legați la celula din foaia de lucru.
 2. În foaia de lucru, faceți clic pe bara de formule (bară de formule: O bară în partea de sus a ferestrei Excel care se utilizează pentru introducerea sau editarea valorilor sau formulelor în celule sau diagrame. Afișează valoarea constantă sau formula memorată în celula activă.), apoi tastați semnul egal (=).
 3. Selectați celula din foaia de lucru care conține datele sau textul care să se afișeze în diagramă.

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să tastați referința la celula din foaia de lucru în bara de formule. Includeți semnul egal, numele foii, urmat de semnul exclamării; de exemplu, =Foaie1!F2

 1. Apăsați ENTER.

Începutul paginii Începutul paginii

Adăugarea etichetelor de date

 1. Într-o diagramă, alegeți una dintre următoarele variante:
  • Pentru a adăuga o etichetă de date la toate punctele de date din toate seriile de date, faceți clic pe suprafața diagramei (suprafață diagramă: Diagrama în întregime și toate elementele ei.).
  • Pentru a adăuga o etichetă de date la toate punctele de date ale unei serii de date, faceți clic oriunde în seriile de date pe care doriți să le etichetați.
  • Pentru a adăuga o etichetă de date la un singur punct de date dintr-o serie de date, faceți clic pe seria de date care conține punctul de date pe care doriți să îl etichetați, apoi faceți clic pe punctul de date pe care doriți să îl etichetați.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. La fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Etichete de date, apoi faceți clic pentru a afișa opțiunea dorită.

Imagine Panglică

Notă    În funcție de tipul de diagramă utilizat, vor fi disponibile opțiuni diferite pentru etichetele de date.

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea titlurilor sau etichetelor de date dintr-o diagramă

 1. Faceți clic pe diagramă.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Aspect, în grupul Etichete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Imagine Panglică

Sfat    Pentru a elimina rapid un titlu sau o etichetă de date, faceți clic pe acestea, apoi apăsați pe DELETE.

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 4: Afișarea sau ascunderea unei legende

Când creați o diagramă, apare legenda (legendă: O casetă care identifică modele sau culori care sunt asociate cu seriile de date sau cu categoriile dintr-o diagramă.), însă aceasta poate fi ascunsă, iar locația ei poate fi modificată după ce creați diagrama.

 1. Faceți clic pe diagrama în care doriți să afișați sau să ascundeți o legendă.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Legendă.

Imagine Panglică

 1. Alegeți una dintre următoarele variante:
  • Pentru a ascunde legenda, faceți clic pe Fără.

Sfat    Pentru a elimina rapid o legendă sau o intrare de legendă dintr-o diagramă, selectați-o, apoi apăsați DELETE. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe legendă sau pe titlul legendei și să faceți clic pe Ștergere.

 • Pentru a afișa o legendă, faceți clic pe opțiunea de afișare dorită.

Notă    Când faceți clic pe una dintre opțiunile de afișare, legenda se mută și suprafața reprezentată grafic (suprafață reprezentată grafic: Într-o diagramă 2-D, este zona limitată de axe, inclusiv toate seriile de date. Într-o diagramă 3-D, este zona limitată de axe, inclusiv toate seriile de date, denumirile de categorii, etichetele gradațiilor și titlurile axelor.) se ajustează automat pentru a face loc pentru aceasta. Dacă mutați și dimensionați legenda utilizând mouse-ul, suprafața reprezentată grafic nu se ajustează automat.

 • Pentru opțiuni suplimentare, faceți clic pe Mai multe opțiuni pentru legendă, apoi selectați opțiunea de afișare dorită.

Sfat    În mod implicit, o legendă nu se suprapune peste diagramă. Dacă aveți restricții de spațiu, este posibil ca dimensiunea diagramei să se poată reduce debifând caseta de selectare Afișare legendă fără a se suprapune peste diagramă.

Sfat    Când o diagramă are afișată o legendă, aveți posibilitatea să modificați intrările individuale de legendă editând datele corespondente în foaia de lucru. Pentru opțiuni suplimentare de editare sau pentru a modifica intrările de legendă fără a afecta datele din foaia de lucru, aveți posibilitatea să efectuați modificări în intrările de legendă din caseta de dialog Selectare sursă de date (fila Proiect, grupul Date, butonul Selectare date).

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 5: Afișarea sau ascunderea axelor sau a liniilor de grilă din diagrame

Când creați o diagramă, se afișează pentru majoritatea tipurilor de diagramă axele (axă: O linie mărginind suprafața de reprezentare grafică a unei diagrame utilizată drept cadru de referință pentru măsurători. Axa Y este în mod obișnuit axa verticală și conține date. Axa X este în mod obișnuit axa orizontală și conține categorii.) principale. Aveți posibilitatea să le activați și să le dezactivați în funcție de necesități. Când adăugați axe, aveți posibilitatea să specificați nivelul de detaliere pe care doriți să-l afișeze axele. O axă de adâncime se afișează atunci când creați o diagramă 3-D.

Când valorile dintr-o diagramă variază foarte mult de la o serie de date (serie de date: Puncte de date înrudite care sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic și este reprezentată în legenda diagramei. Într-o diagramă se pot reprezenta grafic una sau mai multe serii de date. Diagramele de structură radială au numai o serie de date.) la alta sau când aveți tipuri mixte de date (de exemplu, preț și volum), aveți posibilitatea să reprezentați una sau mai multe serii de date pe o axă verticală (a valorilor) secundară. Scala axei verticale secundare reflectă valorile pentru seria de date asociată. După ce adăugați o axă verticală secundară la o diagramă, aveți posibilitatea să adăugați și o axă orizontală secundară (a categoriilor), care poate fi de ajutor într-o diagramă xy (prin puncte) sau cu bule.

Pentru a face o diagramă simplu de citit, aveți posibilitatea să afișați sau să ascundeți liniile de grilă orizontale și verticale din diagramă, care se extind din orice axe orizontale și verticale de-a lungul suprafeței reprezentate grafic (suprafață reprezentată grafic: Într-o diagramă 2-D, este zona limitată de axe, inclusiv toate seriile de date. Într-o diagramă 3-D, este zona limitată de axe, inclusiv toate seriile de date, denumirile de categorii, etichetele gradațiilor și titlurile axelor.) a diagramei.

Afișarea sau ascunderea axelor principale

 1. Faceți clic pe diagrama căreia doriți să-i afișați sau să-i ascundeți axele.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. Pe fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Axe, apoi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  • Pentru a afișa o axă, faceți clic pe Axa orizontală principală, Axa verticală principală sau pe Profunzime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe opțiunea de afișare a axei dorită.
  • Pentru a ascunde o axă, faceți clic pe Axa orizontală principală, pe Axa verticală principală sau pe Profunzime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe Fără.
  • Pentru a afișa opțiunile detaliate pentru afișarea axei și opțiunile de scalare, faceți clic pe Axa orizontală principală, pe Axa verticală principală sau pe Axa de adâncime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe Mai multe opțiuni pentru axa orizontală principală, pe Mai multe opțiuni pentru axa verticală principală sau pe Mai multe opțiuni pentru axa de adâncime.

Imagine Panglică

Începutul paginii Începutul paginii

Afișarea sau ascunderea axelor secundare

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe seria de date pe care doriți să o reprezentați pe o axă verticală secundară sau procedați astfel pentru a selecta seria de date dintr-o listă de elemente ale diagramei:
  1. Faceți clic pe diagramă.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe seria de date pe care doriți să o reprezentați pe o axă verticală secundară.

Imagine Panglică

 1. În fila Format, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție.
 2. Faceți clic pe Opțiuni serie dacă nu este selectat, apoi, sub Reprezentare serie activată, faceți clic pe Axa secundară, apoi faceți clic pe Închidere.
 3. În fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Axe.

Imagine Panglică

 1. Alegeți una dintre următoarele variante:
 • Pentru a afișa o axă verticală secundară, faceți clic pe Axă verticală secundară, apoi faceți clic pe opțiunea de afișare dorită.

Sfat    Pentru a ajuta la distingerea axei verticale secundare, aveți posibilitatea să modificați tipul de diagramă pentru o singură serie de date. De exemplu, aveți posibilitatea să transformați o singură serie de date într-o diagramă linie.

 1. Pentru a afișa o axă orizontală secundară, faceți clic pe Axă orizontală secundară, apoi faceți clic pe opțiunea de afișare dorită.

Notă    Această opțiune este disponibilă doar după ce afișați o axă verticală secundară.

 1. Pentru a ascunde o axă secundară, faceți clic pe Axă verticală secundară sau pe Axă orizontală secundară, apoi faceți clic pe Fără.

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe axa secundară pe care doriți să o ștergeți, apoi să apăsați pe DELETE.

Începutul paginii Începutul paginii

Afișarea sau ascunderea liniilor de grilă

 1. Faceți clic pe diagrama pentru care doriți să afișați sau să ascundeți liniile de grilă ale diagramei.

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 1. În fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Linii de grilă.

Imagine Panglică

 1. Efectuați următoarele:
 • Pentru a adăuga linii de grilă orizontale în diagramă, indicați spre Linii de grilă orizontale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Dacă diagrama are o axă orizontală secundară, aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de grilă orizontale secundare.
 • Pentru a adăuga linii de grilă verticale în diagramă, indicați spre Linii de grilă verticale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Dacă diagrama are o axă verticală secundară, aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de grilă verticale secundare.
 • Pentru a adăuga linii de grilă de adâncime la o diagramă 3-D, indicați spre Linii de grilă de adâncime, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Această opțiune este disponibilă doar atunci când diagrama selectată este o diagramă 3-D veritabilă, cum ar fi o diagramă coloană 3-D.
 • Pentru a ascunde liniile de grilă ale diagramei, indicați spre Linii de grilă orizontale principale, spre Linii de grilă verticale principale sau pe Linii de grilă de adâncime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe Fără. Dacă diagrama are axe secundare, aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de grilă orizontale secundare sau pe Linii de grilă verticale secundare, apoi pe Fără.
 • Pentru a elimina rapid liniile de grilă din diagramă, selectați-le, apoi apăsați pe DELETE.

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 6: Mutarea sau redimensionarea unei diagrame

Aveți posibilitatea să mutați o diagramă în orice locație dintr-o foaie de lucru (foaie de lucru: Documentul primar utilizat în Excel pentru memorarea datelor și lucrul cu acestea. Numită, de asemenea, și foaie de calcul. O foaie de lucru constă din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este memorată întotdeauna într-un registru de lucru.) sau într-o foaie de lucru nouă sau existentă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați dimensiunea diagramei pentru a se potrivi mai bine contextului.

Mutarea unei diagrame

 • Pentru a muta o diagramă, glisați-o în locația dorită.

Începutul paginii Începutul paginii

Redimensionarea unei diagrame

Pentru a redimensiona o diagramă, alegeți una dintre următoarele variante:

 • Faceți clic pe diagramă, apoi glisați ghidajele de dimensionare la dimensiunea dorită.
 • În fila Format, în grupul Dimensiune, introduceți dimensiunea în casetele Înălțime formă și Lățime formă.

Imagine Panglică

Sfat    Pentru mai multe opțiuni de dimensionare, în fila Format, în grupul Dimensiune, faceți clic pe Imagine buton pentru a lansa caseta de dialog Formatare suprafață diagramă. În fila Dimensiune, aveți posibilitatea să selectați opțiunile pentru dimensionarea, rotirea sau scalarea diagramei. Pe fila Proprietăți, aveți posibilitatea să specificați modul în care doriți să se mute sau să se redimensioneze diagrama împreună cu celulele din foaia de date.

Începutul paginii Începutul paginii

Pasul 7: Salvarea unei diagrame ca șablon

Dacă doriți să creați altă diagramă, cum ar fi cea pe care ați tocmai ați creat-o, aveți posibilitatea să salvați această diagramă ca șablon pe care să-l utilizați ca bază a altor diagrame asemănătoare.

 1. Faceți clic pe diagrama pe care doriți să o salvați ca șablon.
 2. Pe fila Proiect, în grupul Tip, faceți clic pe Salvare ca șablon.

Imagine Panglică

 1. În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru șablon.

Sfat    În afara cazului în care specificați alt folder, un fișier șablon (.crtx) se va salva în folderul Diagrame, iar șablonul devine disponibil sub Șabloane în caseta de dialog Inserare diagramă (fila Inserare, grupul Diagrame, Lansator casetă de dialog Imagine buton ) și în caseta de dialog Modificare tip diagramă (fila Proiect, grup Tip , Modificare tip diagramă).

Notă    Un șablon diagramă conține formatarea diagramei și stochează culorile care se utilizează atunci când salvați diagrama ca șablon. Când utilizați un șablon diagramă pentru a crea o diagramă în alt registru de lucru, noua diagramă utilizează culorile șablonului diagramă - nu pe cele ale temei documentului care se aplică în prezent în registrul de lucru. Pentru a utiliza culorile temei documentului în loc de culorile șablonului diagramă, faceți clic cu butonul din dreapta pe zona diagramei, apoi faceți clic pe Reinițializare pentru potrivire stil

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010, Excel 2007