Comenzi rapide de la tastatură pentru Panglică, Ajutor și alte elemente din Microsoft Office

Utilizați tastatura pentru a accesa comenzile din Panglică, o componentă de Interfața utilizator Microsoft Office Fluent și pentru a naviga și a vă deplasa prin fereastra de Ajutor. Acest subiect furnizează și comenzile rapide de la tastatură pentru funcționalitatea de bază Microsoft Office.

În acest articol


Accesarea Panglicii Office Fluent de la tastatură

 1. Apăsați ALT.

Se afișează Sfaturi pentru taste deasupra fiecărei caracteristici care este disponibilă în vizualizarea curentă. Următorul exemplu este din Microsoft Office Word.

Panglică cu Sfaturi pentru taste afișate

Imaginea anterioară este extrasă din Instruire la Microsoft Office Online.

 1. Apăsați litera care apare în Sfat pentru taste deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de tasta apăsată, este posibil să apară Sfaturi pentru taste suplimentare. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați I, se afișează fila Inserare împreună cu Sfaturile pentru taste pentru grupul din acea filă.
 3. Continuați să apăsați litere până când apăsați litera comenzii sau controlului pe care doriți să-l utilizați. Uneori, trebuie să apăsați prima literă a grupului care conține comanda.

 Notă   Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și a ascunde Sfaturi pentru taste, apăsați ALT.

 Sfat   Dacă fereastra Fereastră supraveghere nu primește focalizarea după ce o selectați utilizând Sfaturi pentru taste, atunci apăsați ALT, apoi apăsați CTRL+TAB.

Începutul paginii Începutul paginii

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întreg conținutul Ajutor Office. Fereastra Ajutor afișează subiectele și alt conținut din Ajutor.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deschiderea ferestrei Ajutor F1
Închiderea ferestrei Ajutor ALT+F4
Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ ALT+TAB
Salt înapoi la începutul Nume program ALT+PORNIRE
Selectarea următorului element în fereastra Ajutor TAB
Selectarea elementului anterior în fereastra Ajutor SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat ENTER
Selectarea elementului următor sau anterior în secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor TAB sau SHIFT+TAB
Extinderea sau restrângerea elementului selectat în secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor ENTER
Selectarea următorului text ascuns sau hyperlink, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a unui subiect Ajutor TAB
Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului anterior SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii pentru Afișare totală, Ascundere totală, pentru textul ascuns sau pentru hyperlinkul selectat ENTER
Deplasarea la subiectul Ajutor anterior (butonul Înapoi) ALT+SĂGEATĂ STÂNGA sau BACKSPACE
Deplasarea la următorul subiect Ajutor (butonul Înainte) ALT+SĂGEATĂ DREAPTA
Defilarea pe spații mici în sus sau în jos în subiectul curent de Ajutor SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Defilarea pe spații mai mari în sus sau în jos în subiectul curent de Ajutor PAGE UP și PAGE DOWN
Modificare dacă fereastra Ajutor apare conectată la aplicația activă (rearanjată și redimensionată) sau apare separată de aceasta (descoperită) ALT+U
Afișarea unui meniu de comenzi în fereastra Ajutor. Acest lucru necesită ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea. (Faceți clic pe fereastra Ajutor) SHIFT+F10
Oprirea ultimei acțiuni (butonul Stop) ESC
Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare) F5

Imprimarea subiectului Ajutor curent

 Notă   În cazul în care cursorul nu se află în subiectul ajutor curent, apăsați F6, apoi CTRL+P.

CTRL+
Modificarea stării conexiunii. F6, apoi faceți clic pe SĂGEATĂ JOS
Tastarea textului în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate F6, apoi faceți clic pe SĂGEATĂ ÎN JOS
Comutarea între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare F6
Selectarea elementului următor sau anterior într-un Cuprins în vizualizarea arborescentă SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS
Extinderea sau restrângerea elementului selectat într-un Cuprins în vizualizarea arborescentă SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Începutul paginii Începutul paginii

Comenzi rapide de la tastatură pentru elementele de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Comutare la următoarea fereastră ALT+TAB
Comutare la fereastra anterioară ALT+SHIFT+TAB
Închiderea ferestrei active CTRL+W sau CTRL+F4
Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce a fost maximizată CTRL+F5

Deplasarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program (în sens orar). Se apasă F6 de mai multe ori.

 Notă   Dacă prin apăsarea tastei F6 nu se afișează panoul activitate dorit, apăsați ALT pentru a plasa focalizarea pe bara meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a deplasa focalizarea la panoul de activități.

F6
Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program (în sens orar) SHIFT+F6
Comutarea la următoarea fereastră atunci când sunt deschise mai multe ferestre CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară CTRL+SHIFT+F6
Efectuarea comenzii Mutare (în meniul Control pentru fereastră) când o fereastră document nu este maximizată. Folosiți tastele săgeată pentru a vă deplasa în fereastră și apăsați ESC când ați terminat. CTRL+F7
Efectuarea comenzii Dimensionare (în meniul Control pentru fereastră) când o fereastră document nu este maximizată. Folosiți tastele săgeată pentru a redimensiona fereastra și apăsați ESC când ați terminat. CTRL+F8
Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează doar pentru programe Microsoft Office) CTRL+F9
Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate CTRL+F10
Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard PRINT SCREEN
Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard ALT+PRINT SCREEN

AfișareModificarea sau redimensionarea fontului

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Modificarea fontului CTRL+SHIFT+F
Modificarea dimensiunii fontului CTRL+SHIFT+P
Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat CTRL+SHIFT+>
Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat CTRL+SHIFT+<

AfișareDeplasarea în text sau în celule

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea cu un caracter la stânga SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un caracter la dreapta SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cu o linie mai jos SĂGEATĂ JOS
Deplasarea cu un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea la sfârșitul unei linii END
Deplasarea la începutul unei linii PORNIRE
Deplasarea cu un paragraf mai sus CTRL+SĂGEATĂ SUS
Deplasarea cu un paragraf mai jos CTRL+SĂGEATĂ JOS
Mutarea la sfârșitul unei casete text CTRL+END
Mutarea la începutul unei casete text CTRL+PORNIRE
În Microsoft Office PowerPoint, deplasați-vă la următorul titlu sau substituent de corp de text. Dacă este ultimul substituent dintr-un diapozitiv, se va insera un diapozitiv cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul original. CTRL+ENTER
Repetarea ultimei acțiuni Găsire SHIFT+F4

AfișareDeplasarea și lucrul în tabele

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la următoarea celulă TAB
Deplasarea la celula anterioară SHIFT+TAB
Deplasarea la următorul rând SĂGEATĂ JOS
Deplasarea la rândul anterior SĂGEATĂ SUS
Inserarea unei file într-o celulă CTRL+TAB
Începerea unui paragraf nou ENTER
Adăugarea unui rând nou la finalul unui tabel TAB la finalul ultimului rând

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru a efectua această acțiune Apăsați

Deplasarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program. (Este posibil să fie necesară apăsarea tastei F6 de mai multe ori.)

 Notă   Dacă prin apăsarea tastei F6 nu se afișează panoul activitate dorit, apăsați ALT pentru focalizare pe bara meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a vă deplasa la panoul de activități.

F6
Deplasarea la un panou de activități atunci când este activ un meniu sau o bară de instrumente. (Poate fi necesară apăsarea tastei CTRL+TAB de mai multe ori.) CTRL+TAB
Selectarea opțiunii următoare sau anterioare dintr-un panou de activități atunci când este activ un panou de activități TAB sau SHIFT+TAB
Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități CTRL+SĂGEATĂ JOS
Deplasarea în opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea în anumite opțiuni într-un grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS
Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie SHIFT+F10
Selectarea primei sau ultimei comenzi din meniu sau submeniu, atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu PORNIRE sau END
Defilarea în sus sau în jos în lista galeriei selectate PAGE UP sau PAGE DOWN
Deplasarea la începutul sau finalul listei galeriei selectate CTRL+PORNIRE sau CTRL+END

Deschiderea panoului de activitate Cercetare

 Notă   Această comandă rapidă de la tastatură nu funcționează în Microsoft Office PowerPoint sau Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Clic

AfișareAccesarea și folosirea etichetelor inteligente

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Afișarea meniului sau mesajului unei etichete inteligente. Dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, se comută la următoarea etichetă inteligentă și se afișează meniul sau mesajul său. ALT+SHIFT+F10
Selectarea următorului element din meniul etichetei inteligente SĂGEATĂ JOS
Selectarea elementului anterior din meniul etichetei inteligente SĂGEATĂ SUS
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat într-un meniu de etichetă inteligentă ENTER
Închiderea mesajului sau meniului etichetei inteligente ESC
Sfaturi
 • Aveți posibilitatea să solicitați să fiți notificat în mod sonor atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, trebuie să fie instalat Microsoft Office Sounds pe computerul dvs.
 • Dacă aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să descărcați Microsoft Office Sounds de pe site-ul Web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele de sunet, procedați astfel acțiuni în Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 și Microsoft Office Word 2007:
  1. Faceți clic pe Butonul Microsoft OfficeImagine buton, apoi pe Opțiuni Program.
  2. Faceți clic pe Complex.
  3. Sub General, bifați caseta de selectare Furnizați feedback cu sunet, apoi faceți clic pe OK.

 Notă   Când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunet.

AfișareRedimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniu.
 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.
 3. Efectuați una din următoarele acțiuni:

AfișareRedimensionarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Dimensionare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

AfișareDeplasarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat SĂGEATĂ JOS. Pentru a bloca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea din stânga sau din dreapta.

AfișareRedimensionarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Dimensionare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

AfișareDeplasarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel odată.
 1. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la următoarea opțiune sau grup de opțiuni TAB
Mutarea la opțiunea anterioară sau grupul anterior de opțiuni SHIFT+TAB
Comutarea la următoarea filă într-o casetă de dialog CTRL+TAB
Comută la fila anterioară într-o casetă de dialog CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni Tastele săgeată
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifați sau debifați caseta de selectare. BARA DE SPAȚIU
Deschidere dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea casetei de selectare ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschiderea unei liste verticale selectate ALT+SĂGEATĂ JOS
Închiderea unei liste verticale selectate; revocarea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog ESC
Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog ENTER

AfișareUtilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este o casetă necompletată în care tastați sau lipiți o intrare, precum numele de utilizator sau către un folder.

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasarea la începutul unei intrări PORNIRE
Deplasarea la finalul unei intrări END
Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Deplasarea cu un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA
Selectarea de la punctul de inserare la începutul intrării SHIFT+PORNIRE
Selectarea de la punctul de inserare la finalul intrării SHIFT+END

AfișareUtilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune Apăsați
Deplasare la folderul anterior Imagine buton ALT+1
Butonul Un nivel în susImagine buton : se deschide folderul aflat cu un nivel mai sus față de folderul deschis ALT+2
Butonul Căutare pe WebImagine buton : se închide caseta de dialog și se deschide pagina dvs. de căutare pe Web ALT+3
Butonul ȘtergereImagine buton : șterge folderul sau fișierul selectat ALT+3
Butonul Creare folderImagine buton : se creează un folder ALT+4
Butonul VizualizăriImagine buton : se comută între vizualizările disponibile pentru folder ALT+5
Butonul Instrumente: se afișează meniul Instrumente ALT+L
Se afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier SHIFT+F10
Se deplasează între opțiunile sau zonele din caseta de dialog TAB
Deschiderea listei Privire în F4 sau ALT+I
Reîmprospătarea listei de fișiere F5

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2007