Comenzi rapide de la tastatură

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

Pentru imprimarea acestui subiect, apăsați pe TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați pe ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

 Notă   Dacă o acțiune pe care o efectuați des nu are o comandă rapidă, aveți posibilitatea să înregistrați o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

Taste pentru interfața Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Comută la următorul program. ALT+TAB
Comută la programul precedent. ALT+SHIFT+TAB
Afișează meniul Start din Windows. CTRL+ESC
Închide fereastra registrului de lucru selectat. CTRL+W sau CTRL+F4
Restabilește dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat. CTRL+F5
Comută la panoul următor dintr-o foaie de lucru care a fost scindată (meniul Fereastră, comanda Scindare). F6
Comută la panoul anterior dintr-o foaie de lucru care a fost scindată. SHIFT+F6
Când mai multe ferestre de registre de lucru sunt deschise, comută la următoarea fereastră de registru de lucru. CTRL+F6
Comută la precedenta fereastră de registru de lucru. CTRL+SHIFT+F6
Când o fereastră de registru de lucru nu este maximizată, efectuează comanda Mutare (din meniul Control pentru fereastra registrului de lucru). Cu tastele săgeată se face deplasarea ferestrei, iar la terminare se apasă ESC. CTRL+F7
Când o fereastră de registru de lucru nu este maximizată, efectuează comanda Dimensionare (din meniul Control pentru fereastra registrului de lucru). Cu tastele săgeată se dimensionează fereastra, iar la terminare se apasă ESC. CTRL+F8
Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă. CTRL+F9
Maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat. CTRL+F10
Copiază o imagine a ecranului în Clipboard. PRTSCR
Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareAccesarea și utilizarea etichetelor inteligente

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. Dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, comută la următoarea etichetă inteligentă și afișează meniul sau mesajul acesteia. ALT+SHIFT+F10
Selectează elementul următor într-un meniu al etichetei inteligente. SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează elementul anterior într-un meniu al etichetei inteligente. SĂGEATĂ ÎN SUS
Efectuează acțiunea pentru elementul selectat într-un meniu de etichetă inteligentă. ENTER
Închide meniul sau mesajul etichetei inteligente. ESC

AfișareSfat

Este posibil să solicitați să fiți anunțat printr-un sunet ori de câte ori apare o etichetă inteligentă. Pentru a auzi semnalele audio, trebuie să dețineți o placă de sunet. De asemenea, trebuie să aveți instalat Microsoft Office Sounds pe computer.

Dacă aveți acces la World Wide Web, descărcați Microsoft Office Sounds de la situl Web Microsoft Office. Din meniul Ajutor, faceți clic pe Microsoft Office Online și căutați "Microsoft Office Sounds." După ce instalați fișierele de sunet, selectați caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet din fila Generale a casetei de dialog Opțiuni (meniul Instrumente). Când selectați (sau goliți) această casetă, setarea va afecta toate programele Office care acceptă sunet.

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de activitate

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se mută într-un panou de activitate (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) din alt panou din fereastra programului. (S-ar putea să fie nevoie să apăsați F6 de mai multe ori.)

F6 Note Dacă la apăsarea tastei F6 nu se afișează panoul de activitate dorit, apăsați ALT pentru a vă plasa în bara de meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a vă deplasa la panoul de activitate.

Când un meniu sau o bară de instrumente (bară de instrumente: O bară cu butoane și opțiuni care se utilizează pentru a efectua comenzi. Pentru a afișa o bară de instrumente, apăsați ALT, apoi SHIFT+F10) este activă, se mută într-un panou de activitate. (S-ar putea să fie nevoie să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.) CTRL+TAB
Când un panou de activitate este activ, selectează opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activitate TAB sau SHIFT+TAB 
Afișează setul complet de comenzi din meniul panou de activitate CTRL+SPAȚIU
Se mută între opțiuni într-un submeniu selectat; se mută între anumite opțiuni într-un grup de opțiuni SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea asociată butonului selectat SPAȚIU sau ENTER
Deschide un meniu de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.); deschide un meniu vertical pentru elementul de galerie selectat SHIFT+F10
Când un meniu sau submeniu este vizibil, selectează prima sau ultima comandă din meniu sau submeniu HOME sau END
Defilează în sus sau în jos în lista de galerii selectată PAGE UP sau PAGE DOWN
Se mută în partea superioară sau inferioară a listei de galerii selectată CTRL+HOME sau CTRL+END

AfișareAccesarea și utilizarea meniurilor și barelor de instrumente

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează bara de meniu (bară de meniuri: Bara orizontală de sub bara de titlu care conține numele meniurilor. O bară de meniuri poate fi bara de meniuri predefinită sau o bară de meniuri particularizată.) sau închide simultan un meniu și un submeniu deschise. F10 sau ALT
Când o bară de instrumente este selectată, selectează butonul sau meniul anterior ori următor din bara de instrumente. TAB sau SHIFT+TAB 
Când o bară de instrumente este selectată, selectează bara de instrumente anterioară sau următoare. CTRL+TAB sau CTRL+SHIFT+TAB
Deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea pentru comanda sau butonul selectat. ENTER
Afișează meniul de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.) pentru elementul selectat. SHIFT+F10
Afișează meniul Control pentru fereastra Excel. ALT+SPAȚIU
Când un meniu sau submeniu este deschis, selectează comanda anterioară sau următoare. SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectează meniul din stânga sau din dreapta. Când un submeniu este deschis, comută între meniul principal și submeniu. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează prima sau ultima comandă din meniu sau submeniu HOME sau END
Închide un meniu deschis. Când un submeniu este deschis, închide doar submeniul. ESC
Afișează setul complet de comenzi dintr-un meniu. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Afișează sau ascunde bara de instrumente Standard CTRL+7

 Notă   Se poate selecta cu ajutorul tastaturii orice comandă de meniu din bara de meniu sau dintr-o bara de instrumente. Pentru a selecta bara de meniu, apăsați ALT. Apoi, pentru a selecta o bară de instrumente, apăsați de mai multe ori CTRL+TAB, până când selectați bara dorită. Apăsați litera subliniată din meniul care conține comanda dorită. În acest meniu, când apare, apăsați litera subliniată din comanda dorită.

AfișareRedimensionarea și mutarea barelor de instrumente și a panourilor de activitate

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniu (bară de meniuri: Bara orizontală de sub bara de titlu care conține numele meniurilor. O bară de meniuri poate fi bara de meniuri predefinită sau o bară de meniuri particularizată.).
 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente (bară de instrumente: O bară cu butoane și opțiuni care se utilizează pentru a efectua comenzi. Pentru a afișa o bară de instrumente, apăsați ALT, apoi SHIFT+F10) sau panoul de activitate (panou de activitate: O fereastră în interiorul unui program Office care furnizează comenzile utilizate în mod obișnuit. Amplasarea și mărimea redusă a ferestrei permit utilizarea acestor comenzi în același timp în care ce se lucrează la fișiere.) dorit.
 3. Variante disponibile:

AfișareRedimensionarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Selectați comanda Dimensiune, apoi apăsați pe ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona bara de instrumente.

AfișareMutarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Selectați comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeți pentru mutarea din pixel în pixel. Pentru a anula fixarea barei de instrumente, apăsați în mod repetat tasta SĂGEATĂ ÎN JOS. Pentru a fixa bara de instrumente vertical pe latura stângă sau dreaptă, apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau respectiv SĂGEATĂ LA DREAPTA când bara de instrumente se află la extremitatea stângă sau dreaptă.

AfișareRedimensionarea unui panou de activitate

 1. În panoul de activitate, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activitate. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu câte un pixel la o apăsare.

AfișareMutarea unui panou de activitate

 1. În panoul de activitate, apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a poziționa panoul de activitate. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru mutarea din pixel în pixel.
 1. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se mută la opțiunea sau grupul de opțiuni următor. TAB
Se mută la opțiunea sau grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comută la fila următoare într-o casetă de dialog. CTRL+TAB sau CTRL+PAGE DOWN
Comută la fila anterioară într-o casetă de dialog. CTRL+SHIFT+TAB sau CTRL+PAGE UP
Se deplasează între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Taste săgeată
Efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau selectează sau golește caseta de selectare aleasă. SPAȚIU
Deschide lista dacă este închisă și se deplasează la acea opțiune din listă. Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Selectează o opțiune, sau selectează sau golește o casetă de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschide lista verticală selectată. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK). ENTER
Revocă acea comandă și închide caseta de dialog. ESC

AfișareUtilizarea casetelor de editare în casetele de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea (cale: Ruta pe care sistemul de operare o utilizează pentru a localiza un folder sau un fișier, de exemplu, C:\Financiar\Martie.doc.) la un folder.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se mută la începutul intrării. HOME
Se mută la sfârșitul intrării. END
Se mută cu un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Se mută cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se mută cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează sau deselectează un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează sau deselectează un cuvânt la stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează sau deselectează un cuvânt la dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează de la punctul de inserare până la începutul intrării. SHIFT+HOME
Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării. SHIFT+END

AfișareUtilizarea casetelor de dialog Deschidere, Salvare ca și Inserare imagine

Casetele de dialog Deschidere, Inserare imagine și Salvare ca acceptă comenzi rapide standard de la tastatură pentru casete de dialog. (Pentru a vizualiza comenzi rapide standard pentru casete de dialog, consultați secțiunile Utilizarea casetelor de dialog și Utilizarea casetelor de editare în casetele de dialog din subiectul principal Taste de comenzi rapide.) Aceste casete de dialog acceptă și comenzile rapide de mai jos.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Trece la folderul precedent Imagine buton ALT+1
Butonul Mai sus cu un nivelImagine buton : deschide folderul aflat mai sus cu un nivel față de folderul deschis ALT+2
Butonul Căutare pe WebImagine buton : închide caseta de dialog și deschide pagina de căutare (pagină de căutare: O pagină de la care se pot găsi și se poate ajunge pe alte situri Internet sau pe documentele dintr-un intranet. Multe pagini de căutare furnizează modalități diverse de căutare, cum ar fi după termen, după cuvinte cheie, sau după corespondența cu interogările utilizatorului.) Web personală ALT+3
Butonul ȘtergereImagine buton : șterge fișierul sau folderul selectat ALT+4
Butonul Creare folder nouImagine buton : creează un folder nou ALT+5
Butonul VizualizăriImagine buton : comută între vizualizările disponibile pentru folder ALT+6
Butonul Instrumente: afișează meniul Instrumente  ALT+7 sau ALT+U
Afișează un meniu de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.) pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier SHIFT+F10
Se mută între opțiuni sau suprafețe din caseta de dialog TAB
Deschide lista Privire în F4 sau ALT+R
Reîmprospătează lista de fișiere F5

AfișareUtilizarea panoului de activitate Ajutor și a ferestrei Ajutor

Panoul Ajutor este un panou de activitate care furnizează acces la întreg conținutul Ajutorului Office. Ca panou de activitate, Panoul Ajutor apare ca parte a aplicației active. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte elemente de Ajutor, și apare ca o fereastră alăturată, dar separată de aplicația activă.

În panoul de activitate Ajutor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează panoul de activitate Ajutor. F1
Comută între panoul de activitate Ajutor și aplicația activă. F6
Selectează următorul element din panoul de activitate Ajutor. TAB
Selectează elementul precedent din panoul de activitate Ajutor. SHIFT+TAB
Efectuează acțiunea pentru elementul selectat. ENTER
În Cuprins, selectează elementul următor sau, respectiv, precedent. SĂGEATĂ ÎN JOS și SĂGEATĂ ÎN SUS
În Cuprins, extinde sau, respectiv, restrânge elementul selectat. SĂGEATĂ LA DREAPTA și SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se întoarce la panoul de activitate precedent. ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează la următorul panou de activitate. ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deschide meniul unei opțiuni din panou. CTRL+SPAȚIU
Închide și redeschide panoul de activitate curent. CTRL+F1
Extinde o listă +/-. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Restrânge o listă a +/-. SĂGEATĂ LA STÂNGA

În fereastra Ajutor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează textul ascuns sau hyperlink-ul următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a subiectului TAB
Selectează textul ascuns sau hyperlink-ul anterior, sau butonul Vizualizare browser din partea de sus a unui articol din situl Web al Microsoft Office SHIFT+TAB
Efectuează acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, textul ascuns sau hyperlink-ul selectat ENTER
Se întoarce la subiectul anterior din Ajutor ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Se deplasează la următorul subiect din Ajutor. ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Imprimă subiectul curent de Ajutor CTRL+P
Derulează spații mici în sus, respectiv, în jos, din subiectul de Ajutor afișat curent. SĂGEATĂ ÎN SUS și SĂGEATĂ ÎN JOS
Derulează spații mari în sus și, respectiv, în jos, din subiectul de Ajutor afișat curent. PAGE UP și PAGE DOWN
Comută între afișarea ferestrei Ajutor conectată la aplicația activă și afișarea ei separată de aplicația activă. ALT+U
Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor; cere ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element din fereastra Ajutor). SHIFT+F10

Taste pentru registre și foi de lucru

AfișareExaminare și imprimare

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează caseta de dialog Imprimare CTRL+P sau CTRL+SHIFT+F12

Următoarele taste se utilizează în examinarea înaintea imprimării (pentru a obține examinarea înaintea imprimării, apăsați ALT+F, apoi apăsați tasta X):

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se deplasează prin pagină când este mărită. Taste săgeată
Se deplasează cu o pagină când este micșorată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Se deplasează la prima pagină când este micșorată. CTRL+SĂGEATĂ SUS sau CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA
Se deplasează la ultima pagină când este micșorată. CTRL+SĂGEATĂ JOS sau CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

AfișareLucrul cu foile de lucru

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Inserarea unei noi foi de lucru SHIFT+F11 sau ALT+SHIFT+F1
Se deplasează la următoarea foaie din registrul de lucru. CTRL+PAGE DOWN
Se deplasează la precedenta foaie din registrul de lucru. CTRL+PAGE UP
Selectează foaia curentă și următoarea. Pentru a revoca selecția mai multor foi, apăsați CTRL+PAGE DOWN sau, pentru a selecta altă foaie, apăsați CTRL+PAGE UP. SHIFT+CTRL+PAGE DOWN
Selectează foaia curentă și cea precedentă. SHIFT+CTRL+PAGE UP
Redenumește foaia curentă (meniul Format, submeniul Foaie, comanda Redenumire). ALT+O F N
Mută sau copiază foaia curentă (meniul Editare, comanda Mutare sau copiere foaie). ALT+E M
Șterge foaia curentă (meniul Editare, comanda Ștergere foaie). ALT+E F

AfișareDeplasarea și derularea în foile de lucru

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Taste săgeată
Se mută cu o celulă spre dreapta. TAB
Se mută cu o celulă spre stânga. SHIFT+TAB
Se deplasează la muchia regiunii de date (regiune de date: O zonă de celule care conține date și care este înconjurată de celule vide sau de bordurile foii de lucru.) curente. CTRL+taste săgeată
Se deplasează la începutul rândului. HOME
Se deplasează la începutul foii de lucru. CTRL+HOME
Se deplasează la ultima celulă din foaia de lucru, din ultimul rând de jos utilizat al ultimei coloane din dreapta utilizate. CTRL+END
Se deplasează mai jos cu un ecran. PAGE DOWN
Se deplasează mai sus cu un ecran. PAGE UP
Se deplasează cu un ecran la dreapta ALT+PAGE DOWN
Se deplasează cu un ecran la stânga ALT+PAGE UP
Comută la panoul următor dintr-o foaie de lucru care a fost scindată (meniul Fereastră, comanda Scindare). F6
Comută la panoul anterior dintr-o foaie de lucru care a fost scindată. SHIFT+F6
Derulează pentru a afișa celula activă. CTRL+BACKSPACE
Afișează caseta de dialog Salt la. F5
Afișează caseta de dialog Găsire. SHIFT+F5
Repetă ultima acțiune Găsire (aceeași cu Următorul găsit). SHIFT+F4
Se deplasează între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate. TAB

AfișareDeplasarea într-o zonă selectată

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se deplasează de sus în jos într-o zonă selectată. ENTER
Se deplasează de jos în sus într-o zonă selectată. SHIFT+ENTER
Se deplasează de la stânga la dreapta într-o zonă selectată. Dacă se selectează celulele dintr-o singură coloană, se deplasează în jos. TAB
Se deplasează de la dreapta la stânga într-o zonă selectată. Dacă se selectează celulele dintr-o singură coloană, se deplasează în sus. SHIFT+TAB
Se deplasează în sensul acelor de ceasornic la următorul colț al zonei selectate. CTRL+Punct
În selecții neadiacente, comută la următoarea selecție la dreapta. CTRL+ALT+SĂGEATĂ DREAPTA
Comută la următoarea selecție neadiacentă la stânga. CTRL+ALT+SĂGEATĂ STÂNGA

 Notă   Se poate schimba direcția deplasării după apăsarea tastei ENTER sau SHIFT+ENTER: apăsați ALT+T și apoi O (meniul Instrumente, comanda Opțiuni), apăsați CTRL+TAB până când se selectează fila Editare, apoi schimbați setările din Mutare selecție după Enter.

AfișareDeplasarea și derularea în modul End

END apare în bara de stare când se selectează modul End.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Activarea sau dezactivarea modului End. Tasta END
Se deplasează cu un bloc de date într-un rând sau într-o coloană. END+tastă săgeată
Se deplasează la ultima celulă din foaia de lucru, din ultimul rând de jos utilizat al ultimei coloane din dreapta utilizate. END+HOME
Se deplasează la ultima celulă completată din dreapta în rândul curent. Această secvență de taste nu funcționează dacă sunt activate tastele de navigare în tranziție (meniul Instrumente, comanda Opțiuni, fila Tranziție). END+ENTER

AfișareDeplasarea și derularea cu tasta SCROLL LOCK activată

Când utilizați taste de derulare (cum ar fi PAGE UP și PAGE DOWN) cu tasta SCROLL LOCK dezactivată, selecția celulelor deplasează odată cu derularea. Pentru a derula fără a schimba celula selectată, activați tasta SCROLL LOCK.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Activează sau dezactivează tasta SCROLL LOCK. SCROLL LOCK
Se deplasează la celula din colțul din stânga sus al ferestrei. HOME
Se deplasează la celula din colțul din dreapta jos al ferestrei. END
Derulează cu un rând în sus sau în jos SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Derulează cu o coloană la stânga sau la dreapta SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Taste pentru selectarea datelor și a celulelor

AfișareSelectarea celulelor, a rândurilor și coloanelor, și a obiectelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează întreaga coloană. CTRL+SPAȚIU
Selectează întregul rând. SHIFT+SPAȚIU
Selectează toată foaia de lucru. Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A încă o dată, se selectează toată foaia de lucru. CTRL+A
Având mai multe celule selectate, selectează numai celula activă. SHIFT+SPAȚIU
Selectează toată foaia de lucru. Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+SPACEBAR selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+SHIFT+SPACEBAR încă o dată, se selectează toată foaia de lucru. Dacă este selectat un obiect, CTRL+SHIFT+SPACEBAR selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru CTRL+SHIFT+SPAȚIU
Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea lor și afișarea de substituenți ai obiectelor. CTRL+6

AfișareSelectarea celulelor cu anumite caracteristici

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate). Într-un raport PivotTable, selectează întreg raportul PivotTable. CTRL+SHIFT+* (asterisc)
Selectează matricea (matrice: Utilizată pentru a construi formule unice care produc rezultate multiple sau care operează pe un grup de argumente care sunt aranjate în rânduri și coloane. O zonă matrice partajează o formulă comună; o constantă matrice este un grup de constante utilizate ca un singur argument.) care conține celula activă. CTRL+SHIFT+I
Selectează toate celulele care conțin comentarii. CTRL+SHIFT+O (litera O)
Într-un rând selectat, selectează celulele care nu se potrivesc cu valoarea din celula activă. CTRL+\
Într-o coloană selectată, selectează celulele care nu se potrivesc cu valoarea din celula activă. CTRL+SHIFT+|
Selectează toate celulele la care se referă direct formulele din selecție. CTRL+SHIFT+[ (paranteză dreaptă deschisă)
Selectează toate celulele la care se referă direct sau indirect formulele din selecție. CTRL+SHIFT+{ (acoladă deschisă)
Selectează celulele care conțin formule care se referă direct la celula activă. CTRL+] (paranteză dreaptă închisă)
Selectează celulele care conțin formule care se referă direct sau indirect la celula activă. CTRL+SHIFT+} (acoladă închisă)
Selectează celulele vizibile din selecția curentă. ALT+SHIFT+; (punct și virgulă)

AfișareExtinderea unei selecții

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Activează sau dezactivează modul extindere. În modul extindere, în linia de stare apare EXT, iar tastele săgeți extind selecția. F8
Se adaugă o altă zonă de celule la selecție; sau cu ajutorul tastelor săgeți se deplasează la începutul zonei de adăugat, apoi se apasă F8 și taste săgeți pentru a selecta următoarea zonă. SHIFT+F8
Se extinde selecția cu o celulă. SHIFT+tastă săgeată
Se extinde selecția la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând cu celula activă. CTRL+SHIFT+tastă săgeată
Se extinde selecția până la începutul rândului. SHIFT+HOME
Se extinde selecția până la începutul foii de lucru. CTRL+SHIFT+HOME
Se extinde selecția la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). CTRL+SHIFT+END
Se extinde selecția mai jos cu un ecran. SHIFT+PAGE DOWN
Se extinde selecția mai sus cu un ecran. SHIFT+PAGE UP
Se extinde selecția la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând cu celula activă. END+SHIFT+tastă săgeată
Se extinde selecția la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). END+SHIFT+HOME
Se extinde selecția până la ultima celulă din rândul curent. Această secvență de taste nu funcționează dacă sunt activate tastele de navigare în tranziție (meniul Instrumente, comanda Opțiuni, fila Tranziție). END+SHIFT+ENTER
Se extinde selecția până la celula din colțul din stânga sus al ferestrei. SCROLL LOCK+SHIFT+HOME
Se extinde selecția până la celula din colțul din dreapta jos al ferestrei. SCROLL LOCK+SHIFT+END

Taste pentru introducerea, editarea, formatarea și calculul de date

AfișareIntroducere de date

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Încheie o intrare în celulă și selectează celula de mai jos. ENTER
Se începe o linie nouă în aceeași celulă. ALT+ENTER
Completează zona selectată de celule cu intrarea curentă. CTRL+ENTER
Încheie o intrare în celulă și selectează celula de mai sus. SHIFT+ENTER
Încheie o intrare în celulă și selectează următoarea celulă la dreapta. TAB
Încheie o intrare în celulă și selectează celulă precedentă de la stânga. SHIFT+TAB
Revocă o intrare în celulă. ESC
Se deplasează cu un caracter în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Taste săgeată
Se deplasează la începutul linei. HOME
Repetă ultima acțiune. F4 sau CTRL+Y
Creează nume (nume: Un cuvânt sau un șir de caractere care reprezintă o celulă, o zonă de celule, o formulă sau o valoare constantă. Se recomandă utilizarea unor nume ușor de înțeles, precum Produse, pentru a face referire la zone greu de înțeles, cum ar fi Vânzări!C20:C30.) din etichetele rândurilor și coloanelor. CTRL+SHIFT+F3
Completează în jos. CTRL+D
Completează la dreapta. CTRL+R
Definește un nume. CTRL+F3
Inserează un hyperlink (hyperlink: Text colorat și subliniat sau grafică pe care se face clic pentru a ajunge la un fișier, o amplasare dintr-un fișier, o pagină Web de pe World Wide Web sau o pagină Web dintr-un intranet. Hyperlink-urile pot, de asemenea, conduce la grupurile de știri și la siturile Gopher, Telnet și FTP.). CTRL+K
Introduce data. CTRL+SHIFT; (punct și virgulă)
Introduce ora. CTRL+SHIFT+: (două puncte)
Afișează o listă verticală cu valorile din coloana curentă a unei zone. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z

AfișareIntroducerea caracterelor speciale

Apăsați F2 pentru a edita celula, activați NUM LOCK, apoi apăsați următoarele taste utilizând minitastatura numerică:

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Introduce caracterul cent ¢. ALT+0162
Introduce caracterul liră sterlină £. ALT+0163
Introduce simbolul yen ¥. ALT+0165
Introduce simbolul euro €. ALT+0128

AfișareIntroducerea și calcularea formulelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Începe o formulă. = (semnul egal)
Deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată. F2
În bara de formule, șterge un caracter la stânga. BACKSPACE
Încheie o intrare în celulă din celulă sau bara de formule. ENTER
Introduce o formulă ca formulă matrice (formulă matrice: O formulă care efectuează calcule multiple pe unul sau mai multe seturi de valori și apoi întoarce fie un singur rezultat, fie mai multe. Formulele matrice se închid între acolade { } și se introduc apăsând pe CTRL+SHIFT+ENTER.). CTRL+SHIFT+ENTER
Revocă o intrare din celulă sau bara de formule. ESC
Într-o formulă, afișează caseta de dialog Inserare funcție. SHIFT+F3
Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formula, afișează caseta de dialog Argumente funcție. CTRL+A
Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formula, inserează numele argumentelor și parantezele. CTRL+SHIFT+A
Lipește un nume definit (nume: Un cuvânt sau un șir de caractere care reprezintă o celulă, o zonă de celule, o formulă sau o valoare constantă. Se recomandă utilizarea unor nume ușor de înțeles, precum Produse, pentru a face referire la zone greu de înțeles, cum ar fi Vânzări!C20:C30.) într-o formulă. F3
Inserează formula ÎnsumareAutomată cu funcția SUM. ALT+SHIFT+= (semnul egal)
Copiază valoarea din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule. CTRL+SHIFT+" (ghilimele)
Copiază o formulă din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule. CTRL+' (apostrof)
Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor. CTRL+Q
Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise. F9 Când este selectată o parte dintr-o formulă, calculează partea selectată. Se poate apăsa ENTER sau CTRL+SHIFT+ENTER (pentru formulele matrice) pentru a înlocui partea selectată cu valoarea calculată.
Calculează foaia de lucru activă. SHIFT+F9
Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul. CTRL+ALT+F9
Verifică formulele dependente și apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calcularea. CTRL+ALT+SHIFT+F9

AfișareEditarea datelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. F2
Se începe o linie nouă în aceeași celulă. ALT+ENTER
Editează celula activă, apoi o golește sau șterge caracterul precedent din celula activă pe măsură la editarea conținutului celulei. BACKSPACE
Șterge caracterul de la dreapta punctului de inserare sau șterge selecția. DELETE
Șterge textul până la sfârșitul liniei. CTRL+DELETE
Afișează caseta de dialog Corectare ortografică. F7
Editează un comentariu al celulei. SHIFT+F2
Încheie o intrare în celulă și selectează celula de mai jos. ENTER
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Revocă o intrare în celulă. ESC
Când se afișează Etichetele inteligente AutoCorecție, anulează sau reface ultima corecție automată. CTRL+SHIFT+Z

AfișareInserare, ștergerea și copierea celulelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Copiază celulele selectate. CTRL+C
Afișează Clipboard-ul Microsoft Office (mai multe copieri și lipiri). CTRL+C, urmat imediat de alt CTRL+C
Decupează celulele selectate. CTRL+X
Lipește celulele copiate. CTRL+V
Golește conținutul celulelor selectate. DELETE
Șterge celulele selectate. CTRL+cratimă
Inserează celule necompletate. CTRL+SEMNUL PLUS

AfișareFormatare de date

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează caseta de dialog Stil. ALT+' (apostrof)
Afișează caseta de dialog Formatare celule. CTRL+1
Aplică formatul de număr General. CTRL+SHIFT+~
Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze). CTRL+SHIFT+$
Aplică formatul de procent fără zecimale. CTRL+SHIFT+%
Aplică formatul de număr exponențial cu două zecimale. CTRL+SHIFT+^
Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an. CTRL+SHIFT+#
Aplică formatul de oră cu oră și minute și AM sau PM. CTRL+SHIFT+@
Aplică formatul de număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (–) pentru valorile negative. CTRL+SHIFT+!
Aplică sau elimină formatarea aldină. CTRL+B
Aplică sau elimină formatarea cursivă. CTRL+I
Aplică sau elimină sublinierea. CTRL+U
Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie. CTRL+5
Ascunde rândurile selectate. CTRL+9
Afișează toate rândurile ascunse din selecție. CTRL+SHIFT+( (paranteză deschisă)
Ascunde coloanele selectate. CTRL+0 (zero)
Afișează toate coloanele ascunse din selecție. CTRL+SHIFT+) (paranteză închisă)
Aplică bordura exterioară celulelor selectate. CTRL+SHIFT+&
Elimină bordura exterioară din celule selectate. CTRL+SHIFT+_

AfișareUtilizarea filei Bordură din caseta de dialog Formatare celule

Apăsați CTRL+1 pentru a afișa această casetă de dialog.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Aplică sau elimină bordura de sus. ALT+U
Aplică sau elimină bordura de jos. ALT+J
Aplică sau elimină bordura din stânga. ALT+L
Aplică sau elimină bordura din dreapta. ALT+P
Dacă sunt selectate celule din mai multe rânduri, aplică sau elimină divizorul orizontal. ALT+Z
Dacă sunt selectate celule din mai multe coloane, aplică sau elimină divizorul vertical. ALT+V
Aplică sau elimină bordura diagonală descendentă. ALT+D
Aplică sau elimină bordura diagonală ascendentă. ALT+O

Taste pentru filtrarea, schițarea și gestionarea zonelor

AfișareUtilizarea machetelor de date (meniul Date, comanda Machetă)

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Se deplasează la același câmp din următoarea înregistrare. SĂGEATĂ ÎN JOS
Se deplasează la același câmp din înregistrarea precedentă. SĂGEATĂ ÎN SUS
Se deplasează la fiecare câmp din înregistrare, apoi la fiecare buton de comandă. TAB și SHIFT+TAB
Se deplasează la primul câmp din următoarea înregistrare. ENTER
Se deplasează la primul câmp din înregistrarea precedentă. SHIFT+ENTER
Se deplasează la același câmp cu 10 înregistrări înainte. PAGE DOWN
Începe o nouă înregistrare necompletată. CTRL+PAGE DOWN
Se deplasează la același câmp cu 10 înregistrări înapoi. PAGE UP
Se deplasează la prima înregistrare. CTRL+PAGE UP
Se deplasează la începutul sau la sfârșitul unui câmp. HOME sau END
Extinde selecția până la sfârșitul unui câmp. SHIFT+END
Extinde selecția până la începutul unui câmp. SHIFT+HOME
Se mută cu un caracter la stânga sau la dreapta într-un câmp. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează caracterul de la stânga dintr-un câmp. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează caracterul de la dreapta dintr-un câmp. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareFiltrarea zonelor (meniul Date, comanda Filtrare automată)

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
În celula care conține săgeata verticală, afișează lista Filtrare automată pentru coloana curentă. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează elementul următor din lista Filtrare automată. SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează elementul precedent din lista Filtrare automată. SĂGEATĂ ÎN SUS
Închide lista Filtrare automată pentru coloana curentă. ALT+UP ARROW
Selectează primul element (Toate) din lista Filtrare automată. HOME
Selectează ultimul element din lista Filtrare automată. END
Filtrează zona în funcție de un element selectat din lista Filtrare automată. ENTER

AfișareAfișarea, ascunderea și schițarea datelor

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Grupează rândurile sau coloanele. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Anulează gruparea rândurilor sau a coloanelor. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Afișează sau ascunde simbolurile de schiță. CTRL+8
Ascunde rândurile selectate. CTRL+9
Afișează toate rândurile ascunse din selecție. CTRL+SHIFT+( (paranteză deschisă)
Ascunde coloanele selectate. CTRL+0 (zero)
Afișează toate coloanele ascunse din selecție. CTRL+SHIFT+) (paranteză închisă)

Taste pentru rapoartele PivotTable și PivotChart

AfișareStabilirea aspectului unui raport pe ecran

 1. Apăsați F10 pentru a activa bara de meniu.
 2. Apăsați CTRL+TAB sau CTRL+SHIFT+TAB pentru a activa Lista de câmpuri PivotTable.
 3. Apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a selecta câmpul dorit. Apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a deschide sau a închide un câmp care poate fi extins.
 4. Apăsați TAB pentru a selecta lista Adăugare la, apoi apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a deschide lista.
 5. Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a selecta zona unde doriți să mutați câmpul, apoi apăsați ENTER.
 6. Apăsați TAB pentru a selecta butonul Adăugare la, apoi apăsați ENTER.

AfișareUtilizarea casetei de dialog Expert PivotTable și PivotChart – aspect

Pentru a afișa această casetă de dialog, apăsați TAB până când se selectează Aspect din Pasul 3 al Expertului PivotTable și PivotChart.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează butonul câmpului precedent sau următor din lista din dreapta. SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Cu două sau mai multe coloane de butoane ale câmpurilor, selectează butonul de la dreapta sau de la stânga. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mută câmpul selectat într-o zonă Rând. ALT+R
Mută câmpul selectat într-o zonă Coloană. ALT+C
Mută câmpul selectat într-o zonă Date. ALT+D
Mută câmpul selectat într-o zonă Pagină. ALT+P
Afișează caseta de dialog Câmp PivotTable pentru câmpul selectat. ALT+L

AfișareAfișarea și ascunderea elementelor dintr-un câmp

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează lista verticală pentru un câmp dintr-un raport PivotTable sau PivotChart. Cu tastele săgeți se selectează câmpul. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează elementul precedent din zonă. SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectează elementul următor din zonă. SĂGEATĂ ÎN JOS
Pentru un element care are disponibile elemente de nivel inferior, afișează elementele de nivel inferior. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Pentru un element care are afișate elemente de nivel inferior, ascunde elementele de nivel inferior. SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectează primul element vizibil din listă. HOME
Selectează ultimul element vizibil din listă. END
Închide lista și afișează elementele selectate. ENTER
Selectează, double-checks sau golește o casetă de selectare din listă. Double-check selectează atât un element cât și toate elementele sale de nivel inferior. SPAȚIU
Comută între listă, butonul OK și butonul Revocare. TAB

AfișareModificarea aspectului unui raport

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Selectează un întreg raport PivotTable. CTRL+SHIFT+* (asterisc)
Grupează elementele selectate dintr-un câmp PivotTable. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Anulează gruparea elementelor grupate dintr-un câmp PivotTable. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Taste pentru diagrame

AfișareCrearea diagramelor și selectarea elementelor diagramei

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Creează o diagramă a datelor din zona curentă. F11 sau ALT+F1
Selectarea unei foi diagramă: selectează următoarea foaie din registrul de lucru, până când selectează foaia diagramă dorită. CTRL+PAGE DOWN
Selectarea unei foi diagramă: selectează precedenta foaie din registrul de lucru, până când selectează foaia diagramă dorită. CTRL+PAGE UP
Selectează grupul precedent de elemente dintr-o diagramă. SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectează următorul grup de elemente dintr-o diagramă. SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectează următorul element dintr-un grup. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectează elementul precedent dintr-un grup. SĂGEATĂ LA STÂNGA

AfișareSelectarea unei diagrame încorporate

 1. Afișarea barei de instrumente Desenare: Apăsați ALT+I, apăsați B, apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS până când se selectează Desenare, apoi apăsați ENTER.
 2. Apăsați F10 pentru a activa bara de meniu.
 3. Apăsați CTRL+TAB sau CTRL+SHIFT+TAB pentru a selecta bara de instrumente Desenare.
 4. Apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA pentru a selecta butonul Selectare obiecte Imagine buton din bara de instrumente Desenare.
 5. Apăsați CTRL+ENTER pentru a selecta primul obiect.
 6. Apăsați tasta TAB pentru a face un circuit înainte (sau SHIFT+TAB pentru un circuit înapoi) prin obiecte, până apar ghidajele de dimensionare (ghidaj de dimensionare: Unul din cercurile sau pătratele mici care apar în colțurile și pe laturile unui obiect selectat. Prin glisarea acestor ghidaje se modifică mărimea obiectului.) pe diagrama încorporată selectată.
 7. Apăsați CTRL+ENTER pentru a activa diagrama astfel încât să se poată selecta elementele.

Taste pentru obiecte desenate și alte obiecte

Atunci când ambele bare de instrumente Recenzie și Desenare sunt pe ecran, ALT+O comută între comanda Recenzie și comanda Forme automate, iar ENTER efectuează comanda selectată.

AfișareSelectarea unui obiect desenat

Când editați text într-un obiect desenat, se poate să selectați obiectul următor sau obiectul precedent apăsând TAB sau SHIFT+TAB. Pornind dintr-o foaie de lucru, procedați astfel:

 1. Apăsați F10, apăsați CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente Desenare, apoi apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a selecta butonul Selectare obiecte Imagine buton.
 2. Apăsați CTRL+ENTER pentru a selecta primul obiect desenat.
 3. Apăsați tasta TAB pentru a face un circuit înainte (sau SHIFT+TAB pentru un circuit înapoi) prin obiecte, până apar ghidajele de dimensionare pe obiectul pe care doriți să-l selectați.

Dacă un obiect este grupat, TAB selectează grupul, apoi fiecare obiect din grup, apoi următorul obiect.

 1. Pentru a comuta înapoi la foaia de lucru, când este selectat un obiect, apăsați ESC.

AfișareInserarea unei forme automate

 1. Apăsați ALT+O pentru a selecta meniul Forme automate din bara de instrumente Desenare.
 2. Utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la categoria de forme automate dorită, apoi apăsați tasta SĂGEATĂ LA DREAPTA.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta forma automată dorită.
 4. Apăsați CTRL+ENTER.
 5. Pentru a formata forma automată, apăsați CTRL+1 pentru a afișa caseta de dialog Formatare Formă automată.

AfișareInserarea unei casete text

 1. Apăsați F10, apăsați CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente Desenare, apoi apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a selecta butonul Casetă text Imagine buton.
 2. Apăsați CTRL+ENTER.
 3. Tastați textul dorit în caseta text.
 4. Variante disponibile:

Pentru a vă întoarce la foaia de lucru la terminare, apăsați de două ori ESC.

Pentru a formata caseta text, apăsați ESC, apoi apăsați CTRL+1 pentru a afișa caseta de dialog Formatare casetă text. Când terminați formatarea, apăsați ENTER, apoi apăsați ESC pentru a vă întoarce la foaia de lucru.

AfișareInserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați ALT+S, apoi apăsați E, apoi apăsați W (meniul Inserare, submeniul Imagine, comanda WordArt).
 2. Utilizați tastele săgeți pentru selectarea stilului de obiect WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.
 3. Tastați textul dorit, apoi utilizați tasta TAB pentru a selecta alte opțiuni din caseta de dialog.
 4. Apăsați ENTER pentru a insera obiectul WordArt.
 5. Pentru a formata obiectul WordArt, utilizați instrumentele din bara de instrumente Word Art sau apăsați CTRL+1 pentru a afișa caseta de dialog Formatare WordArt.

AfișareRotirea unui obiect desenat

 1. Selectați obiectul desenat pe care doriți să-l rotiți.
 2. Apăsați CTRL+1 pentru a afișa meniul Format pentru obiect, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a selecta fila Dimensiune.
 3. Apăsați ALT+T pentru a selecta caseta Rotație.
 4. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta rotația dorită.

AfișareModificarea dimensiunii unui obiect desenat

 1. Selectați obiectul desenat pe care doriți să-l redimensionați.
 2. Apăsați CTRL+1 pentru a afișa meniul Format pentru obiect, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a selecta fila Dimensiune.
 3. Selectați opțiunile dorite de modificare a dimensiunii.

AfișareMutarea unui obiect desenat

 1. Selectați obiectul desenat pe care doriți să-l mutați.
 2. Apăsați tastele săgeți pentru a muta obiectul.
 3. Pentru a poziționa cu precizie obiectul, apăsați CTRL+ o tastă săgeată pentru a muta obiectul cu câte un pixel.

AfișareCopierea obiectelor desenate și a atributelor lor

Pentru a face o copie unui obiect desenat, selectați obiectul și apăsați CTRL+D. Pentru a copia atributele, cum ar fi culoarea de umplere sau stilul de linie, de la un obiect la altul, procedați astfel:

 1. Selectați obiectul desenat cu atributele pe care doriți să le copiați.

Pentru formele automate cu text, formatul de text se copiază împreună cu celelalte atribute.

 1. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.
 2. Apăsați TAB or SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul la care doriți să copiați atributele.
 3. Apăsați CTRL+SHIFT+V pentru a copia atributele la obiect.

Taste pentru utilizare cu vorbire, poștă electronică, macrocomenzi și cu alte limbi

AfișareUtilizarea recunoașterii vorbirii și a textului vorbit

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Comută între modul comandă și modul dictare. CTRL
Oprește citirea când textul este citit cu voce tare. ESC

AfișareTrimiterea mesajelor de poștă electronică

Pentru a utiliza taste la trimiterea de mesajele de poștă electronică, trebuie că configurați Microsoft Outlook ca program implicit de poștă electronică. Majoritatea acestor taste nu funcționează cu Outlook Express.

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Când este selectată celula A1, se mută la caseta Introducere din antetul mesajului de poștă electronică. În antetul mesaj, se mută la casetele Subiect, Cci (dacă este afișată), Cc, Către și De la (dacă este afișată), apoi la agendă pentru casetele Cci, Cc, Către și De la, apoi la celula A1. SHIFT+TAB
Trimite mesajul de poștă electronică ALT+R
Deschide Agenda. CTRL+SHIFT+B
Deschide meniul Opțiuni pentru accesarea comenzilor Opțiuni, Câmp Cci și Câmp De la. ALT+O
Deschide caseta de dialog Outlook Opțiuni pentru mesaj (meniul Opțiuni, comanda Opțiuni). ALT+P
Verifică numele din casetele Către, Cc și Cci cu Agenda. ALT+K
Deschide Agenda pentru caseta Către. ALT+T
Deschide Agenda pentru caseta Cc. ALT+C
Dacă este afișată caseta Cci, deschide Agenda pentru caseta Cci. ALT+PUNCT
Trece la caseta Subiect. ALT+B
Creează un indicator de semnalizare a mesajului CTRL+SHIFT+G
Adaugă interactivitate la zona sau la foaia care se trimite. ALT+A

AfișareLucrul cu macrocomenzile

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Afișează caseta de dialog Macrocomandă. ALT+F8
Afișează Editorul Visual Basic. ALT+F11
Inserează o foaie de macrocomandă Microsoft Excel 4.0. CTRL+F11

AfișareLucrul cu mai multe limbi naționale

Pentru a realiza acest lucru Apăsați
Comută la orientarea paragrafului de la dreapta la stânga (textul trebuie să conțină numai caractere neutre (caractere neutre: Caractere care nu au atribute semnificative de limbă de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta. De exemplu, numeralele sunt caractere neutre.)). CTRL+SHIFT DREAPTA
Comută la orientarea paragrafului de la stânga la dreapta (textul trebuie să conțină numai caractere neutre). CTRL+SHIFT STÂNGA
În textul japonez pentru care ați afișat ghid fonetic, mută indicatorul în ghidul fonetic. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mută indicatorul de la ghidul fonetic înapoi la șirul de caractere. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Introduce un caracter unicod. NUM LOCK, ALT+numere din minitastatura numerică
Apăsat imediat după tastarea unui cod hexazecimal pentru un caracter unicod, face conversia numerelor la caracter.
Apăsat urmat de imediat de un caracter unicod, face conversia caracterului la codul său hexazecimal.
ALT+X
 
 
Se aplică la:
Excel 2003