Afișarea numerelor ca valori monetare

Dacă doriți să afișați numere ca valori monetare, trebuie să formatați acele numere ca fiind valori monetare. Pentru a face acest lucru, aplicați formatul Monedă sau Contabil pentru celulele pe care doriți să le formatați. Opțiunile de formatare a numerelor sunt disponibile în fila Pornire din grupul Număr.

Imagine Panglică Excel

În acest articol


Care este diferența dintre formatele Monedă și Contabil?

Formatele Monedă și Contabil se utilizează pentru afișarea valorilor monetare. Diferența dintre cele două formate este explicată în următorul tabel.

Format Descriere Exemplu
Monedă

Când aplicați formatul Monedă pentru un număr, simbolul monetar apare direct lângă prima cifră din celulă. Aveți posibilitatea să specificați un număr de zecimale dorit, să optați pentru separatorul pentru mii și să specificați cum doriți să se afișeze numerele negative

 Sfat   Pentru a aplica rapid formatul Monedă, selectați celula sau zona de celule pe care doriți să o formatați, apoi apăsați CTRL+SHIFT+$.

Formatul Monedă se aplică pentru celule
Format Descriere Exemplu
Contabil

Ca și formatul Monedă, formatul Contabil este utilizat pentru valori monetare. Însă, acest format aliniază simbolurile monetare și virgulele de zecimale ale numerelor într-o coloană. În plus, formatul Contabil afișează zerourile ca linii și numerele negative între paranteze. Ca și în cazul formatului Monedă, aveți posibilitatea să specificați câte zecimale doriți și dacă se va utiliza un separator de mii. Însă, nu aveți posibilitatea să modificați afișarea implicită de numere negative dacă nu creați un format de număr particularizat.

 Sfat   Pentru a aplica rapid formatul Contabil, selectați celula sau zona de celule pe care doriți să o formatați. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe Format număr contabil Imagine buton. Dacă doriți să afișați un alt simbol monetar decât cel implicit, faceți clic pe săgeata de lângă butonul Format număr contabil Imagine buton, apoi selectați alt simbol monetar.

Formatul de număr Contabil se aplică pentru celule

Începutul paginii Începutul paginii

Afișarea numerelor ca valori monetare

După cum s-a menționat mai devreme, aveți posibilitatea să afișați rapid un număr cu simbolul monetar implicit selectând celula sau o zonă de celule, apoi făcând clic pe Format număr contabil Imagine buton în grupul Număr din fila Pornire. (Dacă doriți să aplicați în schimb formatul Monedă, selectați celulele, apoi apăsați CTRL+SHIFT+$.)

Dacă doriți să aveți mai mult control asupra oricărui format sau dacă doriți să modificați alte aspecte ale formatării pentru selecția dvs., urmați acești pași.

Selectați celulele pe care doriți să le formatați

Pe fila Pornire, faceți clic pe Lansatorul de casetă de dialog de lângă Număr.

Imagine Panglică

 Sfat   De asemenea, aveți posibilitatea să apăsați CTRL+1 pentru a deschide caseta de dialog Formatare celule.

În caseta de dialog Formatare celule, în lista Categorie, faceți clic pe Monedă sau pe Contabil.

Caseta de dialog Formatare celule

În caseta Simbol, faceți clic pe simbolul de monedă dorit.

 Notă   Dacă doriți să afișați o valoare monetară fără un simbol monetar, faceți clic pe Fără.

În caseta Zecimale, introduceți numărul de zecimale dorit pentru numere. De exemplu, pentru a afișa 138.691 lei în loc de 138.690,63 lei în celulă, introduceți 0 în caseta Zecimale.

În timp ce faceți modificările, urmăriți numărul din caseta Eșantion. Vă arată cum va influența afișarea numărului modificarea zecimalelor.

În caseta Numere negative, selectați stilul de afișare pe care doriți să-l utilizați pentru numere negative. Dacă nu vă plac opțiunile existente pentru afișarea numerelor negative, aveți posibilitatea să creați propriul format de număr. Pentru mai multe informații despre crearea formatelor particularizate, consultați Crearea sau ștergerea unui format de număr particularizat.

 Notă   Caseta Numere negative nu este disponibilă pentru formatul de număr Contabil. Această setare se aplică deoarece în contabilitate este standard să se afișeze întotdeauna numerele negative între paranteze.

Pentru a închide caseta de dialog Formatare celule, faceți clic pe OK.

Dacă Excel afișează ##### într-o celulă după ce aplicați formatarea de valoare monetară la datele dvs., probabil că celula nu este suficient de lată pentru a afișa datele. Pentru a extinde lățimea coloanei, faceți dublu clic pe marginea din dreapta a coloanei care conține celulele cu eroarea #####. Astfel, se va redimensiona automat coloana pentru ca numărul să se potrivească. De asemenea, aveți posibilitatea să glisați marginea din dreapta până când coloanele au dimensiunea dorită.

Glisarea marginii coloanei

Începutul paginii Începutul paginii

Eliminarea formatării ca valoare monetară

Dacă doriți să eliminați formatarea de valoare monetară, aveți posibilitatea să urmați acești pași pentru a reinițializa formatul de număr.

 1. Selectați celulele care au aplicate formatarea de valoare monetară.
 2. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe General.

Celulele care sunt formatate cu formatul General nu au un format specific de număr.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui șablon registru de lucru cu setări specifice de formatare ca valoare monetară

Dacă utilizați deseori formatarea de valoare monetară în registrele dvs. de lucru, aveți posibilitatea să economisiți timp prin crearea unui registru de lucru care conține setările dorite de formatare cu valori monetare, apoi să salvați acel registru de lucru ca un șablon (șablon: Un registru de lucru creat de utilizator și folosit de acesta ca bază pentru alte registre de lucru similare. Se pot crea șabloane pentru registre de lucru și foi de lucru. Șablonul implicit pentru registre de lucru este numit Book.xlt. Șablonul implicit pentru foi de lucru este numit Sheet.xlt.). Aveți posibilitatea să utilizați acest șablon pentru a crea alte registre de lucru.

Crearea șablonului

 1. Creați un registru de lucru nou.
 2. Selectați registrul de lucru sau foile de lucru pentru care doriți să modificați formatarea implicită de numere.

AfișareCum se selectează foile de lucru

Pentru a selecta Procedați astfel
O singură foaie

Faceți pe selectorul de foaie.

Fila Foile active

Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

Butoane de defilare a selectorilor

Două sau mai multe foi adiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.
Două sau mai multe foi neadiacente Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.
Toate foile dintr-un registru de lucru Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe selectorul unei foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi din meniul de comenzi rapide (meniu de comenzi rapide: Un meniu care afișează o listă de comenzi relevante pentru un element particular. Pentru afișarea unui meniu de comenzi rapide se face clic cu butonul din dreapta pe un element, sau se apasă SHIFT+F10.).

Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru apare [Grup]. Pentru a revoca o selecție a mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe oricare foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi de lucru selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi în meniul de comenzi rapide.


 1. Selectați celulele specifice sau coloanele pe care doriți să le formatați, apoi aplicați-le formatarea de valoare monetară.
 2. Faceți orice alte particularizări doriți în registrul de lucru.
 3. Faceți clic pe fila Fișier.
 4. Faceți clic pe Salvare ca.
 5. În caseta Nume fișier, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru șablon.
 6. În caseta Tip fișier, faceți clic pe Șabloane Excel sau faceți clic pe Șablon Word cu macrocomenzi activate dacă registrul de lucru conține macrocomenzi pe care doriți să le faceți disponibile în șablon.
 7. Faceți clic pe Salvare.
 8. Închideți șablonul.

Crearea unui registru de lucru bazat pe șablon

 1. Faceți clic pe fila Fișier.
 2. Faceți clic pe Nou.
 3. Faceți clic pe Șabloanele mele.
 4. În caseta de dialog Nou, faceți dublu clic pe șablonul pe care tocmai l-ați creat.

Excel creează un registru de lucru nou care este bazat pe șablonul dvs.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010