Adăugarea, editarea, găsirea și ștergerea rândurilor utilizând un formular de date

Când un rând de date dintr-o foaie de lucru este foarte lung și necesită defilări repetate pe orizontală, gândiți-vă să utilizați un formular de date pentru a adăuga, a edita, a găsi și a șterge rânduri.

Ce intenționați?Despre formularele de date

Un formular de date oferă o modalitate convenabilă de a introduce sau de a afișa un rând complet de informații într-o zonă sau într-un tabel, fără a defila pe orizontală. Este posibil să descoperiți că utilizarea unui formular de date poate face introducerea datelor mai simplă decât atunci când vă deplasați de la o coloană la alta, în situațiile în care aveți mai multe coloane de date decât pot fi vizualizate pe ecran. Utilizați un formular de date atunci când un formular simplu de casete text care listează titlurile de coloană ca etichete este suficient pentru dvs. și nu aveți nevoie de caracteristici de formular sofisticate sau particularizate, cum ar fi o casetă listă sau un buton de incrementare/decrementare.

Exemple de formulare de date tipice

Microsoft Excel poate genera automat un formular de date (machetă de date: O casetă de dialog care afișează o înregistrare completă la un moment dat. Se pot utiliza machete de date pentru a adăuga, modifica, localiza și șterge înregistrări.) predefinit pentru zona (zonă: Una sau mai multe celule dintr-o foaie. Celulele dintr-o zonă pot fi adiacente sau neadiacente.) sau tabelul (tabel: O colecție de date despre un subiect particular care este memorată în înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane).) dvs. Formularul de date afișează toate anteturile de coloană ca etichete într-o sigură casetă de dialog. Fiecare etichetă are o casetă text necompletată adiacentă în care aveți posibilitatea să introduceți datele pentru fiecare coloană, până la maximum 32 de coloane. Într-un formular de date, este posibil să introduceți rânduri noi, să găsiți rânduri prin navigare sau (pe baza conținutului celulei) să actualizați rânduri sau să ștergeți rânduri. Dacă o celulă conține o formulă (formulă: O secvență de valori, referințe la celule, nume, funcții sau operatori dintr-o celulă care împreună produc o valoare nouă. O formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=).), rezultatul formulei este afișat în formularul de date, dar nu este posibil să modificați formula utilizând formularul de date.

 Notă   Nu aveți posibilitatea să imprimați un formular de date. În plus, deoarece un formular de date este o casetă de dialog modală, nu aveți posibilitatea să utilizați comanda Imprimare sau butonul Imprimare din Excel până la închiderea formularului de date. Ca alternativă, aveți posibilitatea să utilizați tasta Windows Print Screen pentru a face o imagine a formularului, apoi să o copiați în Microsoft Paint sau în alt program.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui formular de date

 1. Dacă este necesar, adăugați un antet de coloană fiecărei colone din zonă sau tabel. Excel utilizează aceste anteturi de coloană pentru a crea etichete fiecărui câmp din formular.

 Important   Asigurați-vă că nu există linii necompletate în zona de date.

 1. Faceți clic pe o celulă din zona sau tabelul pe care doriți să le adăugați la formular.
 2. Pentru a adăuga butonul Formular Buton Control formular la bara de instrumente Acces rapid, procedați astfel:
  1. Faceți clic pe săgeata de lângă Bara de instrumente Acces rapid, apoi faceți clic pe Mai multe comenzi.
  2. În caseta Alegere comenzi de la, faceți clic pe Toate comenzile, apoi selectați din listă butonul Formular Buton Control formular.
  3. Faceți clic pe Adăugare, apoi peOK.
 3. În bara de instrumente Acces rapid, faceți clic pe Formular Buton Control formular.

AfișareVăd un mesaj care afirmă „Prea multe câmpuri în formularul de date.”

Aveți posibilitatea să creați un formular de date numai pentru o zonă sau un tabel cu 32 de coloane sau mai puțin. Dacă se poate, reduceți numărul de coloane.

Începutul paginii Începutul paginii

Utilizarea unui formular de date

Aveți posibilitatea să utilizați un formular de date pentru a adăuga, a găsi, a modifica și a șterge rânduri dintr-o zonă sau dintr-un tabel.

Adăugarea unui rând nou de date

 1. În formularul de date, faceți clic pe Nou.
 2. Tastați datele pentru noul rând.

Pentru a vă deplasa la câmpul următor din rând, apăsați pe TAB. Pentru a vă deplasa la câmpul anterior, apăsați pe SHIFT+TAB.

 1. După ce terminați de tastat datele, apăsați pe ENTER pentru a adăuga rândul în partea de jos a zonei sau tabelului.

AfișareVăd un mesaj care afirmă „Imposibil de extins tabelul sau baza de date.”

Dacă adăugați un rând la un tabel sau la o zonă utilizând un formular de date, Excel îl extinde în jos. Dacă extinderea tabelului suprascrie date existente, Excel afișează mesajul Imposibil de extins tabelul sau baza de date.. Rearanjați datele din foaia de lucru pentru ca zona sau tabelul să se poată extinde în josul ultimului rând.

 Notă   Înainte de a apăsa pe ENTER, aveți posibilitatea să anulați modificările făcând clic pe Restaurare. Se va renunța la toate datele tastate în câmpuri.

Începutul paginii Începutul paginii

Găsirea unui rând prin navigare

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

 • Pentru a vă deplasa printre rânduri, unul după altul, utilizați săgețile din bara de defilare a formularului de date.
 • Pentru a vă deplasa printre rânduri, câte 10 odată, faceți clic pe bara de defilare, în zona dintre săgeți.
 • Pentru a vă deplasa la rândul următor dintr-o zonă sau dintr-un tabel, faceți clic pe Găsire următorul.
 • Pentru a vă deplasa la rândul anterior dintr-o zonă sau dintr-un tabel, faceți clic pe Anteriorul găsit.

Începutul paginii Începutul paginii

Găsirea unui rând prin introducerea criteriilor de căutare

 1. Faceți clic pe Criterii, apoi introduceți criteriile de comparație (criteriu de comparație: Set de condiții de căutare utilizat la găsirea datelor. Un criteriu de comparație poate fi o serie de caractere pentru care se găsesc corespondențele, cum ar fi "Northwind Traders" sau o expresie, cum ar fi ">300.") în formularul de date.

Se filtrează toate elementele care încep cu criteriile de comparație. De exemplu, dacă tastați textul Ro drept criteriu, Excel găsește „Roman” și „Romanescu”. Pentru a găsi valori text care au în comun unele caractere, iar altele nu, utilizați pentru criteriu un metacaracter.

Următoarele metacaractere se pot utiliza drept criterii de comparație pentru filtre și când se caută pentru a înlocui conținut.

Utilizați Pentru a găsi
? (semnul întrebării) Orice caracter simplu
De exemplu, m?re găsește „mere” și „mure”
* (asterisc) Orice număr de caractere
De exemplu, *est găsește „Nord-est” și „Sud-est”
~ (tilda) urmată de ?, *, sau ~ Semnul întrebării, asterisc sau tilda.
De exemplu, af91~? găsește „af91?”
 1. Pentru a găsi rânduri care se potrivesc criteriilor, faceți clic pe Găsire următorul sau Anteriorul găsit.
 2. Pentru a reveni la formularul de date astfel încât să adăugați, să modificați sau să ștergeți rânduri, faceți clic pe Formular.

Începutul paginii Începutul paginii

Modificarea datelor dintr-un rând

 1. Găsiți rândul pe care doriți să-l modificați.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunile, Găsirea unui rând prin navigare și Găsirea unui rând prin introducerea criteriilor de căutare.

 1. Modificați datele din rând.

Pentru a vă deplasa la câmpul următor din rând, apăsați pe TAB. Pentru a vă deplasa la câmpul anterior, apăsați pe SHIFT+TAB.

 1. După ce terminați de modificat datele, apăsați pe ENTER pentru a actualiza rândul.

Excel se deplasează automat la rândul următor.

 Notă   Înainte de a apăsa pe ENTER, aveți posibilitatea să anulați modificările făcând clic pe Restaurare.

Începutul paginii Începutul paginii

Ștergerea unui rând

 1. În formularul de date, găsiți rândul pe care doriți să-l ștergeți.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunile, Găsirea unui rând prin navigare și Găsirea unui rând prin introducerea criteriilor de căutare.

 1. Faceți clic pe Ștergere.

 Avertisment   Excel vă cere să confirmați operațiunea. Nu aveți posibilitatea să anulați ștergerea unui rând după ce o confirmați.

Începutul paginii Începutul paginii

Închiderea unui formular de date

Pentru a închide formularul de date și a reveni la foaia de lucru, faceți clic pe Închidere.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Excel 2010