Protejarea datelor cu ajutorul proceselor de copiere de rezervă și restaurare

 Notă    Acest articol nu se referă la aplicațiile Access, un tip de bază de date pe care o proiectați cu Access și o publicați online. Consultați Crearea unei aplicații Access pentru mai multe informații.

Veți avea nevoie de o copie de rezervă a bazei de date de desktop pentru a restaura întreaga bază de date dacă se produce o cădere de sistem sau pentru a restaura un obiect atunci când comanda Anulare nu este suficientă pentru a remedia o eroare.

Dacă vi se pare că o copie de rezervă a bazei de date utilizează degeaba spațiu de stocare, gândiți-vă cât timp ați economisi evitând pierderile de date și de proiectare. Crearea în mod constant a unor copii de rezervă este un aspect important mai ales atunci când sunt numeroși utilizatori care actualizează o bază de date. Fără o copie de rezervă, nu este posibil să restaurați obiecte deteriorate sau care lipsesc sau orice modificare la proiectul bazei de date.

În acest articol


Planificarea copierilor de rezervă regulate

Unele modificări sau erori nu pot fi anulate, așa că nu v-ați dori să așteptați să pierdeți date pentru a realiza că era necesar să fi creat o copie de rezervă a bazei de date. De exemplu, când utilizați o interogare de acțiune (interogare de acțiune: O interogare care copiază sau modifică date. Interogările de acțiune se împart în: interogări de adăugare, de ștergere, creare tabel și de actualizare. Ele se identifică prin semnul de exclamare (!) care apare lângă numele lor în Panoul de navigare.) pentru a șterge înregistrările sau pentru a modifica date, valorile actualizate de interogare nu pot fi restaurate utilizând Anulare.

 Sfat    Gândiți-vă să efectuați o copie de rezervă înainte de a rula orice interogare de acțiune, mai ales dacă interogarea va modifica sau va șterge date.

Dacă baza de date are mai mulți utilizatori, înainte de a efectua o copie de rezervă, asigurați-vă că toți utilizatorii își închid baza de date, ca să se salveze toate modificările datelor.

Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să decideți frecvența efectuării de copii de rezervă ale bazei de date:

 • Dacă baza de date este o arhivă sau dacă aceasta este utilizată doar pentru referință și modificări rare, este suficient să creați copii de rezervă doar când proiectarea sau datele se modifică.
 • Dacă baza de date este activă și datele se modifică frecvent, creați o planificare pentru a face regulat copii de rezervă la baza de date.
 • Dacă baza de date are mai mulți utilizatori, creați o copie de rezervă a bazei de date după o modificare de proiectare.

 Notă    Pentru datele din tabelele legate (tabel legat: Un tabel stocat într-un fișier din afara bazei de date deschise, din care Access poate accesa înregistrări. Este posibilă adăugarea, ștergerea și editarea de înregistrări dintr-un tabel legat, însă nu i se poate modifica structura.), creați copii de rezervă utilizând orice caracteristici de copiere de rezervă disponibile în programul care conține tabelele legate. Dacă baza de date care conține tabelele legate este o bază de date Access, utilizați procedeul din secțiunea Efectuarea de copii de rezervă ale unei baze de date scindate.

Începutul paginii Începutul paginii

Efectuarea de copii de rezervă ale unei baze de date

Când faceți copie de rezervă la o bază de date, Access salvează și închide obiectele care sunt deschise în Vizualizarea Proiect și salvează o copie a fișierului bază de date utilizând un nume și o locație pe care le specificați.

 Notă    Access redeschide obiectele așa cum este specificat de valoarea proprietății Vizualizare implicită a obiectului.

Deschideți baza de date căreia doriți să-i creați o copie de rezervă și efectuați următoarele:

 1. Faceți clic pe Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca.
 2. Sub Tipuri fișier, faceți clic pe Salvare bază de date ca.
 3. Sub Complex, faceți clic pe Copiere de rezervă bază de date, apoi faceți clic pe Salvare ca.
 4. În caseta de dialog Salvare ca, în caseta Nume fișier, examinați numele pentru copia de rezervă a bazei de date.

Dacă doriți, aveți posibilitatea să modificați numele, dar numele implicit conține atât numele fișierului bazei de date inițiale, cât și data la care efectuați copierea de rezervă.

 Sfat    Când restaurați date sau obiecte dintr-o copie de rezervă, doriți de obicei să știți din ce bază de date a provenit copia de rezervă și când s-a creat copia de rezervă, așadar, este o idee bună să utilizați numele de fișier implicit.

 1. În lista Salvare ca tip, selectați tipul de fișier cu care doriți să fie salvată baza de date copie de rezervă, apoi faceți clic pe Salvare.

Începutul paginii Începutul paginii

Efectuarea de copii de rezervă ale unei baze de date scindate

O bază de date scindată cuprinde de obicei două fișiere de bază de date: o bază de date back-end, care conține doar datele din tabele și o bază de date front-end, care conține linkuri către tabelele din baza de date back-end, interogări, formulare, rapoarte și alte obiecte de bază de date. Toate datele sunt depozitate în baza de date back-end. Toate obiectele din interfața utilizator, cum ar fi interogările, formularele și rapoartele, sunt păstrate în baza de date front-end.

Efectuarea de copii de rezervă independente ale bazelor de date front-end și back-end, după cum este necesar în cazul bazelor de date scindate, poate consuma mult timp. Pentru că baza de date back-end conține date, este mai important să efectuați copii de rezervă regulate ale bazei de date back-end.

Efectuați o copie de rezervă a bazei de date front-end atunci când îi modificați proiectarea. Utilizatorii individuali ai bazei de date front-end pot efectua modificări arbitrare la proiect, așa că gândiți-vă să le solicitați utilizatorilor să efectueze copii de rezervă proprii ale bazei de date front-end.

Efectuarea de copii de rezervă ale unei baze de date back-end

Notificați-i pe utilizatori înainte de a începe procesul de copiere de rezervă, deoarece rularea procesului de copiere de rezervă necesită acces exclusiv la fișierul bazei de date și utilizatorii pot să nu aibă posibilitatea de a utiliza baza de date back-end în timpul rulării procesului de copiere de rezervă.

 1. Pentru a deschide doar baza de date back-end, porniți Access.
 2. Faceți clic pe Deschidere alte fișiere > Computer > Răsfoire, apoi selectați fișierul bază de date back-end căruia îi efectuați copia de rezervă.
 3. Faceți clic pe săgeata de lângă Deschidere, apoi faceți clic pe Deschidere exclusivă.

Caseta de dialog Deschidere afișând lista verticală din butonul Deschidere extinsă, indicatorul fiind peste opțiunea Deschidere exclusivă.

 1. Faceți clic pe Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca.
 2. Sub Tipuri fișier, faceți clic pe Salvare bază de date ca.
 3. Sub Complex, faceți clic pe Copiere de rezervă bază de date, apoi faceți clic pe Salvare ca.
 4. În caseta de dialog Salvare ca, în caseta Nume fișier, examinați numele pentru copia de rezervă a bazei de date.

Dacă doriți, aveți posibilitatea să modificați numele, dar numele implicit conține atât numele fișierului bazei de date inițiale, cât și data la care efectuați copierea de rezervă.

 Sfat    Când restaurați date sau obiecte dintr-o copie de rezervă, doriți de obicei să știți din ce bază de date a provenit copia de rezervă și când s-a creat copia de rezervă, așadar, este o idee bună să utilizați numele de fișier implicit.

 1. În caseta de dialog Salvare ca, selectați o locație în care să salvați copia de rezervă a bazei de date back-end, apoi faceți clic pe Salvare.

Efectuarea de copii de rezervă ale unei baze de date front-end

Pentru a efectua copii de rezervă ale unei baze de date front-end după o modificare de proiectare, lăsați deschisă baza de date imediat după ce îi modificați proiectul, apoi urmați pașii din secțiunea Copierea de rezervă a unei baze de date, pornind de la pasul 2.

Începutul paginii Începutul paginii

Restaurarea unei baze de date

 Notă    Puteți să restaurați o bază de date doar dacă aveți o copie de rezervă a bazei de date.

O copie de rezervă este considerată a fi o „copie cunoscută bună” a unui fișier al bazei de date, integritatea datelor și a proiectării fiind garantată. Trebuie să utilizați comanda Copiere de rezervă bază de date din Access pentru a crea copii de rezervă, dar este posibil să utilizați orice copie bună cunoscută pentru a restaura o bază de date. De exemplu, o bază de date se poate restaura de la o copie depozitată pe un dispozitiv USB extern pentru copiere de rezervă.

Când restaurați o bază de date întreagă, înlocuiți un fișier bază de date care este deteriorat, care are probleme cu datele sau care lipsește complet, cu o copie de rezervă a bazei de date.

 1. Deschideți Explorer și răsfoiți la copia cunoscută ca bună a bazei de date.
 2. Copiați baza de date cunoscută bună în locația în care ar trebui înlocuită baza de date deteriorată sau lipsă.

Dacă vi se solicită să înlocuiți un fișier existent, efectuați acest lucru.

Începutul paginii Începutul paginii

Restaurarea obiectelor dintr-o bază de date

Dacă trebuie să restaurați unul sau mai multe obiecte dintr-o bază de date, importați obiectele din copia de rezervă a bazei de date în baza de date care conține (sau nu conține) obiectul pe care doriți să îl restaurați.

 Important    Dacă alte baze de date sau programe au linkuri la obiectele din baza de date pe care le restaurați, este foarte important să restaurați baza de date în locația corectă. Dacă nu procedați astfel, linkurile către obiectele bazei de date nu vor funcționa și va fi necesar să le actualizați.

 1. Deschideți baza de date din care doriți să restaurați un obiect.
 2. Pentru a restaura un obiect care lipsește, treceți la pasul 3. Pentru a înlocui un obiect cu date neadecvate sau lipsă sau dacă obiectul nu mai funcționează corect, procedați astfel:
  1. Dacă doriți să mențineți obiectul curent, pentru a-l compara cu versiunea restaurată după restaurare, redenumiți obiectul înainte de a-l restaura. De exemplu, dacă doriți să restaurați un formular deteriorat denumit Extragere, este posibil să redenumiți formularul deteriorat Extragere_eronat.
  2. Ștergeți obiectul pe care doriți să îl înlocuiți.

 Notă    Fiți atent întotdeauna când ștergeți obiectele bazei de date, deoarece acestea pot fi legate de alte obiecte din baza de date.

 1. Faceți clic pe Date externe și, în grupul Import și legare, faceți clic pe Access.
 2. În caseta de dialog Preluare date externe - Bază de date Access, faceți clic pe Răsfoire pentru a găsi baza de date copie de rezervă, apoi faceți clic pe Deschidere.
 3. Selectați Import tabele, interogări, formulare, rapoarte, macrocomenzi și module în baza de date curentă, apoi faceți clic pe OK.
 4. În caseta de dialog Import obiecte, faceți clic pe fila care corespunde tipului de obiect pe care doriți să îl restaurați. De exemplu, dacă doriți să restaurați un tabel, faceți clic pe fila Tabele.
 5. Faceți clic pe obiect pentru a-l selecta.
 6. Dacă doriți să restaurați mai multe obiecte, repetați pașii 6 și 7 până ce selectați toate obiectele pe care doriți să le restaurați.
 7. Pentru a examina opțiunile de import înainte de a importa obiectele, în caseta de dialog Import obiecte, faceți clic pe butonul Opțiuni.
 8. După ce selectați obiectele și importați opțiunile de setare, faceți clic pe OK pentru a restaura obiectele.

Pentru a crea în mod automat copii de rezervă, gândiți-vă să utilizați un produs care să efectueze copii de rezervă automate ale unui sistem de fișiere, cum ar fi un software de copiere de rezervă pentru servere de fișiere sau un dispozitiv de copiere de rezervă extern pentru USB.

Începutul paginii Începutul paginii

 
 
Se aplică la:
Access 2013