Introducere în formulare

Un formular este un obiect din baza de date pe care îl utilizaȚi pentru a crea o interfaȚă utilizator pentru o aplicaȚie de bază de date. Un formular „legat” este unul conectat în mod direct la o sursă de date cum ar fi un tabel sau o interogare Și poate fi utilizat pentru a introduce, a edita sau a afiȘa date din sursa de date. Alternativ, este posibil să creaȚi un formulat „nelegat” care să nu se lege direct la o sursă de date, dar care să conȚină în continuare butoane de comandă, etichete sau alte controale de care aveȚi nevoie pentru a opera aplicaȚia.

Acest articol se axează îndeosebi asupra formularelor legate. Formularele legate se utilizează pentru a controla accesul la date, cum ar fi care câmpuri sau rânduri cu date se afiȘează. De exemplu, unii utilizatori pot avea nevoie să vadă doar câteva câmpuri dintr-un tabel cu multe câmpuri. Dacă li se furnizează acelor utilizatori un formular care conȚine numai acele câmpuri, le este mai uȘor să utilizeze baza de date. La un formular se pot adăuga butoane de comandă Și alte caracteristici pentru a automatiza acȚiunile efectuate frecvent.

GândiȚi-vă la formularele legate ca la niȘte ferestre prin care oamenii văd Și au acces la baza de date. Un formular eficient măreȘte viteza de utilizare a bazei de date, deoarece oamenii nu trebuie să caute ceea ce le trebuie. Un formular atrăgător din punct de vedere vizual face ca lucrul cu baza de date să fie mai plăcut Și mai eficient Și previne introducerea de date incorecte.

 Notă   În acest articol se presupune ca aȚi creat deja un tabel (sau o interogare bazată pe unul sau mai multe tabele) Și că doriȚi să construiȚi un formular pentru a vizualiza sau manevra datele. Pentru mai multe informaȚii despre tabele Și interogări, consultaȚi linkurile din secȚiunea VedeȚi Și a acestui articol.

În acest articol


Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular

Se poate utiliza instrumentul Formular pentru a crea un formular cu un singur clic de mouse. Când se utilizează acest instrument, toate câmpurile din sursa de date subiacentă sunt plasate în formular. Formularul nou se poate utiliza imediat, sau se poate modifica în vizualizarea Aspect sau în vizualizarea Proiect pentru a fi mai util.

Utilizarea instrumentului Formular pentru a crea un formular nou

 1. În Panoul de navigare, faceȚi clic pe tabelul sau interogarea care conȚine datele pe care le doriȚi în formular.
 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceȚi clic pe Formular.

Access creează formularul Și îl afiȘează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect, se pot efectua modificări de proiectare la formular în timp ce afiȘează date. De exemplu, se poate ajusta dimensiunea casetelor text pentru a se potrivi datele, dacă este nevoie.

Dacă Access găseȘte un tabel care are o relaȚie de tip Unu la mai mulȚi cu tabelul sau interogarea care s-a utilizat la crearea formularului, Access adaugă o foaie de date la formular, care este bazată pe tabelul sau interogarea asociată. De exemplu, dacă se creează un formular simplu care este bazat pe tabelul AngajaȚi Și există o relaȚie de tip Unu la mai mulȚi definită între tabelul AngajaȚi Și tabelul Comenzi, foaia de date afiȘează toate înregistrările din tabelul Comenzi care sunt corelate cu înregistrarea Angajat curentă. Foaia de date din formular se poate Șterge dacă nu mai este nevoie de ea. Dacă există mai mult de un tabel care are o relaȚie de tip Unu la mai mulȚi cu tabelul utilizat pentru a crea formularul, Access nu adaugă nicio foaie de date la formular.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui formular scindat utilizând instrumentul Formular scindat

 Notă   AveȚi posibilitatea să adăugaȚi un formular scindat la o bază de date Web, dar nu aveȚi posibilitatea să executaȚi formularul dacă nu deschideȚi baza de date Web utilizând Access (cu alte cuvinte, acesta nu se va executa într-un browser Web). Pentru mai multe informaȚii despre bazele de date Web, consultaȚi articolul Construirea unei baze de date pentru partajare pe Web.

Un formular scindat vă oferă două vizualizări ale datelor în acelaȘi timp: o vizualizare Formular Și o vizualizare Foaie de date.

Un formular scindat diferă de o combinaȚie de formular/subformular prin faptul că cele două vizualizări sunt conectate la aceeaȘi sursă de date Și sunt sincronizate permanent una cu cealaltă. Selectarea unui câmp dintr-o parte a formularului selectează acelaȘi câmp din cealaltă parte a formularului. Se pot adăuga, edita sau Șterge date din fiecare parte (câtă vreme sursa de înregistrări este actualizabilă Și nu s-a configurat formularul pentru a preveni aceste acȚiuni).

Lucrul cu formulare oferă beneficiile ambelor feluri de formular într-un singur formular. De exemplu, se poate utiliza porȚiunea foaie de date a formularului pentru a localiza rapid o înregistrare, apoi se poate utiliza porȚiunea formular pentru a vizualiza sau edita înregistrarea.

Pentru a crea un formular scindat utilizând instrumentul Formular scindat:

 1. În Panoul de navigare, faceȚi clic pe tabelul sau interogarea care conȚine datele pe care le doriȚi în formular. Sau deschideȚi tabelul sau interogarea în vizualizarea Foaie da date.
 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceȚi clic pe Formular scindat.

Access creează formularul Și îl afiȘează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect se pot efectua modificări la formular în timp ce afiȘează date. De exemplu, se poate ajusta dimensiunea casetelor text pentru a se potrivi datele, dacă este nevoie. Pentru mai multe informaȚii despre vizualizările de formulare, vedeȚi secȚiunea ÎnȚelegerea vizualizării Aspect Și vizualizării Proiect.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui formular care afiȘează înregistrări multiple utilizând instrumentul Elemente multiple

Dacă se creează un formular utilizând instrumentul Formular, formularul creat de Access afiȘează o singură înregistrare o dată. Pentru un formular care afiȘează înregistrări multiple, dar este mai particularizabil decât o foaie de date, se poate utiliza instrumentul Elemente multiple.

 1. În Panoul de navigare, faceȚi clic pe tabelul sau interogarea care conȚine datele pe care le doriȚi în formular.
 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceȚi clic pe Mai multe formulare, apoi pe Elemente multiple.

Access creează formularul Și îl afiȘează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect se pot efectua modificări la formular în timp ce afiȘează date. De exemplu, se poate ajusta dimensiunea casetelor text pentru a se potrivi datele. Pentru mai multe informaȚii despre vizualizările pentru formulare, vedeȚi secȚiunea ÎnȚelegerea vizualizării Aspect Și vizualizării Proiect.

Dacă se utilizează instrumentul Elemente multiple, formularul creat de Access se aseamănă cu o foaie de date. Datele sunt aranjate în rânduri Și coloane, Și se pot vedea mai multe înregistrări la un moment dat. Cu toate acestea, un formular Elemente multiple oferă mai multe opȚiuni de particularizare decât o foaie de date, cum ar fi posibilitatea de a adăuga elemente grafice, butoane Și alte controale. Pentru mai multe informaȚii despre particularizarea formularului, vedeȚi secȚiunile Reglarea fină a formularului în vizualizarea Aspect Și Reglarea fină a formularului în vizualizarea Proiect.

Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui formular utilizând expertul Formular

Pentru ca afiȘarea câmpurilor în formular să fie mai selectivă, se poate utiliza Expertul formular în locul instrumentelor pentru construirea de formulare prezentate anterior. Se poate defini modul în care se grupează Și sortează datele Și se pot utiliza câmpuri din mai multe tabele sau interogări, câtă vreme se specifică relaȚiile dintre tabele Și interogări înainte. Pentru mai multe informaȚii despre cum se creează relaȚiile, consultaȚi linkurile din secȚiunea VedeȚi Și a acestui articol.

 1. În fila Creare, în grupul Formulare, faceȚi clic pe Expert Formular .
 2. UrmaȚi instrucȚiunile din paginile Expertului formular.

 Notă   Pentru a include câmpuri din mai multe tabele Și interogări în formular, nu faceȚi clic pe Următorul sau pe Terminare după ce selectaȚi câmpurile din primul tabel sau din prima interogare pe prima pagină din Expertul formular. În schimb, repetaȚi paȘii pentru selectarea unui tabel sau unei interogări Și faceȚi clic pe toate câmpurile adiȚionale pe care doriȚi să le includeȚi în formular. Apoi faceȚi clic pe Următorul sau pe Terminare pentru a continua.

 1. Pe ultima pagină a expertului, faceȚi clic pe Terminare.
Începutul paginii Începutul paginii

Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular necompletat

Dacă expertul sau instrumentele pentru construirea de formulare nu vă sunt utile, se poate utiliza instrumentul Formular necompletat pentru a construi un formular. Acesta poate fi un mod foarte rapid de a construi un formular, mai ales dacă plănuiȚi să puneȚi doar câteva câmpuri în formular.

 1. În fila Creare, în grupul Formulare, faceȚi clic pe Formular necompletat.

Access deschide un formular necompletat în vizualizarea Aspect Și afiȘează panoul Listă de câmpuri.

 1. În panoul Listă de câmpuri, faceȚi clic pe semnul plus (+) de lângă tabelul sau tabelele care conȚin câmpurile pe care le doriȚi în formular.
 2. Pentru a adăuga un câmp la formular, faceȚi clic dublu pe el sau glisaȚi-l în formular.

 Note 

 • După ce câmpul a fost adăugat, aveȚi posibilitatea să adăugaȚi mai multe câmpuri odată menȚinând apăsată tasta CTRL, făcând clic pe mai multe câmpuri Și glisându-le în acelaȘi timp în formular.
 • Ordinea tabelelor din panoul Listă de câmpuri se poate modifica în funcȚie de partea formularului care este selectată. Dacă câmpul pe care doriȚi să îl adăugaȚi nu este vizibil, încercaȚi selectarea unei alte părȚi a formularului, apoi încercaȚi din nou adăugarea câmpului.
 1. UtilizaȚi instrumentele din grupul Antet/Subsol de pe fila Proiectare pentru a adăuga în formular o siglă, un titlu sau data Și ora.
 2. UtilizaȚi instrumentele din grupul Controale de pe fila Proiectare pentru a adăuga în formular o diversitate mai mare de controale.

Pentru o selecȚie uȘor mai mare de controale, comutaȚi la vizualizarea Proiect făcând clic cu butonul din dreapta pe formular, apoi pe Vizualizarea Proiect.

 Atenție   Controalele pe care le adăugaȚi în vizualizarea Proiect pot fi incompatibile cu caracteristica Publicare pe Web. Dacă plănuiȚi să publicaȚi formularul pe Web, trebuie să utilizaȚi doar caracteristicile disponibile în vizualizarea Aspect.

Începutul paginii Începutul paginii

ÎnȚelegerea vizualizării Aspect Și a vizualizării Proiect

Vizualizarea Aspect    Vizualizarea Aspect este cea mai intuitivă vizualizare ce se poate utiliza pentru modificarea formularelor Și se poate utiliza pentru aproape toate modificările pe care doriȚi să le efectuaȚi la un formular din Acces. Dacă creaȚi o bază de date făcând clic pe Bază de date Web necompletată în vizualizarea Microsoft Backstage, atunci vizualizarea Aspect este unica vizualizare care este disponibilă pentru proiectarea de formulare.

În vizualizarea Aspect, formularul se execută efectiv. Prin urmare, este posibil să vedeȚi datele aproximativ în felul în care vor apărea când utilizaȚi formularul. Cu toate acestea, este posibil să modificaȚi proiectarea formularului în această vizualizare. Deoarece este posibil să vizualizaȚi datele în timp ce modificaȚi formularul, aceasta este o vizualizare foarte utilă pentru setarea dimensiunii controalelor sau pentru efectuarea majorităȚii activităȚilor care afectează aspectul Și gradul de utilizare al formularului.

Dacă creaȚi o bază de date desktop standard (spre deosebire de o bază de date Web) Și întâlniȚi o activitate care nu se poate efectua în vizualizarea Aspect, este posibil să comutaȚi la vizualizarea Proiect. În anumite situaȚii, Access afiȘează un mesaj care cere comutarea la vizualizarea Proiect înainte de a efectua o anumită modificare.

Vizualizarea Proiect    Vizualizarea Proiect oferă o vizualizare mai detaliată a structurii formularului. Se pot vedea secȚiunile Antet, Detaliu Și Subsol ale formularului. Formularul nu se execută în timpul afiȘării în vizualizarea Proiect. Prin urmare, nu se pot vedea datele subiacente în timpul efectuării modificărilor de proiectare. Cu toate acestea, anumite activităȚi se pot efectua mai uȘor în vizualizarea Proiect decât în vizualizarea Aspect. AveȚi următoarele posibilităȚi:

 • Să adăugaȚi o varietate mai mare de controale la formular, cum ar fi cadre de obiect legate, sfârȘituri de pagină Și diagrame.
 • Să editaȚi sursele pentru controalele casetă text direct în casetele text, fără a utiliza foaia de proprietăȚi.
 • Să redimensionaȚi secȚiuni de formular, cum ar fi Antetul de formular sau secȚiunea Detaliu.
 • Să modificaȚi anumite proprietăȚi de formular care nu se pot modifica în vizualizarea Aspect.
Începutul paginii Începutul paginii

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Aspect

După crearea unui formular, se poate regla fin cu uȘurinȚă proiectul dacă se lucrează în vizualizarea Aspect. Utilizând datele reale din formular se pot rearanja controalele Și ajusta dimensiunile. Se pot plasa controale noi în formular Și se pot seta proprietăȚile pentru formular Și controale.

Pentru a comuta la vizualizarea Aspect, faceȚi clic cu butonul din dreapta pe numele formularului în Panoul de navigare, apoi faceȚi clic pe Vizualizare Aspect.

Access afiȘează formularul în vizualizarea Aspect.

Se poate utiliza foaia de proprietăȚi pentru a modifica proprietăȚile pentru formular Și pentru controalele Și secȚiunile din acesta. Pentru a afiȘa foaia de proprietăȚi, apăsaȚi pe F4.

AveȚi posibilitatea să utilizaȚi panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga câmpuri din tabelul sau din interogarea subiacentă în proiectul formularului. Pentru a afiȘa panoul Listă de câmpuri:

 • În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceȚi clic pe Adăugare câmpuri existente.

Comandă rapidă de la tastatură  ApăsaȚi ALT+F8.

Apoi se pot glisa câmpuri direct din panoul Listă de câmpuri în formular.

 • Pentru a adăuga un singur câmp, faceȚi dublu clic pe el sau glisaȚi-l din panoul Listă de câmpuri în secȚiunea din formular în care doriȚi să se afiȘeze.
 • Pentru a adăuga mai multe câmpuri o dată, ȚineȚi apăsat CTRL Și faceȚi clic pe câmpurile pe care doriȚi să le adăugaȚi. Apoi glisaȚi câmpurile selectate în formular.
Începutul paginii Începutul paginii

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Proiect

În bazele de date desktop, este posibil să reglaȚi fin proiectul formularului, lucrând în vizualizarea Proiect. AveȚi posibilitatea să adăugaȚi controale Și câmpuri noi la formular adăugându-le în grila de proiect. Foaia de proprietăȚi vă oferă acces la un număr mare de proprietăȚi care se pot seta pentru a particulariza formularul.

Pentru a comuta la Vizualizarea Proiect, faceȚi clic cu butonul din dreapta pe numele formularului în Panoul de navigare, apoi faceȚi clic pe Vizualizarea Proiect.

 Notă   Vizualizarea Proiect nu este disponibilă când lucraȚi într-o bază de date Web.

Access afiȘează formularul în vizualizarea Proiect.

Se poate utiliza foaia de proprietăȚi pentru a modifica proprietăȚile pentru formular Și pentru controalele Și secȚiunile din acesta. Pentru a afiȘa foaia de proprietăȚi, apăsaȚi pe F4.

AveȚi posibilitatea să utilizaȚi panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga câmpuri din tabelul sau din interogarea subiacentă în proiectul formularului. Pentru a afiȘa panoul Listă de câmpuri:

 • În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceȚi clic pe Adăugare câmpuri existente.

Comandă rapidă de la tastatură  ApăsaȚi ALT+F8.

Apoi se pot glisa câmpuri direct din panoul Listă de câmpuri în formular.

 • Pentru a adăuga un singur câmp, faceȚi dublu clic pe el sau glisaȚi-l din panoul Listă de câmpuri în secȚiunea din formular în care doriȚi să se afiȘeze.
 • Pentru a adăuga mai multe câmpuri o dată, ȚineȚi apăsat CTRL Și faceȚi clic pe câmpurile pe care doriȚi să le adăugaȚi. Apoi glisaȚi câmpurile selectate în formular.
Începutul paginii Începutul paginii
 
 
Se aplică la:
Access 2010