Crearea unei baze de date Access

Înainte de crearea unei baze de date

Înainte de a crea o bază de date Access, trebuie să răspundeți la următoarele întrebări:

 • Care este scopul acestei baze de date și cine o va utiliza?
 • Ce tabele (date) va conține această bază de date?
 • Ce interogări și rapoarte sunt necesare utilizatorilor acestei baze de date?
 • Ce formulare trebuie create?

Răspunsurile la întrebările de mai sus conduc la o bună proiectare a bazei de date, facilitând crearea unei baze de date utile și utilizabile.

Pentru mai multe informații privind proiectarea unei baze de date, consultați următoarele surse:

Subiect de ajutor: Despre proiectarea unei baze de date

Articol din baza de cunoștințe: Database Normalization Basics, la http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283878

Articol din baza de cunoștințe: Understanding Relational Database Design, la http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;283698

Articol din baza de cunoștințe: Where to find information about designing a database in Access, la http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;289533

Importul de date dintr-o altă sursă, cum ar fi o foaie de calcul Excel

Dacă datele există într-un format diferit, cum ar fi o foaie de calcul Excel, tot mai trebuie creată o bază de date utilizând Access. După crearea unei baze de date, se poate importa sau lega foaia de calcul la un tabel din baza de date nou creată.

Crearea unei baze de date

Microsoft Access furnizează trei metode pentru a crea o bază de date Access (bază de date Microsoft Access: O colecție de date și obiecte (cum ar fi tabele, interogări sau formulare) care sunt grupate pe baza unui anumit subiect sau scop.).

 • O bază de date se poate crea utilizând expertul Bază de date. Expertul permite alegerea unuia dintre șabloanele predefinite și particularizarea sa într-o anumită măsură. El creează apoi un set de tabele, interogări, formulare și rapoarte, precum și un panou de comutare pentru baza de date. Tabelele nu conțin nici un fel de date. Această metodă se utilizează dacă unul dintre șabloanele predefinite corespund îndeaproape cerințelor.

AfișareCrearea unei baze de date utilizând un Expert Bază de date

Expertul baze de date se utilizează pentru a crea într-o singură operațiune tabelele, formularele și rapoartele necesare pentru tipul de bază de date ales — este cea mai ușoară cale de creare a unei baze de date. Expertul oferă opțiuni limitate de particularizare a bazei de date.

 1. Faceți clic pe Nou Imagine buton din bara de instrumente.
 2. În panoul de activitate Fișier nou, sub Șabloane, faceți clic pe Pe computerul meu.
 3. Pe fila Baze de date, faceți clic pe pictograma pentru tipul bazei de date pentru care doriți creare, și apoi clic pe OK.
 4. În caseta de dialog Fișier Bază de date nouă, precizați un nume și o amplasare pentru baza de date, și apoi clic pe Creare.
 5. Urmați instrucțiunile din Expertul Baze de date.

AfișareDacă expertul nu pornește

Aceasta se poate întâmpla deoarece Access se execută în modul sandbox dar pe computer nu este instalat Microsoft Jet 4.0 SP8 sau o versiune ulterioară. Este necesar Jet 4.0 SP8 sau o versiune ulterioară pentru ca Access să fie complet funcțional atunci când modul sandbox este activat.

Pentru informații suplimentare despre instalarea upgrade-ul de Jet, consultați articolul Office Online Despre Microsoft Jet 4.0 SP8 sau o versiune ulterioară.

Pentru informații suplimentare despre modul sandbox, consultați articolul Office Online Despre modul sandbox al Microsoft Jet Expression Service.

 Notă   Nu se poate utiliza Expertul Bază de date pentru adăugarea tabelelor, formularelor, sau rapoartelor noi unei baze de date existente.

 • Dacă utilizați Access 2003, se pot căuta șabloane pentru Access în <Office Online>. Descărcarea unui șablon este cea mai rapidă cale de a crea o bază de date. Urmați această metodă dacă ați găsit un șablon care corespunde îndeaproape cerințelor dvs. Un șablon este un fișier bază de date Access (*.mdb) care cuprinde tabele, interogări, formulare și rapoarte. Tabelele nu conțin nici un fel de date. După deschiderea bazei de date, aveți posibilitatea să particularizați baza de date și obiectele.

AfișareCreare unei baze de date utilizând un șablon

Aceasta este cea mai rapidă cale de creare a unei baze de date. Această metodă funcționează cel mai bine dacă se găsește și se utilizează un șablon care corespunde cât mai exact necesităților.

 1. Faceți clic pe Nou Imagine buton din bara de instrumente.
 2. În panoul de activitate Fișier nou, sub Șabloane, fie căutați un anumit șablon, fie faceți clic pe Șabloane la Office Online pentru a căuta un șablon potrivit.
 3. Identificați șablonul Access dorit, apoi faceți clic pe Descărcare.
 • Dacă doriți să începeți crearea bazei de date pornind de la un proiect propriu, creați o bază de date necompletată, adăugându-i apoi tabelele, formularele, rapoartele și alte obiecte în mod individual — aceasta este cea mai flexibilă metodă, necesitând însă definirea separată a fiecărui element al bazei de date.

AfișareCrearea unei baze de date necompletate fără utilizarea expertului Bază de date

Următorii pași

După crearea bazei de date, se pot efectua una sau mai multe din următoarele activități:

 • Adăugarea de date în baza de date.
 • Importul sau legarea la o sursă de date, cum ar fi o foaie de calcul Excel sau altă o bază de date Access.

Pentru mai multe informații despre import și efectuarea de legături, consultați următoarele subiecte de Ajutor:

Importul dintr-o listă Microsoft Windows SharePoint Services

Legarea unui tabel la o listă Microsoft Windows SharePoint Services

Importul sau legarea datelor și obiectelor

 • Crearea unui obiect al bazei de date, cum ar fi un formular, un raport sau un tabel.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele subiecte de Ajutor:

Crearea unui tabel (MDB)

Crearea unei interogări de selecție sau de tabel încrucișat (MDB)

Crearea unui formular

 • Particularizarea unui obiect al bazei de date, cum ar fi adăugarea unui câmp la un tabel.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele subiecte de Ajutor:

Despre particularizarea unui tabel (MDB)l

Despre proiectarea unei interogări (MDB)

Modalități de particularizare a unui formular

Modalități de particularizare a unui raport

 
 
Se aplică la:
Access 2003