Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru accesul rapid la operațiunile sau comenzile utilizate frecvent. Secțiunile de mai jos prezintă comenzile rapide de la tastatură disponibile în Microsoft Access 2010. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru a muta focalizarea la un meniu, la o comandă sau la un control fără utilizarea mouse-ului.

Comenzi rapide de la tastatură generale

AfișareTaste de comenzi rapide globale Access

AfișareDeschiderea bazelor de date

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea unei baze de date noi CTRL+N
Deschiderea unei baze de date existente CTRL+O
Ieșirea din Access 2010 ALT+F4

AfișareImprimarea și salvarea

Pentru aceasta Apăsați
Imprimarea obiectului curent sau selectat CTRL+P
Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare înaintea imprimării P sau CTRL+P
Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină din Examinare înaintea imprimării S
Revocarea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect C sau ESC
Salvarea unui obiect de bază de date CTRL+S sau SHIFT+F12
Deschiderea casetei de dialog Salvare ca. F12

AfișareUtilizarea unei casete combo sau a unei casete listă

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea unei casete combo F4 sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo câmp de căutare (Câmp de opțiune: Câmp utilizat într-un formular sau raport dintr-o bază de date Access, care fie afișează o listă de valori regăsite dintr-un tabel sau înregistrare, fie stochează un set static de valori.) F9
Deplasarea cu o linie mai jos SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea cu o pagină mai jos PAGE DOWN
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu o pagină mai sus PAGE UP
Ieșirea dintr-o casetă combo sau casetă listă TAB

AfișareGăsirea și înlocuirea textului sau a datelor

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular) CTRL+F
Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular) CTRL+H
Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular) SHIFT+F4

AfișareLucrul în Vizualizare proiect

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) într-o foaie de date. Când lucrați într-un formular sau raport, apăsați pe ESC pentru a părăsi Modul navigare. F2
Comutarea la foaia de proprietăți (Vizualizarea proiect în formularele și rapoartele din bazele de date și proiectele Access) F4
Comutarea la Vizualizarea formular din Vizualizarea proiect a formularului F5
Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (Vizualizarea proiect a interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă) F6
Parcurgerea grilei de câmpuri, a proprietăților de câmp, a Panoului de navigare, a tastelor de acces din sistemul de acces prin tastatură, a controalelor de zoom și a barei de securitate (Vizualizarea proiect a tabelelor) F6
Deschiderea casetei de dialog Alegere generator (Vizualizarea proiect a formularelor și rapoartelor) F7
Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport F7
Comutarea din Visual Basic Editor înapoi la la Vizualizarea proiect a formularului sau raportului SHIFT+F7 sau ALT+F11

AfișareEditarea controalelor din Vizualizarea proiect a formularelor și a rapoartelor

Pentru aceasta Apăsați
Copierea controlului selectat în Clipboard CTRL+C
Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus al secțiunii selectate CTRL+V
Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect) SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect) SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Mutarea în sus a controlului selectat SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mutarea în jos a controlului selectat SĂGEATĂ ÎN JOS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Mărirea înălțimii controlului selectat SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mărirea lățimii controlului selectat

 Notă   Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Reducerea înălțimii controlului selectat SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Reducerea lățimii controlului selectat

 Notă   Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

AfișareOperațiunile în fereastră

În mod implicit, bazele de date Microsoft Access 2010 se afișează ca documente cu file. Pentru a utiliza documente în ferestre, Faceți clic pe fila Fișier., apoi faceți clic pe Opțiuni. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni fereastră document, faceți clic pe Ferestre suprapuse.

 Notă   Trebuie să închideți și să deschideți din nou baza de date curentă pentru ca opțiunea să aibă efect.

Pentru aceasta Apăsați
Comutare la Panoul de navigare F11
Trecerea de la o fereastră la alta CTRL+F6
Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate ENTER
Activarea modului Redimensionare al ferestrei active atunci când nu este maximizată; apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei CTRL+F8
Afișarea meniului Control ALT+BARA DE SPAȚIU
Afișarea meniului de comenzi rapide SHIFT+F10
Închiderea ferestrei active CTRL+W sau CTRL+F4
Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă ALT+F11

AfișareLucrul cu Experți

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea focalizării înainte între controalele din expert TAB
Deplasarea la următoarea pagină din expert ALT+N
Deplasarea la pagina anterioară din expert ALT+B
Completarea expertului ALT+F

AfișareDiverse

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea adresei hyperlink complete pentru un hyperlink selectat F2
Verificarea ortografică F7
Deschiderea casetei Zoom pentru a introduce cu ușurință expresii și alt text în zone mici de intrare SHIFT+F2
Afișarea unei foi de proprietăți în Vizualizarea proiect ALT+ENTER
Ieșirea din Access sau închiderea unei casete de dialog ALT+F4
Apelarea unui Generator CTRL+F2
Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, într-o interogare, într-un formular, într-un raport, într-o pagină, într-o listă PivotTable, într-un raport PivotChart, într-o procedură stocată sau într-o funcție de proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la următoarea vizualizare disponibilă. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+VIRGULĂ (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, într-o interogare, într-un formular, într-un raport, într-o pagină, într-o listă PivotTable, într-un raport PivotChart, într-o procedură stocată sau într-o funcție de proiect Access .adp. Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la vizualizare anterioară disponibilă.

 Notă   CTRL+PUNCT (.) nu funcționează în toate situațiile cu toate obiectele.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+PUNCT (.)

AfișareComenzi rapide pentru Panoul de navigare

Pentru aceasta Apăsați
Accesarea casetei de căutare din Panoul de navigare de oriunde din baza de date. ALT+CTRL+F

AfișareEditarea și navigarea în lista Obiect

Pentru aceasta Apăsați
Redenumirea unui obiect selectat F2
Deplasarea cu o linie mai jos SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea cu o fereastră mai jos PAGE DOWN
Deplasare la ultimul obiect END
Deplasarea cu o linie mai sus SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu o fereastră mai sus PAGE UP
Deplasare la primul obiect HOME

AfișareNavigarea și deschiderea obiectelor

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în Vizualizarea foaie de date ENTER
Deschiderea formularului sau a raportului selectat ENTER
Executarea macrocomenzii selectate ENTER
Deschiderea tabelului, a interogării, a formularului, a raportului, a paginii de acces la date, a macrocomenzii sau a modulului în Vizualizarea proiect CTRL+ENTER
Afișarea ferestrei de execuție în Visual Basic Editor CTRL+G

AfișareLucrul cu meniuri

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea meniului de comenzi rapide SHIFT+F10
Afișarea tastelor de acces ALT sau F10
Afișează meniul pictogramă al programului (în bara de titlu a programului) ALT+BARA DE SPAȚIU
Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea meniului de la dreapta sau de la stânga; sau, când este vizibil un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu HOME sau END
Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp ALT
Închiderea meniului vizibil; sau, cu un submeniu vizibil, închiderea numai a submeniului ESC

AfișareLucrul cu ferestre și casete de dialog

AfișareUtilizarea unei ferestre de program

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la următorul program ALT+TAB
Comutarea la programul anterior ALT+SHIFT+TAB
Afișarea meniului Start din Windows CTRL+ESC
Închiderea ferestrei bazei de date active CTRL+W
Comutarea la următoarea fereastră de bază de date CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară de bază de date CTRL+SHIFT+F6
Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate ENTER

AfișareUtilizarea unei casete de dialog

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la fila următoare dintr-o casetă de dialog CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog CTRL+SHIFT+TAB
Mutarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni următoare TAB
Mutarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterioare SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiuni în caseta listă verticală selectată sau deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni Tastele săgeată
Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare BARA DE SPAȚIU
Deplasarea la opțiune după prima literă din numele opțiunii într-o casetă listă verticală Tasta literei pentru prima literă din numele opțiunii dorite (când o casetă listă verticală este selectată)
Selectarea unei opțiuni sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii ALT+tasta literei
Deschiderea casetei listă verticală ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Închiderea casetei listă verticală ESC
Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog ENTER
Revocarea unei comenzi și închiderea casetei de dialog ESC
Închiderea unei casete de dialog ALT+F4

AfișareEditarea într-o casetă text

Pentru aceasta Apăsați
Mutarea la începutul intrării HOME
Mutarea la sfârșitul intrării END
Mutarea cu un caracter la stânga sau la dreapta SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mutarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării de text SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării de text SHIFT+END
Modificarea selecției cu un caracter spre stânga SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea selecției cu un caracter spre dreapta SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea selecției cu un cuvânt spre stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea selecției cu un cuvânt spre dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareLucrul cu foi de proprietăți

AfișareUtilizarea unei foi de proprietăți cu un raport sau formular în Vizualizarea proiect

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea în fila foii de proprietăți F4
Deplasarea între opțiunile din lista verticală a controlului, câte un element odată SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea între opțiunile din lista verticală a controlului, câte cinci elemente odată PAGE DOWN sau PAGE UP
Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală a controlului TAB
Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos într-o filă TAB
Cu o proprietate selectată, deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasare la filă SHIFT+TAB
Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate CTRL+TAB
Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate CTRL+SHIFT+TAB

AfișareUtilizarea unei foi de proprietăți cu un tabel sau o interogare

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea în fila foii de proprietăți F4
Cu o filă selectată, dar fără nicio proprietate, deplasarea între filele foii de proprietăți SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea la filele foii de proprietăți când este selectată o proprietate CTRL+TAB
Deplasarea la prima proprietate a unei file când nu este selectată nicio proprietate TAB
Deplasarea mai jos cu o proprietate într-o filă TAB
Deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, selectarea filei SHIFT+TAB
Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate CTRL+TAB
Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate CTRL+SHIFT+TAB

AfișareLucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la Listă de câmpuri ALT+F8
Adăugarea câmpului selectat la secțiunea de detalii a formular sau raportului ENTER
Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la panoul superior din Listă de câmpuri din panoul inferior SHIFT+TAB
Deplasarea la panoul inferior din Listă de câmpuri din panoul superior TAB

AfișareComenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea superioară a unui subiect TAB
Selectarea textului anterior sau a hyperlinkului sau a butonului Vizualizare browser din partea de sus a unui articol de pe site-ul Web Microsoft Office SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii corespunzătoare pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink ENTER
Mutarea înapoi la subiectul de Ajutor anterior ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Mutarea înainte la subiectul de Ajutor următor ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deschiderea casetei de dialog Imprimare CTRL+P
Defilarea în fracțiuni mici în sus și în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent. SĂGEATĂ ÎN SUS ȘI SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea în fracțiuni mari în sus și în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent. PAGE UP ȘI PAGE DOWN
Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra de Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor). SHIFT+F10

Taste pentru lucrul cu text și date

AfișareSelectarea textului și a datelor

AfișareSelectarea textului într-un câmp

Pentru aceasta Apăsați
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

AfișareSelectarea unui câmp sau a unei înregistrări

 Notă   Pentru a revoca o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea următorului câmp TAB
Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) într-o foaie de date. Când utilizați un formular sau raport, apăsați pe ESC pentru a părăsi Modul navigare. F2
Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare SHIFT+BARA DE SPAȚIU
Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinderea selecției la următoarea înregistrare, dacă este selectată înregistrarea curentă SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea tuturor înregistrărilor CTRL+A sau CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU

AfișareExtinderea unei selecții

Pentru aceasta Apăsați
Activarea modului Extins (în Vizualizarea foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei); apăsarea tastei F8 în mod repetat extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și la toate înregistrările F8
Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în Vizualizarea foaie de date SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinderea selecției la rândurile adiacente din Vizualizarea foaie de date SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Anularea extinderii anterioare SHIFT+F8
Revocarea modului Extins ESC

AfișareSelectarea și mutarea unei coloane în Vizualizarea foaie de date

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea coloanei curente sau revocarea selectării coloanei, numai în Modul navigare (Mod navigare: Modul din Microsoft Access în care este selectat un câmp întreg, iar punctul de inserție nu este vizibil. În Mod Navigare, deplasarea între câmpuri se face cu ajutorul tastelor săgeți.) CTRL+BARA DE SPAȚIU
Selectarea coloanei la dreapta, dacă este selectată coloana curentă SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea coloanei la stânga, dacă este selectată coloana curentă SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Activarea Modului mutare (Mod de deplasare: Modul în care se poate deplasa o coloană în vizualizare Foaie de date utilizând tastele săgeți stânga și dreapta.); apoi, apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a muta coloanele selectate la dreapta sau la stânga CTRL+SHIFT+F8

AfișareEditarea textului și a datelor

 Notă   Dacă punctul de inserare nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa.

AfișareMutarea punctului de inserare într-un câmp

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la stânga SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la sfârșitul liniei în câmpuri cu mai multe linii END
Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii CTRL+END
Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii HOME
Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii CTRL+HOME

AfișareCopierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru aceasta Apăsați
Copierea selecției în Clipboard CTRL+C
Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținutului din Clipboard la punctul de inserare CTRL+V
Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserare BACKSPACE
Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserare DELETE
Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserare CTRL+DELETE

AfișareAnularea modificărilor

Pentru aceasta Apăsați
Anularea tastării CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE
Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă; dacă ambele au fost modificate, apăsați ESC de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă ESC

AfișareIntroducerea datelor în Vizualizarea foaie de date sau formular

Pentru aceasta Apăsați
Inserarea datei curente CTRL+PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)
Inserarea orei curente CTRL+SHIFT+DOUĂ PUNCTE (:)
Inserarea valorii implicite pentru un câmp CTRL+ALT+BARA DE SPAȚIU
Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară CTRL+APOSTROF (')
Adăugarea unei înregistrări noi CTRL+SEMNUL PLUS (+)
Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente CTRL+SEMNUL MINUS (-)
Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă SHIFT+ENTER
Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni BARA DE SPAȚIU
Inserarea unei linii noi CTRL+ENTER

AfișareReîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru aceasta Apăsați
Recalcularea câmpurilor din fereastră F9
Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un subformular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru subformular SHIFT+F9
Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo câmp de căutare (Câmp de opțiune: Câmp utilizat într-un formular sau raport dintr-o bază de date Access, care fie afișează o listă de valori regăsite dintr-un tabel sau înregistrare, fie stochează un set static de valori.) F9

Taste pentru navigarea în înregistrări

AfișareNavigarea în Vizualizare proiect

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare F2
Comutare la foaia de proprietăți F4
Comutarea la Vizualizarea formular din Vizualizarea proiect a formularului F5
Comutarea între porțiunea de sus și de jos a unei ferestre (Vizualizarea proiect a macrocomenzilor, interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă). Utilizați F6 când tasta TAB nu efectuează comutarea la secțiunea din ecran dorită. F6
Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți, Panoul de navigare, tastele de acces și controalele Zoom (Vizualizarea proiect a tabelelor, formularelor și rapoartelor) F6
Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport F7
Apelarea panoului Listă de câmpuri într-un formular, într-un raport sau într-o pagină de acces la date. Dacă panoul Listă de câmpuri este deja deschis, focalizarea se mută în panoul Listă de câmpuri. ALT+F8
Când aveți deschis un modul de cod, se efectuează comutarea din Visual Basic Editor la Vizualizarea proiect a formularului sau a raportului SHIFT+F7
Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în Vizualizarea proiect a raportului sau a formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului SHIFT+F7
Afișarea unei foi de proprietăți ALT+ENTER
Copierea controlului selectat în Clipboard CTRL+C
Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard CTRL+X
Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate CTRL+V
Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii) CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii) CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

 Notă   Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

 Notă   Pentru controale în aspect de stivă, va crește lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

 Notă   Pentru controale în aspect de stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

AfișareNavigarea în Vizualizare foaie de date

AfișareDeplasare la o anumită înregistrare

AfișareNavigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea la următorul câmp TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare END
Deplasarea la câmpul anterior SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare HOME
Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare, în Modul navigare CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare, în Modul navigare CTRL+END
Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare, în Modul navigare CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare, în Modul navigare CTRL+HOME

AfișareNavigarea la un alt ecran de date

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea cu un ecran mai jos PAGE DOWN
Deplasarea cu un ecran mai sus PAGE UP
Deplasarea cu un ecran la dreapta CTRL+PAGE DOWN
Deplasarea cu un ecran la stânga CTRL+PAGE UP

AfișareNavigarea în subfoile de date

AfișareDeplasarea la o anumită înregistrare

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea din subfoaia de date la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați pe ENTER ALT+F5

AfișareExtinderea și restrângerea subfoii de date

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea din foaia de date pentru extinderea subfoii de date a înregistrării CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Restrângerea subfoii de date CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

AfișareNavigarea între foaia de date și subfoaia de date

Pentru aceasta Apăsați
Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date TAB
Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date SHIFT+TAB
Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date CTRL+TAB
Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date CTRL+SHIFT+TAB
Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date TAB
Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date SĂGEATĂ ÎN JOS
Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date SĂGEATĂ ÎN SUS

 Notă   Aveți posibilitatea să navigați între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date cu aceleași taste utilizate în Vizualizarea foaie de date.

AfișareNavigare în Vizualizare formular

AfișareDeplasarea la o anumită înregistrare

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați pe ENTER F5

AfișareNavigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea la câmpul următor TAB
Deplasarea la câmpul anterior SHIFT+TAB
Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă, în Modul navigare END
Deplasarea la ultimul control din formular și plasarea focalizării în ultima înregistrare, în Modul navigare CTRL+END
Deplasarea la primul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă, în Modul navigare HOME
Deplasarea la primul control din formular și plasarea focalizării în prima înregistrare, în Modul navigare CTRL+HOME
Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare CTRL+PAGE DOWN
Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară CTRL+PAGE UP

AfișareNavigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări PAGE DOWN
Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare PAGE UP

AfișareNavigarea între formularul principal și subformular

Pentru aceasta Apăsați
Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal TAB
Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal SHIFT+TAB
Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare CTRL+TAB
Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau înregistrarea anterioară CTRL+SHIFT+TAB

AfișareNavigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

AfișareOperațiuni cu casetele de dialog și cu ferestrele

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Imprimare CTRL+P (pentru foi de date, formulare și rapoarte)
Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (numai formulare și rapoarte) S
Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii Z
Revocarea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect C sau ESC

AfișareVizualizarea paginilor diferite

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea la caseta număr pagină; apoi, tastați numărul paginii și apăsați pe ENTER ALT+F5
Vizualizarea paginii următoare (când este selectată Potrivire la fereastră) PAGE DOWN sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Vizualizarea paginii anterioare (când este selectată Potrivire la fereastră) PAGE UP sau SĂGEATĂ ÎN SUS

AfișareNavigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

Pentru aceasta Apăsați
Defilarea în jos în incrementări mici SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea în jos cu un ecran complet PAGE DOWN
Deplasarea la sfârșitul paginii CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea în sus în incrementări mici SĂGEATĂ ÎN SUS
Defilarea în sus cu un ecran complet PAGE UP
Deplasarea la începutul paginii CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Defilarea la dreapta în incrementări mici SĂGEATĂ LA DREAPTA
Defilarea la muchia dreaptă a paginii END
Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii CTRL+END
Defilarea la stânga în incrementări mici SĂGEATĂ LA STÂNGA
Defilarea la muchia stângă a paginii HOME
Defilarea la colțul din stânga sus al paginii CTRL+HOME

AfișareNavigarea în fereastra Nomogramă bază de date într-un proiect Access

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea dintr-o celulă de tabel în bara titlu a tabelului ESC
Deplasarea din bara titlu a tabelului în ultima celulă editată ENTER
Deplasarea din bară în bară de titlu de tabel sau
din celulă în celulă în interiorul unui tabel
TAB
Extinderea unei liste în interiorul unui tabel ALT + SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea prin elementele unei liste verticale de sus în jos SĂGEATĂ ÎN JOS
Mutarea la elementul anterior dintr-o listă SĂGEATĂ ÎN SUS
Selectarea unui element din listă și deplasarea la celula următoare ENTER
Modificarea setării într-o casetă de selectare BARA DE SPAȚIU
Salt la prima celulă din rând sau
la începutul celulei curente
HOME
Salt la ultima celulă din rând sau
la sfârșitul celulei curente
END
Defilarea la următoarea „pagină” dintr-un tabel sau
la următoarea „pagină” din diagramă
PAGE DOWN
Defilarea la „pagina” anterioară dintr-un tabel sau
la „pagina” anterioară din diagramă
PAGE UP

AfișareNavigarea în Proiectare interogare într-un proiect Access

AfișareOrice panou

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea între panourile Proiectare interogare F6, SHIFT+F6

AfișarePanou diagramă

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile) TAB sau SHIFT+TAB
Deplasarea între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție Tastele săgeți
Alegerea coloanei de date selectate pentru rezultat BARĂ DE SPAȚIU sau tasta PLUS
Eliminarea coloanei de date din rezultatul interogării BARĂ DE SPAȚIU sau tasta MINUS
Eliminarea tabelului, vizualizării sau funcției selectate sau a liniei de asociere din interogare DELETE

 Notă   Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsarea BAREI DE SPAȚIU are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta SHIFT în timp ce se face clic pe acestea. Comutarea la starea de selectare a unui element se face ținând apăsată tasta CTRL în timp ce se face clic pe acesta.

AfișarePanou grilă

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea între celule Taste săgeți sau TAB sau SHIFT+TAB
Deplasarea la ultimul rând din coloana curentă CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la primul rând din coloana curentă CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la celula din stânga sus în partea vizibilă a grilei CTRL+HOME
Deplasarea la celula din dreapta jos CTRL+END
Deplasarea într-o listă verticală SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea unei coloane întregi de grilă CTRL+BARA DE SPAȚIU
Comutarea între modul editare și modul selectare celule F2
Copierea textului selectat din celulă în Clipboard (în modul editare) CTRL+C
Decuparea textului selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul editare) CTRL+X
Lipirea textului din Clipboard (în modul editare) CTRL+V
Comutarea între modurile inserare și overstrike în timpul editării celulei INS
Comutarea la caseta de selectare din coloana IeșireNotă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste va afecta toate elementele selectate. BARA DE SPAȚIU
Golirea conținutului selectat al unei celule DELETE
Eliminarea rândului care conține coloana de date selectată din interogare Notă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate. DELETE
Golirea tuturor valorilor dintr-o coloană selectată de grilă DELETE
Inserarea de rânduri între rândurile existente INS (după selectarea rândului de grilă)
Adăugarea unei coloane Or … INS (după selectarea unei coloane Or ...)

AfișarePanoul SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de editare standard Windows când lucrați în panoul SQL, cum ar fi CTRL+ tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte și comenzile Decupare, Copiere și Lipire din meniul Editare.

 Notă    Aveți posibilitatea să inserați numai text; nu există mod overstrike.

AfișareLucrul cu vizualizări PivotTable

AfișareVizualizarea PivotTable

AfișareTaste pentru selectarea elementelor în Vizualizarea PivotTable

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea selecției de la stânga la dreapta, apoi în jos Tasta TAB
Deplasarea selecției de sus în jos, apoi la dreapta ENTER
Selectarea celulei din stânga. Dacă celula curentă este celula cea mai din stânga, SHIFT+TAB selectează ultima celulă din rândul anterior. SHIFT+TAB
Selectarea celulei de deasupra celulei curente. Dacă celula curentă este celula cea mai de sus, SHIFT+ENTER selectează ultima celulă din coloana anterioară. SHIFT+ENTER
Selectarea celulelor de detaliu ale elementului următor din zona de rânduri CTRL+ENTER
Selectarea celulelor de detaliu ale elementului anterior din zona de rânduri SHIFT+CTRL+ENTER
Deplasarea selecției în direcția tastei săgeată. Dacă este selectat un câmp de coloană sau rând, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a vă deplasa la primul element de date din câmp, apoi apăsați o tastă săgeată pentru a vă deplasa la elementul anterior sau următor, sau înapoi în câmp. Dacă este selectat un câmp de detaliu, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a vă muta în prima celulă din zona de detalii. Tastele săgeți
Extinderea sau reducerea selecției în direcția tastei săgeată SHIFT+ tastele săgeată
Deplasarea selecției la ultima celulă în direcția tastei săgeată CTRL+ taste săgeată
Deplasarea elementului selectat în direcția tastei săgeată SHIFT+ALT+tastele săgeată
Selectarea celulei cea mai din stânga din rândul curent HOME
Selectarea celulei cea mai din dreapta din rândul curent END
Selectarea celulei cea mai din stânga din primul rând CTRL+HOME
Selectarea ultimei celule din ultimul rând CTRL+END
Extinderea selecției până la celula cea mai din stânga din primul rând SHIFT+CTRL+HOME
Extinderea selecției până la ultima celulă din ultimul rând SHIFT+CTRL+END
Selectarea câmpului pentru elementul de date, total sau de detaliu, care este selectat CTRL+BARA DE SPAȚIU
Selectarea întregului rând care conține celula selectată SHIFT+BARA DE SPAȚIU
Selectarea totală a Vizualizării PivotTable (Vizualizare PivotTable: O vizualizare care sintetizează și analizează datele dintr-o foaie de date sau dintr-un formular. Se utilizează diferite niveluri de detaliere sau se organizează datele prin glisarea câmpurilor și elementelor, prin afișarea sau ascunderea elementelor din listele verticale pentru câmpuri.) CTRL+A
Afișarea ecranului următor PAGE DOWN
Afișarea ecranului anterior PAGE UP
Extinderea selecției în jos cu un ecran SHIFT+PAGE DOWN
Reducerea selecției cu un ecran SHIFT+PAGE UP
Afișarea ecranului următor la dreapta ALT+PAGE DOWN
Afișarea ecranului anterior la stânga ALT+PAGE UP
Extinderea selecției la pagina din dreapta SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Extinderea selecției la pagina din stânga SHIFT+ALT+PAGE UP

AfișareTaste pentru îndeplinirea comenzilor

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea subiectelor de Ajutor F1
Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat din Vizualizarea PivotTable. Utilizați meniul de comenzi rapide pentru a efectua comenzi în Vizualizarea PivotTable. SHIFT+F10
Îndeplinirea unei comenzi din meniul de comenzi rapide Literă subliniată
Închiderea meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă ESC
Afișarea casetei de dialog Proprietăți ALT+ENTER
Închiderea casetei de dialog Proprietăți ALT+F4
Anularea unei operațiuni de reîmprospătare aflată în desfășurare ESC
Copierea datelor selectate din Vizualizarea PivotTable în Clipboard CTRL+C
Exportul conținutului Vizualizării PivotTable în Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

AfișareTaste pentru afișarea, ascunderea, filtrarea sau sortarea datelor

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea sau ascunderea indicatorilor de extindere (casetele Plus și Minus ) de lângă elemente CTRL+8
Extinderea elementului care este selectat CTRL+SEMNUL PLUS (pe minitastatura numerică)
Ascunderea elementului care este selectat CTRL+SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)
Deschiderea listei pentru câmpul care este selectat ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea alternativă la elementul selectat cel mai recent, la butonul OK și la butonul Revocare din lista verticală a unui câmp Tasta TAB
Deplasarea la elementul următor din lista verticală a unui câmp Tastele săgeți
Bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent din lista verticală a unui câmp BARA DE SPAȚIU
Închiderea listei verticale a unui câmp și aplicarea tuturor modificărilor efectuate ENTER
Închiderea listei verticale a unui câmp fără a aplica modificările ESC
Activarea sau dezactivarea Filtrării automate CTRL+T
Sortarea datelor din câmpul sau totalul selectat în ordine ascendentă (de la A la Z, de la 0 la 9) CTRL+SHIFT+A
Sortarea datelor din câmpul sau totalul selectat în ordine descendentă (de la Z la A, de la 9 la 0) CTRL+SHIFT+Z
Deplasarea membrului selectat în sus sau la stânga ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea membrului selectat în jos sau la dreapta ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareTaste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor și modificarea aspectului Vizualizării PivotTable

AfișareTaste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat CTRL+L
Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri Tastele săgeți
Deplasarea la elementul anterior și includerea sa în selecție SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la elementul următor și includerea sa în selecție SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la elementul anterior, dar fără includerea elementului în selecție CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la elementul următor, dar fără includerea elementului în selecție CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Eliminarea elementului din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa CTRL+BARA DE SPAȚIU
Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul. Sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile. SEMNUL PLUS (minitastatura numerică)
Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său, Sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile. SEMNUL MINUS (minitastatura numerică)
Deplasarea alternativă la cel mai recent selectat element, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri Tasta TAB
Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona din Vizualizarea PivotTable care este afișată în lista Adăugare la ENTER
Închiderea panoului Listă de câmpuri ALT+F4

AfișareTaste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor

Pentru aceasta Apăsați
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Sum CTRL+SHIFT+S
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Count CTRL+SHIFT+C
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Min CTRL+SHIFT+M
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Max CTRL+SHIFT+X
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Average CTRL+SHIFT+E
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable, utilizând funcția de rezumare Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance CTRL+SHIFT+V
Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance Population CTRL+SHIFT+R
Activarea sau dezactivarea subtotalurilor și a totalurilor generale pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable CTRL+SHIFT+B
Adăugarea unui câmp de detaliu calculat CTRL+F

AfișareTaste pentru modificarea aspectului

 Notă   Următoarele patru comenzi rapide nu funcționează dacă se apasă pe tastele 1, 2, 3 sau 4 de pe minitastatura numerică.

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de rânduri CTRL+1
Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de coloane CTRL+2
Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de filtrare CTRL+3
Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de detalii CTRL+4
Deplasarea câmpului sau coloanei selectate din Vizualizarea PivotTable pe un nivel superior CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea câmpului sau coloanei selectate din Vizualizarea PivotTable pe un nivel inferior CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

AfișareTaste pentru formatarea elementelor din Vizualizarea PivotTable

Pentru a utiliza următoarele comenzi rapide, mai întâi selectați un câmp de detaliu sau o celulă de date pentru un câmp de total.

Primele șapte comenzi rapide de la tastatură modifică formatul de număr al câmpului selectat.

Pentru aceasta Apăsați
Aplicarea formatului general de număr la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+~ (tildă)
Aplicarea formatului monedă, cu două zecimale și numere negative în paranteze, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+$
Aplicarea formatului procent, fără zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+%
Aplicarea formatului de număr exponențial, cu două zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+^
Aplicarea formatului de dată, cu zi, lună și an, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+#
Aplicarea formatului de oră, cu ora, minutul și AM sau PM, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+@
Aplicarea formatului numeric, cu două zecimale, separator de mii și semnul minus pentru valori negative, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat CTRL+SHIFT+!
Schimbarea textului în aldin în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable CTRL+B
Schimbarea textului în subliniat în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable CTRL+U
Schimbarea textului în cursiv în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable CTRL+I

AfișareVizualizarea PivotChart

AfișareTaste pentru selectarea elementelor unei diagrame

Pentru aceasta Apăsați
Selectarea elementului următor din diagramă SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea elementului anterior din diagramă SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea grupului următor de elemente SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea grupului anterior de elemente SĂGEATĂ ÎN SUS

AfișareTaste pentru lucrul cu proprietăți și opțiuni

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea casetei de dialog Proprietăți ALT+ENTER
Închiderea casetei de dialog Proprietăți ALT+F4
Când este activă caseta de dialog Proprietăți, selectarea elementului următor din fila activă Tasta TAB
Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectarea filei următoare SĂGEATĂ LA DREAPTA
Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectarea filei anterioare SĂGEATĂ LA STÂNGA
Afișarea unei liste sau a unei palete, când este selectat un buton care conține o listă sau o paletă SĂGEATĂ ÎN JOS
Afișarea meniului de comenzi rapide SHIFT+F10
Îndeplinirea unei comenzi din meniul de comenzi rapide Literă subliniată
Închiderea meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă ESC

AfișareTaste pentru lucrul cu câmpurile

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea listei pentru câmpul care este selectat ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
În lista verticală a unui câmp, deplasarea alternativă la elementul cel mai recent selectat, la butonul OK și la butonul Revocare Tasta TAB
În lista verticală a unui câmp, deplasarea la elementul următor Tastele săgeți
În lista verticală a unui câmp, bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent BARA DE SPAȚIU
Închiderea listei verticale a unui câmp și aplicarea tuturor modificărilor efectuate ENTER
Închiderea listei verticale a unui câmp fără a aplica modificările ESC

AfișareTaste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta Apăsați
Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat CTRL+L
Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri Tastele săgeți
Deplasarea la elementul anterior și includerea sa în selecție SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la elementul următor și includerea sa în selecție SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la elementul anterior, dar fără includerea elementului în selecție CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea la elementul următor, dar fără includerea elementului în selecție CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Eliminarea elementului din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa CTRL+BARA DE SPAȚIU
Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile SEMNUL PLUS (minitastatura numerică)
Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile SEMNUL MINUS (minitastatura numerică)
În panoul Listă de câmpuri, deplasarea alternativă la cel mai recent element selectat, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la Tasta TAB
Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați pe ENTER pentru a selecta un element. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona de fixare care este afișată în lista Adăugare la ENTER
Închiderea panoului Listă de câmpuri ALT+F4

Panglica Microsoft Office Fluent

AfișarePanglica Office Fluent

 1. Apăsați pe ALT.

Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 1. Apăsați pe litera afișată în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.
 2. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să apară nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Date externe și apăsați C, se afișează fila Creare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.
 3. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

 Notă   Pentru a revoca acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați pe ALT.

Ajutor online

AfișareComenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta Apăsați
Deschiderea ferestrei Ajutor. F1
Închiderea ferestrei Ajutor. ALT+F4
Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ. ALT+TAB
Salt înapoi la Pornire din Nume program ALT+HOME
Selectarea elementului următor în fereastra Ajutor. TAB
Selectarea elementului anterior în fereastra Ajutor. SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat. ENTER
În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor. TAB sau SHIFT+TAB
În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat ENTER
Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului. TAB
Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului anterior. SHIFT+TAB
Efectuarea acțiunii pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink. ENTER
Deplasarea înapoi la subiectul anterior de Ajutor (butonul Înapoi). ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE
Deplasarea înainte la subiectul următor de Ajutor (butonul Înainte). ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Defilare în fracțiuni mici în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent. SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea în fracțiuni mai mari în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent. PAGE UP, PAGE DOWN
Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor). SHIFT+F10
Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire). ESC
Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare). F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

 Notă   În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P
Modificarea stării de conexiunii. F6, apoi apăsați pe ENTER pentru a deschide lista de opțiuni
Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare. F6
Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior. SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS
Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat. SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

AfișareAfișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la fereastra următoare. ALT+TAB
Comutarea la fereastra anterioară. ALT+SHIFT+TAB
Închiderea ferestrei active. CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

 Notă   Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activități pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniuri sau a Panglicii Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6
Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare. CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați pe ENTER. CTRL+F8
Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office). CTRL+F9
Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate. CTRL+F10
Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

AfișareDeplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea cu un caracter la stânga. SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un caracter la dreapta. SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea cu o linie mai sus. SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu o linie mai jos. SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea la sfârșitul unei linii. END
Deplasarea la începutul unei linii. HOME
Deplasarea cu un paragraf mai sus. CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea cu un paragraf mai jos. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la sfârșitul unei casete text. CTRL+END
Deplasarea la începutul unei casete text. CTRL+HOME
Repetarea ultimei acțiuni Găsire. SHIFT+F4

AfișareDeplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta Apăsați
Deplasarea la celula următoare. TAB
Deplasarea la celula anterioară. SHIFT+TAB
Deplasarea la rândul următor. SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la rândul anterior. SĂGEATĂ ÎN SUS
Inserarea unei file într-o celulă. CTRL+TAB
Pornirea unui paragraf nou. ENTER
Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului. TAB la sfârșitul ultimului rând

AfișareAccesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta Apăsați

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

 Notă   Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniuri, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6
Atunci când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, deplasarea la panoul de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.) CTRL+TAB
Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou. TAB sau SHIFT+TAB
Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități. CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea între opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog. SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS
Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie. SHIFT+F10
Selectarea primei sau ultimei comenzi de meniu sau submeniu, atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu HOME sau END
Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Deplasarea la începutul sau sfârșitul listei de galerii selectate. CTRL+HOME sau CTRL+END

Sfaturi

AfișareRedimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați pe ALT pentru a selecta bara de meniuri.
 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.
 3. Alegeți una dintre următoarele:

AfișareRedimensionarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Dimensiune, apoi apăsați pe ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

AfișareDeplasarea unei bare de instrumente

 1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.
 2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați pe ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat SĂGEATĂ ÎN JOS. Pentru a andoca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea stângă sau dreaptă.

AfișareRedimensionarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați pe ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu un pixel odată.

AfișareDeplasarea unui panou de activități

 1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.
 2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați pe ENTER.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel odată.
 1. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați pe ESC.

AfișareUtilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor. TAB
Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comutarea la fila următoare din caseta de dialog. CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog. CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Tastele săgeți
Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare. BARA DE SPAȚIU
Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă. Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschiderea unei liste verticale selectate. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Închiderea unei liste verticale selectate; revocarea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog. ESC
Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog. ENTER

AfișareUtilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta Apăsați
Comutarea la începutul intrării. HOME
Comutarea la sfârșitul intrării. END
Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deplasarea cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasarea cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării. SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării. SHIFT+END
 
 
Se aplică la:
Access 2010