Zmniejszanie rozmiaru strony sieci Web przez filtrowanie pliku HTML

Korzystanie z tej funkcji zaleca się tylko w przypadku doświadczonych autorów zawartości sieci Web, którzy zwracają uwagę na tagi znajdujące się w utworzonych przez nich plikach HTML (HTML: Standardowy język znakowania informacji używany w przypadku dokumentów w sieci World Wide Web. W języku HTML są używane tagi, które wskazują, jak przeglądarki sieci Web mają wyświetlać elementy strony, takie jak tekst i grafika, i jak mają odpowiadać na akcje użytkownika.).

Jeśli jest to możliwe, należy zapisywać stronę sieci Web jako przefiltrowany plik HTML (filtrowany format HTML: Zapisanie strony sieci Web w formacie filtrowanym powoduje usunięcie tagów specyficznych dla pakietu Microsoft Office. Jeśli strona zostanie zapisana w filtrowanym formacie HTML, a następnie ponownie otwarta w programie pakietu Office, tekst i ogólny wygląd będą zachowane, ale niektóre funkcje mogą działać inaczej.) po zakończeniu edycji strony za pomocą programu Word.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. Jeśli plik nie został wcześniej zapisany, wprowadź nową nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
  3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Strona sieci Web, przefiltrowana.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.

PokażPorada

Jeśli w późniejszym czasie może pojawić się konieczność edytowania pliku, można zachować dwa pliki: jeden w formacie programu Word, a drugi w formacie przefiltrowanego pliku HTML. Zawartość można edytować w dokumencie programu Word i zapisać w formacie programu Word na potrzeby kolejnych modyfikacji, a następnie można zapisać jej kopię w formacie przefiltrowanego pliku HTML.

 
 
Dotyczy:
Word 2003